TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 74

02 Şubat 2015 Pazartesi

 

Tasarı

            1.- Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1014) (Anayasa; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Çevre; Milli Savunma; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:28.01.2015)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında, yıllara ve illere göre, elektrik hatlarından, tesislerinden ve altyapılarından çalınan malzemeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54764)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Zeytinburnu'daki bir yurdun yıkılması kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54940)

3.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, YPG'li bir kişinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanıp ceza almasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55005)

4.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 2002-2014 yılları arasında Çanakkale'ye yapılan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55006)

5.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, infaz koruma memurlarının Emniyet Hizmetleri sınıfına alınmasına ve cezaevi personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55007)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55009)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55010)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55011)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55012)

10.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55013)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hasta tutuklu ve hükümlüler ile hayatını kaybeden bir hasta hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55014)

12.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan sigorta hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55098)

13.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yurt dışında yapılan kira harcamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55099)

14.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kira harcamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55100)

15.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan ilaçlama hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55101)

16.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55102)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yeni teşvik sistemi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55713)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kredi kartı borçlularının yüksek faizlerle borçlarını bazı marketlere kapattırdıkları iddiasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55882)

19.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da KOSGEB tarafından kullandırılan karşılıksız hibe ve faizsiz krediye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55996)

20.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki HES için gerekli suyu sağlayacak boru hattında meydana gelen hasara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56984)

21.-  Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı bir köydeki HES projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57384)

22.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Tarsus-Kazanlı Sahil Bandı projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57521)

23.-  Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Başbakanlık Hizmet Binası inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57522)

24.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kuruluna başkanlık edip etmeyeceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57523)

25.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, 17. Akdeniz Oyunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57524)

26.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57525)

27.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bazı gazeteciler ve medya patronları ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57526)

28.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, özel yetkili mahkemeler tarafından yürütülmüş davalara yeniden yargı yolunun açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57527)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, duble yolların dayanıklılığına ve kamu zararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57528)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamaya ve idare mahkemelerince iptal edilen projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57529)

31.-  Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, yolsuzluk ve rüşvetle ilgili çeşitli konulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57530)

32.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, İstanbul'da bir caminin duvarına siyasi pankart asıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57531)

33.-  İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, verilen reklam ve ilanların hükümet tarafından yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57532)

34.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 17-25 Aralık 2013 tarihindeki operasyonlara katılan emniyet görevlilerinin fişlendikleri, isimlerinin PKK'ya verildiği ve PKK'nın bu görevlilere karşı eylem hazırlığında olduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57533)

35.-  Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın aylık doğalgaz ve elektrik sarfiyatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57534)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, emekli maaşlarından gelir vergisi kesintisi yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57535)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart Yerel Seçimlerinde oy hırsızlığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57536)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir sanatçıya devlet destekli projelerde yapılan ödemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57537)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57538)

40.-  Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, emeklilerin maaşlarında bankalar tarafından yapılan kesintilere ve kredili mevduat hesabıyla ilgili suistimal iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57539)

41.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da yol kenarlarının otopark olarak işletilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57540)

42.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57542)

43.-  Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, KUDEB'lerin il ve ilçelere göre dağılımına ve zorunluluk haline getirilmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57543)

44.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kullanılan mermerlere ve doğal taşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57545)

45.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, bir bankanın kasasında menkul değerlerini bulunduran vatandaşın yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57546)

46.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Ekonomik ve Sosyal Konsey'e ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57547)

47.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün verileri doğrultusunda Türkiye'deki yolsuzluk algısının artmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57548)

48.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Esenyurt'ta bulunan bir caminin altındaki dükkanların kira bedellerinin yatırıldığı vakfa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57549)

49.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımlarına ve buradan başka kurumlara geçişlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57550)

50.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda cemevlerinin elektrik giderlerinden muaf tutulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57551)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Vahdettin Köşkü'nün Başbakanlık tarafından kullanılması için düzenlemeler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57552)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin her ilde "TRT Kent" adıyla radyolar kurmaya başladığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57554)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kapatılan veya erişimi durdurulan sitelerle ilgili istatistiklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57555)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Maliye Bakanlığının ek hizmet binası inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57556)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güney Koreli bir firmadan uçak satın alınacağına dair iddialara ve Hürkuş Projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57558)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, asgari ücretlilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57559)

57.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Beşinci Din Şurası açılış programına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57560)

58.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, bir başdanışmanın kullandığı krediyi ödeyemediğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57561)

59.-  Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine verilecek desteklere dair çıkarılan tebliğde Sivas'ın destek kapsamı dışında bırakılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57562)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 127 su firmasına ait su örneklerinde uygunsuzluk bulunmasına ve bu firmalara uygulanacak yaptırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57563)

61.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, kışlalarda ölen askerlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57565)

62.-  İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, verilen reklam ve ilanların hükümet tarafından yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57568)

63.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, zorunlu deprem sigortası kapsamında sigortalanmış binalara ve Çanakkale'de meydana gelen deprem sonrasında sigortalılara ödenen tazminat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57569)

64.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57570)

65.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, bankaların faiz dışı gelirlerle kazanç sağlamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57571)

66.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir kamu bankasının üst düzey kadrolarına açıktan atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57572)

67.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'deki bankalara ve bankaların genel müdürlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57573)

68.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57574)

69.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57591)

70.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, YURTKUR tarafından düzenlenen eş seçimi ve evliliğe hazırlık konulu bir seminere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57592)

71.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, işaret dilinin okullarda öğretilmesine ve işitme engellilere yönelik okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57593)

72.-  İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, sosyal yardım alan kişilere ve sosyal yardımlarla ilgili istatistiklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57594)

73.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57596)

74.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KOBİ'lere sunulan teknolojik ve finansal desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57597)

75.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacıların işyerlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57598)

76.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili ve ilçelerinde sanayi yatırım ve projelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57599)

77.-  Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Türk Patent Enstitüsünde görevden alınan bazı bürokratlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57600)

78.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57601)

79.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57602)

80.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57603)

81.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57604)

82.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57605)

83.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, çevre mühendislerinin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57606)

84.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden kazasındaki sorumluluğa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57607)

85.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Ermenek'teki maden kazasında hayatını kaybedenlerin sivil şehit sayılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57608)

86.-  İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, Bağ-Kur'lu çiftçilere uygulanan tevkifat kesintisine ve SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57609)

87.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57611)

88.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, 2002-2014 yılları arasında Elazığ'da kayıt dışı çalışan sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57612)

89.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, 2002-2014 yılları arasında Adana'da kayıt dışı çalışan sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57613)

90.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Soma'da meydana gelen maden faciasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57614)

