TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KAĞITLAR

No: 8

15 Ekim 2014 Çarşamba

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından ekonomik büyüme ve istihdamın arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6147) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

2.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kamu idarelerinin karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi ve hesap verilebilirliğin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6148) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

3.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından eğitim, sağlık, Ar-Ge, ulaştırma gibi alanlarda yatırımlara öncelik verilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6149) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

4.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergi politikalarının belirlenmesinde doğal kaynakların bilinçli kullanılmasının sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6150) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

5.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2014 yılının Eylül ayı içerisinde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerde saldırıya uğrayan eğitim ve öğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6151) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

6.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kamu yatırımları uygulamalarının etkinliğini sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6152) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

7.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye uyumun ve vergi tabanının artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6153) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

8.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kamu ihale sisteminin etkinliğinin arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6154) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

9.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, uluslararası düzenlemelerle uyumsuzlukların giderilmesi ve pazara giriş sorunlarının çözülmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6155) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

10.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yatırım potansiyelinin iyileştirilmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6156) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6157) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, bazı hastalıklar için kullanılan ilaçlardan eskiye oranla iki katı fazla katkı payı alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6158) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, verimli tarım arazilerinin yıllar içerisinde azaldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6159) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, kamu yararına çalışan dernek sayısı ile bir derneğin bu statüsünü kaybetmesinin nedenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52900) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

2.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütünün vergi toplama, mahkeme kurma ve ceza verme gibi devlete özgülenmiş yetkileri kullandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52901) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

3.-      İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, TÜBİTAK'ta uzman olarak görev yapan bir kişiyle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52902) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

4.-      İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da son beş yılda gerçekleşen hırsızlık olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52903) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

5.-      İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, uyuşturucu madde kullanımını azaltacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52904) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

6.-      İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, son beş yılda resmi makamlara intikal etmiş icra dosyası sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52905) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

7.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin toplam doğal gaz stok miktarına ve Rusya'dan yapılan doğal gaz alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52906) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

8.-      İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, son beş yılda gerçekleşen intihar girişimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52907) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

9.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin'in Kızıltepe ilçesine geçmek isterken yakalanan bir Suriyelinin askerler tarafından öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52908) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kalkınma Bakanlığı Bütçesinden yeni Başbakanlık binasının yapımı için kaynak aktarıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52909) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, KOBİ'lere verilecek olan destek kredilerinin verilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52910) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, bonzai isimli uyuşturucunun kullanımının arttığı iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52911) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, banka kredilerinden kaynaklı borçlarını ödeyemeyen vatandaş sayısının arttığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52912) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, ipotekli olan ve icra kanalıyla satılan konut sayısında artış olduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52913) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

15.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52914) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

16.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Ulaşım Ana Planına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52915) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

17.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ne ulaşımda yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52916) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

18.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'de kapatılan belediyelerin personeliyle ilgili yapılan uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52917) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

19.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD'in rehin aldığı vatandaşların kurtarılması için takasta bulunulup bulunulmadığına ve IŞİD'e karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52918) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

20.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir derneğin sahip olduğu kamu yararı statüsünün kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52919) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

21.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, hizmet süresi dolduğu halde emeklilik için gerekli yaş şartını yerine getirmeden istifa eden erkek ve kadın memurların yaşadıkları hak kayıplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52920) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

22.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, ülke genelinde son üç yıl içerisinde yakılan okul sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52921) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

23.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir Verem Savaş Dispanserinin yıkılarak yerine çok katlı bina yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52922) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

24.-  İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, İzmir'in Çeşme ilçesinde yapımı süren rüzgar enerji santralleri ile bu kapsamda yapılan kamulaştırmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52923) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

25.-  Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliğine yapılan yeni başbakanlık binasının maliyetine ve kim tarafından kullanılacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52924) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

26.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, IŞİD'in rehin aldığı vatandaşların kurtarılması için takasta bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52925) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

27.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, bir vakfın sahip olduğu gayrimenkullere ve mevduata ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/52926) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

28.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, banka kredilerinin geri ödenme oranlarına ve hacze maruz kalan vatandaş sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/52927) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

29.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'da iki haber sitesinin bürosuna düzenlenen polis baskınına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/52928) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

30.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen ilçelerin zararlarının giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/52929) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

31.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da mühürlenen bir okula girdiği iddia edilen kimseler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52930) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

