TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 83

13 Şubat 2015 Cuma

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 686) (Dağıtma tarihi: 13.02.2015) (GÜNDEME)

2.- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım ve İzmir Milletvekili Aydın Şengül ile 50 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Ali Demirçalı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın; İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun; Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 2 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile 2 Milletvekilinin; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı Tezkereleri (1/1006, 2/1449, 2/1511, 2/1664, 2/1670, 2/1691, 2/1788, 2/2068, 2/2182, 2/2183, 2/2205, 2/2235, 2/2295, 2/2534, 2/2541, 2/2546) (S. Sayısı: 687) (Dağıtma tarihi: 13.02.2015) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/6601) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/6602) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/6603) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/6604) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/6605) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6606) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Siirt'teki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6607) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bingöl ve Bitlis'teki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6608) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'deki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6609) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Mardin ve Adıyaman'daki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6610) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6611) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6612) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

13.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki yerel gazetelere verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6613) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

14.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/6614) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6615) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6616) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6617) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6618) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6619) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6620) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6621) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6622) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6623) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6624) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6625) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6626) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6627) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6628) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6629) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6630) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6631) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6632) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6633) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6634) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6635) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6636) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6637) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

38.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6638) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

39.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6639) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6640) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6641) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6642) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

43.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6643) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

44.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6644) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

45.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6645) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6646) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6647) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

48.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6648) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

49.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan kadın personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6649) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

50.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6650) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6651) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

52.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6652) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

53.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6653) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

54.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6654) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

55.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6655) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

56.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6656) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

57.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6657) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

58.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6658) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

59.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6659) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

60.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6660) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

61.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6661) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

62.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6662) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6663) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, süt ve süt ürünleri üretimindeki düşüşe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6664) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

65.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6665) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6666) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

67.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6667) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

68.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6668) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

69.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6669) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

70.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6670) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

71.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6671) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

72.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6672) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

73.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6673) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

74.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6674) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

75.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6675) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

76.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6676) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

77.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6677) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

78.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6678) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

79.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6679) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

80.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6680) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

81.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6681) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

82.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6682) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

83.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6683) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

84.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6684) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

85.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6685) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

86.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6686) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

87.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6687) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

88.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6688) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

89.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6689) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

90.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6690) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

91.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6691) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

92.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6692) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

93.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6693) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

94.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6694) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

95.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6695) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

96.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6696) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

97.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6697) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

98.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6698) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

99.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6699) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

100.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6700) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

101.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6701) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

102.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6702) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

103.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6703) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

104.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6704) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

105.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6705) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

106.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6706) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

107.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6707) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

108.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6708) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

109.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6709) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

110.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6710) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

111.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6711) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

112.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6712) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

113.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6713) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

114.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6714) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

115.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6715) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

116.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6716) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

117.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6717) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

118.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6718) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

119.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6719) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

120.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6720) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

121.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6721) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

122.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6722) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

123.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6723) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

124.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6724) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

125.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6725) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

126.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6726) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

127.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt'te Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6727) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

128.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6728) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

129.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6729) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

130.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde çalışan kadın personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6730) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

131.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da afet evi alan hak sahiplerine geriye dönük ödemelerden ötürü faiz işletildiğine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6731) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

132.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir vatandaş hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6732) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

133.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kocaeli'de yapılan bir yıkımda evi zarar gören bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6733) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

134.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ankara'da doğal gaz sayaçlarının değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6734) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

135.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kağıt fabrikalarının üretimindeki düşüşe ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6735) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

136.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sınav ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6736) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

137.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van'daki İŞKUR personelinin bir kısmının işten çıkarılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6737) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2015)

138.-   Antalya Milletvekili Arif Bulut'un, Antalya'nın Kepez ilçesi Kepezaltı ve Santral Mahallelerinin riskli alan ilan edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6738) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

139.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, inşaat sektöründeki denetimlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6739) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

140.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, ülkemizdeki fahri konsoloslara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6740) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

141.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da görev yapan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6741) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

142.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da görev yapan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6742) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

