TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 84

16 Şubat 2015 Pazartesi

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55256)

2.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Cizrespor'a verilen cezalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55349)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55350)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan Basın ve Halkla İlişkiler müşavirlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55351)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müşavirlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55352)

6.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarla ilgili bazı verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55354)

7.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, 2014 yılında Mersin'de bir amatör spor kulübüne yapılan yardıma ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55659)

8.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, bir futbolcuya gerçekleştirilen saldırıya ve futbolcunun kulübü tarafından sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55667)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te bulunan spor tesislerine ve yetişen milli sporcu sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55668)

10.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, bir şahsın ticari faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55768)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, spor müsabakalarında ambulans ve sağlık personeli görevlendirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55896)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55897)

13.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, TCK ve CMUK'ta değişiklik öngören yargı paketine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56095)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17-25 Aralık soruşturmalarında toplanan delillere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56111)

15.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56146)

16.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu'nun, kişisel tavır ve tutumların iddianamelere yansıtılmasını engelleyici mekanizmalara ve eril düşünce temelli uygulamaların önüne geçilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56147)

17.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapımı ile ilgili davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56148)

18.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van M Tipi Kapalı Cezaevinden Ankara Sincan Çocuk Cezaevine nakledilen çocuk mahkumların nakilleri ile yaşadıkları iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56149)

19.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van M Tipi Kapalı Cezaevinde çocuk tutuklu ve hükümlülerin yaşadıkları iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56150)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56151)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56152)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56153)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56203)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56204)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56205)

26.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'da bir vakfa devredilen spor tesislerine ve bir spor kulübünün tesis ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56206)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56207)

28.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevre düzenlemesi ve iç dekorasyonu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56252)

29.-  Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, 2013 ve 2014 yıllarında intihar eden asker sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56270)

30.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56282)

31.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'de sağlık alanındaki eksikliklere ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56283)

32.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, Afyonkarahisar'da sekiz hastane için yapılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ihalesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56284)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56285)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56286)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56287)

36.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir hastanede meydana gelen asansör kazasına ve hastanelerdeki asansörlerin bakım, onarım ve kontrollerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56288)

37.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli hasta sayısına ve engellilerin sağlık hizmetlerine erişimde karşılaştıkları sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56289)

38.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav Devlet Hastanesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56290)

39.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İşsizlik Fonu'ndan yapılan ve diğer gider olarak gösterilen 2,2 milyar TL tutarındaki harcamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57746)

40.-  Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin'in, Polis Koleji ve Polis Akademisinin kapatılacağına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58831)

41.-  Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'ın, eğit-donat projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58832)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de ekonomik kriz olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58833)

43.-  Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya Ilgın Belediyesine bağlı Ilgın Kaplıcaları Müdürlüğüne atanan bir şahsa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58834)

44.-  Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya Kayacık bölgesinde kurulmasına karar verilen lojistik merkezi çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58835)

45.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki Eğitim İş Sendikası yürüyüşüne yapılan polis müdahalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58836)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007-2014 yılları arasında gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58837)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007-2014 yılları arasında gözaltına alınan veya tutuklanan sivil toplum kuruluşu yöneticilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58838)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında tutuklanan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58839)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında yasaklanan kitap ve dergilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58840)

50.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Atatürk Orman Çiftliği içerisinde ABD Büyükelçiliğine yer tahsis edilip edilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58841)

51.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, 16 yaşında bir çocuğun Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58842)

52.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki araç sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58843)

53.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Suriyeli muhaliflere silah yardımı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58844)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özel güvenlik hizmeti alımı için yapılan kamu harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58845)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emlak Konut GYO A. Ş. tarafından yapılan bağışlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58846)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın dış duvarı ile demir parmaklıklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58847)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazetenin genel yayın yönetmeni ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58848)

58.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, bir vakfa yapılan bağışlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58849)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Marmaray Projesi kapsamında Güney Kore merkezli bir firmadan alınan bazı vagonların atıl vaziyette Haydarpaşa'da bekletildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58850)

60.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, arı üreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58851)

61.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'de bir özel televizyon kanalına ilçe belediyelerinden kaynak aktarıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58852)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kolluk kuvvetlerinin ölçüsüz güç kullanmaları nedeniyle meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı vakalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58853)

63.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, 2013 ve 2014 yıllarında valilerce PKK terör örgütüne karşı yapılan operasyon taleplerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58854)

64.-  Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, telefon dinlemelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58855)

65.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58856)

66.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58857)

67.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşınmazlarla ilgili yapılan satış, kira, irtifak, tahsis ve devir işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58858)

68.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'da okul müdürü atamalarına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58859)

69.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya dışında yapılan Şeb-i Arus törenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58860)

70.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58861)

71.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, 2003-2014 yılları arasında TOKİ'ye devredilen Hazine arazilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58862)

72.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, 2003-2014 yılları arasında yapılan özelleştirmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58863)

73.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanacağına dair açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58864)

74.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, imar izni verilen bazı arazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58865)

