TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 80

10 Şubat 2015 Salı

 

Tasarı

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1030) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2015)

 

Teklifler

 

1.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekilleri Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Tarihsel Hakikatler ve Yüzleşme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/2651) (İnsan Haklarını İnceleme; İçişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2015)

2.- Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum'un; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2652) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2653) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2654) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

5.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2655) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 1 Milletvekilinin; 25.5.2005 Tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2656) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2015)

7.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın; İnsanlığa Karşı Suçlarda Zamanaşımı Uygulanmayacağına Dair Kanun Teklifi (2/2657) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.02.2015)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1. HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, İmralı Cezaevinin statüsünün ve cezaevi ile ilgili yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1197) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2012)

2.  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, açlık grevindeki mahkumların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1198) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2012)

3.  Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, nüfusu 2000'in altında olan beldelerin mevcut durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1199) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2012)