143.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta görev yapan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6743) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

144.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Mardin ve Adıyaman'da görev yapan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6744) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

145.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Siirt, Hakkari ve Şırnak'ta görev yapan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6745) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

146.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Batman ve Bitlis'te görev yapan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6746) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

147.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da görev yapan öğretmenlerin eğitim durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6747) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

148.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tarım ve hayvancılıkta kayıt dışılığa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6748) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

149.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, açık cezaevlerindeki mahkumların şartlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6749) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ta kapanan köy yolları sonucu hasta nakillerinin nasıl yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6750) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır'da kapanan köy yolları sonucu hasta nakillerinin nasıl yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6751) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars'ta kapanan köy yolları sonucu hasta nakillerinin nasıl yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6752) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı'da kapanan köy yolları sonucu hasta nakillerinin nasıl yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6753) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, 2004 yılında Gülen Cemaatine yönelik alınan bir MGK kararının neden 17 Aralık 2013'e kadar Bakanlar Kurulunun gündemine alınmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60075) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

2.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü'nün Basın Kartı Komisyonunun kararına aykırı olarak 94 gazeteciye sürekli basın kartı vermediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60076) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

3.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, terör örgütü YDG-H'nin faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60077) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

4.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, 7. Büyükelçiler Konferansında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60078) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

5.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Giresun SEKA Aksu Kağıt Fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60079) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

6.- Ankara Milletvekili Mehmet Emrehan Halıcı'nın, Aselsan'da çalışan bir mühendisin 15 Ocak 2015 günü şüpheli ölümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60080) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

7.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60081) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

8.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 2003-2014 yılları arasında İzmir'de haklarında icra takibi yapılan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60082) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yarımca Porselen Arazisinin Özelleştirme İdaresi tarafından önce satılması sonra da tekrar satın alınması neticesinde kamunun zarara uğratıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60083) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, diploma ve sertifika belgelerindeki sahtecilik vakalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60084) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014 seçimlerine dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60085) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

12.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın bir mahallesindeki yapılaşma ve altyapı sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60086) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, minibüs esnafının bazı sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60087) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

14.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da yoğun kar yağışından zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60088) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

15.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da kamu bankaları ve özel bankalar tarafından ipotek altına alınmış menkul ve gayrimenkul sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60089) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

16.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yurt dışında 2015 yılı itibarıyla görevli öğretmen sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60090) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, ASELSAN'daki ölümlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60091) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, PTT Bank personeli ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60092) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

19.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Medeniyetler İttifakı Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60093) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KİT'lere yapılan üst düzey atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60094) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KİT'lere atanan üst düzey bürokratlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60095) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60096) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında KİT'lere atanan üst düzey bürokratların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60097) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında KİT'lerin personel alımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60098) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında KİT'lere bağlı hizmet birimlerine alınan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60099) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2015 yılları arasında yapılan telefon dinlemelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60100) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2015 yılları arasında yapılan özelleştirmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60101) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

28.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2002-2013 yılları arasında çiftçilerin bankalara olan zirai kredi borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60102) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

29.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalara karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60103) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

30.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, 4/C'li personelin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60104) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

31.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, yakınındaki otopark inşaatı nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesinde hasar oluştuğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60105) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

32.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, 6 Ocak 2015'te Sultanahmet'te gerçekleştirilen terör eylemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60106) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

33.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, bir cami imamının verdiği vaaza ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60107) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KPSS'nin kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60108) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir TV programında öne sürülen iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/60109) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

36.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki ulaşım harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/60110) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

37.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki ulaşım harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/60111) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

38.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü'nün gerekçe göstermeden 94 gazeteciye sürekli basın kartları verilmesi kararını onaylamamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/60112) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

39.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki ulaşım harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/60113) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

40.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlardaki ulaşım harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/60114) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

41.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'daki deprem toplanma alanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/60115) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

42.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, davanın nakli uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60116) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

43.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, 2007 yılında Ankara'da tespit edilen bomba yüklü araca ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60117) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