91.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Soma'da 301 işçinin öldüğü maden ocağında kullanılan maskelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57615)

92.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından itibaren emekliliğe hak kazanan milletvekillerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57616)

93.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir sendikaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57617)

94.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'deki sendikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57618)

95.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TOKİ tarafından yapılan ve yaptırılan inşaatlarda yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57619)

96.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'de iş kazalarında yaşamını yitiren yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57620)

97.-  Muğla Milletvekili Tolga Çandar'ın, Geriş Rüzgar Elektrik Santrali projesinin etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57621)

98.-       Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Bakanlık bünyesinde istihdam edilen çevre mühendislerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57622)

99.-       Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, ÇED muafiyetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57623)

100.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57624)

101.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, altın üretimi yapan işletmelere ve bir altın işletmesine siyasi saiklerle geçici işletme belgesi verilmediği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57625)

102.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Ümraniye'deki kentsel dönüşüm projesi uygulamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57626)

103.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, emlak ve emlak yönetimi bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57628)

104.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Söğütözü'nde bir arazinin imarının değiştirildiği iddiasına ve gerçekleştirilen bir projeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57629)

105.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57631)

106.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, imara açılan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57632)

107.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57633)

108.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57634)

109.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57635)

110.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57636)

111.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TOKİ tarafından yapılan ve yaptırılan inşaatlarda yaşanan iş kazalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57637)

112.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile şerhi konulan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57638)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mogan Gölü'nde kirliliğin önlenmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57639)

114.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57640)

115.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57641)

116.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57642)

117.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57643)

118.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57644)

119.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, zehirli ayakkabılara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57681)

120.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Burdur'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57682)

121.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bolu'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57683)

122.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bitlis'teki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57684)

123.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bingöl'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57685)

124.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Artvin'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57686)

125.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Amasya'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57687)

126.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ağrı'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57688)

127.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Adıyaman'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57689)

128.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye ve köylerin menkul ve gayrimenkulleri ile personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57690)

129.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Sultanahmet'teki Aya Sultan Oteli ve bitişiğindeki bina için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmadığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57691)

130.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul Pendik'teki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hazırlanan Batı Mahallesi Kentsel Dönüşüm İmar Planına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57692)

131.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57693)

132.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacıların işyerlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57694)

133.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince bir oto sanayi sitesi içindeki kamyon ve tır parkının taşınmasına dair alınan kararın uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57695)

134.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bazı öğrenci gruplarına yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57696)

135.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın trafik sorununa ve belediyenin başlatmayı planladığı parkomat uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57697)

136.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir site içindeki yeşil alana imam hatip okulu yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57698)

137.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri alımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57699)

138.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Bursa Karacabey'de köy tüzel kişiliğine ait olan bir arazinin belediyeye devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57700)

139.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır'da yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57701)

140.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün araç ve gereç alım ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57702)

141.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yerel yönetimler bölümü mezunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57703)

142.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, 2008-2009 yıllarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan dinlemelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57704)

143.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Bakanlık bünyesinde yazılan referans mektuplarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57705)

144.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, son on yılda yapılan koruma tahsislerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57706)

145.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, özel güvenlik görevlilerine, şirketlerine ve bunların denetimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57707)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57708)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57709)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57710)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57711)

150.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'da bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57712)

151.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'da bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57713)

152.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57714)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57715)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57716)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57717)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'da PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57718)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün baskısı nedeni ile esnafın kepenk açamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57719)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde cesedi bulunan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57720)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün baskısı nedeni ile esnafın kepenk açamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57721)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'da bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57722)

161.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından emniyet görevlilerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57723)

162.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, TOMA ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57724)

163.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57725)

164.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57728)

165.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57729)

166.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57730)

167.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57731)

168.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57732)

169.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, bir Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu hakkında açılan disiplin soruşturmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57733)

170.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, son beş yıl içinde bir hediyelik eşya şirketinden yapılan satın almalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57734)

171.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57735)

172.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Sultanahmet'teki Aya Sultan Oteli ve bitişiğindeki bina için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmadığına dair iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57736)

173.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Damal'da çıkan Atatürk siluetini izlemeye gelen seyirciler için tribün ve tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57737)

174.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır'da bulunan turistik yerlere ve turizm alanında yaşanan sorunlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57738)

175.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çin ziyaretine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57739)

176.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57740)

177.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57741)

178.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57742)

179.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, destek verilen yerli filmlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57743)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57744)

181.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57745)

182.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57747)

183.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, altın üretimi yapan işletmelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57748)

184.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, vergi memuru ve gelir uzmanları arasındaki maaş farkına ve kurum içi gelir uzmanı sınavı açılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57749)

185.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57751)

186.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, vergi afları ile ilgili bazı verilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57753)

187.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57755)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57756)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57757)

190.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57758)

191.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57759)

192.-   Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, Antalya Milli Eğitim Müdürü'nün yaptığı iddia edilen bir açıklamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57760)

193.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, öğrenci servislerinde kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57761)

194.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, anaokullarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57762)

195.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57763)

196.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretmen adaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57764)

197.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, uzaktan eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57765)

198.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57766)

199.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Üniversitesine tıp fakültesi kurulması için 2015 yılı bütçesinden pay ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57767)

200.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, işaret dilinin okullarda öğretilmesine ve işitme engellilere yönelik okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57768)

201.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir site içindeki yeşil alana imam hatip okulu yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57769)

202.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki okullarda öğrencilere sunulan yemeklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57770)

203.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'de okul müdürü atamalarında usulsüzlük yapıldığına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57771)

204.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57772)

205.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57773)

206.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57774)

207.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, hayırseverler ve devlet tarafından yaptırılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57775)

208.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57776)

209.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57777)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57778)

211.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, 30.11.2014 tarihinde Türkiye sınırındaki ara bölgede IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57779)

212.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, IŞİD'in Türkiye sınırından geçerek Kobane'ye saldırı düzenlediğine dair çeşitli iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57780)

213.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57782)

214.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Göle ilçesindeki askeri birliğin lağvedilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57784)

215.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mısır'a F-16 tipi savaş uçağı satışı yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57785)

216.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57786)

217.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57787)

218.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan bir şahsa ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57788)

219.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57789)

220.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57790)

221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57791)

222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57792)

223.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57794)

224.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili ve ilçelerinde sağlıklı suya erişime ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57797)

225.-   İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, diyaliz teknikerliği bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57803)

226.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, meslek hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57804)

227.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ameliyatlarda kullanılan protezlerin başka hastalarda kullanıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57805)

228.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Medula Provizyon Sistemi'nde yaşanan aksaklıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57806)

