TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 92

25 Şubat 2015 Çarşamba

 

Rapor

1.- Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (2/2616) (S. Sayısı: 688) (Dağıtma tarihi: 25.02.2015) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çiftçilerin özel bankalardan kullandıkları tarımsal amaçlı kredilerin faiz oranlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6772) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2015)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tarım arazilerinin korunmasına yönelik alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6773) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2015)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bilişim güvenliği sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6774) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2015)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye'ye sığınan Türkmenlere verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6775) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2015)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tarımsal ürün ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6776) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, belediyelerin kurduğu iktisadi teşebbüslere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6777) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, 2010-2014 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu yaygın eğitim kurslarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60929) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

2.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, bir vakfa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60930) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

3.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60931) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, on binlerce kişinin yargılanacağı büyük bir dava hazırlığında olunduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60932) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, bir eski bakanın açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60933) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

6.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma B Termik Santrali özelleştirmesinde işçilerin mağduriyetinin önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60934) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

7.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, çeşitli şirketlerin birçok belediye ve kurumda rüşvet verdiğine dair iddia ve bulguların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60935) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ÇAYKUR'da fakülte mezunu fabrika müdürleri arasındaki maaş ve gösterge farklarının giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60936) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

9.- Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, 14 Ocak 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir çocuğun vurularak öldürüldüğü olayın soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60937) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2015)

10.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da kanalizasyon sistemi olmayan mahallelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60938) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kamuda Şeffaflık Paketine yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60939) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2015)

12.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, İzmir Anadolu Filarmoni Orkestrasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60940) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2015)

13.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Suriyeli sığınmacılara dağıtılan broşürlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60941) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2015)

14.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2015 yılları arasında yayın yasağı konulan haberlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60942) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.02.2015)

15.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, bir üniversitede görevine son verilen akademik personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60943) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

16.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, EGO'da çalışan bazı işçilerin kadrolarıyla birlikte ASKİ'ye geçirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60944) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, turizm sektörüne yönelik desteklerin diğer sektörlere de sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60945) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

18.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, onarılması gereken bir köprüye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60946) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

19.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, bir polis memurunun ifadelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60947) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

20.-  Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60948) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın peyzaj düzenlemesine ve maliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60949) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sosyal Güvenlik Kurumunun hayatını kaybeden bir kişi hakkında yaptığı işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60950) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, aşırı ve yoğun çalışma nedeniyle yaşamını yitiren ve kalıcı sakatlık yaşayan kişilere ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu konuda alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60951) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Okluk Koyu'nun korunma statüsünün değiştirildiği ve imara açılacağı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60952) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sosyal Güvenlik Kurumunun bilgisayarlarının yenilenmesi ile ilgili iddialara ve yenilemeyi yapan şirkete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60953) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60954) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, öldürülen kadınlara ve kadın sığınma evlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60955) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çalışanların yaşadığı mobbing olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60956) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in ülkemizde insan pazarladığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60957) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TOKİ'den ihale alan şirketlere ve Somali'de yapılacak konut projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60958) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğündeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60959) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

32.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60960) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

33.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Uluslararası Şeffaflık Örgütünün verileri doğrultusunda Türkiye'deki yolsuzluk algısının artmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60961) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

34.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Üsküdar Belediyesi çalışanlarının fazla mesai ücretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60962) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

35.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat'ın, Alevi vatandaşlarımızın ve cemevlerinin sorunlarına ve statülerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60963) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

36.-  Hatay Milletvekili Hasan Akgöl'ün, turizm, tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapılması planlanan teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60964) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

37.-  Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un, 2015 yılında Bakanlıklar tarafından hizmet binaları için ödenecek kira tutarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60965) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

38.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, ülkemizde bulunan Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60966) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

39.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Hazineye ait bir arazinin kira sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60967) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60968) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kriptolu telefonların dinlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60969) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye ile Man Adası Hükümeti arasında imzalanan Vergi Konularında Bilgi Değişim Anlaşması'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60970) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir davadaki ifade alma usulüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60971) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

44.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki murakıpların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60972) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

45.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, yeni çıkan bir yasaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60973) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

46.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'da yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60974) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

47.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Etiler Polis Meslek Yüksek Okulunun kapatılmasının hukuki dayanağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60975) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

48.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da zorla boşaltılan lojmanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60976) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

