TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 73

30 Ocak 2015 Cuma

 

Raporlar

 

1.- Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir'in; Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Sinop Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök ile 4 Milletvekilinin; Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporları (1/995, 2/422, 2/514, 2/909, 2/1518, 2/1579, 2/1632, 2/2443, 2/2469) (S. Sayısı: 684) (Dağıtma tarihi: 30.01.2015) (GÜNDEME)

2.- Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 21 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 51 Milletvekilinin; Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun ve 56 Milletvekilinin; Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 28 Milletvekilinin; HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Manisa Milletvekili Recai Berber ve 34 Milletvekilinin; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 22 Milletvekilinin; Gaziantep Milletvekili İbrahim Halil Mazıcıoğlu ve 78 Milletvekilinin; MHP Grubu adına Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 19 Milletvekilinin; Manisa'nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947) (S.Sayısı: 680) (Dağıtma Tarihi: 30.01.2015) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, İstanbul'da bir polisin öldüğü canlı bomba olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6593) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, basın özgürlüğüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59409) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

2.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, KOP Eylem Planına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59410) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

3.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, bir milletvekili tarafından atamalarla ilgili yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59411) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

4.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Suriyeli muhaliflere yönelik Eğit-Donat programı mutabakat muhtırasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59412) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Türkiye'deki bazı mizah dergileri ve karikatüristlere yönelik güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59413) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

6.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un, FATİH Projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59414) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MASAK'ın TBMM Soruşturma Komisyonu için hazırladığı rapora ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59415) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Libya uyruklu bir grubun Kayseri'de tedavi edildiğine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59416) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde on iki başkanlık kurulacağına yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59417) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir vatandaşın dövülerek öldürülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59418) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

11.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Burhaniye'de bir halk ekmek fırınının yıkılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59419) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

12.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59420) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

13.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Libya'nın Türk vatandaşlarını sınır dışı etme kararı aldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59421) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

14.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59422) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

15.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59423) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

16.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59424) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

17.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Milli Güvenlik Kurulunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59425) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

18.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Milli İstihbarat Müsteşarlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59426) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

19.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Danıştay'ın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59427) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

20.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yargıtay'ın 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59428) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

21.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Anayasa Mahkemesinin 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59429) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

22.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat'a yapılması düşünülen Diyanet Eğitim Merkezine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59430) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

23.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Başkent Gaz'ın bazı uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59431) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye'den Fransa'ya Türkiye üzerinden geçtiği iddia edilen terör örgütü mensuplarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59432) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

25.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/59433) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

26.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye İnsan Hakları Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/59434) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

27.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/59435) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

28.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Doğal Afet Sigortalar Kurumunda toplanan paralara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59436) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

29.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59437) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

30.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sermaye Piyasası Kurulunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59438) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

31.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59439) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

32.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hazine Müsteşarlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59440) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

33.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Anadolu Ajansında işten çıkarmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59441) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

34.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59442) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

35.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59443) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

36.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59444) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

37.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59445) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

38.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Tarih Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59446) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

39.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Dil Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59447) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

40.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Atatürk Kültür Merkezinin 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59448) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

41.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Atatürk Araştırma Merkezinin 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59449) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

42.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59450) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

43.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59451) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

44.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59452) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

45.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59453) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

46.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, tutuklu polislere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59454) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

47.-  Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bir savcının başka bir ilde geçici görevle görevlendirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59455) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

48.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, telefon dinleme iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59456) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

49.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, yeni Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu'na ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59457) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

50.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59458) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

51.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59459) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

52.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Adalet Akademisinin 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59460) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

53.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59461) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

54.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, 1.9.2007-31.12.2014 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı tarafından affedilen mahkumlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59462) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

55.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat'a yapılması planlanan Adalet Bakanlığı Eğitim Merkezi ve Adli Tıp Kurumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59463) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

56.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat'ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59464) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

57.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59465) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

