TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 79

09 Şubat 2015 Pazartesi

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Melda Onur'un; Basın Özgürlüğüne ve Mizaha Saygı Haftası ile Mizah Yazar ve Çizerleri Günü (7 Ocak-10 Ocak ) Hakkında Kanun Teklifi (2/2633) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

2.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2634) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

3.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2635) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

4.- İzmir Milletvekili Hülya Güven'in; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2636) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın; 657 Sayılı devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkındaki 27.6.1989 Tarih ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2637) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Lisanslı Emlak Müşavirliği,  Emlak Müşavirliği Şirketleri ve Emlak Komisyonculuğu Hakkında Kanun Teklifi (2/2638) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

7.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun; Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2639) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

8.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkümlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2640) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2015)

9.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2641) (Adalet; Çevre ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2642) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2643) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/20015)

12.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in; Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2644) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 2 Milletvekilinin; Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2645) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

14.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2646) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Geçici 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2647) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

16.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2648) (İnsan Haklarını İnceleme; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

17.-  Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2649) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

18.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2650) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2015)

 

Gensoru Önergesi

1.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 25 Milletvekilinin; milli eğitimle ilgili sorunlara çözüm bulamadığı ve sorunların daha kötüye gitmesine sebep olduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/44) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 04/02/2015)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, cezaevlerindeki çölyak hastası mahkum ve tutuklulara ve bunların diyetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55615)

2.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, PKK ve KCK ile ilgili davalardan dolayı cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55616)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda intihar eden veya intihar girişiminde bulunan hakim, savcı ve Bakanlık personeli sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55617)

4.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, kadın tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55618)

5.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55619)

6.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, çocuk tutuklu ve hükümlülerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55620)

7.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İzmir'de ve Türkiye'de uyuşturucu madde kullanımı ve bonzai ile mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55743)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde sağlık hizmetlerinde görülen eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55744)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde sağlık hizmetlerinde görülen eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55745)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde sağlık hizmetlerinde görülen eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55746)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman illeri özelinde sağlık hizmetlerinde görülen eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55747)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ, Mardin ve Diyarbakır illeri özelinde sağlık hizmetlerinde görülen eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55748)

13.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Hakkari ve Şırnak illeri özelinde sağlık hizmetlerinde görülen eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55749)

14.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda intihar eden veya intihar girişiminde bulunan hemşire, doktor, Bakanlık personeli ve hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55750)

15.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Suruç'ta yer alan mülteci kampında yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55751)

16.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da bulunan Sapanbağları Semt Polikliniğinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55752)

17.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, radyoloji teknisyenlerinin sorunlarına ve radyasyonla ilgili işlerde çalışanların haftalık çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55753) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

18.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Adana Entegre Sağlık Kampüsü çalışmalarının akıbetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55754)

19.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003'ten günümüze aşılanan yetişkinlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55758)