32.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, IŞİD, El-Nusra ve El-Kaide mensubu oldukları gerekçesiyle cezaevinde bulunanların sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52931) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

33.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların korumaları hakkında açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52932) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

34.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı kişiler hakkındaki yakalama kararlarının kaldırıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52933) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

35.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, cezaevinde bulunan bir terör örgütü liderinin dışarıya mektuplar ve talimatlar gönderdiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52934) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

36.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir siyasetçinin siyasal nüfuzunu kullanarak bir televizyondaki yayına müdahale ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52935) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

37.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2014 yılları arasında özel görevli mahkemelerde çalışan hakim ve savcılara verilen korumalara ve makam araçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52936) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

38.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Ankara'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan F Tipi Cezaevine konulan üç IŞİD üyesi ile ilgili davanın akıbetine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52937) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

39.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, devletin bilgi güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52938) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

40.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda e-imza kullanımının artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52939) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

41.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mülteci ve sığınmacılara yönelik hukuksal gelişmelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52940) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

42.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında cezaevlerinde bulunan mahkumlar arasında yaşanan adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52941) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

43.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bireysel katılım sermayesi sisteminin önündeki engellerin kaldırılması kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52942) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

44.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mal aleyhine işlenen suçlarda mağdurların zararlarının giderilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52943) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

45.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Ankara Sincan Kapalı Kadın Cezaevindeki bir hükümlünün sağlık raporu almak için götürüldüğü hastanede yaşadığı olaylarla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52944) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

46.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında cezaevlerinde bulunan iş yurtlarının sayısına ve mahkumların rıza dışı çalıştırılmaması için alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52945) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

47.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında sözlü ve fiziksel tacize uğrayan kadınlara ve açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52946) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

48.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında cezaevlerinde meydana gelen intihar girişimlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52947) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

49.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mahkumların rehabilitasyon yöntemi olarak çalıştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52948) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

50.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'da yaşanan bir vurulma olayına savcının çok geç gittiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52949) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

51.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC'de ailenin yapısını güçlendirici faaliyetlerde bulunan STK'ların desteklenmesi adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52950) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

52.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde kullanılmakta olan araçlar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52951) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

53.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ve açılan davalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52952) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

54.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, engellilere yönelik özel eğitim ve rehabilitasyon programına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52953) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

55.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ve açılan davalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52954) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

56.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, AB ve ABD arasında müzakere edilen yeni nesil ticaret anlaşmalarının dışında kalmamak için yapılan çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52955) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

57.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mevzuat değişikliklerine dair düzenleyici etki analizleri yapılması adına yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52956) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

58.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde kullanılmakta olan araçlar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52957) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

59.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, tır ve kamyonların arkalarında koruma çerçevesi kullanımının zorunlu hale getirilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52958) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

60.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Türkiye'de bulunmayan veya ruhsatı olmayan ilaçları yurt dışından ithal eden şirketlere ve söz konusu ilaçların saklama koşullarına uygun olarak muhafaza edilip edilmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52959) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

61.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52960) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

62.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, balıkçılık teknolojisi mühendislerinin istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52961) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

63.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, su ürünleri fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52962) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

64.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, gıda mühendislerinin istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52963) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

65.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52964) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

66.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, orman müdürlüklerinde kadroya geçirilen mevsimlik ve sözleşmeli personelin emeklilik tazminatlarının hesaplanmasında mağdur edildikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52965) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

67.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışırken memur kadrolarına atananların nakil mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52966) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

68.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de toplum yararına çalışma programı kapsamında istihdam edilen geçici işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52967) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

69.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, belediyeler tarafından yürütülen inşaatlarda iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52968) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

70.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen inşaatlarda iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52969) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

71.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma Maden Faciası ile ilgili bakanlık bürokratlarınca hazırlanan ön inceleme raporuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52970) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

72.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2014 yılı itibarıyla İŞKUR tarafından işe alınanlar ile ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52971) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

73.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Fatih Belediyesi tarafından bir bölgenin ikinci derece ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52972) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

74.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bazı fabrikaların atıklarını toprağa gömdüğü iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52973) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

75.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Müsteşarlık makamına bağlanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52974) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

76.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52975) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

77.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC ve Türkiye'de bulunan STK'lar arasındaki ilişkilerin koordinasyonuna ve geliştirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52976) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

