TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 95

02 Mart 2015 Pazartesi

 

Raporlar

 

1.- Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/942) (S. Sayısı: 689) (Dağıtma tarihi: 02.03.2015) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Acil Durumlar Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 690) (Dağıtma tarihi: 02.03.2015) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/971) (S. Sayısı: 691) (Dağıtma tarihi: 02.03.2015) (GÜNDEME)

4.- Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Sözleşmeye Ait Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/991) (S. Sayısı: 692) (Dağıtma tarihi: 02.03.2015) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisine Dair Anlaşmaya Yönelik GTÖ Orta Asya Alt Bölge Ofisinin Güçlendirilmesi Konulu Tamamlayıcı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/993) (S. Sayısı: 693) (Dağıtma tarihi: 02.03.2015) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi Arasında Yapılan İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/999) (S. Sayısı: 694) (Dağıtma tarihi: 02.03.2015) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1003) (S. Sayısı: 695) (Dağıtma tarihi: 02.03.2015) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 19 Milletvekilinin, kamuda çalışan avukatların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1233) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

2.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve 20 Milletvekilinin, afetlerden zarar gören çiftçilerin Tarımsal Kredi Borçlarının ertelenmemesinin nedenlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1234) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 20 Milletvekilinin, nefret suçlarında yaşanan artışın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1235) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Mersin'de olumsuz hava koşulları ve elektrik kesintileri nedeniyle zarar gören üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59537)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bolivya ziyareti ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59538)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59539)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Belçika ziyareti ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59540)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bangladeş ziyareti ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59541)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bahreyn ziyareti ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59542)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bahamalar ziyareti ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59543)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Azerbaycan ziyareti ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59544)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından ihale edilen işlere ve söz konusu işleri alan firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59545)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında Dil Tarih Yüksek Kurulu tarafından ihale edilen işlere ve söz konusu işleri alan firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59546)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında Deprem Üst Kurulu tarafından ihale edilen işlere ve söz konusu işleri alan firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59547)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Üst Kurulu tarafından ihale edilen işlere ve söz konusu işleri alan firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59548)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında Borç İdaresi Kurulu tarafından ihale edilen işlere ve söz konusu işleri alan firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59549)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından ihale edilen işlere ve söz konusu işleri alan firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59550)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında Basın İlan Kurumu tarafından ihale edilen işlere ve söz konusu işleri alan firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59551)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından ihale edilen işlere ve söz konusu işleri alan firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59552)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından ihale edilen işlere ve söz konusu işleri alan firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59553)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından ihale edilen işlere ve söz konusu işleri alan firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59554)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Soma Yırca'da termik santral yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59555)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı ekonomik verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59556)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki iki okulla ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59557)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mülkiyet ve imar ile ilgili düzenlemeler içeren tasarıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59558)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı televizyon kanallarına, çeşitli gazetelerde yer alan Meclis soruşturması komisyonu ile ilgili haberler yayınlarında okunduğu gerekçesiyle kesilen cezalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59559)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fransa'da bir mizah dergisine saldırı gerçekleştiren kardeşler ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59560)

25.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59561)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59562)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Sultanahmet'te gerçekleştirilen terör eylemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59563)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 11. Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Denetleme Kuruluna araştırılmak üzere intikal ettirilen işlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59564)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Askeri Hakimler Kurulu adı altında bir yapı oluşturulacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59565)

30.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, RTÜK tarafından verilen cezalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59566)

31.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, şeker pancarı fabrikalarına ve nişasta bazlı şeker üretimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59567)

32.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, uyuşturucu kullanımındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59568)

33.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında eksik ve kusurlu işler nedeniyle TOKİ'ye açılan dava sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59569)

34.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ekiplerinin Trabzon-Bayburt sınırındaki HES santraline çığ düşmesi olayına geç müdahale etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59570)

35.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Bingöl'de Evini Yapana Yardım Projesi kapsamında TOKİ tarafından yapılan konutlara ve vatandaşlara gönderilen icra takibi yazılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59571)

36.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59572)

37.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 17-25 Aralık süreci sonrasında hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59573)

38.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, camilerin bahçesinde işletilen kafe ve restoranlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59574)

39.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Türkiye ile Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim arasında yapıldığı iddia edilen bir anlaşmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59575)

40.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Katar Emiri'ni karşılama töreninde MİT Müsteşarı'nın da bulunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59576)

41.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59577)

42.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59578)

43.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59579)

44.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59580)

45.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59581)

46.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Danıştay'ın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59582)

47.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yargıtay'ın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59583)

48.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Anayasa Mahkemesinin 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59584)

49.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bayburt'un kamu yatırımlarından aldığı paya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59585)

50.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tarihi ve kültürel eserler içerisinde işletilen kafe ve restoranlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/59586)

51.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye İnsan Hakları Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/59588)