49.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Hakkari'de doğal afetlerden zarar gören aileler için yaptırılan TOKİ konutlarındaki çatlak ve su basma sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60977) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

50.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul'da Küçükçekmece Gölü yakınında yapılan bir inşaat projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60978) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

51.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesinde Kıyı Kanunu'na aykırı şekilde Kaymakamlık Konağı yapıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60979) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında Basın İlan Kurumu tarafından ihale edilen işlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60980) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen işlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60981) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

54.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, son beş yılda kaçak av sebebiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60982) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

55.-  Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, radyolink istasyonlarının denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60983) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

56.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60984) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

57.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, bazı gazetelerde yer alan bir iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60985) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

58.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde'de tamamlatılamayan bir cami inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60986) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

59.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yeni memur alımlarında MİT raporlarının da dikkate alındığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60987) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60988) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

61.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde havari olduğunu iddia eden bir imam bulunduğuna dair haberlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60989) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

62.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir köyde tarihi bir caminin yandığına dair haberlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60990) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

63.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Sivas Demir Çelik A.Ş.'de çalışan işçilerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60991) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

64.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün bir raporunda yer alan bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60992) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

65.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, internet üzerinden yayın yapan televizyon kanallarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60993) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

66.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, kriptolu telefonların dinlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60994) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/60995) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

68.-  İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, bir şirketin Borsa İstanbul'dan çıkma sürecine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/60996) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

69.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TMSF'nin yönetimini devraldığı bir bankaya atanan yeni yönetime ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/60997) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/60998) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

71.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, 8 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da yapılan bir mitingin TRT tarafından haber olarak verilip verilmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/60999) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/61000) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

73.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Çanakkale'de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/61001) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

74.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/61002) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

75.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, acil yardım ve afet yönetimi lisans mezunlarına unvan ve kadro verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/61003) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

76.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerin acil yardım ve afet yönetimi bölümlerine İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/61004) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

77.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerin acil yardım ve afet yönetimi bölümlerinin kontenjanlarının ve akademik kadrolarının belirlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/61005) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/61006) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

79.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/61007) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

80.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'ye sığınan Türkmen ailelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/61008) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

81.-  Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, gazeteciler hakkında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61009) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

82.-  Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Ankara 2 Nolu F Tipi Cezaevindeki hasta mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61010) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

83.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bir kitap ile ilgili açılan soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61011) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2015)

84.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Soma Adliyesi'nde görevli iş hukuku alanında uzman bir hakimin görevden alınarak yerine bu alanda deneyimi olmayan bir hakimin atandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61012) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta üyesi bulunduğu ve söz konusu üyeler yardımıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir çeteye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61013) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

86.-  Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Amasya Cezaevinde kalan ağır hasta bir mahkumun durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61014) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklulara yönelik cinsel taciz ve tecavüz vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61015) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

88.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere yönelik baskı ve şiddet iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61016) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

89.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61017) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

90.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van ilinde bulunan M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve hükümlülere yönelik baskı ve şiddet iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61018) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

91.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır D Tipi Cezaevinde hasta bir tutukluya ilaçlarının temin edilmemesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61019) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61020) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

93.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan olayların ortasında kalarak yaralanan engelli bir lise öğrencisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61021) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

94.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, cezaevlerinde tutukluların iletişim, yayın ve haberleşme haklarının engellendiğine dair şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61022) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

95.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, velayet altında bulunan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61023) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

96.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, küçük yaşta evlilikler ve çocuk istismarına karşı yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61024) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

97.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, kadına yönelik şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61025) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

98.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, bakıma muhtaç çocuklara ve sevgi evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61026) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2015)

99.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, engellilere yönelik olarak sağlanan evde bakım maaşına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61027) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2015)

100.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı 2014 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'nda Türkiye'nin durumuna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61028) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

101.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un bir mahallesinde son on yıldaki boşanma oranına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61029) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61030) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61031) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

104.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, TÜBİTAK'ın Gebze'de bulunan bir arazisine AVM inşa edileceği iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61032) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

105.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ÇAYKUR ile ilgili Bakanlık tarafından 6365 sayılı Kanun'a aykırı olarak yapılan yetkili sendika tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61033) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

106.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Mersin'in Erdemli ilçesinde üç işçinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı fabrikanın denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61034) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

107.-   İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, seramik üretiminde çalışan işçilerin meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61035) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

