TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 97

04 Mart 2015 Çarşamba

 

Teklifler

1.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2704) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2015)

2.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2705) (Anayasa; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2706) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2707) (İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

5.- Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2708) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 1 Milletvekilinin; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2709  ) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2710) (İnsan Haklarını İnceleme; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2711) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

9.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın; Kadın Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/2712) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

10.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/2713) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

11.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun; 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2714) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

12.-  Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2715) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.02.2015)

13.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2716) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2717) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:17.02.2015)

15.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in; Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2718) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

16.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 3 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2719) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in; 14/07/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2720) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

18.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2721) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler            Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

19.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2722) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

20.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2723) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

21.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2724) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2725) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün; Ardahan İl Merkezinde Merkez Köylerinden Oluşan Hoçivan İlçesi ile Birlikte Hoçivan Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2726) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

24.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel’in; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2727) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.02.2015)

25.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; 25/8/2011 Tarihli 652 Sayılı “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”de Bazı Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2728) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2015)

26.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; İş Kanunu ve Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2729) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

27.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2730) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

28.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2731) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2015)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mesleki ve teknik öğretim programlarının güçlendirilmesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6793) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve kariyer gelişiminin güçlendirilmesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6794) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mesleki ve teknik eğitimde okul ve kurumların eğitim ortamlarının geliştirilmesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6795) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemi kurulması adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6796) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mesleki ve teknik eğitimde okul ve kurum yönetim modellerinin geliştirilmesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6797) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

6.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, disiplin cezası nedeniyle bir cezaevine nakledilen mahkumların taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6798) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

7.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Samsun'daki bir cezaevinde bazı dergilerin mahkumlara verilmemesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6799) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

8.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Samsun'daki bir cezaevinde açlık grevi yapan mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6800) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

9.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Ordu'da bir cezaevindeki bazı hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6801) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

10.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Giresun'daki bir cezaevinde bazı dergilerin mahkumlara verilmemesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6802) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

11.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Tokat'ta bir cezaevindeki mahkumların çeşitli sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6803) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

12.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Tokat'ta bir cezaevindeki bazı hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6804) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

13.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, özel meslek teknik eğitim okulu açılmasına yönelik teşviklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6805) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

14.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6806) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

15.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mesleki becerilere dayalı ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6807) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

16.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mesleki ve teknik eğitimde etkin ve verimli bir yönetim sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6808) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

17.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mesleki ve teknik eğitim okul mezunlarının iş piyasasına geçişlerinin desteklenmesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6809) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'daki anıtların korunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61487) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Metal İş Sendikasının 29 Ocak'taki grevinin Bakanlar Kurulu Kararı ile ertelenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61488) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2015)

3.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, bir adli soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61489) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, kamu kurum ve kuruluşlarınca gazetelere verilen reklam ve ilanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61490) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2015)

5.- Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Tahşiyeciler adlı gruba kumpas iddiası ile yapılan operasyonlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61491) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2015)

6.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'daki kamu kurumları ile ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61492) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında kapanan fabrikalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61493) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2005-2015 yılları arasında kapanan iş yerlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61494) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

9.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Cumhurbaşkanı ile ilgili fezlekelerin akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61495) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bakan yardımcılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61496) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

11.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Tunalı Hilmi Caddesi'nin bakımsızlığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61497) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

12.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir caddedeki asfalt çalışması ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61498) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

13.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Başbakanlığın 2015 Yılı Performans Programında yer aldığı iddia edilen bazı hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61499) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

14.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın iç dekorasyonu için yapılan harcamalar ile dekorasyon için ithal cam kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61500) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

15.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, doğal çiçek soğanlarının neslini korumak ve ticaretini düzenlemek amacıyla çıkarılan yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61501) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, BOTAŞ'a devredilen bir şirkete alt çalışma yapan ve sözleşmesi feshedilen şirketlerde çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61502) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

17.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61503) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

18.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Edirne'de yaşanan sel afetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61504) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

19.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde Suriyeli mültecilere oy kullandırılacağına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61505) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadına yönelik şiddet ile ilgili verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61506) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı ekonomik verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61507) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, antidepresan kullanımındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61508) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

23.-  Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin, Ziraat Odaları başkanları ile yönetim kurulu üyelerine silah taşıma konusunda tanınan ayrıcalığın kapsamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61509) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