75.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personel ile ilgili mobbing başta olmak üzere çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58866)

76.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, çeşitli kategorilerdeki uyuşturucu maddelerin kullanımı ve kullanımının önlenmesi çerçevesindeki çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58867)

77.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2006-2014 yılları arasından BİMER'e yapılan başvurular ile söz konusu başvurulardan Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili olanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58868)

78.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Çamlıca Camii Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58869)

79.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 26 Aralık 2014 tarihinde okunması planlanan hutbenin bir başka hutbe ile değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58870)

80.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Tahşiyeciler Grubu olarak anılan yapılanmaya dair çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58871)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığına alınan makam araçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58872)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İran'da özelleştirilen bir firmayı satın alan Türk şirketlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58873)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ULS Havacılık Şirketine ait bir kargo uçağının 18 Ocak 2013'te Atatürk Havalimanı'na 65 milyon dolarlık altın bırakması ve konuyla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58874)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58875)

85.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Katar Emiri'ne Türkiye ziyareti sırasında MİT Müsteşarı'nın refakat etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58877)

86.-  Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'daki lojistik merkezi çalışmalarına ve Boztoprak mevkiindeki arsa alımına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58878)

87.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, bireysel kredi ve kredi kartlarında takibe uğrayan vatandaş sayısındaki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58881)

88.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58882)

89.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2014 yılları arasında Manisa'da kredi ve kredi kartı borcu olan ve bu nedenle haklarında icra takibi başlatılan kişi sayılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58883)

90.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, hükümetin ekonomi alanındaki performansı ve hedeflerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58884)

91.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Türkiye'ye sığınan Kobanelilere ve Ezidilere geçici koruma statüsü tanınmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/58885)

92.-  Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın, bir adli soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58886)

93.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir vatandaşın aldığı hapis cezasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58887)

94.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, 6 Ekim 2014 tarihinden sonra gözaltına alınan ve tutuklanan çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58888)

95.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, cezaevlerindeki kanser hastalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58889)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uzun tutukluluk sürelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58890)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58891)

98.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58892)

99.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58893)

100.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin illere göre dağılımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58894)

101.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2014 yılları arasında Manisa'da karşılıksız çek ve senet suçlarına dair dava sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58895)

102.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Balyoz Davası'nın yeniden görülecek olması karşısında Dava'nın sanıklarının sabıka kayıtlarının değiştirilmemiş olmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58896)

103.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, şeref aylığı alan gazilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58897)

104.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Çanakkale'de Bakanlığa bağlı bir sevgi evleri ve çocuk yuvası müdürlüğündeki personel hareketlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58898)

105.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58899)

106.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58900)

107.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, sosyal yardım ve destek hizmetlerine dair çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58901)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58902)

109.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58903)

110.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58904)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Ulusal Ajansı personelinin usulsüz olarak uzman kadrosuna atandığı iddialarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58905)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58906)

113.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin aldıkları kredilerin artırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58907)

114.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58908)

115.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58909)

116.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yakıt tasarruf cihazlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58910)

117.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, MEDULA Reçete Provizyon Sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58911)

118.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da kadın sigortalı çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58912)

119.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, kamu kurum ve kuruluşlarında boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58913)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58914)

121.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da iş sağlığı ve güvenliğine yönelik seminerler yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58916)

122.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58917)

123.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58918)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TMMOB'un Bakanlığa bağlanılmak istendiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58919)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı almak için yapılan başvurulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58920)

126.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58921)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58922)

128.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın bir köyünde yeniden kadastro çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58923)

129.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da üzerinde ipotek bulunan tapulu tarım arazisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58924)

130.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da üzerinde ipotek bulunan tapulu tarım arazisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58925)

131.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Mardin ve Adıyaman'da üzerinde ipotek bulunan tapulu tarım arazisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58926)

132.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta üzerinde ipotek bulunan tapulu tarım arazisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58927)

133.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bitlis ve Bingöl'de üzerinde ipotek bulunan tapulu tarım arazisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58928)

134.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Elazığ'da üzerinde ipotek bulunan tapulu tarım arazisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58929)

135.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da üzerinde ipotek bulunan tapulu tarım arazisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58930)

136.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'da kurulması planlanan termik santrale ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58931)

137.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa'da hava kirliliğinin tespiti için yapılan ölçümlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58932)

138.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58933)

139.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58934)

140.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tarım dışı amaçlarla kullanılan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58935)

141.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'nın Selçuklu ilçesinde Karaömerler Mahallesi etrafındaki taş ocaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58936)

142.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Ödemiş ilçesinde aşırı yağmur sebebiyle meydana gelen su taşkınlarına ve doğan zararların tazminine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58937)

143.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Bakırçay Nehri'nde yaşanan yoğun kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58938)

144.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir Karabağlar'da yürütülmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58939)

145.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, Doğu Karadeniz'de yapılması planlanan Yeşil Yol Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58940)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı illerdeki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58941)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suudi Arabistan Kralı'nın kardeşinin Sedef Adası'nda malikane yaptırma izni almasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58942)