44.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Erzurum E Tipi Cezaevindeki bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60118) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

45.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'daki ceza infaz koruma memurlarına servis imkanı verilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60119) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2015)

46.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türkiye'den yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60120) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2015)

47.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Manisa T Tipi Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60121) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

48.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60122) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

49.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, İzmir Şakran Cezaevindeki mahkumlara kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60123) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

50.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60124) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

51.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Kadın Sığınma Evlerinin denetimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60125) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

52.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, engelliler için ailelere verilen bakım aylıklarının kesilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60126) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

53.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60127) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

54.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60128) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

55.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60129) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

56.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, imalat sanayi üretiminde düşük ve ortanın altı teknolojili sektörlerin ağırlıkta olmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60130) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

57.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Kamu Sertifikasyon Merkezi Başkanı ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60131) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

58.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60132) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

59.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60133) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

60.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Trabzon'da HES inşaatı sırasında çığ düşmesi sonucu beş işçinin hayatını kaybetmesi olayına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60134) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

61.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yurt dışında sigortalı çalışan bir vatandaşın sigortasının SSK sisteminde kabul edilmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60135) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2015)

62.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Türkiye'de Solunum Sistemini Etkileyen Nöromüsküler Hastalık tanılı vaka sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60136) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

63.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60137) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, SGK ve İş-Kur çalışanlarına geri ödeme yapılmasına dair mahkeme kararının uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60138) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

65.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60139) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

66.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, engelli vatandaşların atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60140) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

67.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, SGK'nın bazı ilaçları ödeme listesinden çıkarmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60141) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

68.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60142) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

69.-  Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Trabzon'daki bir HES projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60143) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da belediye tarafından el konulan bazı arsalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60144) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

71.-  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, cam üretimine ve geri dönüşüm olanaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60145) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

72.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60146) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

73.-  Antalya Milletvekili Arif Bulut'un, Antalya Kepezaltı ve Santral Mahallelerinin Afet Riski Taşıyan Bölge ilan edilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60147) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

74.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon'da doğal gaz kullanımına geçilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60148) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

75.-  Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, atık yağların neden olduğu çevre sorunlarına ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60149) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

76.-  Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, Atatürk Kültür Merkezi'nde yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60150) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

77.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60151) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

78.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60152) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

79.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Suriye ve Irak'a Türkiye üzerinden gidecek turistlerden doldurmalarının istendiği iddia edilen vize formuna ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60153) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

80.-  Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, Ankara'daki büyükelçiliklere 10 Kasım'da bayrakların yarıya indirilmesi için gönderilen notaya ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60154) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

81.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60155) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

82.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, imalat sanayi ihracatında düşük teknolojili sektörlerin ağırlıkta olmasına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60156) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

83.-  İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, TTIP görüşmeleri ile ilgili çalışmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60157) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2015)

84.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60158) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

85.-  Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in, Türkmenistan menşeli pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ithalatında gümrük vergisinin kaldırılmasının ardından ithal lisansları düzenlenen firmalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60159) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

86.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60160) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

87.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60161) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

88.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'nın Milas ilçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60162) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

89.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60163) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

90.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, ham petroldeki indirimin akaryakıt fiyatlarına yansımamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60164) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

91.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul'da yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybeden bir vatandaşa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60165) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

92.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Güneydoğu'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60166) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

93.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60167) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

94.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60168) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

95.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlarda yaşanan bazı olaylara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60169) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

96.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, tarımsal desteklemelerin kanunda belirtilen orandan daha az ödenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60170) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

97.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gübre, ilaç ve mazot fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60171) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

98.-  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'da aşırı yağışlar nedeniyle tarım ürünlerinin zarar görmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60172) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

99.-  İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan don nedeniyle patates üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60173) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2015)

100.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa Ovası'nın kuruma tehlikesi altında olmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60174) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

101.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bakanlık tarafından pancar üreticilerinin zararının sübvanse edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60175) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

102.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60176) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

103.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 2002-2014 yılları arasında küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayılarına ve verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60177) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

104.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, tarım sigortaları sistemi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60178) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