229.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimliği eğitim programına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57807)

230.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimlerinin eğitimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57808)

231.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimliği eğitim programı ile aile hekimlerinin eğitimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57809)

232.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57810)

233.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimlerinin sağlık hizmeti sunarken karşılaştıkları sorunların giderilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57811)

234.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimliği eğitim programı ile aile hekimlerinin eğitimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57812)

235.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimliği ve birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57813)

236.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'daki sağlık kurumları ve personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57814)

237.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Ümraniye'deki hastane, doktor ve aile hekimi sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57815)

238.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57816)

239.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, mikroplu su sattığı tespit edilen firmalar hakkında yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57817)

240.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'daki bir hastanede çıkan yangına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57818)

241.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde devlet hastanesi yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57819)

242.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Türkiye'deki özel hastanelere ve vatandaşların kamu hastaneleri yerine özel hastaneleri tercih etme sebeplerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57820)

243.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, kızamık vakalarına ve kızamık ile mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57821)

244.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Rectum CA tanısı konan vatandaşların kullanmak zorunda oldukları bazı tıbbi malzemeler için kesinti yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57822)

245.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57823)

246.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57824)

247.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57825)

248.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57826)

249.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Atatürk Havalimanı'nın tarifeli uçuşlara kapatılacağı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57827)

250.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Kabotaj Kanunu'nun Türk denizcilere tanıdığı ayrıcalıkların bertaraf edildiğine yönelik iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57828)

251.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, PTT Genel Müdürlüğündeki nakil ve atamalarda suistimal yapıldığına dair iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57829)

252.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57830)

253.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a yapılacak Sahara Tüneli'nin durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57831)

254.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, hızlı trenin Ardahan'a kadar uzatılması için 2015 yılı bütçesinden pay ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57832)

255.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir havayolu kargo şirketi hakkında yapılan inceleme ve işlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57833)

256.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Göle ilçesindeki duble yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57834)

257.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki duble yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57835)

258.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki duble yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57836)

259.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri alımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57837)

260.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır'a ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57838)

261.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, GAP Şanlıurfa Havaalanı'ndan THY aracılığıyla bazı ülkelere direkt uçuş olmamasının sebeplerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57839)

262.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir ili Bigadiç ve Kepsut ilçelerini bağlayan kara yolunun düzenlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57840)

263.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57841)

264.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57842)

265.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57843)

266.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57844)

267.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57845)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57854)

269.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir düşünce kuruluşu tarafından açıklanan internet özgürlüğü raporuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57855)

270.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57856)

271.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57857)

272.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57858)

273.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57859)

274.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57860)

275.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Kobane'ye girmeye çalışan özel harekat görevlilerinin öldürüldüğüne dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57862)

276.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, bazı MİT çalışanlarının IŞİD içinde yer aldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57863)

277.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Başbakanlık Osmanlı Arşivlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57864)

278.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Kabul Toplama Merkezleri ile Tali Kabul Toplama Merkezlerindeki koşullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57865)

279.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, atama kararnamelerine ve KPSS sistemi dışında yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57866)

280.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Afet İşleri Camii'nin bulunduğu arazide kule inşaatı yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57867)

281.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, yabancılara toprak satışına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57868)

282.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre yapılması gereken kadın ve çocuk konukevlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57869)

283.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, İstanbul'un Eyüp ilçesinde bir mahallede bir şirketin yürüttüğü kum çıkarma faaliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57870)

284.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, CIA tarafından kurulan gizli hapishanelere tutsakları taşıyan uçakların Türk hava sahasını ve havaalanlarını kullandığına yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57871)

285.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Cumhurbaşkanı ile ilgili fezlekelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57872)

286.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da hava kirliliğine neden olan etmenlere yönelik yapılan denetimlere ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57873)

287.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Romanlara yönelik ayrımcılıkla mücadeleye ve ayrımcılığa zemin hazırlayan yayınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57874)

288.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57875)

289.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57876)

290.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, doğal gaza ve elektriğe yapılan zamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57877)

291.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırıları bahane edilerek düzenlenen eylemler hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57878)

292.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57879)

293.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırıları bahane edilerek düzenlenen eylemler nedeniyle ortaya çıkan zararların hazineden karşılanacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57880)

294.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57881)

295.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Mavi Marmara baskını ile ilgili mahkeme kararlarının uygulanmamasına ve İsrail'le yapılan görüşmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57883)

296.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'daki hava kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57884)

297.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, Diyanet İşleri Başkanlığının KPSS şartı olmadan personel aldığı ve bu personelin diğer kurumlara geçiş yaptığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57885)

298.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun IŞİD tarafından işgal edilmesi sırasında vatandaşlarımıza ve Konsolosluğa ait değerli eşyalara ve paraya el konulduğu yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57886)

299.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Keçiören Fatih Köprüsü'nün korkuluklarının sökülmesine ve köprüde yaşanan güvenlik sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57887)

300.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı koleksiyonunda yer alan değerli eşyalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57888)

301.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/57891)

302.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/57894)

303.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57897)

304.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57898)

305.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57899)

306.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57900)

307.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57901)

308.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57902)

309.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Ziraat Bankası'nın yurt dışından emekli olan vatandaşların maaşlarından yaptığı kesintilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57903)

310.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57904)

311.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57905)

312.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57906)

313.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57907)

314.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu bankalarından alınan bazı kredilerin geri ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57908)

315.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Halk Sigorta ile Halk Emeklilik'in özelleştirileceği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57909)

316.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orta Vadeli Plan hedeflerinin revize edilmesine ve makroekonomik verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57910)

317.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57911)

318.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57912)

319.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57913)

320.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57914)

321.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57915)

322.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57916)

323.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57917)

324.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57918)

325.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57919)

326.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57920)

327.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57935)

328.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57936)

329.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57937)

330.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57938)

331.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57939)

332.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57940)

333.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu'na ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57941)

334.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57942)

335.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57943)

336.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57944)

337.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57945)

338.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ Malkara'daki kreşte bir çocuğa öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddialarına ve okul öncesi eğitim kurumlarının denetimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57946)

339.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da sosyal yardım ve kömür yardımı alan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57947)

340.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57948)

341.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57949)

342.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57950)

343.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57951)

344.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57952)

345.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57953)

346.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57954)

347.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57955)

348.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57956)

349.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57957)

350.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57958)

351.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57959)

352.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57960)

353.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamuya ait bazı makine fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57961)

354.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ölçü ve ayar hizmetlerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57962)

355.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57963)

356.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57964)

357.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57965)

358.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57966)

359.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57967)

360.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57968)

361.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57969)

362.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57970)