78.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC'li gençler için yapılan çalışmalara ve KKTC'yle ekonomik ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52977) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

79.-  İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, Paris Başkonsolosluğuna pasaport çıkartmak için yapılan bir başvuruya ve yurt dışındaki pasaport işlem ücretinin yüksekliğine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52978) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

80.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da yatırım teşvik belgesi iptal edilen işletmelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52979) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

81.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık merkez ve yurt dışı teşkilatı tarafından temin edilen hizmet binalarına ve bu kapsamda gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52980) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

82.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yeni teşvik sisteminin gözden geçirilmesi ve teşvik uygulamalarının hayata geçirilmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52981) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

83.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, serbest ticaret antlaşmaları yoluyla pazarlara giriş koşullarının iyileştirilmesi ve yeni pazarlara giriş imkanı sağlanması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52982) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

84.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ticarette Teknik Engeller Türkiye Bilgi Bildirim Merkezine ait internet sitesine üye ihracatçı firmaların sayısının artırılması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52983) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

85.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Girdi Tedarik Sistemi kapsamında eylem planları hazırlanması çalışmalarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52984) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

86.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık merkez ve yurt dışı teşkilatı tarafından kullanılan hizmet binalarının teşrifine ve bu kapsamda gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52985) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün artırılması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52986) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

88.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ihracatçıların yurt dışı Pazar paylarının artırılması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52987) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

89.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Turquality ve Marka Destek Programları kapsamında desteklenen markalar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52988) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

90.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, serbest bölgelerde Ar-Ge ve yenilikçiliğe dayalı ürün ve hizmetlerin paylarının artırılması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52989) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

91.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, döviz kazandırıcı hizmet ihracatının geliştirilmesine yönelik yasal altyapının tamamlanması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52990) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

92.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Elazığ'daki kayıp-kaçak elektrik oranlarına ve çiftçilerin tarımsal destekleme ödemelerinden elektrik borçlarına karşılık yapılan kesintilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52991) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

93.-  Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, elektrik ve doğal gaza yapılan zamla ilgili açıklamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52992) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

94.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, elektrik ve doğal gaza yapılan zamlara ve kayıp-kaçak oranının elektrik zammına etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52993) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

95.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yurtdışında yapılan bir müsabakada hayatını kaybeden bir sporcuya ve sporcuların sağlık kontrollerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52994) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

96.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC'li gençler için yapılan projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52995) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

97.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC ve Türkiye'de gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren STK'lar arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışma ve projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52996) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

98.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat fakültesi mezunlarının Bakanlıkça istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52997) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

99.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, gıda mühendislerinin Bakanlıkça istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52998) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

100.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, su ürünleri fakültesi mezunlarının Bakanlıkça istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52999) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

101.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, balıkçılık teknolojisi mühendislerinin Bakanlıkça istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53000) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

102.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC ile yapılan ithalat ve ihracata ilişkin iyileştirme çalışmalarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53001) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

103.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, sakız ithaline ve sakız üretimine teşvik verilmemesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53002) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

104.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir ilkokulun yakılması olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53003) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

105.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, güvenlik güçleri tarafından IŞİD, El-Nusra ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin mensubu olduğu gerekçesiyle yakalanan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53004) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

106.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki okulun tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53005) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

107.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki okulun tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53006) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

108.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı bir köydeki ilkokulun tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53007) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

109.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 18-19 Eylül 2014 tarihlerinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı bir köyde bir aracın yakılması ve iki kişinin kaçırılması olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53008) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

110.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Afyonkarahisar Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53009) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

111.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Afyonkarahisar Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53010) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

112.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Ağrı Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53011) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Afyonkarahisar Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53012) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

114.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Adıyaman Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53013) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

115.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Adıyaman Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53014) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

116.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Ağrı Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53015) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

117.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Ardahan Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53016) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

118.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Amasya Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53017) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

119.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Ardahan Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53018) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

120.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Artvin Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53019) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

121.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Artvin Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53020) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

122.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Amasya Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53021) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

123.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı iki köyde okulların tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53022) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

124.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki iki okulun tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53023) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

125.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da mühürlenen bir okula girdiği iddia edilen kimseler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53024) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

126.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17-18 Eylül 2014 tarihlerinde Hakkari'de bazı kamu binaları ile Atatürk heykeli ve anıtının tahrip edilmesi olaylarının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53025) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