105.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Ödemiş ilçesinde don sebebiyle tarım ürünlerinin zarar görmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60179) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

106.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, 2010'dan beri Ankara'da görülen kuduz vakalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60180) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

107.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bir kanuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60181) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

108.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60182) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

109.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mersin Limanı'nda yaşanan çeşitli sorunlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60183) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2015)

110.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60184) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

111.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60185) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

112.-   Şırnak Milletvekili Selma Irmak'ın, Cizre'de polis kurşunuyla 16 yaşında bir çocuğun öldürülmesi ve bir kişinin de yaralanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60186) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

113.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Adıyaman'da Suriye'den kaçan Kürtlere Kürtçe eğitim verilmesine Vali'nin engel olduğu yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60187) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

114.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Ankara'daki bir yurtta yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60188) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 14 Ocak 2015 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda bir çocuğun ölümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60189) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İç Güvenlik Paketi olarak bilinen tasarıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60190) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı lojmanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60191) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

118.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında protesto yapan bir vatandaşın darp edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60192) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2015)

119.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Cizre'de, Van'da ve Diyarbakır'da ortaya çıkan plakasız polis araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60193) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2015)

120.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, belediye meclisi üyelerine yapılan ödemelerin artırılmasına ve bazı haklardan faydalanmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60194) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

121.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı bir mahallede meydana gelen trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60195) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

122.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Güneydoğu'da yaşanan terör olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60196) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

123.-   Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum'un, İncirlik Üssü'nde işkence ve benzeri uygulamaların olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60197) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

124.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60198) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

125.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'de Şeyh Ahmet Türbesine ve DBP Bingöl İl Binasına yapılan saldırıların soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60199) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

126.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün toplu taşım araçlarının bilet fiyatlarına yansımamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60200) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

127.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Adana'da hizmet veren taksi ve minibüs esnafı sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60201) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

128.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, 6552 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden itibaren başka birimlere atanan İETT işçilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60202) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

129.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60203) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

130.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, imalat sanayi üretimi ve ihracatında düşük teknolojili sektörlerin ağırlıkta olmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60204) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

131.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60205) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

132.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60206) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

133.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Bakanlık Eskişehir İl Müdürü'nün görevden alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60207) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

134.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Asklepion Antik Tiyatrosunda düzenlenecek kermes için kira bedeli istendiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60208) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

135.-   Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen organizasyonlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60209) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

136.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60210) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

137.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Kisebükü Koyu'nun imara açılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60211) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

138.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60212) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

139.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, icra dosyalarındaki artışa ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60213) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

140.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, tarımsal desteklemelerin kanunda belirtilen orandan daha az ödenmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60214) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

141.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, 2014 yılı bütçesinde Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler kapsamında diğerleri alt başlığı altındaki kuruluşlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60215) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

142.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60216) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

143.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, 2006-2013 yılları arasında Merkezi Yönetim Bütçesinden ödenek alan kar amacı gütmeyen kuruluşlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60217) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

144.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, örtülü ödenekten yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60218) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

145.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60219) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

146.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, ham petroldeki indirimin akaryakıt fiyatlarına yansımamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60220) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

147.-   Şırnak Milletvekili Selma Irmak'ın, Diyarbakır'da polis tarafından fişlendiği iddia edilen 872 çocuğun kişisel bilgilerinin internette yayımlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60221) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

148.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'da polis tarafından fişlendiği iddia edilen 872 çocuğun kişisel bilgilerinin internette yayımlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60222) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

149.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlıktaki idarecilerin şahsa bağlı uzman kadrosuna atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60223) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

150.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, engelli öğrencilerin eğitim sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60224) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

151.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul'un Fatih ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından kullanılan bir binaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60225) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

152.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, sendika yöneticisi bir öğretmenin bir siyasi parti amblemi taşıyarak parti kongresine katılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60226) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

153.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, öğretmen açığına ve 2003-2014 döneminde gerçekleşen öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60227) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

154.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, engelli öğretmenlere esas işleri dışında başka işler verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60228) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