363.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sosyal Güvenlik Kurumunun sigortalıların bazı bilgilerini özel firmalara sattığına yönelik iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57971)

364.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57972)

365.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57973)

366.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik eğitim fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57974)

367.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, maden işletmelerinde çalışanlara yönelik olarak getirilen düzenlemeler nedeniyle çok sayıda işletmenin kapandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57975)

368.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, veterinerlik fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57976)

369.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57977)

370.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57978)

371.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, SGK ve TMMOB arasında imzalanan mühendis, mimar ve şehir planlamacıların asgari ücretini düzenleyen protokolün uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57979)

372.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57980)

373.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57981)

374.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57982)

375.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Soma Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57983)

376.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57984)

377.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57985)

378.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57986)

379.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57987)

380.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57989)

381.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57990)

382.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Almanya'nın Lübeck kentinde bulunan tarihi bir kiliseye asılan PKK bayrağına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57991)

383.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57992)

384.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57993)

385.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57994)

386.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Suriye ve Irak'ta IŞİD militanı zannedilerek öldürülen bazı kişilerin Türk istihbaratçısı ve özel harekat görevlisi olduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57996)

387.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, IŞİD'e Türkiye'den katılımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57997)

388.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58005)

389.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58006)

390.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58032)

391.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58033)

392.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58034)

393.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58035)

394.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58036)

395.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Erzurum Hınıs'ta düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58037)

396.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58038)

397.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından Diyarbakır'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58039)

398.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58040)

399.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır Bağlar'da bulunan E Tipi Kapalı Cezaevine el yapımı bomba atılması olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58041)

400.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58042)

401.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da gerçekleşen bir soygun vakasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58043)

402.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58044)

403.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58045)

404.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Balıkesir'in Edremit ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58046)

405.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak Cizre'de terör örgütünün baskısı nedeni ile esnafın kepenk açamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58047)

406.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58048)

407.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Mardin Nusaybin'de düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58049)

408.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından Şırnak ve Mardin civarında gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58050)

409.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Şırnak Cizre'de düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58051)

410.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Muş Bulanık'ta terör örgütünün baskısı nedeni ile esnafın kepenk açamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58052)

411.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aydın'ın Efeler ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58053)

412.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aydın'ın Efeler ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58054)

413.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aydın'ın Germencik ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58055)

414.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, BDP ve HDP'li belediyeler tarafından ismi değiştirilen cadde ve sokaklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58056)

415.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Emniyet Genel Müdürlüğünün Suriyeli sığınmacıların kayıtlarını tuttuğu sistemin yurda giriş yasaklarını içermediğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58057)

416.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Türkiye'ye giriş yapan Suriyelileri kayıt altına almak için kullanılan bilgisayar programı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58058)

417.-   İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın, emniyet şeridi ihlallerine ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58059)

418.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58060)

419.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58061)

420.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, terör örgütünün bazı illerde izinsiz olarak yeni okullar açtığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58062)

421.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58063)

422.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58064)

423.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Hatay'da trafik kazalarının yaşandığı bir yolda önleyici düzenlemeler yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58065)

424.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da bazı cadde ve sokakların otopark olarak işletilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58066)

425.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da üretilen Damal bebeklerinin yapımı ve satılmasının SODES tarafından desteklenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58067)

426.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da kaçak su kullanımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58068)

427.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'e yapılacak kamu yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58070)

428.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58071)

429.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58075)

430.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58076)

431.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58077)

432.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58078)

433.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58079)

434.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58080)

435.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlükleri arasındaki işbirliğinin mevcut durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58081)

436.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58082)

437.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58083)

438.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58084)

439.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, engelli vatandaşların motorlu araç alımında ÖTV muafiyetinden yararlanmalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58085)

440.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58086)

441.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58087)

442.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58088)

443.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Maliye Bakanlığının bahçesinde yapılmakta olan yeni binaya ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58090)

444.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, kar amacı gütmeyen kuruluşlara Merkezi Yönetim Bütçesi'nden yapılan transferlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58091)

445.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58092)

446.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58093)

447.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58094)

448.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58095)

449.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı okulların terör örgütü tarafından yakıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58096)

450.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, terör örgütünün bazı illerde izinsiz olarak yeni okullar açtığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58097)

451.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özel okullara verilen eğitim teşviklerinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58098)

452.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, teknik eğitim fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58099)

453.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58100)

454.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58101)

455.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58102)

456.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, acemi birliklerinin büyükşehirlerden Anadolu'nun diğer şehirlerine taşınmasıyla ilgili çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58103)

457.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, 2013 ve 2014 yılları içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan operasyon taleplerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58104)

458.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, asker ölümlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58106)

459.-   İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, bedelli askerlik uygulamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58107)

460.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58108)

461.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58109)

462.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, uzman jandarmaların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58110)

463.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Türkiye'ye füze savunma sistemi kurulması projesine ve bu amaçla Çinli CPMIEC firmasıyla yapılan görüşmelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58111)

464.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58114)

465.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58116)

466.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58117)

467.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58118)

468.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58119)

469.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58120)

470.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, bazı ihalelerde bir şirket lehine usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58121)

471.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58122)

472.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58123)

473.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tıbbi sekreterlik bölümü mezunlarının kendi alanlarında çalışabilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58124)

474.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58125)

475.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58126)

476.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58127)

477.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Ulgar Dağı Tüneli inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58128)

478.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58129)

479.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58130)

480.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı limanların özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58131)

481.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı otoyol ve köprülerin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58132)

482.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Güllük Marina'nın özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58133)

483.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TÜRKSAT'a ait Kablo-TV'nin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58134)

484.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Haydarpaşa Tren Garının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58135)

485.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu Diyarbakır Havaalanı Bağlantı Yolu inşaatına dair iddiaların incelenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58136)

486.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, plakaya tanımlı HGS kartları bulunmasına rağmen birçok sürücüye kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza kesildiğine dair iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58137)

487.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir-Savaştepe karayolunun yeniden yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58138)

488.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Akkuyu Nükleer Santrali ÇED Raporunun onaylanmasına ve bu onayın Rusya Devlet Başkanı'nın gelişi ile eş zamanlı olarak verilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58139)

489.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Kadıköy'deki bir camide okunduğu iddia edilen bir hutbeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58140)

490.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, bedelli askerliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58141)

491.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bazı illerin isimlerinin değiştirilmesi hakkındaki tartışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58142)

492.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelliler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58143)

493.-   İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetinin açıklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58144)

494.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Soma kazasından sonra işsiz kalan maden işçilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58146)

495.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in içme sularında yüksek derecede arsenik bulunmasına ve sorunun çözümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58147)