148.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58943)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58944)

150.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58945)

151.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58946)

152.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58949)

153.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58950)

154.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, pamuk, çay, fındık ve buğday üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58972)

155.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da inşası planlanan Başlamış Barajı'na ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58973)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58974)

157.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58975)

158.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58976)

159.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü denetimindeki gümrük antrepolarında tespit edilen kırmızı et kaçakçılığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58977)

160.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58978)

161.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58979)

162.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Eski Ekonomi Bakanı için İsviçre'den getirilen saatle ilgili gümrük işlemlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58980)

163.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58983)

164.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TASİŞ Genel Müdürlüğü tarafından sahte ürün satışı yapıldığına dair iddialara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58985)

165.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kanserojen madde içerdiği tespit edilen ayakkabılara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58986)

166.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü denetimindeki gümrük antrepolarında tespit edilen kırmızı et kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58987)

167.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, gümrük antrepolarının sayılarına ve denetimine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58988)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir sendikanın gösteri yürüyüşüne yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58990)

169.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki Eğitim İş Sendikası yürüyüşüne yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58991)

170.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çanakkale'nin Çan ilçesinde eski kaplıcaların bulunduğu alanın imara açıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58992)

171.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin açık otopark alanlarını 25 yıllığına bir şirkete kiralamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58993)

172.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, uzman jandarmaların özlük ile ilgili sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58994)

173.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, 28 Aralık 2014 tarihinde Cizre'de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58995)

174.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, gözaltına alınan ve tutuklanan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58996)

175.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, resmi bayram ve anma törenlerine katılanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58997)

176.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58998)

177.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'un bazı köylerinin muhtelif sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58999)

178.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da metro istasyonlarında yolcuların tuvalet ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59000)

179.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Musul ve Kobani'de Türk istihbaratçıların öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59001)

180.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'da kurulması planlanan termik santrale ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59002)

181.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2003-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gaz bombası ve TOMA alımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59003)

182.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59004)

183.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59005)

184.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59006)

185.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinde bazı mahalli idarelerce bazı kişilerin sözleşmeli gösterilerek kadroya atandığına yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59007)

186.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan ve Çan Belediyesine devredilen Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait bina ile arsaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59008)

187.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da inşası planlanan Başlamış Barajı'na ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59009)

188.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59011)

189.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59012)

190.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59013)

191.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, hükümetin ekonomi alanındaki performansı ve hedeflerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59014)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görevli bir bürokratın söylediği iddia edilen sözlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59015)

193.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Devlet Tiyatrolarının bazı bölgelerinde uzun süredir oyun sahnelenmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59016)

194.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Uluslararası İzmir Film Festivali'nin 2013 ve 2014 yıllarında düzenlenmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59017)

195.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da inşası planlanan gölete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59018)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59019)

197.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59020)

198.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59021)

199.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlık bünyesinde istihdam edilen ve istihdam edilmesi planlanan arkeolog sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59022)

200.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da vergi mükellefi sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59023)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, trafik cezaları ile ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59024)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59025)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurumlarının araç ve bina kiralama işlemlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59026)

204.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59027)

205.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59028)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, LYS başarı sıralamasının illere ve bölgelere göre farklılıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59029)

207.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, yüz öğretmenin yaptıkları bir yürüyüşte gözaltına alınmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59030)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, okulların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59031)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59032)

210.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59033)

211.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59034)

212.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59035)

213.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, özel okullarda okuyan öğrencilere verilen desteklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59036)

214.-   Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, Antalya'daki bir lisede meydana geldiği iddia edilen taciz olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59037)

215.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2008-2014 yılları arasında görevleri ile ilgili suçlardan ötürü haklarında suç duyurusunda bulunulan emekli veya muvazzaf kuvvet komutanı sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59038)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59039)

217.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59040)

218.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59041)

219.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da inşası planlanan Başlamış Barajı'na ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59042)

220.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, Fırtına Deresi'nden izinsiz malzeme çekimi yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59043)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59044)

222.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59045)

223.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59046)

224.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Türkiye'ye sığınan Kobanelilere ve Ezidilere verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59047)

225.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'daki kamu hastanelerinde laboratuvar personeli hizmet alımı ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59048)

226.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Bakanlığın Bursa'da hava kirliliğine neden olan tesislerin izin süreçlerindeki rolüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59049)

227.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın bir köyünde bulunan sağlık ocağının bakım ve onarımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59050)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59051)

229.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'da kurulması planlanan termik santrale ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59052)

230.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59053)

231.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59054)

232.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, antidepresan kullanımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59055)

233.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59056)

234.-   Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının taşınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59057)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59058)

236.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, HGS sistemindeki arızalardan dolayı vatandaşlara kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59059)

237.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59060)

238.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59061)

239.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 112 Acil Paletli Ambulansını Soma'ya taşıyan çekiciye ceza kesilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59062)