24.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Eski MİT Müsteşarı ile ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/61510) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

25.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/61511) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

26.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, TMSF tarafından Bank Asya yönetimine el konulmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/61512) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2015)

27.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, AB tarafından kabul edilen bankacılıkta eş değer ülke listesinde Türkiye'nin yer almamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/61513) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

28.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/61514) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

29.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/61515) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

30.-  Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, cezaevlerindeki ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61516) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2015)

31.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Balıkesir L Tipi Cezaevinde ağır hasta bir hükümlünün durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61517) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2015)

32.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, bir adliyede başsavcıdan brifing alındığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61518) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2015)

33.-  Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Van'da PKK terör örgütüne katılan ve sonra ailelerinin yanına dönen iki çocuk hakkında açılan davaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61519) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2015)

34.-  Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, cezaevlerinde yaşanan çeşitli sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61520) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2015)

35.-  Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın, Silivri 6 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan kişilere yönelik bazı hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61521) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2015)

36.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında turistlere karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61522) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

37.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Manisa E Tipi Kapalı Cezaevindeki işkence iddialarının soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61523) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

38.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da otopsi için savcının uzun süre beklendiği bir olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61524) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

39.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için yapılan yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61525) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

40.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61526) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

41.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61527) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

42.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61528) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

43.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kadın cinayetlerindeki artışa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61529) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

44.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61530) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

45.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki boşanma oranlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61531) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

46.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61532) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

47.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan televizyon ve radyo alıcıları ile sesli ya da görüntülü kayıt ve çoğaltma cihazlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61533) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

48.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Gebze Bilişim Vadisi'nin altyapı işiyle ilgili ihale sürecine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61534) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

49.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da yaşayan bir engelli vatandaşın emeklilik konusunda yaşadığı mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61535) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

50.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, kamuda istihdam edilen geçici işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61536) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

51.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, kalp pili kullanan hastalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61537) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

52.-  Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, bir fabrikadaki işçilerin yaşadığı iddia edilen mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61538) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

53.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki işsizlik sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61539) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

54.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, MPS tip 4a hastalarının ihtiyacı olan bir ilacın SGK tarafından teminine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61540) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

55.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İzmir'in Urla ilçesinde bir SİT alanının statüsünde yapılan değişikliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61541) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

56.-  Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, Antalya'da riskli alan olarak ilan edilen bir yerde yapılacağı iddia edilen inşaatlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61542) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

57.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, İlbank'ın belediyelere sunmuş olduğu teminat mektuplarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61543) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

58.-  İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk'ün, Çanakkale Savaşlarının 100. Yıldönümü nedeniyle Bakanlığın hazırladığı ajandada yer alan bir resme ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61544) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2015)

59.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık tarafından bastırılan bir ajandaya ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61545) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

60.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, yurttaşlardan tahsil edilen kayıp-kaçak bedelinin dağıtım şirketlerine göre dağılımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61546) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2015)

61.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sinop'ta bir spor müsabakasında yaşanan sporcu ölümündeki ihmal iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61547) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

62.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, spor sahalarında meydana gelen kazalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61548) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

63.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir futbol müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61549) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

64.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağları soğuk havadan etkilenen çiftçilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61550) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

65.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, sürü yöneticisi istihdam desteğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61551) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

66.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, süt üreticileri birliklerinin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61552) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

67.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından incirin sigorta kapsamına alınmasına yönelik yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61553) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

68.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Karaman İl Müdürlüğü tarafından verilen bir eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61554) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

69.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, zeytinyağı piyasasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61555) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

70.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Meriç ve Tunca Nehirlerinin taşması nedeniyle zarar gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61556) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

71.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'daki mera alanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61557) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

72.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, besicilere damızlık desteği verilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61558) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

73.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır kayısısının tanıtımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61559) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

74.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya Büyükşehir Belediyesinin ulaşım tarifesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61560) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2015)

75.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 6360 sayılı Kanun'la birlikte belediye hizmet bedellerinin artmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61561) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

76.-  Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Öcalan'a özgürlük imza kampanyası nedeniyle yapılan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61562) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

77.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, 09.02.2015 tarihinde Sakarya Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61563) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