496.-   İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk'ün, Avrupa Birliği Bakanı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapmış olduğu iddia edilen açıklamalarına ve Hükümetin Kıbrıs politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58148)

497.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Başbakanlık Örtülü Ödeneğinin başındaki görevlendirmeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58149)

498.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Devlet Malzeme Ofisi tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının kullanımı için alınan araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58150)

499.-   Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Erzincan'da yürütülen bir kentsel dönüşüm projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58151)

500.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kamuya ait bankaların mevduatlarını bankaya yatıran kamu kurumlarına araç hibe ettiği yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58152)

501.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, SGK'nın bazı belediye ve il özel idarelerinden prim alacaklarının gerçek rakamları yansıtmadığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58153)

502.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, bazı kurum ve kuruluşların SGK'ya olan prim borçlarına karşılık SGK'nın bu kuruluşlardan gayrimenkul aldığına yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58154)

503.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, konservatuar öğretmenlerine teşvik ikramiyelerinin verilmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58155)

504.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, üçüncü havalimanı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58156)

505.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Dokuz Eylül Üniversitesi konservatuvar öğretmenlerinin teşvik primlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58157)

506.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Başbakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58158)

507.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58159)

508.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir davada yargılanan yabancı sanıklar için kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58160)

509.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'da kurulacak olan bir santral için ÇED raporu alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58161)

510.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Ayvalık'ta dere yatağında bulunan bir ana trafonun yeniden yapılması için yine aynı yerin seçildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58162)

511.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on bir yılda Suudi Arabistan'da idam edilen ve bazı ülkelerde tutuklu bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58163)

512.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Üniversitesindeki mobbing iddialarına ve AUAP 2038 projesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58164)

513.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rusya'nın Türkiye'deki sismik araştırma iznine ve açıklanan çeşitli projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58165)

514.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği birimine ve Bakanlığın taraf olduğu davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58166)

515.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütünün eylem yapacağına dair Başbakanlığa ihbar yapıldığı iddialarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58167)

516.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58168)

517.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Orduevi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı için Devlet Konukevi yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58169)

518.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir milletvekilinin oğlunun KPSS'den muaf tutularak Dışişleri Bakanlığında danışman statüsünde istihdam edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58170)

519.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, doğal gazdan elektrik üreten santrallere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58171)

520.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Sarayın maketini yapan bir şirkete yapılan ödemeler ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58172)

521.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir ihaleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58173)

522.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Maliye Bakanlığı bütçesinden belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58174)

523.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, kamu kurumlarındaki taşıt kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58175)

524.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, elektrik faturalarından DSİ ve TRT için yapılan kesintilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58176)

525.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, kamu idarelerinin ödenekleri dışında harcama yapmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58177)

526.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, tarımsal sulama sebebiyle elektrik borcu bulunan çiftçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58178)

527.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58179)

528.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Çankaya Köşkü'ndeki değerli eşyaların Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na taşındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58180)

529.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, kurumların açıktan ve mülakat yoluyla personel alımı yapabilmesi uygulamasının gözden geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58182)

530.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ilısu Barajı inşaatının durdurulduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58183)

531.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, mühendislerin ücretlerinin SGK ve TMMOB arasında imzalanan protokole göre ödenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58184)

532.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17-25 Aralık 2014 tarihleri arasında sosyal medyaya erişimin yavaşlatılması, sınırlandırılması ve engellenmesi için talimat verildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58185)

533.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da kartlı sayaçla doğal gaz kullanan vatandaşların faturalı sisteme geçmeye zorlandıklarına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58186)

534.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurumlarında çalışan personelin sosyal medya hesaplarının takip edilip edilmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/58187)

535.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, İstanbul Fatih'te bulunan bir taşınmazın bir vakfa tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/58188)

536.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Diyanet Vakfı bütçesinden bir makam aracı alındığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/58189)

537.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/58190)

538.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye Kömür İşletmelerinin Hazineden olan alacağını tahsil edemediği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58191)

539.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58192)

540.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58193)

541.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, borçlarını yeniden yapılandıran çiftçilere bir kamu bankası tarafından uygulanan faizlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58194)

542.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, 6 Aralık 2014'te Yüksekova'da çıkan olaylarda basın mensuplarının gözaltına alınmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/58195)

543.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/58196)

544.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ankara'nın Akyurt ilçesinde arazi yolsuzluğu yapıldığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58199)

545.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Gezi Parkı olayları esnasında hayatını kaybeden bir çocuğa dair dava sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58200)

546.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Gezi Parkı olayları esnasında hayatını kaybeden bir çocuğa dair dava sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58201)

547.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bazı mahkumların nakillerine ve tedavilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58202)

548.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir mahkumun intiharının soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58203)

549.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58204)

550.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58205)

551.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58206)

552.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İETT ile EVOBÜS arasında otobüs alımlarına yönelik anlaşmayla ilgili rüşvet iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58207)

553.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelliler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58208)

554.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayıp çocuklar ile çocuk cinayetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58209)

555.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, ebeveynleri ölen engellilerin devlet korumasına alınmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58210)

556.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58211)

557.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58212)

558.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58213)

559.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58214)

560.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58215)

561.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58216)

562.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58217)

563.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58218)

564.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58219)

565.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Soma'da madencilerin işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58220)

566.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, sosyal güvenlik destek primini ödeyemeyen vatandaşların durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58221)

567.-   Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'ın, Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında Suriyeli sığınmacılara verilecek çalışma izinlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58222)

568.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58224)

569.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58225)

570.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58226)

571.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, beş yıl fazladan sistemde kalan ve prim ödeyenlerin emekli maaşının düşeceği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58227)

572.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da İŞKUR'a başvuran engelli sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58228)

573.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, hastaların sağlık bilgilerinin SGK tarafından özel şirketlere satılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58229)

574.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ankara'nın Akyurt ilçesinde arazi yolsuzluğu yapıldığına dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58230)

575.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Akkuyu Nükleer Santrali ÇED Raporunun Rusya Devlet Başkanı'nın gelişi ile eş zamanlı onaylanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58231)

576.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in içme sularında yüksek derecede arsenik bulunmasına ve sorunun çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58241)

577.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Doğanca ve Pazarlı köylerindeki kil ocağı projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58242)

578.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, kaya gazı ve petrolü arama ve çıkarma işlemleri için ÇED raporu alımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58243)

579.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58244)

580.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58245)

581.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, odaların üyelerini denetlemesinin, Bakanlık tarafından engellendiğine yönelik iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58247)

582.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58248)