155.-   Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın, Fatih Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60229) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

156.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da bir okula atanan idari personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60230) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

157.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir okuldaki ısınma sorununun çözülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60231) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

158.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara çocuklarla ilgili özel bilgilerin bulunduğu bir liste göndermesine ve bu listenin internetten yayınlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60232) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

159.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir lisede etek giyen öğrencilere baskı yapıldığına dair şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60233) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

160.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, Suriyeli sığınmacıların çocuklarının eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60234) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

161.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60235) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

162.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60236) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

163.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, okulların ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60237) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

164.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sosyal bilgiler ve diğer branş öğretmenlerinin atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60238) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

165.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay'da okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60239) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

166.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul Beykoz'da bulunan İshakağa Ortaokulu'nun alınan yıkım kararı dolayısıyla dönem ortasında kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60240) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

167.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul Beykoz'da bulunan Ahmet Mithat Efendi İlkokulu'nun restorasyon ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60241) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

168.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, YÖK Başkanlığı tarafından üniversite rektörleri hakkında devam eden soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60242) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

169.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60243) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

170.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bazı generallerin isimlerinin kışla ve askeri tesislerden kaldırılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60244) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2015)

171.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, 2007-2014 yılları arasında Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60245) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

172.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, zorunlu askerlik görevi sırasında kışlalarda yaşanan şüpheli intiharlar ile bu çerçevede Mardin'de yaşanan bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60246) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

173.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60247) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

174.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60248) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

175.-   İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, su kirliliğinin önlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60249) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

176.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa ovasındaki sulama ve drenaj sistemlerinin yenilenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60250) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

177.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da su baskını sebebiyle zarar gören tarım arazilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60251) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

178.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'nın İznik ilçesindeki kalker ocaklarının çevreye verdiği zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60252) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

179.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın Çamlıbel beldesi Kızılkaya Köyü'nde bir derenin ıslah çalışmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60253) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

180.-   Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, Adıyaman'a yapılması planlanan Koçali Barajı'nın yatırım programına alınmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60254) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

181.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60255) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

182.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, ağaç kesimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60256) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

183.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Antalya'da Ekizce Yaylası'nda açılan mermer ocağı için yapılan ağaç kesimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60257) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

184.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, yüksek kapasiteli hayvan bakımevlerinin kurulacağı üç pilot şehre ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60258) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

185.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60259) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

186.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Muş'ta bulunan hastanelerin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60260) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

187.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bulunan bir hastanedeki asansör arızasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60261) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

188.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'a bir tıp fakültesi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60262) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2015)

189.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Ocak 2015 itibarıyla Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60263) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

190.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2008 yılından itibaren Bakanlık tarafından yapılan helikopter ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60264) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

191.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Türkiye'de Solunum Sistemini Etkileyen Nöromüsküler Hastalık tanılı vaka sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60265) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

192.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 112 Acil Servis ambulanslarında taşeron işçi çalıştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60266) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

193.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Türkiye'de Kanser Kontrolü 2014 başlıklı raporun Bakanlığın internet sitesinde yayımlanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60267) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

194.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, İstanbul'un Fatih ilçesinde Suriyeli sığınmacılara hizmet veren bir polikliniğe ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60268) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

195.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Şehir Hastanesinin inşaatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60269) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

196.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60270) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

197.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 16 Ocak 2014'te Manisa Devlet Hastanesinde görevli personelin darp edilmesi olayına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60271) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

198.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Mukopolisakkaridoz hastalarına ve bunların tedavisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60272) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

199.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60273) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

200.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya 112 Acil Servis ekiplerinin uyuşturucu komasındaki iki gence müdahale etmediği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60274) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

201.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2014 yılı itibarıyla Malatya'da uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60275) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

202.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, DHMİ Genel Müdürlüğünde fişleme yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60276) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

203.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Ankara-İstanbul karayolunun kış şartları sebebiyle kapanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60277) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

204.-   Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, İstanbul-İzmir otoyolunun Afyonkarahisar'da bulunan kavşak noktalarına uzaklığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60278) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

