TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 82

12 Şubat 2015 Perşembe

 

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız Birlikleri Genel Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1031) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

2.- Uluslararası Sivil Havacılığa İlişkin Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1032) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

3.- Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1033) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Uluslararası Ticaretiyle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1034) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2015)

5.- Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı (1/1035) (Avrupa Birliği Uyum; Dışişleri; İçişleri; Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2015)

 

Teklifler

 

1.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 1 Milletvekilinin; Elektrik Piyasası Kanunu ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2658) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile 2 Milletvekilinin; 5393 Sayılı “Belediye Kanunu”na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2659) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

3.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın; Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2660) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

4.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirler Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2661) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

5.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2662) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.01.2015)

6.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın; 4/11/1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2663) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.02.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2664) (İnsan Haklarını İnceleme; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2015)

8.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 3 Milletvekilinin; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2665) (İçişleri              ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2015)

9.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Kanunu Teklifi (2/2666) (Anayasa; İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.02.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci ve 29 Milletvekilinin, tarım alanlarının sanayiye çevrilmesinin nedenleri ve sonuçları araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1203) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2012)

2.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 24 Milletvekilinin, Erzincan'da yapılan binaların depreme dayanıklılıklarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1204) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2012)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 21 Milletvekilinin, Turgut Özal'ın ölümü ile ilgili iddiaların araştırılması alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1205) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen ve askerlerin karıştığı trafik kazalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56057)

2.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Güneydoğu'da görev yapan Bakanlık çalışanları için çelik yelek ve çelik kask alımına dair basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56071)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna tam teşekküllü bir hastane kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56072)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te sağlık hizmetine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56074)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında ruhsal hastalık teşhisi konulan kimselerin sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56075)

6.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Arguvan ilçesine devlet hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56076)

7.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Kale ilçesindeki toplum sağlığı merkezinde röntgen cihazı bulunmamasına ve eczane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56077)

8.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Kuluncak ilçesine devlet hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56078)

9.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir mahalleye sağlık ocağı açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56079)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56080)

11.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Kobane'den göçmenlere verilen sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56081)