583.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yeni İmar Kanunu Tasarısı'nda öngörülen çevre ve temizlik vergisi uygulamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58249)

584.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'de bulunan atık su arıtma ve katı atık bertaraf tesislerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58250)

585.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Müsteşar Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58251)

586.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58252)

587.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58253)

588.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58254)

589.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, yabancı ülkelerde tutuklu ve hükümlü bulunan vatandaşlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58255)

590.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Çin'den ithal edilen ve kanserojen madde içeren ayakkabılara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58292)

591.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planına göre Taksim Meydanı'nda uygulanacak projeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58293)

592.-   Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Van'da son dört ayda yapılan gözaltılara ve işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58294)

593.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in içme sularında yüksek derecede arsenik bulunmasına ve sorunun çözümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58295)

594.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Ankara Ulaşım Ana Planı 2038'e dair çeşitli konulara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58296)

595.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, 6 Aralık 2014'te Yüksekova'da çıkan olaylarda basın mensuplarının gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58297)

596.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da üniversite öğrencilerinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58298)

597.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'daki bir mahallede imar alanları arasındaki emsal değerleri farkına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58299)

598.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, emniyet teşkilatı mevzuatında başpolis unvanı ile ilgili bazı hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58300)

599.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Elmalı Kent Ormanı Projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58301)

600.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl İl Özel İdaresine dair çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58302)

601.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58303)

602.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58304)

603.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan iki mahalleye dair kentsel dönüşüm planlarının onaylanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58305)

604.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58306)

605.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında ülkemize kaçak yollardan girmeye çalışırken yakalanan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58307)

606.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında ele geçirilen kaçak çay, sigara, cep telefonu ve akaryakıt miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58308)

607.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, D-100 Topçular Köprülü Kavşağı projesinin iptaline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58309)

608.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi ile İstanbul'un Tuzla ilçesi arasındaki bir derenin üzerine köprü yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58310)

609.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Gölcük İhsaniye'de bulunan Asar Deresi'nin ıslahı çalışmalarına ve köprünün sökülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58311)

610.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Aydın İl Özel İdaresine ait olup daha sonra Özelleştirme İdaresine devredilen mallara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58312)

611.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, devlet tiyatrolarında çalışan oyunculara baskı uygulandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58316)

612.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Devlet Tiyatroları Kasım ayı programından çıkarılan bir oyuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58317)

613.-   Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, turist rehberlerinin sertifikalandırılmasında yapılan dil sınavlarına Kürtçe'nin de dahil edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58318)

614.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, özel tiyatrolara yapılan devlet yardımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58319)

615.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, hakkında şikayet olan bir turizm şirketine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58320)

616.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58321)

617.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58322)

618.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58323)

619.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık tarafından 2013 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58324)

620.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58325)

621.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, Osmanlıca bilme şartı aranan personel kadrolarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58326)

622.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesinde yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58327)

623.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bir daire başkanı tarafından yapıldığı iddia edilen toplantı ve açıklamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58328)

624.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, ekonomi ve vergi politikalarına dair çeşitli konulara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58330)

625.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Elazığ'da tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanımına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58331)

626.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Adana'da tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanımına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58332)

627.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıkların temsil ve tanıtım giderlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58333)

628.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58334)

629.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58335)

630.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58336)

631.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58337)

632.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2009-2014 yılları arasında vakıf ve derneklerin kamu kurumlarından aldıkları yardımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58338)

633.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58339)

634.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, eğitimdeki kadrolaşma iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58340)

635.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, bir özel okula öğrenci alımında bazı bakanlık yetkililerinin müdahalesiyle usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58341)

636.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, 19. Milli Eğitim Şurası'nda alınan bazı kararlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58342)

637.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında Türkiye'nin almış olduğu sonuçlara ve zorunlu din dersi uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58343)

638.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da okul yönetimlerinin öğrencilerden para toplamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58344)

639.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, kamu kurumunda çalışan bir gaziye mobbing uygulandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58345)

640.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, bir kamu personelinin tayinine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58346)

641.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58347)

642.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58348)

643.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58349)

644.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58350)

645.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58351)

646.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın yılda iki defaya çıkarılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58352)

647.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58353)

648.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu'nun, müfredatında Osmanlıca eğitimi bulunan fakülte ve bölümlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58354)

649.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Fatih Projesi'ne ve öğrencilere tablet dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58355)

650.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Suruç sınırından Kobane'ye geçmeye çalışırken hayatını kaybeden bir kişiye ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58356)

651.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58357)

652.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58358)

653.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58360)

654.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58361)

655.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, astsubay kadrosu ile görev yapılması gereken kadrolarda çalıştırılan uzman jandarmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58362)

656.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58363)

657.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in içme sularında yüksek derecede arsenik bulunmasına ve sorunun çözümüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58364)

658.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Siirt'te Alkumru Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Botan Nehri çevresinde piknik yapan altı vatandaşın öldüğü olaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58365)

659.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, hidrolik kırma işlemi ile kaya gazı ve petrolü çıkarılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58366)

660.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Elmalı Kent Ormanı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58367)

661.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58369)

662.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58370)

663.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, istisnai sağlık hizmetlerindeki artışa, sağlık hizmetlerinde vatandaşın ödeme yapmasına, randevularda katılım payı ödenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58372)

664.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Başkale Devlet Hastanesindeki doktor ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58373)

665.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58374)

666.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58375)

667.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58376)

668.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58377)

669.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58378)

670.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58379)

671.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlık bünyesindeki istisnai kadro mevcuduna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58380)

672.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58381)

673.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58382)

674.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58383)

675.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2002-2014 yılları arasında Bursa'da Bakanlık tarafından yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58384)

676.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da iki kadının polisin kötü muamelesine maruz kalmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58386)

677.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, bazı bakan ve milletvekili yakınlarının KPSS puanı olmadan memur olarak atandıkları iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58387)

678.-   Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ve Cumhurbaşkanı'nın konuyla ilgili açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58388)

679.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanması için 13 gün beklenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58389)

680.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, bir yayın kuruluşunun bazı RTÜK üyelerinin üyeliklerinin düşürülmesine yönelik başvurusuna ve başvurunun RTÜK tarafından gündeme alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58390)

681.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Manisa'nın Demirci ilçesinde Kürt işçilerin saldırıya uğramasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58391)

682.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Diyanet İşleri Başkanlığının "Türkiye'de Dini Hayat Araştırması" başlıklı çalışmasına ve bu çalışmada Alevi vatandaşların dikkate alınmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58392)

683.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu personeli alımlarında KPSS şartının kaldırılacağına yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58393)

684.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulduğu iddia edilen Yatırımları İzleme Dairesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58394)