127.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının IŞİD'le ilgili olarak il emniyet müdürlüklerine gönderdiği iddia edilen bir yazıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53026) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

128.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17-18 Eylül 2014 tarihlerinde Hakkari, Şırnak ve Muş'ta 23 okulun tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53027) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

129.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir okulun Valilik tarafından mühürlenmesinin ardından yaşanan olayların sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53028) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

130.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da iki okulun tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53029) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

131.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı bir köyün girişindeki korucu nöbet kulübesinin tahrip edilmesi olayının sorumluları hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53030) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

132.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Aksaray Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53031) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

133.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Amasya Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53032) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bingöl Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53033) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bayburt Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53034) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2014 yılları arasında özel görevli mahkemeler ile bu mahkemelerin yerine TMK 10'a göre kurulan mahkemelerde görevli hâkim ve savcılar içerisinde koruma verilenlerin sayısına ve yapılan koruma harcamalarının miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53035) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bingöl Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53036) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bilecik Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53037) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

139.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Batman Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53038) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

140.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bilecik Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53039) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bayburt Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53040) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Burdur Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53041) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

143.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bolu Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53042) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

144.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Burdur Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53043) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

145.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bolu Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53044) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Burdur Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53045) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bolu Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53046) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Batman Belediyesinin belediye şirketlerine sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53047) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Bingöl Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53048) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

150.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Ardahan Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53049) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

151.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Aksaray Belediyesi tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53050) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

152.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Artvin Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53051) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında Aksaray Belediyesinin sattığı ve kiraladığı taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53052) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütünün vergi toplama, mahkeme kurma ve ceza verme gibi devlete özgülenmiş yetkileri kullandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53053) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2014 Eylül ayı içerisinde saldırıya uğrayan eğitim ve öğretim kurumlarına ve bu saldırıları gerçekleştirenler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53054) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

156.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'da iki haber sitesinin bürosuna düzenlenen polis baskınına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53055) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

157.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Fatih Belediyesi tarafından bir bölgenin ikinci derece ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53056) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, iki haber sitesinin bürosuna yapılan polis baskınına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53057) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

159.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, il özel idarelerinin kapanması ile başka bir kuruma yerleştirilmeyen personelin maaşlarını alamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53058) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

160.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çayyolu Koru Mahallesi'nde ring otobüslerinden kaynaklanan trafik yoğunluğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53059) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

161.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, makam araçları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53060) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

162.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir derneğin sahip olduğu kamu yararı statüsünün kaldırılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53061) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

163.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı okulların terör örgütü tarafından yakıldığı iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53062) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

164.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul İstiklal Caddesinde 2002-2014 yılları arasında yürütülen alt yapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53063) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

165.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Emniyet Teşkilatı bünyesinde çalışanlara verilen taltiflere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53064) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

166.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, tır ve kamyonların arkalarında koruma çerçevesi kullanımının zorunlu hale getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53065) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

167.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Anadolu Kavağı'nda bulunan Yoros Kalesi'ne turizm alanı olarak gerekli ilginin gösterilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53066) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

168.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, oturum izni veya ikametgah tezkeresi için başvuran yabancı uyruklulardan istenen sağlık sigortasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53067) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

169.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında usulsüz yangın raporu düzenledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan görevlilere ve bu görevlilerce uygunluk raporu verilen bina sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53068) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

170.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53069) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

171.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KKTC'de gençlerin girişimciliğini destekleyecek çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53070) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

172.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkedeki hayvan varlığı konusunda sektör ile kamu otoritesinin rakamlarının birbirleriyle örtüşmediği iddiasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53071) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

173.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ve açılan davalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53072) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

174.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Milli Kütüphanede bulunan bazı nadide eserlerin kiloyla sahaflara satıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53073) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

175.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Urartular tarafından yapılan tarihi yola zarar verecek şekilde karayolu inşaatı yapıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53074) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

176.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Çankırı'da bir sağlık merkezi inşaatında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53075) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

177.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında ISBN ve ISSN verilen yayın sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53076) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

178.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mavi bayraklı plaj sayısının artırılması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53077) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

179.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kütüphane hizmetlerinin çevrimiçi gerçekleştirilebilmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53078) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, milli kültür ve tarih bilgisi sunan internet içeriği oluşturulması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53079) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

181.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ulaştırma altyapı yatırımlarının mevcut taşımacılık sistemi ile entegrasyonuna uygun bir şekilde yürütülmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53080) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