52.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/59589)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu bankalarındaki batık ve sorunlu kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59590)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, dört ayrı makam aracı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59591)

55.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59592)

56.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Hazine Garantili Yükümlülüklerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59593)

57.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2014 yılı sonu itibarıyla hanehalkının harcanabilir gelirine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59594)

58.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59595)

59.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sermaye Piyasası Kurulunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59596)

60.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59597)

61.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hazine Müsteşarlığının 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59598)

62.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, TRT'nin 2010-2014 yılları arasında dış yapımlar için ödediği miktara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59599)

63.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2014 yılında RTÜK tarafından televizyonlara kesilen cezalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59600)

64.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59601)

65.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59602)

66.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59603)

67.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay'da meydana gelen su baskınları ve sel felaketlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59604)

68.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59607)

69.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün Manisa'da kadın istihdamına yönelik çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59610)

70.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59611)

71.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, engelli öğrencilerin yurt sorununa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59612)

72.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Gümrük Birliğine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59613)

73.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59614)

74.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Bilimler Akademisinin 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59615)

75.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59616)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Patent Enstitüsünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59617)

77.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Standartları Enstitüsünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59618)

78.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59619)

79.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59620)

80.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'dan başka yerlere göç edenlerin yaş ortalamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59621)

81.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'tan başka yerlere göç edenlerin yaş ortalamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59622)

82.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'ten başka yerlere göç edenlerin yaş ortalamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59623)

83.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Muş'tan başka yerlere göç edenlerin yaş ortalamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59624)

84.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan başka yerlere göç edenlerin yaş ortalamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59625)

85.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bitlis ve Bingöl'den başka yerlere göç edenlerin yaş ortalamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59626)

86.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'dan başka yerlere göç edenlerin yaş ortalamasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59627)

87.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, istihdam piyasasındaki kayıtdışılığa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59628)

88.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bağ-Kurluların yirmi yılda emekli olmaları için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59629)

89.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59630)

90.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2006-2015 yılları arasında gerçekleşen kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59631)

91.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2014 yılları arasında Manisa'da SGK prim borcu ödeyemeyen esnaf ve sanatkârlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59632)

92.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, MPS Tip IV hastalarının kullandığı bir ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanması talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59633)

93.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59634)

94.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Fatih Belediyesinde çalışan ve bir sendikaya üye olan bazı çalışanlar ile ilgili yapılan görevlendirmeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59635)

95.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, BURULAŞ'a bağlı çalışan ve sosyal haklarını elde etmek için iş mahkemesine başvuran şoförlere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59636)

96.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59637)

97.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da yapımına başlanan üçüncü boğaz köprüsünün geçtiği alanlardaki arsaların ne kadarının Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredildiğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59638)

98.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2014 yılları arasında yolsuzluk ve usulsüzlükten dolayı hakkında yasal işlem yapılan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59639)

99.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2014 yılları arasında her yıl SİT alanı ve ormanlık alan içerisinde olup da imara açılan yerlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59640)

100.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59641)

101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Fatih Belediyesinde çalışan ve bir sendikaya üye olan bazı çalışanlar ile ilgili yapılan görevlendirmeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59642)

102.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, İzmir 'in Kiraz ilçesindeki bir köyde baraj yapımından dolayı mağduriyet yaşayan köylülere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59643)

103.-   Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Van'daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59644)

104.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Tayland'da tutulan Uygur Türklerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59645)

105.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59646)

106.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 2003-2014 yılları arasında tarım arazilerindeki azalmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59671)

107.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59672)

108.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı bir köydeki zeytin ağaçlarının kesilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59673)

109.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay'da meydana gelen su baskınları ve sel felaketlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59674)

110.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2009-2015 yılları arasında 5996 sayılı Kanun'a göre verilen cezalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59675)

111.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2003-2015 yılları arasında tarımsal destekleme ile ilgili açılan davalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59676)

112.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2003-2015 yılları arasında yıllar bazında merkezi yönetim bütçesinde öngörülen ve yıl sonunda ödenen tarımsal desteklemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59677)

113.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında yıllar itibarıyla Manisa'daki tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59678)

114.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Sudan dışında tarım arazisi kiralanması için çalışma yapılan ülkelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59679)

115.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2009-2014 yılları arasında kiraya verilen mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59680)

116.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2015 yılında veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve su ürünleri mühendisi istihdamı için bir planlama olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59681)

117.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59682)

118.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars Iğdır ve Ağrı'da tarım ve hayvancılık yapanların kredi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59683)

119.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta tarım ve hayvancılık yapanların kredi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59684)

120.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Mardin ve Adıyaman'da tarım ve hayvancılık yapanların kredi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59685)

121.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari, Şırnak ve Muş'ta tarım ve hayvancılık yapanların kredi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59686)

122.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bitlis ve Bingöl'de tarım ve hayvancılık yapanların kredi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59687)

123.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ, Diyarbakır, Siirt ve Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılık yapanların kredi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59688)