108.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Amasra'da faaliyet gösteren bir maden şirketinin yer altında çalışan işçilere çift asgari ücret ödememesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61036) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

109.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, 2002-2014 yılları arasında Giresun'da kadınların ve erkeklerin işgücüne katılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61037) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61038) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

111.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, memur kadrosuna geçirilen sözleşmeli personelin nakil yasağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61039) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

112.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61040) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Rize Ardeşen'de açılan Sosyal Güvenlik Merkezi binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61041) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

114.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Sivas Demir Çelik A.Ş.'de çalışan işçilerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61042) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

115.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında yapılan otopark inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61043) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

116.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir toplu konut projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61044) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

117.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara'da riskli alan ilan edilen bir mahalleye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61045) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

118.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Gebze Bilişim Vadisi'nde arazisi olan vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61046) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

119.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61047) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

120.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Riva Deresi'ndeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61048) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

121.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yapımı planlanan hayvan barınağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61049) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2015)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61050) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

123.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61051) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

124.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TOKİ tarafından teslim edilmeyen konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61052) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

125.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61053) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

126.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'nın Yenişehir ve İznik ilçeleri sınırında ruhsat verilen taş ocağının çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61054) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

127.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Gezi Olaylarıyla ilgili Avrupa Konseyine gönderilen rapora ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61055) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

128.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Ermenistan tarafından esir alınan Azerbaycan vatandaşları ile ilgili girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61056) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

129.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, New York'taki Türkevi inşaatı projesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61057) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61058) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

131.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61059) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

132.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, 2002-2014 yılları arasında Giresun'da kayıtlı şirketlerin Türkiye sıralamasına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61060) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61061) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

134.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61062) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

135.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61063) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

136.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Alçık Köyü'nde yapılan petrol arama çalışmalarıyla ilgili yargı kararına uyulmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61064) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61065) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

138.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61066) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

139.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61067) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61068) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, spor müsabakalarında yaşamını yitiren sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61069) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde'de bir öğrenci yurdunda yedikleri yemekten zehirlenen öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61070) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

143.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Şanlıurfa'da tarım arazilerinin sulanmasına dair sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61071) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

144.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna Elazığ'da yapılan başvurulara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61072) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

145.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna Adana'da yapılan başvurulara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61073) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

146.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, özel at yetiştiricilerinin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61074) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kent ve köy arasındaki yaşam farkını azaltacak örnek köy modelleri geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61075) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çiftçilerin çevre ve insan sağlığı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61076) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çiftçilerin örgütlenme sorununun giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61077) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

150.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımda ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçte aracıların sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61078) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

151.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çiftçilerin taban fiyat uygulaması benzeri bir sistemle desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61079) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

152.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çiftçilerin ortak olduğu paketleme ve depolama tesislerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61080) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımda üretimden tüketime kadar geçen süreçte rol alan aktörlerin bir araya geldiği işbirliği toplantıları yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61081) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarımsal araştırma kuruluşlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61082) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çiftçilerin arazi ıslahı sırasında yaptığı giderlerin bir kısmının kamu tarafından üstlenilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61083) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğünün yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61084) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61085) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çiftçilerin ihtiyacı kadar ilaç ve gübre kullanabileceği bir yapılanmaya gidilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61086) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarım ve kooperatif mevzuatının yenilenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61087) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, endüstriyel ürünlerin işlenebileceği yan sınai faaliyet alanlarının teşvik edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61088) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, iyi tarım modeli kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61089) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, küçük arazilerin daha verimli üretim alanlarına dönüştürülmesi için teşvik sistemi geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61090) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

163.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çiftçilere ürün bazlı desteklemelerin yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61091) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

164.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, organize tarım alanlarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61092) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

165.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarıma altyapı desteği sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61093) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

166.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çiftçilerin kolayca ulaşabileceği bilgi sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61094) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

167.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çiftçilerin sudan en verimli şekilde yararlanmasının sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61095) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

168.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gençlerin tarım sektöründe faaliyet göstermesinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61096) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

169.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, toprak ıslahı, erozyon kontrolü ve drenaj yönetimi konusunda çiftçilerin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61097) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

170.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitimli tarım çalışanı sayısının artırılması ve tarım meslek liseleri açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61098) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

171.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, meteorolojik verilerin çiftçilere sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61099) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

172.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, parçalı arazi sorununun çözülmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61100) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

