TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 85

17 Şubat 2015 Salı

 

Rapor

 

1.- Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/915) (S. Sayısı: 671) (Dağıtma tarihi: 17.02.2015) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve 21 Milletvekilinin, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ) ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1206) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2012)

2.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 25 Milletvekilinin, Kırklareli'nde kurulacak nükleer ve termik santrallerin olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1207) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2012)

3.- Ankara Milletvekili Levent Gök ve 24 Milletvekilinin, Haymana kaplıcalarının geliştirilmesi araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1208) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2012)