TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 99

06 Mart 2015 Cuma

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; kalkınma plan ve stratejilerinin oluşturulması sürecindeki görevini yerine getirmeyerek ve KOBİ’leri yeterince desteklemeyerek çevresel, ekonomik ve sosyal problemlere zemin hazırladığı iddiasıyla Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/46) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 03/03/2015)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/58446)

3.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, AFAD'ın Şengal'den gelen Ezidiler ve Kobane'den gelen Kürtlere yönelik çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/58447)

4.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, TİKA'nın yurt dışındaki işbirliklerine ve verdiği hibelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/58448)