182.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Anadolu Kavağı'nda bulunan Yoros Kalesi'ne turizm alanı olarak gerekli ilginin gösterilmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53081) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

183.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında faaliyet gösteren kokart sahibi rehber sayılarına ve kaçak rehberliğin önlenmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53082) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

184.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında özel tiyatrolara verilen desteklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53083) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

185.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında turizm altyapısını desteklemek amacı ile yerel yönetimlere aktarılan ödeneklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53084) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

186.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'ye gelen yabancı turistler ile ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53085) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

187.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yıllara göre devlet tiyatroları, opera ve bale seyirci sayılarına ve bu sayının artırılması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53086) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türkiye'nin katıldığı uluslararası turizm fuarlarına ve ülkemizdeki mavi bayraklı plajlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53087) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında müze, ören yerleri ve bunların ziyaretçi sayıları ile ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53088) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

190.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından düzenlenen müzik etkinliklerine ve yerli film sektörüne verilen desteklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53089) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

191.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, internet ortamında fikri hakların korunması ve rekabeti düzenleyici düzenlemelere yer verilmesi kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53090) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara ait sosyal tesislere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53091) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

193.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, işletme belgeli yatak kapasitesine ve 5 yıldızlı oteller ile ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53092) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

194.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, devlet tiyatroları ve özel tiyatrolar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53093) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

195.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yıllara ve illere göre faaliyet gösteren belgeli seyahat acentaları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53094) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

196.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yıllara ve illere göre gösterime giren yerli ve yabancı filmler ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53095) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

197.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından yapılan kültür merkezlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53096) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

198.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul Atatürk Kültür Merkezini güçlendirme, tamirat ve tadilat çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53097) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

199.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yıllara göre gerçekleştirilen arkeolojik kazılar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53098) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

200.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında arkeolojik kazılar ve araştırmalar için ayrılan ödeneklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53099) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

201.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, müzelerde yer alan eserlerin olası depremlerin etkilerinden korunması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53100) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

202.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardaki personel hareketlerine ve açılan davalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53101) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

203.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarih ve kültür mirasının olası depremlerin etkilerinden korunması kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53102) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

204.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İzmir'de bir yıkım çalışması sırasında sahnesi ve bağlantılı duvarların bir bölümü ortaya çıkan Antik Roma Tiyatrosunun korunması kapsamında yürütülmekte olan projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53103) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

205.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde kullanılmakta olan araçlar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53104) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

206.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53105) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

207.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından ilaç ve tedavi harcamalarının daha akılcı hale getirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53106) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

208.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından harcama programlarında verimlilik artışı sağlanması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53107) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

209.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından büyümenin potansiyel seviyeye çıkarılması ve istihdamın arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53108) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

210.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımının arttırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53109) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

211.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2014 Eylül ayı itibarıyla kamuya en fazla borcu olan on belediyeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53110) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

212.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergi düzenlemelerinde yapılan istisna, muafiyet ve indirimlerin ilan edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53111) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

213.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından sosyal amaçlı programlar ile tarım sektörüne yönelik transferlerin amaçlanan faydayı sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53112) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

214.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında satılan ve kiralanan taşınmazların sayısına ve bunlardan elde edilen gelire ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53113) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

215.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından kamu yatırımlarının etkili, verimli ve zamanında gerçekleşmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53114) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

216.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergi politikalarının finansman kalitesini arttıracak şekilde kullanılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53115) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

217.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Spor Toto Süper Lig ile PTT Birinci Ligindeki kulüplerin ödedikleri vergilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53116) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

218.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Sayıştay'ın Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu'nda kamu idarelerinin mülkiyetinde, kullanımında ve yönetiminde bulunan bazı taşınmazlarla ilgili yer alan tespitlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53117) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

219.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, örtülü ödenekten 11.08.2014-19.08.2014 tarihleri arasında yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53118) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

220.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul Aydın Üniversitesinde bir profesöre ders görevlendirmesi yapılmamasının nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53119) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

221.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, liselerde ara sınıflara puan koşulu aranmaksızın nakil olanağı getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53120) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

222.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, liselerde ara sınıflara puan koşulu aranmaksızın nakil olanağı getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53121) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