78.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Van'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61564) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

79.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Mardin Kızıltepe Şenyurt Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61565) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

80.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Siirt'te gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61566) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

81.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Siirt'te düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61567) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

82.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Muş'un Malazgirt ilçesindeki bir köyde düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61568) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

83.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Muş Yeşilce Mahallesi'nde kimlik kontrolü yapmak isteyen emniyet güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61569) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

84.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir köyde düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61570) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

85.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için İstanbul'da düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61571) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

86.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Iğdır'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61572) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61573) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

88.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61574) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

89.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61575) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.02.2015)

90.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Üsküdar Belediyesi ekiplerinin Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi'ndeki ağaçları kesme girişimi sırasında yaşananlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61576) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

91.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin bir mahallesinde hiçbir camide gasilhane bulunmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61577) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

92.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan bir projeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61578) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

93.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir futbol müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61579) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

94.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çankırı Valiliğince gerçekleştirilen telesiyej projesi için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61580) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

95.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2011'den bugüne yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışırken yakalanan IŞİD militanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61581) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

96.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu bir şahıs için Erzurum'un Karayazı ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61582) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

97.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ordu'da kayıp bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61583) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

98.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Siirt Valiliği tarafından verilen bir eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61584) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

99.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 7-8 Şubat 2015 tarihlerinde Şanlıurfa'da bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşlarının sınırı aşarak öte yandaki terörist saflarına geçtikleri ve daha sonra yine engellenmeden geri döndükleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61585) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

100.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında turistlere karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61586) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

101.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Van'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61587) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

102.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin sınır köylerinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61588) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

103.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61589) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

104.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Eski CHP Tuzla İlçe Başkanı'nın katil zanlısının yakalanamamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61590) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

105.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Diyarbakır'da 15 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşen olaylarda görevli bir polise ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61591) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

106.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'nın bir mahallesindeki su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61592) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

107.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son 36 ayda yakalanan sentetik uyuşturucu miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61593) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

108.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, cinsel uyarıcı hap kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61594) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

109.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında ele geçirilen tarihi eser sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61595) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

110.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son on yılda ele geçirilen kaçak ilaç miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61596) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

111.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Karaman'da bir hastanede çıkan şüpheli yangın olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61597) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

112.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü mensubu ile yandaşları tarafından Mardin'de gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61598) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çankırı'da ölü bulunan bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61599) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

114.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ağrı'da Atatürk büstünün yakıldığı bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61600) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

115.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkemizde vefat eden Suriyeli sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61601) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

116.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir siyasi parti il başkanlığına silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61602) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

117.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Hatay'daki bir hastaneye tedavi için getirilen Suriyeli bir militanın üzerinde bomba çıkmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61603) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

118.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'daki bir üst geçidin uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61604) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

119.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da yapılan bir yürüyüşte halkı tahrik eden bazı polislere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61605) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

120.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nın temizliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61606) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

121.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir yaylanın akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61607) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

122.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, son beş yılda Antalya'da kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61608) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

123.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 6360 sayılı Kanun'un kabulünün ardından köy ve mahalleler ile ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61609) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

124.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen ecrimisil uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61610) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

125.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'daki üst ve altgeçitler ile yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61611) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

126.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan bir projeye ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61612) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

127.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki tarihi evlerin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61613) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

128.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır kayısısının tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61614) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

129.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, "Türkçe Tabela" adıyla başlatılacağı iddia edilen bir projeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61615) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

130.-   Muğla Milletvekili Tolga Çandar'ın, Muğla'nın Datça ilçesinde mülkiyeti Hazine'ye ait iken kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile özel bir firmaya ihale edilen dairelerin akıbetine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61616) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

131.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, üniversite harçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61617) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2015)

132.-   Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, iller itibarıyla belediye imar planlarında okul alanı olarak belirlenen arsalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61618) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

133.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Gaziantep Üniversitesinde görevine son verilen bir öğretim görevlisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61619) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

134.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, yazılı sınav sistemiyle yapılacak TUS'a dair çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61620) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

135.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir üniversitede rektörlük tarafından bazı akademik personele baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61621) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