685.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, çevre mühendislerinin çevre görevlisi eğitimine tabi tutulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58395)

686.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın sigortasının yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58396)

687.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki bir taş ocağında üretimin durdurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58397)

688.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, konservatuarlarda sanatçılara teşvik ikramiyelerinin ödenmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58398)

689.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Suriyeli sığınmacılar için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58399)

690.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Suriyeli sığınmacıların kayıt ve takipleri için kullanılan sisteme ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58400)

691.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankaralıların asfalt katılım bedellerini ödemelerine rağmen tapularındaki işlem yapılamaz şerhinin kaldırılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58401)

692.-   İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk'ün, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın bazı açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58402)

693.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ambalajlı suların denetim sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58403)

694.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, işsizlik rakamlarının artışına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58404)

695.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58405)

696.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Başbakanlık tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58406)

697.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, vatandaşların soy kodu uygulamalarıyla sınıflandırıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58407)

698.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sıfır faizli hayvancılık kredisi kullanarak hayvancılık sektörüne giren girişimcilerin uğradığı zararlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58408)

699.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şehir parkı için yapacağı arazi alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58409)

700.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ermeni Protestan Kilisesi'nin kömürlüğünün tadilatında gönüllü çalışanların sigorta primlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle SGK'nın Kilise aleyhine dava açmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58410)

701.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında ensest istismara uğradığı tespit edilen çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58411)

702.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Seyrantepe'de hafriyat dökülen bir alana ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58412)

703.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı gösterilerinden sonra görev yerleri değişen polis, mimar ve mühendislere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58413)

704.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Taksim Platformu'nun taleplerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58414)

705.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir ortaokul öğretmeninin derste kullandığı ifadelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58415)

706.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'de camilerin güvenliğiyle ilgili iyileştirme çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58416)

707.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 senesinden itibaren kiralanan uçaklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58417)

708.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Bakanlar Kurulunun iki ayda bir Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanacağına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58418)

709.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesine ve Van'da yapılacak HES projelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58419)

710.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58420)

711.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, asgari ücrete yapılan zamma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58421)

712.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Emniyet Teşkilatında ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58422)

713.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, engelli vatandaşların kamuda istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58423)

714.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, engelli vatandaşların sosyal hayata daha etkin katılabilmelerine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58424)

715.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kanuna aykırı olarak yapılan binaların durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58425)

716.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yerli üretimin desteklenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58426)

717.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yurt dışından gelen ürünlerin denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58427)

718.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Atik Ali Paşa Medresesi'nin bir vakfa tahsis edilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/58428)

719.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/58429)

720.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kendisini mahkemeye veren müşterilerine daha yüksek faiz uygulayan bankalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58430)

721.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58431)

722.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/58432)

723.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, eski bir milletvekilinin gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58449)

724.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Muş F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu, hükümlü ve ziyaretçilere yapılan hak ihlalleri ile ilgili şikayetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58450)

725.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, cezaevlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58451)

726.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, cezaevlerine dair çeşitli konulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58452)

727.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mavi Marmara davasında dört İsrailli sanık hakkında verilen kırmızı bültenle yakalama kararının Dışişleri Bakanlığının oluruna sunulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58453)

728.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Bakanlık merkez teşkilatında görevde yükselme sınavı yapılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58454)

729.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58455)

730.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde hasta mahkumların tedavilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58456)

731.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sivas Olaylarının ardından tutuklananlara ve mahkum olanlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58457)

732.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Bolu Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlülerin hastane muayenelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58458)

733.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ayrılan eşlerden velayeti olmayan tarafın çocuğu görmesinde yaşanan sıkıntılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58459)

734.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, görevden alınan, tayin edilen ve ilişiği kesilen personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58460)

735.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58461)

736.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58462)

737.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma'ya yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58463)

738.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58464)

739.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58465)

740.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58466)

741.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, kamuya sözleşmeli personel alımına ve kadroya geçirilen sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58467)

742.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, SGK ile Halk Bankası arasında Bağ-Kurluların emekliliği için yapılan protokolün serbest çalışan diğer meslek sahiplerini de kapsamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58468)

743.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, yurt dışında yaşayan ve yurt dışı borçlanması ile emekli olanların tekrar çalışmaları halinde veya ikamete dayalı yardım almaları durumunda emekli maaşlarının kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58469)

744.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, SGK Merkez Müdürlüğü sınavlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58470)

745.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58471)

746.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, işçilerin sendika üyeliklerine ve İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58472)

747.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, emeklilik primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58473)

748.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58474)

749.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, engelli vatandaşların kamuda istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58475)

750.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, çevre mühendislerinin çevre görevlisi eğitimine tabi tutulmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58476)

751.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir ili Bandırma ilçesine kurulması planlanan sanayi bölgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58477)

752.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, bisiklet yollarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58478)

753.-   İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın, Ergene Havzası'nın toprak kirliliğine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58479)

754.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Bozcaada'daki sahil, koy ve plajların işletme haklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58480)

755.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, halk plajlarının özel sektör tarafından işletilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58481)

756.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58482)

757.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Sarıyer'in Gümüşdere ve Kısırkaya köylerinde imara açılan ve özelleştirme kapsamına alınan arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58483)

758.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58484)

759.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, tapu ve kadastro müdürlüklerinde çalışan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58485)

760.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Komor heyetine vize verilmemesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58486)

761.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Mavi Marmara saldırısı ile ilgili Türkiye'den istenen bilgi ve belgelerin gönderilmemesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58487)

762.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mavi Marmara davasında dört İsrailli sanık hakkında verilen kararın İnterpol'e gönderilmemiş olmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58488)

763.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58489)

764.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Salihli ilçesine gümrük müdürlüğü kurulmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58507)

765.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58508)

766.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu Çatalzeytin'de bulunan ve yerinden sökülen bayrak direğinin yerine yenisinin konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58509)

767.-   Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, 6-10 Ekim olaylarında gözaltına alınan ve tutuklanan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58510)

768.-   Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, 27 Kasım 2014 tarihinde Mardin'de üç çocuğun polis tarafından darp edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58511)

769.-   Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, polislerin metal cop kullanacağına yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58512)

770.-   Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, belediye meclislerince alınan ad değiştirme ve yeni ad verme kararlarının mülki idare amirleri tarafından işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58513)

771.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Kahramanmaraş'ta mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan bazı kişilerin sınır dışı edilmek üzere Suruç'a getirildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58514)

772.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, 9 Aralık 2014 tarihinde Şanlıurfa Ceylanpınar'da üç askerin şehit olmasıyla sonuçlanan cinnet vakasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58515)

