TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 88

20 Şubat 2015 Cuma

 

Tasarılar

 

1.- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Merkez Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılmasına ve KEİ Merkezinin Kalıcı Olarak Taşınmasının Usullerine İlişkin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1036) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2015)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1037) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1038) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Van Milletvekili Nazmi Gür ve 21 Milletvekilinin, Van Deprem, nedeniyle toplanan yardımların ne şekilde harcandığının araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1215) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2012)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 21 Milletvekilinin, geri dönüşümde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1216) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2012)

3.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, Suriye sınırında yaşanan olayların ve mültecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1217) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2012)