136.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir üniversitede YÖK soruşturması devam ederken veri kaybına neden olan sistem arızasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61622) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmen sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61623) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mesleki ve teknik eğitimin diğer sistemlerle uyumlu işlemesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61624) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

139.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kazanım temelli öğretim programlarından beceri temelli öğretim programlarına geçilmesi adına Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61625) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

140.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından performans ödevlerinde yaşanan sorunların tespiti ve giderilmesi için yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61626) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından ders saatinden elde edilen verimin yükseltilmesi için yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61627) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üstün yetenekli çocukların eğitimlerinde kullanılan proje tabanlı uygulamaların paydaşların katkısı olmadan yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61628) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

143.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, özel eğitim alanında çalışan akademisyenlerin bulundukları üniversitelerin eğitim fakültelerinde seçmeli ders açmalarının özendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61629) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

144.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, özel eğitim öğretmenlerinin eğitimine ve kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61630) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

145.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kırşehir'de bir okulda temizlik görevlisi olmadığı yönündeki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61631) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretmenlerin motivasyonlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61632) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, dersliklerin en fazla yirmi öğrenci ile sınırlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61633) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, özel eğitim kapsamında iyileştirmeler yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61634) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mesleki ve teknik eğitimin önemi hakkında farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61635) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

150.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Antalya'daki bir okulun müdür yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61636) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

151.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Bakanlığın İsrail'deki burs programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61637) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

152.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61638) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

153.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da ilkokul ve ortaokuldan sonra eğitimini bırakan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61639) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

154.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki okul öncesi eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61640) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

155.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki okulların ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61641) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

156.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, ücretli öğretmenlerin vekil öğretmen statüsüne geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61642) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

157.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının istihdam politikasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61643) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

158.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Edirne'de yaşanan sel afetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61644) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çorum'da susuzluğa karşı alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61645) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'nın bir mahallesindeki su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61646) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Meriç ve Tunca Nehirlerinin taşmasının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61647) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yasa dışı avlanmanın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61648) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

163.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, orman köylüsünün yaptığı bazı işlerin ihale usulüne bağlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61649) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

164.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61650) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

165.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da yetişen ve tıbbi alanda kullanılan bitkilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61651) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

166.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sosyal Güvenlik Kurumunun bir tıbbi malzemede düşük kalite tercih ettiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61652) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

167.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğünde aile hekimlerine verilen eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61653) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

168.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın bir online sistem için satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61654) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

169.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen bir eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61655) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

170.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında organ nakli konusunda ruhsat talebinde bulunan özel şirketlerin sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61656) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

171.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, solaryum kullanımı ile ilgili Bakanlığın yaptığı çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61657) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

172.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 5727 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle tütün ve tütün ürünleri kullanımına bağlı hastalıklarda yaşanan değişime ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61658) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

173.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, temeli atılan ancak tamamlanamayan hastanelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61659) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

174.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, robotik cerrahinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61660) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

175.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Verem Savaş Dispanserinde sunulan hizmetlerin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61661) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

176.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, kök hücre nakli ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61662) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

177.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, komşu ülkelerden gelen sığınmacıların sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61663) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

178.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, komşu ülkelerden gelen sığınmacıların sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasında ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61664) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

179.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın kansere yol açan bir madde üzerinde yaptığı araştırmaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61665) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son on yılda ele geçirilen kaçak ilaç miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61666) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

181.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61667) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

182.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki KOAH hastalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61668) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

183.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sinop'ta olumsuz hava koşullarının sahil yolu trafik akışını etkilemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61669) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

184.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir yolcu treninin yaptığı kazadaki ihmal iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61670) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2015)

185.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, PTT Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yapılan kurum içi sınavlarda şaibe bulunduğu iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61671) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

186.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı VIP girişine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61672) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

187.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, TBMM e-posta sistemine ve kişisel verilerin güvenliğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61673) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan iş kıyafetleri, özel iş giysileri ve aksesuarlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61674) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan posta ve kutlama kartları ile davetiyelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61675) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 26 Milletvekilinin, Hatay'daki çalıntı araçların Suriyeli mültecilerle kullanıldığı iddialarının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1239) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

2.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, Ahmet Kaya'nın Türkiye'den uzaklaşmasına neden olan olayların araştırılması alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1240) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

3.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Ülkemizin Suriye politikasının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1241) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2012)