TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 93

26 Şubat 2015 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1. Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 21 Milletvekilinin, Güney Antalya Turizm Geliştirme ve Altyazı Birliğindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1230) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2012)

2.  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 21 Milletvekilinin, yurtdışına gönderilen kamu görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1231) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2012)

3. Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 21 Milletvekilinin, TSK envanterindeki hava araçlarının arızalanma nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1232) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2012)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde muhalif dergi ve gazetelerin yasaklandığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57323)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Cerattepe ÇED iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı veren hakimlerin görev yerlerinin değiştirileceği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57324)

3.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinden kişilerin hangi siyasi partilere üye oldukları bilgisine ulaşılabiliyor olmasına ve bunun işe alımlarda suistimale yol açabileceğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57325)

4.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van F Tipi Kapalı Cezaevinde yedi mahkumun sürgün edilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57326)

5.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, son on yılda yapılan hakim ve savcı alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57327)

6.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin Samsun'a taşınacağı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57328)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli tutuklu ve hükümlüler ile engellilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57329)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gazetelerde yer alan haberler, gazetelerin idarecileri ve yazarları ile ilgili çeşitli adli hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57330)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, HSYK seçim sürecinde Ankara dışında görevlendirilen tetkik hakimi ve bürokratlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57331)

10.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden bu yana mevcut Cumhurbaşkanı ve avukatları tarafından yapılan suç duyurularına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57332)

11.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden bu yana basın bürosunda çalışırken iş bölümü değişikliği ile başsavcılık tarafından görev ve yetkileri değiştirilen savcılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57333) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

12.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden bu yana HSYK tarafından çıkarılan kararnamelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57334)

13.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sulh ceza hakimliklerinin kararlarına karşı yapılan itirazlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57335)

14.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Suriyeli sığınmacıların neden oldukları adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57336)

15.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, hayatını kaybeden Suriye uyruklu kişilere otopsi uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57337)

16.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57338)