TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 76

04 Şubat 2015 Çarşamba

 

Teklifler

 

1.-      Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan’ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2617) (Anayasa; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

2.-      Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın; 16/8/1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2618) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2015)

3.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Göstergeye İlişkin 43/B Maddesinin ve Ekinde Yer Alan ‘Cetveller’ Kısmındaki I Sayılı Cetvelin 7. Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2619) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

4.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 2 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2620)( İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

5.-      İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün; 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Şube Müdürlerinin Özlük Haklarının İyileştirilmesi) Dair Kanun Teklifi (2/2621) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2015)

6.-      Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2622) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

7.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2623) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

8.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2624) (Anayasa; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına)         (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

9.-      Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2625) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

10.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2626) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

11.-  Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2627) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

12.-  Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2628) (Anayasa; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2629) (Anayasa Komisyonuna)     (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

14.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın; 17/7/2004 Tarihli 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2630) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

15.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2631) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, lösemili çocukların ve ailelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1191) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2012)

2.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 27 Milletvekilinin, Trakya'da meydana gelen selde DSİ'nin ihmallerinin araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1192) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Taksi ve Minibüs esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1193) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2012)