124.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da tarım ve hayvancılık yapanların kredi borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59689)

125.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da değiştirilen otobüs güzergahlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59694)

126.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59695)

127.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sahil Güvenlik Komutanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59696)

128.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59697)

129.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Suriyeli sığınmacıların dahil oldukları suç olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59698)

130.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'de kar yağışı nedeniyle kapanan yollara ve elektrik kesintilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59699)

131.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Muş'un Varto ilçesinde yaşanan kundaklama ve hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59700)

132.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ndeki personelin maaşlarında düşüş yapıldığına yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59701)

133.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya Karasu Belediyesi tarafından bir mezarlığın satıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59702)

134.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59703)

135.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında taltif verilen emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59704)

136.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında özel harekat ve operasyon tazminatı ödemesi yapılan emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59705)

137.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, TOMA alımı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59706)

138.-   Sakarya Milletvekili Münir Kutluata'nın, Sakarya'daki Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59707)

139.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59708)

140.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, müfettişlerce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Konut A. Ş. ile ilgili hazırlanan rapora ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59709)

141.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, muhtarların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59710)

142.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, TÜİK'in milli gelir hesaplarını iller itibarıyla yayınlanmamasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59711)

143.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, istihdam piyasasındaki kayıtdışılığa ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59712)

144.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, gelir yöntemiyle milli gelir hesaplarının 2008'den beri yayınlanmamış olmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59713)

145.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59714)

146.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59715)

147.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Paterson Köşkü'nün restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59716)

148.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59717)

149.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59718)

150.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59719)

151.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, edebi eser oluşturulması için verilen teşviklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59720)

152.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59721)

153.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bayburt'a yapılan turizm yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59722)

154.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2014 enflasyonuna göre memurlara verilmeyen enflasyon farkı miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59723)

155.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59724)

156.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gelir İdaresi Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59727)

157.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59728)

158.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2010 yılında yapılan KPSS için bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59729)

159.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki ilköğretim okullarındaki derslik sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59730)

160.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2014 yılları arasında Manisa'da ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde öğrenci başına bir eğitim döneminde gerçekleştirilen eğitim harcaması tutarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59731)

161.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, üniversitelerin 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59732)

162.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59733)

163.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yükseköğretim Kurulunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59734)

164.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Suriyeli sığınmacıların çocuklarının eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59735)

165.-   İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, engellilere, engelli şartlarına uygun sınav ortamı için Ankara'ya gitme şartı getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59736)

166.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da okullardaki derslik sayısı ve derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59737)

167.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, okulların elektrik faturalarının ticarethane tarifesi üzerinden ücretlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59738)

168.-   Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın, Muğla'da yapılan bir okul müdürü atamasının soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59739)

169.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59740)

170.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Savunma Sanayii Destek Fonundan 2014 yılı içerisinde yapılan yolluk, temsil-tören, tanıtım ve personel harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59741)

171.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Suriye sınırındaki mayın sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59742)

172.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Çin'den alınması planlanan füze savunma sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59743)

173.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2015 yılı için öngörülen savunma harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59744)

174.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin 86'ncı maddesine göre emekliye sevk edilen sivil personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59745)

175.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59746)

176.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Bozdağ Kayak Merkezi'ne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59747)

177.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Su Enstitüsünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59748)

178.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59749)

179.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59750)

180.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orman Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59751)

181.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon'un Çaykara İlçesinde üzerine çığ düşen HES tüneli inşaatının denetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59752)

182.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay'da meydana gelen su baskınları ve sel felaketlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59753)

183.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2014 yılında kiralanan araçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59754)

184.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59755)

185.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, hizmete yeni başlayan Muş Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59756)

186.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59757)

187.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59758)

188.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59759)

189.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59760)

190.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, aile hekimlerinin nöbet yükümlülüklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59761)

191.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, doktor açığına ve yabancı doktor istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59762)

192.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2015 yılları arasında Manisa'da görülen kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59763)

193.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59764)

194.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, İstanbul'da trafik kazası geçiren Rojovalı iki çocuğun tedavilerinin yarıda kesilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59765)

195.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, DHMİ'de fişleme yapıldığına dair çıkan haberlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59766)

196.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, İzmir-İstanbul karayolunun Manisa sınırları içinde kalan bölümünün kar yağışı nedeniyle kapanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59767)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, haberleşme alanında düzenlemeler içeren bazı yönetmeliklerde yapıldığı iddia edilen değişikliklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59768)

198.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'ya yeni bir havalimanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59769)

199.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2009-2015 yılları arasında Bakanlık tarafından denetimi yapılan araç sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59770)

200.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuş seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59771)

201.-   Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, İstanbul-İzmir ve İzmir-Balıkesir Karayollarının karla mücadele işini alan firmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59772)

202.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2008-2015 yılları arasında Bakanlık tarafından kullanılan IPA yardımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59773)

203.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59774)