205.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Marmaray Projesi için satın alınan trenlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60279) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

206.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir Kemalpaşa ilçesinde yapılması planlanan Lojistik Köy Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60280) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

207.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60281) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

208.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir-Antalya Otoyolu Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60282) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

209.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, SRC belgesi alabilmek için B sınıfı ehliyeti olanlardan SGK hizmet dökümü istenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60283) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

210.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Karayolları Genel Müdürlüğü karla mücadele biriminin taşeron şirketlere devredildiğine dair iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60284) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

211.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatları ile bağlı kurum ve kuruluşlarındaki ulaşım harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60285) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

212.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, TÜVASAŞ ile ilgili Sayıştay'ın 2013 Denetim Raporundaki verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60286) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

213.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2010-2014 döneminde hizmet alımı yoluyla yapılan harcamalara ve yüklenici firmalarda çalışan taşeron işçilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/60287) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58608)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Başbakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58609)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58610)

4.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'in bir mahallesindeki evlerin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmak istenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58611)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yazar kasa ve mobil pos cihazı değişimi konusunda yetkili kılınan firmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58612)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bakanlıkların reklam harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58613)

7.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, alınacak tasarruf önlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58614)

8.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in bazı mahallelerinin altyapı sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58615)

9.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, MİT'in yaptığı bazı bilgi toplama faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58616)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, BAĞ-KUR maaşı ile geçinen ailelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58617)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sabit geliri olmayan ailelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58618)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, asgari ücretle geçinen ailelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58619)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK maaşından elde ettiği gelirle geçinen ailelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58620)

14.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, menkul kıymetler piyasasında yabancılar için vergilendirme düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58621)

15.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, iç ve dış borçtaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58622)

16.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer devlet kurumlarına geçen personel sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58623)

17.-  Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ'ın, MİT'in yaptığı bazı bilgi toplama faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58624)

18.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Katar Emiri'nin MİT Müsteşarı tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58625)

19.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Batı Karadeniz Kalkınma Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58626)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Malta'da taşınmaz sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58627)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında kamu kaynakları kullanılarak satın alınan ve kiralanan otomobillere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58628)

22.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ankara'nın Sincan ilçesinin iki mahallesindeki kentsel dönüşüm projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58629)

23.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, 2014 e-YDS'nin Eylül, Ekim ve Aralık ayı kontenjanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58630)

24.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da heyelan yaşanan ve kentsel dönüşüm yapılması planlanan bir bölgede yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58631)

25.-  Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin'in, MİT'in Tahşiyeciler Grubu hakkında yaptığı çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58632)

26.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2002-2014 yılları arasında orman gençleştirme çalışmaları kapsamında kesilen ağaç sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58633)

27.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Ankara'daki yeni metro hatlarına ve ulaşım hizmetleriyle ilgili sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58634)

28.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Edirne Valisi tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58635)

29.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Karadeniz Ereğli'deki ekonomik sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58636)

30.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Tahşiyeciler adlı gruba kumpas iddiası bağlamında yapılacak işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58637)

31.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58638)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007-2014 yılları arasında intihar eden askerlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58639)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında TOKİ aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58640)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2014 yılları arasında örtülü ödenekten kullanılan kaynak miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58641)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında yapılan cezaevlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58642)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2014 yılları arasında tutuklandıktan sonra suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle salıverilenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58643)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, askerliği sırasında hak ihlali yaşadığı iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58644)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında minibüsçülere ve taksicilere kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58645)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayıp çocuklar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58646)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, parçalanmış ailelere ve korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58647)

41.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Siirt'in Pervari ilçesinde bir askeri yetkilinin öğretmenlerin sendikal faaliyetlerini engellediğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58648)

42.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da kalan Suriyelilerin sayısına ve bu sayının belediyelere kaynak aktarımında dikkate alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58649)

43.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, usulsüz ve habersiz şekilde emeklilere kredi kullandıran bankalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58651)

44.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58652)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin Twitter'da bir hashtag açarak 14 Aralık Operasyonu ile ilgili görüş topladığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/58653)