173.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarım alanlarının sınırlarının belirlenmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61101) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

174.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, EXPO 2016 Antalya Ajansının gelir ve giderlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61102) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61103) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

176.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, peynir ile ilgili bir tebliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61104) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

177.-   İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, bağımsız denetime tabi olmayan birlikler ile kooperatiflerin denetlenmesine esas oluşturacak yönetmeliğin çıkarılmamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61105) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2015)

178.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, İran sınırları içinde bekletilen Türk kamyon ve tır şoförlerinin mağduriyetine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61106) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61107) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

180.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ Belediyesinde yapılan bir ihalede Belediyenin zarara uğratıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61108) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

181.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ Belediyesinde yapılan bir ihalede Belediyenin zarara uğratıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61109) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

182.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ Belediyesinde yapılan bir ihalede Belediyenin zarara uğratıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61110) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

183.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ Belediyesinde yapılan bir ihalede Belediyenin zarara uğratıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61111) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

184.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Elazığ Belediyesinin zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61112) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

185.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, IŞİD militanlarının Türkiye'de yetiştiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61113) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

186.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son bir yılda yaşanan şüpheli paket ve bomba vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61114) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

187.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bingöl Belediyesinin dilencilerle ilgili yaptığı bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61115) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'da sokaklarda satılan suç aletlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61116) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

189.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Balya ilçesinin mahallelerindeki altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61117) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2015)

190.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinin mahallelerindeki altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61118) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2015)

191.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı bir mahallenin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61119) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2015)

192.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı mahallelerdeki altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61120) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2015)

193.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı bir mahallenin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61121) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2015)

194.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı bir mahallenin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61122) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2015)

195.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı bir mahallenin altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61123) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2015)

196.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Karesi ilçesinin mahallelerindeki altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61124) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2015)

197.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinin mahallelerindeki altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61125) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2015)

198.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin mahallelerindeki altyapı sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61126) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2015)

199.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, sınırı geçmeye çalışan bir sivilin öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61127) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2015)

200.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, bir vakıf ile İstanbul'daki bir ilçe belediyesi arasında imzalanan protokole ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61128) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

201.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, kapatılan il özel idarelerinin büyükşehir belediyelerine devredilen borç, alacak ve davalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61129) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

202.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Tüm Emekliler Sendikasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61130) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

203.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61131) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2015)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sürücü ehliyetlerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61132) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

205.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüslerinin temizlenmesinde yaşanan aksaklık iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61133) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

206.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki asfaltlanmamış yollara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61134) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

207.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul ilinde bazı belediyelerde taşeron zabıta memuru çalıştırıldığı ve bu kişilerin seyyar satıcılara şiddet uyguladığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61135) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir terminal işletmesinin usulsüz olarak aldığı ücretlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61136) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa'nın bir mahallesindeki su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61137) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

210.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Zonguldak'ta ihalesi iptal edilen fen lisesi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61138) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

211.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Zonguldak'ta bir binanın yıkımında gerekli tedbirleri almayan sorumlular hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61139) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

212.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan uyuşturucu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61140) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

213.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ankara'da bir vatandaşın trafik polislerinin kendisini kelepçelemeye çalışması esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61141) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

214.-   Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Van Büyükşehir Belediyesinin briket imalathanelerinin toplulaştırılmasına dair Valiliğe yaptığı başvuruya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61142) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

215.-   Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Van İl Özel İdaresine ait taşınmazların devrine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61143) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

216.-   Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, Van'da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin bayrağını içeren tişört giyen bir kişinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61144) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

217.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61145) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61146) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

219.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Suriye'den gelen sığınmacılara vatandaşlık verilerek seçimlerde oy kullandırılacağına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61147) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

220.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bakanlık bünyesinde kurulan bir daire başkanlığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61148) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Zonguldak Ereğli'de bir yolda oluşan derin çukurlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61149) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

222.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TOKİ Kuzey Ankara Konutlarında ikamet eden vatandaşların bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61150) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

223.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Zonguldak'ta yapılan bombalı terör saldırıları ve güvenlik tedbirleri konulu bilgilendirme toplantısının benzerlerinin ülke genelinde yapılması adına yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61151) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

224.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, can ve mal kayıplı trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61152) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

225.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son on iki ayda sınır ötesinden açılan ateş sonucu yaralanan ve ölen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61153) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

