TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 89

21 Şubat 2015 Cumartesi

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1. Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin, toz taşınımının insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1218) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2012)

2.  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 26 Milletvekilinin, Aydın ilindeki intihar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2012)

3.  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 26 Milletvekilinin, Skorsky S-70 tipi helikopterlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1220) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2012)