TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 77

05 Şubat 2015 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 27 Milletvekilinin, polislerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1194) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2012)

2.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 27 Milletvekilinin, çiftçi ailelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1195) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2012)

3.- İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 41 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1196) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2012)