TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 98

05 Mart 2015 Perşembe

 

Raporlar

1.- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Merkez Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılmasına ve KEİ Merkezinin Kalıcı Olarak Taşınmasının Usullerine İlişkin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1036) (S. Sayısı: 696) (Dağıtma tarihi: 05.03.2015) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1038) (S. Sayısı: 697) (Dağıtma tarihi: 05.03.2015) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Tevfik Gür Stadı'nın TOKİ'ye devredilmesine ve Yeni Mersin Stadyumu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57544)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 49. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kurulum alanları ekipmanları ve bariyer hizmetleri için yapılan ihaleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57553)

3.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevinde işkence iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57581)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57582)

5.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacılar ile diğer ülke vatandaşlarının sayısına ve karıştıkları adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57583)

6.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, sağlık sorunları bulunan mahkumların durumlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57584)

7.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Hepatit B hastası bir mahkumun tedavisinin sağlanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57585)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sunulan adalet hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57586)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na ait araçlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57587)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57588)

11.-  İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, 2008-2009 yıllarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan dinlemelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57589)

12.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından emniyet görevlilerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57590)

13.-  Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Elazığ Ağın Karamağara Köprüsü inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57630)

14.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57657)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, amatör spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57658)

16.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57924)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57925)

18.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57926)

19.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57927)

20.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57928)

21.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57929)

22.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57930)

23.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen ve adli tıp kurumunca işlem yapılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57931)

24.-  İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre hüküm giyenlere ve bir yazarın aldığı cezaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57932)

25.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57933)

26.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57934)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sancaktepe Belediyesinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58232)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Pendik Belediyesinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58233)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sultanbeyli Belediyesinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58234)

30.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çekmeköy Belediyesinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58235)

31.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Beykoz Belediyesinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58236)

32.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Üsküdar Belediyesinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58237)

33.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ümraniye Belediyesinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58238)

34.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tuzla Belediyesinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58239)

35.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şile Belediyesinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58240)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankapark'ın arazisinin park yapımına uygun olmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58246)