226.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son otuz altı ayda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerde ele geçirilen silah ve mühimmata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61154) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

227.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okullarda öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61155) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

228.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde'de zor şartlarda yaşayan bir aileye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61156) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

229.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde Akkaya Barajı'ndan yayılan kötü kokunun giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61157) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

230.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mobese kameralarının il ve ilçelere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61158) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

231.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında satın alınan Mobese kameralarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61159) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

232.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tahrip edilen Mobese kameralarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61160) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

233.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, belediyeler tarafından açılan kadın konukevi ve çocuk konukevi sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61161) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

234.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, üniversite yönetimleri ve emniyet güçlerinin öğrencilerin haklarını ihlal eden çalışmalar yaptıklarına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61162) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

235.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan olayların ortasında kalarak yaralanan engelli bir öğrenci hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61163) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

236.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61164) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

237.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Ekonomik ve Sosyal Konsey'e ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61165) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

238.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İzmir Kalkınma Ajansına merkezi bütçeden kaynak aktarılmamasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61166) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

239.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61167) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

240.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kültürel unsurların tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61168) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

241.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Muş'ta gerçekleştirilecek kültür ve turizm yatırımlarının 2015 yılı bütçesindeki payına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61169) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

242.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Başkale ilçesinde bulunan Aziz Bartholomeus Manastırı'nın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61170) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2015)

243.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun ilinin sanatsal ve kültürel faaliyetler için salon ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61171) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

244.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61172) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

245.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61173) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

246.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, sinema işletmelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61174) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

247.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, kamu ihalelerinin gazetelerde yayımlanmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61175) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

248.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Toroslar EDAŞ'ın özelleştirme koşullarını yerine getirip getirmediğine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61176) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

249.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Ankara'daki bir mahallenin akıbetine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61177) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

250.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, defterdarlıklarda çalışan sivil savunma uzmanlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61178) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

251.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir elektrik dağıtım şirketinin özelleştirilmesi sonrasında iş akitleri feshedilen 4/C'li çalışanların tazminatlarının ödenmediği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61179) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

252.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un bir mahallesinde ecrimisil yükümlüsü vatandaşların sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61180) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61181) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

254.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, akaryakıt fiyatlarındaki vergi miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61182) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

255.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61183) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

256.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, 2010-2014 yılları arasında düzenlenen yaygın eğitim kurslarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61184) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

257.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, karma eğitimin kaldırılmasına yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61185) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

258.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ÖSYM'nin bazı sınav soru ve cevaplarını yayımlamamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61186) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

259.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, özel eğitim öğretmenliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61187) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

260.-   Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, Kürtçe öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61188) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

261.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'deki bazı okullar hakkındaki deprem dayanıklılık raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61189) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

262.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, bir öğretmen hakkında siyasi parti etkinliğine katılma gerekçesiyle soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61190) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

263.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Zonguldak'ta öğrencilere karne hediyesi olarak dağıtılan yaz Kur'an kursları kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61191) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

264.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, e-okul sistemine proje ödevi alan öğrencilerle ilgili bilgilerin girilebilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61192) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

265.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61193) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

266.-   Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in, Kocaeli'de bir öğretmenin başka bir okula tayin edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61194) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

267.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinin ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61195) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

268.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerin acil yardım ve afet yönetimi bölümlerine İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61196) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

269.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerin acil yardım ve afet yönetimi bölümlerinin kontenjanlarının ve akademik kadrolarının belirlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61197) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

270.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, acil yardım ve afet yönetimi lisans mezunlarına unvan ve kadro verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61198) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

271.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında tespit edilen sahte diploma sayısına ve diploma sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61199) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

272.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, proje okulu olarak belirlenen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61200) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

273.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitimli tarım çalışanı sayısının artırılması ve tarım meslek liseleri açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61201) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

274.-   Antalya Milletvekili Arif Bulut'un, Antalya'da irtikap suçlaması ile yargılanan bir okul müdürünün halen görevini devam ettirmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61202) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

275.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61203) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

276.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61204) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

277.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde'de bazı okullarda kaloriferlerin yanmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61205) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

278.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, internet üzerinden TEOG, YGS ve LYS'ye yönelik hazırlık eğitimi veren kurumlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61206) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

279.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, YEĞİTEK Genel Müdürlüğü hakkında çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61207) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

280.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, Bakanlığın idareci ataması için yaptığı bir mülakata ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61208) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

