TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 9

16 Ekim 2014 Perşembe

 

Tasarı

 

1.- 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/978) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.10.2014)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 20 Milletvekilinin, 28 Şubat sürecinde verilen yargı kararlarının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1067) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2012)

2.  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 20 Milletvekilinin, benzin, doğalgaz ve elektrik gibi tüketim ürünlerine getirilen zamların sebeplerinin araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1068) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2012)

3.  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Mardin Artuklu Üniversitesinde seçmeli olarak okutulan bir dersin kontenjanının azaltılması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1069) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.10.2012)