46.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, TRT'de yayınlanan bir belgesele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/58654)

47.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, yerel basının desteklenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/58655)

48.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/58656)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin personel alımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/58657)

50.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/58658)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Mayıs eylemlerindeki polis müdahalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58673)

52.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58674)

53.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, yoksulluk ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58675)

54.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, gelir dağılımındaki adaletsizliğe ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58676)

55.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58677)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan çocuklarla ilgili cinsel istismar vb. suçlarla ilgili şikayet ve açılan dava olup olmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58678)

57.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58679)

58.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58680)

59.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58681)

60.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58682)

61.-  Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın, Amasya Belediyesinin yaptığı bir yıkım çalışmasında yaşanan kazaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58684)

62.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma'da işten çıkarılıp tekrar işe alınan madencilerin birikmiş prim ve tazminatlarına ve görev yerinden farklı maden ocaklarına gönderilen madencilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58685)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ta tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı almak için yapılan başvurulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58697)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı almak için yapılan başvurulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58698)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt'te tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı almak için yapılan başvurulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58699)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis'te tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı almak için yapılan başvurulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58700)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman'da tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı almak için yapılan başvurulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58701)

68.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58702)

69.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58703)

70.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58722)

71.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Manyas Gölü'ndeki ve Balıkesir'deki su kirliliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58723)

72.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, 2002 yılından itibaren tarım dışı alanlara tahsis edilen tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58724)

73.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Niğde ilinde don sebebiyle zarar gören üretici sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58725)

74.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58726)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı çerçevesinde Kilis ilinden yapılan proje başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58727)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2014 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanılan kredilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58728)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı çerçevesinde Batman ilinden yapılan proje başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58729)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna yapılan proje ve faaliyet başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58730)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı çerçevesinde Şanlıurfa ilinden yapılan proje başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58731)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı çerçevesinde Şırnak ilinden yapılan proje başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58732)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı çerçevesinde Adıyaman ilinden yapılan proje başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58733)

82.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58735)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye ile yaşanan krizin ticarete etkisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58737)

84.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58738)

85.-  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, İran sınırında mazot kaçakçılığı yapan bir vatandaşın öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58739)

86.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir şirket kuryesinin maruz kaldığı soygun girişimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58740)

87.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Eskişehir'de yaşlılara ücretsiz seyahat hakkı verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58741)

88.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, suça karışan kişilerin adli mercilerce serbest bırakılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58742)

89.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Kadıköy-Kartal Metrosundaki su sızıntılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58743)

90.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Muş'un bir köyündeki toplu mezarla ilgili inceleme başlatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58744)

91.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bir caddenin asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58745)

92.-  Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde polisin son kullanma tarihi geçmiş biber gazı kullanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58746)

93.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, 21 Aralık 2014 tarihinde HDP Sakarya il binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58747)

94.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bakanlığın iş yerlerine kamera güvenlik sistemi kurulması için yayımladığı genelgeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58748)

95.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, bir belediye meclisi üyesi hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58749)

96.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, 6360 sayılı Kanun çerçevesinde köy tüzel kişiliğine kayıtlı taşınmazların devri sonucu ortaya çıktığı iddia edilen mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58750)

97.-  İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kar küreme araçları dağıtımı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58751)

98.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ankara Büyükşehir Belediyesince satılacağı belirtilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58752)

99.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, engelliler için Ankara'nın çeşitli bölgelerine yerleştirilen şeritler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58753)

100.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da yapısı bozulan ve vatandaşlar için sorun yaratan bazı kaldırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58754)

101.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da hafriyat kamyonlarının neden olduğu tehlikelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58755)

102.-   Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Antalya'daki Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58756)

103.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde okuyan beş öğrencinin uğradığı saldırının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58757)

104.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Edirne Valisi tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58758)

105.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu Belediyesinin Hazineye olan borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58759)

106.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu Belediyesinin son on yılda aldığı otopark katılım bedeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58760)