773.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösterilerden Atatürk bölümünün çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58516)

774.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'nın Kemer ilçesinin bir bölgesindeki dükkan ve işletmelerin tebligat yapılmaksızın yıkıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58517)

775.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Valiliğinin almış olduğu bir karara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58518)

776.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58519)

777.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kaybolan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58520)

778.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 31 Mayıs 2014 günü polis oldukları açıklanan sivil kıyafetli kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58521)

779.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, korucularla ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58522)

780.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi Parkı olayları sırasında kask numaralarını gizleyen polislere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58523)

781.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2013-1 Eylül 2014 tarihleri arasında cinnet ve tartışma gibi nedenlerle ölen ya da yaralanan emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58524)

782.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58525)

783.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 senesinden itibaren kiralanan uçaklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58526)

784.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, IŞİD ve El Kaide üyesi oldukları gerekçesiyle yakalanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58527)

785.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma Belediye Başkanlığı ile bir şirket arasında ağaçlandırma faaliyetleri yürütülmesine dair imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58528)

786.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma'da yaşanan maden faciasından zarar gören ailelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58529)

787.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma Kaymakamı'nın işsiz kalan madenciler için turizm alanında iş imkanı sunulacağına dair yaptığı açıklamada öngörülen istihdam programına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58530)

788.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, polis intiharlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58531)

789.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Haziran 2013 tarihinde jandarma karakolu hizmet binasına saldırıda bulunulması olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58532)

790.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, terör örgütü PKK'nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sözde atamalar yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58533)

791.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, terör örgütü PKK'nın müteahhitlerden haraç aldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58534)

792.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, terörle mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58535)

793.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58536)

794.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, özel tiyatrolara verilen desteklere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58538)

795.-   İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın, Fazıl Say'ın eserlerinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın programından çıkarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58539)

796.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58540)

797.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yangınlardan zarar gören tarihi eserlere ve korunmaları için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58541)

798.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, bütçeye, ekonomik göstergelere, ücretlerdeki artışlara, gelir dağılımına ve büyümeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58542)

799.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, İstanbul Bölge Muhakemat Müdürlüğünün 25 Aralık Soruşturması ile ilgili takipsizlik kararına itiraz etmemesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58543)

800.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58544)

801.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, 2002 yılından itibaren açılan imam hatip okullarına ve bu okullarda eğitim gören öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58545)

802.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Salihli İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde sunulan öğle yemeğinden bazı öğrenci ve velilerin yararlanamadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58546)

803.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerin bilişim altyapılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58547)

804.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'de üretilen bilimsel bilginin görünürlüğünü ve paylaşımını sağlamak adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58548)

805.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerin açık erişim politikası oluşturması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58549)

806.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversitelerde kütüphanecilerin yeni teknolojiler ile buna bağlı yeni hizmetler alanında yetiştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58550)

807.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversite kütüphanelerinin verdikleri hizmetlerin çeşitlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58551)

808.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kütüphanelerdeki yazma ve nadir eserlerin dijitalleştirilmesi ve elektronik ortama konulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58552)

809.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversite kütüphaneleri arasında personel değişimi ve eğitim konusunda işbirliği yapılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58553)

810.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversite kütüphanelerinin bulundukları şehirlerle ilgili tüm bilgi kaynaklarının toplandığı birer merkez haline getirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58554)

811.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, YÖKSİS ile entegre biçimde üniversite kütüphaneleri veri toplama sistemi kurulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58555)

812.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversite kütüphanelerinde cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi mobil araçlar üzerinden erişilebilen arayüzler oluşturulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58556)

813.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, üniversite kütüphane binalarında çalışma alanlarının çeşitlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58557)

814.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 2003-2014 yılları arasında yapılan öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58558)

815.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, bir ilçe milli eğitim müdürlüğünün hazırladığı programa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58559)

816.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, özel eğitim bölümü öğretmenliğine yapılacak norm fazlası öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58560)

817.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, otistik çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58561)

818.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, üstün yetenekli çocukların eğitimleri için gerekli taşıma hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58562)

819.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okutulan bir kitapta yer aldığı iddia edilen bazı ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58563)

820.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58564)

821.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma'da yaşanan maden faciasında yetim kalan çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58565)

822.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, engelli vatandaşların Bakanlıkta istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58566)

823.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ücretli öğretmen uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58567)

824.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, eğitim fakültesi mezunlarının atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58568)

825.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin yayımlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58569)

826.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'de bazı karakolların içme suyu kullanımından doğan sıkıntılara ve mayınlı arazilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58570)

827.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Güney Kore'den eğitim uçağı alınacağına dair iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58571)

828.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58572)

829.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Bakanlığın Gebze'de orman arazisi üzerinde ağaçları keserek lojman yapmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58573)

830.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sapanca Gölü'nün suyunun içilebilirlik özelliğini yitirmesine ve kuruma ihtimaline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58574)

831.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58575)

832.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, İstanbul'da yapılan üçüncü köprü ve üçüncü havalimanı ile AOÇ'de yapılan Cumhurbaşkanlığı binası için kesilen ağaçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58576)

833.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, kapatma veya satma kararı alınan fidanlıklara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58577)

834.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, bisiklet yolu yapan yerel yönetimlere bir milyon bisiklet verileceğinin belirtilmesine ve bu bütçe giderinin kaynağına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58578)

835.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kemoterapi gören bir hastanın ilaçlarını sistemdeki bir hata yüzünden alamamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58579)

836.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, ambalajlı sulardaki uygunsuzluklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58580)

837.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, günlük tuz kullanımının azaltılması için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58581)

838.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir ecza deposu ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58582)

839.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, aile sağlığı merkezlerine alınacağı belirtilen görüntüleme cihazlarının çalıştırılma sistemi ve toplam maliyetine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58583)

840.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ebola virüsünün Türkiye'ye sıçramaması için alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58584)

841.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58585)

842.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, aile hekimlerinin çalışma saatlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58586)

843.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, aile hekimlerinin özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58587)

844.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, aile hekimlerinin sayısının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58588)

845.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, TCDD Genel Müdürü'nün aile fertlerine araç tahsis edildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58589)

846.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir Karşıyaka ve İnciraltı Yat Limanı projelerinin iptal edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58590)

847.-   Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, PTT çalışanlarına Milli Piyango bileti sattırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58591)

848.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2011-2014 yılları arasında bazı fişlemeler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58592)

849.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, THY'nin pilot sıkıntısı çektiği ve İran'dan pilot transfer edileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58593)

850.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İran'dan Türkiye'ye iniş yapan uçaklara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58594)

851.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir yılda Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan otomobillerin sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58595)