TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 96

03 Mart 2015 Salı

 

Tasarı

1.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1039) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2015)

 

Teklifler

1.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2679) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2015)

2.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın; Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2680) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2015)

3.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2681) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2015)

4.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2682) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu ve 20 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2683) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2684) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2685) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

8.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2686) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

9.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2687) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

10.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2688) (        Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

11.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin; Kesin Hesap Komisyonu Kanunu Teklifi (2/2689) (Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2690) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2691) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2692) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

15.-  Hatay Milletvekili Hasan Akgöl ve 1 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi  (2/2693) (Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

16.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2694) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

17.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2695) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

18.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2696) (Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

19.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2697) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

20.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2698) (   Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:          12.02.2015)

21.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2699) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

22.-  Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner’in; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi (2/2700) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

23.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2701) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2702) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2015)

25.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2703) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 47 Milletvekilinin, Sarp Sınır Kapısında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1236) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 48 Milletvekilinin, Artvin Kafkasör-Cerattepe maden sahasının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1237) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 19 Milletvekilinin, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak sağlık tesisleri ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1238) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)