223.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Fransızca öğretmeni açığına ve liselerde ikinci yabancı dil tercihlerinin öğretmen açığı nedeniyle serbestçe yapılamadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53122) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

224.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, yeteri kadar kimya öğretmeni atanmadığı ve başka alanlardan kimya öğretmenliğine geçişe izin verildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53123) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

225.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı okulların terör örgütü tarafından yakıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53124) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

226.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılan şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53125) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

227.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya ilinde gerçekleştirilen okul müdürü atamalarıyla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53126) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

228.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53127) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

229.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Bursa'da TEOG kapsamında yapılan yerleştirmelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53128) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

230.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ'daki bazı okulların fiziki koşullarının yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53129) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

231.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53130) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

232.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53131) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

233.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53132) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

234.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çeşitli tiplerdeki insansız hava araçları ile ilgili bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53133) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

235.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Pistten Kalkış/İniş Özellikli Taktik İHA Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53134) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

236.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Katapult/Paraşüt Özellikli Taktik İHA Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53135) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

237.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, heron alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53136) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

238.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53137) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

239.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53138) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

240.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Keşif Gözetleme Hava Aracı Kiralama Hizmetleri Sözleşmesi Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53139) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

241.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53140) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

242.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ANKA Geliştirme Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53141) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

243.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53142) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

244.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Milli AUV Cihazı Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53143) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

245.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53144) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

246.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53145) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

247.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Yeni Nesil Kompozit Roket Yakıt Bileşenleri - AZD ve ADN Geliştirme Projelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53146) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

248.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53147) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

249.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53148) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

250.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53149) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

251.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53150) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

252.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53151) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

253.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürütülmekte olan bazı projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53152) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

254.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Yakıt Pilleri Geliştirilmesi Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53153) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

255.-   Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, Sivas'ın bazı köylerinde ormanlık alanlardan yakacak temini için köylülere izin verilmemesine ve ormanlık alanlardan yakacak temin işinin özel firmalara verileceği iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53154) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

256.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, sakız üretimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53155) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

257.-   Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, Uşak Orman İşletme Müdürlüğündeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53156) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

258.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütü üyelerinin Suruç Devlet Hastanesinde tedavi edildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53157) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.10.2014)

259.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Türkiye'de bulunmayan veya ruhsatı olmayan ilaçları yurt dışından ithal eden şirketlere ve söz konusu ilaçların saklama koşullarına uygun olarak muhafaza edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53158) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

260.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, 18 yaş altında kürtaj yaptıran sayısının arttığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53159) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

261.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Bakanlığa bağlı hastanelerde taşeron vasıtasıyla çalıştırılan tıbbi teknisyen ve teknikerlerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53160) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde bazı bürokratlar hakkında usulsüz harcamalar yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmanın akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53161) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

263.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, büyükşehirlerde ilçelere geçici görevlendirilen hekimlere yolluk ve harcırah ödenmemesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53162) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

264.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna görevde yükselme sınavı sonucuna göre yapılan atamalara ve sınavda başarılı olduğu halde ataması yapılmayanlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53163) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

265.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, oturum izni veya ikametgah tezkeresi için başvuran yabancı uyruklulardan istenen sağlık sigortasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53164) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

266.-   Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Türkiye Yeşilay Cemiyetine Bakanlık bütçesinden yapılan ayni ve nakdi yardım miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53165) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

267.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu bölgelere ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53166) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

268.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından minibüslerin bazı hatlardan men edildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53167) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

269.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin minibüs hatlarını dağıttığı ve bu durumun minibüs esnafına zarar verdiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53168) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

270.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Bakanlık tarafından yürütülen inşaatlarda iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından yapılan denetimlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53169) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

271.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Palu-Genç-Muş Demiryolu Deplase Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53170) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

272.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, yeni hizmete açılan bölünmüş yollarda yapılan tadilat ve onarım çalışmalarının nedenine ve kara yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak için alınan tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53171) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1. Van Milletvekili Nazmi Gür ve 22 Milletvekilinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasının amaç dışı kullanılmasının engellenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1064) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2012)

2. Mersin Milletvekili Ali Öz ve 20 Milletvekilinin, doğal kaynakların tüketiminin ve tasarruf ile geri dönüşüm konularının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1065) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2012)

3.  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, Suriye sınırında yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle mağduriyet yaşayan insanlara yardım amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/46258)

2.-      Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan 1910 Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine yardım yapılması kararına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/46332)