107.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir mahallenin okul ihtiyacının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58761)

108.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58762)

109.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'da gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58763)

110.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58765)

111.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58766)

112.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı bir köydeki ibadethanenin önce cemevi sonra cami olarak tescil edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58767)

113.-   İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın, Devlet Opera ve Balesinde yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58768)

114.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, kütüphanelere gönderilmek üzere satın alınan kitap ve dergilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58769)

115.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58770)

116.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, petrol fiyatlarındaki düşüşün uçak bileti fiyatlarına yansıtılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58771)

117.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, turizm yatırımları için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58772)

118.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58773)

119.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58774)

120.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İstanbul'da Kobani eylemleri sırasında yakılan bir dükkana ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58775)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılında gelecek ilave vergilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58776)

122.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, petrol fiyatlarındaki düşüşün uçak bileti fiyatlarına yansıtılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58777)

123.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58778)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında haksız yakalama ve tutuklama sebebiyle ödenen tazminatlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58779)

125.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58780)

126.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, okul müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58781)

127.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58782)

128.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58783)

129.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58784)

130.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58785)

131.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ, Mardin ve Adıyaman illerinde kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58786)

132.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58787)

133.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Hakkari ve Şırnak illerinde kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58788)

134.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illerinde kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58789)

135.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ve Kilis illerinde kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58790)

136.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Gaziantep'te taşımalı eğitim kapsamındaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine taşıma ve yemek hizmeti veren esnafa ödeme yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58791)

137.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, engelli okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58792)

138.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58793)

139.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, okul yöneticilerinin atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58794)

140.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, okul müdürlerinin sendikal dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58795)

141.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TSK'dan ihraç edilen bir astsubaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58796)

142.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Hakkari'deki askeri hareketliliğe ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58798)

143.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, füze savunma sistemi ihalesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58799)

144.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58800)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007-2014 yılları arasında kaza kurşunu, eğitim zayiatı ve intihar gibi sebeplerle hayatını kaybeden askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58801)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Ağrı ile komşu ülke sınır bölgesinde öldürülen kişi sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58802)

147.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir sınır köyünün IŞİD tarafından ağır silahlarla tarandığına dair iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58803)

148.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58804)

149.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, Fırtına Deresi'nden malzeme çıkarımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58805)

150.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yer alan Bıçkıdere Ormanı'ndaki ağaç kesimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58806)

151.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Manyas Gölü'ndeki ve Balıkesir'deki su kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58807)

152.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58808)

153.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58809)

154.-   İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, engelli vatandaşların tekerlekli sandalye edinmede yaşadıkları sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58810)

155.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, emeklilerden yapılan sağlık kesintilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58811)

156.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Zonguldak'ta görülen kanser hastalığının artmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58812)

157.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, amatör spor müsabakalarında yaşanan kaza ve yaralanmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58813)

158.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Muş'ta yeni yapılan devlet hastanesi ile ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58814)

159.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58815)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tedavi gören uyuşturucu bağımlıları ve akıl hastalarının kişisel bilgilerinin toplanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58816)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kalp damar tıkanıklığı yaşayan sigortalı hastalara takılan ilaçlı stent bedelinin SGK tarafından karşılanmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58817)

162.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a havalimanı yapılması talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58818)

163.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerle ilgili mahkeme kararlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58819)

164.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58820)

165.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya-Adana Karayolu'ndaki bir bölgede yaşanan kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58821)

166.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya ilinde çevre yolu bulunmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58822)

167.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da sunulan ulaşım hizmetleri ile ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58823)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TCDD'ye bağlı bir limanın yükleme-boşaltma işlerinin ihalesiz olarak şirketlere verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58824)

169.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ-Hayrabolu Karayolu'nda yaşanan trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58825)

170.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin yürüttüğü bir projeye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58826)

171.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, petrol fiyatlarındaki düşüşün uçak bileti fiyatlarına yansıtılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58827)

172.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgili yaptığı bir açıklamaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58828)

173.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Sabuncubeli Tüneli inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58829)

174.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58830)