281.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, son on yılda devlet binası inşaatına özgülenmek üzere kamulaştırılan arazilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61209) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 ve 2015 yılları için zorunlu askerlik sırasında ölenlerle ilgili verilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61210) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

283.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, uzman erbaşların yaşadığı sıkıntılara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61211) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61212) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

285.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61213) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

286.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61214) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

287.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerine açılan tazminat davalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61215) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

288.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'deki su kaynaklarının kirlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61216) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

289.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı iki köyün içme ve sulama suyu projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61217) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2015)

290.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Ünlendi Barajı'nın inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61218) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

291.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, meteorolojik verilerin çiftçilere sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61219) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

292.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61220) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

293.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61221) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

294.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Su Çerçeve Yasası çıkartılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61222) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

295.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde Narlı Göl'de meydana gelen balık ölümlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61223) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

296.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde Akkaya Barajı'ndan yayılan kötü kokunun giderilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61224) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

297.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında yapılan otopark inşaatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61225) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

298.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'daki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61226) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

299.-   Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, Ağrı Devlet Hastanesinde giderilmeyen bir teknik arıza nedeniyle iki hastanın hayatını kaybetmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61227) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.02.2015)

300.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61228) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

301.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya Beyhekim Devlet Hastanesi ve Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61229) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

302.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yaşanan bir olaya ve hastanelerin teknik donanımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61230) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

303.-   Adana Milletvekili Ümit Özgümüş'ün, ebe ve hemşire atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61231) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

304.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, antibiyotik kullanımının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61232) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

305.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesinde meydana geldiği iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61233) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

306.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bartın Kozcağız'da yaşamına devam edebilmesi için her gün on ünite kana ihtiyaç duyan bir çocuğun ihtiyacının karşılanmasına yönelik alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61234) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

307.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde karaciğer nakli gereken bir vatandaşa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61235) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

308.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine yapılması planlanan 400 Yataklı Bölge Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61236) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2015)

309.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, kamu hastanelerinde kürtaj yapılmadığına dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61237) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

310.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta muayene raporlarında ırk seçeneğinin bulunduğuna dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61238) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61239) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

312.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61240) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

313.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61241) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

314.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde Devlet Hastanesinde bir bilgisayarın patlaması sebebiyle yaralanan kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61242) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

315.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir'de 2002-2014 yılları arasında hizmet alımı yoluyla istihdam edilen işçi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61243) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

316.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan olayların ortasında kalarak yaralanan engelli bir lise öğrencisinin tedavisi bitirilmeden taburcu edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61244) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

317.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, bir hastanenin düzenleyeceği rapor için hastanın ırk bilgisini istediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61245) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

318.-   Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, cezaevlerindeki bulaşıcı hastalıklara ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61246) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

319.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay'ın, İzmir'deki çeşitli çalışma ve projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61247) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

320.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, bazı internet sitelerine erişimin engellenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61248) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

321.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir uçağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61249) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

322.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Gürpınar ilçesindeki yol yapımı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61250) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2015)

323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2003-2015 yılları arasındaki proje ve yatırımları ile ödenek kullanımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61251) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

324.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Bakanlığın 2014 yılı bütçesinden yapılan harcamalara ve Mersin'e yönelik yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61252) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

325.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum ve montaj hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61253) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

326.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, THY tarafından iptal edilen seferlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61254) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

327.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Rize'de yapımına devam edilen Ovit Tüneli'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61255) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

328.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, radyoaktif madde taşıyan bir geminin Türkiye'ye gelip gelmediğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61256) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

329.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde'ye havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61257) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

330.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Marmaray'da meydana gelen arızalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61258) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

331.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstiklal Mahkemeleri zabıtları ve kayıtları ile ilgili çalışmalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61259) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2015)

332.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, TBMM Kreşi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/61260) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.02.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1. HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, açlık grevinde çıkan mahkumların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1227) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2012)

2.  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova ve 22 Milletvekilinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1228) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2012)

3. Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 21 Milletvekilinin, yaş meyve ve sebze üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1229) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57162)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57163)

3.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, AOÇ arazisi ile ilgili bir karar alan hakimlerin görev yerlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57164)

4.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2007-2014 yılları arasında yıllara ve illere göre mahkemelerde konu olan, karara bağlanan, bölücülük ve terörle ilgisi bulunan davaların sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57165)