58.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59466) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

59.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk Akreditasyon Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59467) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

60.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Avrupa Birliği sürecinde yapılan çalışmalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59468) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

61.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59469) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

62.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, SGK Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğünde genel müdür yardımcılığı görevine atananların makam odalarındaki eşyaları yenilediklerine yönelik iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59470) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

63.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59471) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

64.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Devlet Personel Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59472) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

65.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59473) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

66.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59474) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

67.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, İztuzu Kumsalı'nın işletmeye açıldığına dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59475) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

68.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59476) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

69.-  Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ait ÇED raporlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59477) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

70.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Libya'nın Türk vatandaşlarını sınır dışı etme kararı aldığına dair iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59478) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

71.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59479) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

72.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59480) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

73.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Soma Kömür A.Ş.'den kalori değeri düşük kömür satın alındığına dair Sayıştay raporuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59481) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

74.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Bakanlık korumalarının bir kişinin darp edilmesi olayına karıştıkları yönündeki iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59482) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

75.-  Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat'ta yapılan kömür yardımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59483) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59484) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

77.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59485) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

78.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Gaziantep Üniversitesi içinde yer alan bir yurdun kampüs dışına taşınmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59486) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

79.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, yabancı futbolcu sınırlamasının kaldırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59487) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

80.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59488) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

81.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Manyas Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59489) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

82.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'de yoğun kar yağışı sebebiyle zarara uğrayan tavuk üreticilerinin mağduriyetinin giderilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59490) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

83.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yoğun kar yağışı sebebiyle Akhisar Kadıdağ Köyü'ndeki çiftçilerin uğradıkları zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59491) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

84.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, yoğun kar yağışı sebebiyle Akhisarlı çiftçilerin uğradıkları zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59492) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

85.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59493) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

86.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59494) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

87.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, valiliklere öğrencilerin kaldığı ev, yurt, pansiyon gibi yerlerin izlenmesi talimatı gönderildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59495) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

88.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü ve uzantıları tarafından gerçekleştirilen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59496) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

89.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, valiliklere öğrenci evlerinin denetlenmesi talimatı gönderildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59497) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

90.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Saray ilçesinde geçici köy korucularının emniyet binaları ve karakolların korunması ile görevlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59498) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

91.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Saray ilçesinde emniyet mensuplarının davranışlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59499) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

92.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Güzelyurt Köyünün yol, su ve ulaşım sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59500) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

93.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Jandarma Genel Komutanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59501) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

94.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59502) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

95.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59503) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

96.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59504) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

97.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59505) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

98.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59506) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

99.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59507) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

100.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59508) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

101.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59509) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

102.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, GAP içinde yer alan baraj ve hidroelektrik santrallere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59510) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

103.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, GAP içinde yer alan sulama kanallarının tamamlanmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59511) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

104.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59512) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2009-2014 yılları arasında devredilen kamu taşınmazlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59513) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

106.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59514) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

107.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, rehberlik ve kariyer planlama dersinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59515) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

108.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59516) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

109.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, sosyal bilgiler alanındaki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59517) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

110.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59518) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

111.-   Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, İnandık Sulama Barajı'nın yapımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59519) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

112.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59520) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

113.-   Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, Yozgat'ta Genel Sağlık Sigortası yapılan kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59521) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

114.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59522) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

115.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'ın Edremit ilçesinde solunum yetmezliği bulunan bir hastaya ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59523) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

116.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Türkiye'nin Müslüman Kardeşlerin yayın organlarına destek sağladığına dair iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59524) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

117.-   Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un, 2002-2015 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğünün ihalelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59525) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

118.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Salihli-Gölmarmara-Akhisar yolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59526) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

119.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İzmir-Manisa-Balıkesir-İstanbul Karayolunun kar sebebiyle ulaşıma kapanmasına ve karla mücadeleye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59527) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

120.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Akhisar-Gördes-Köprübaşı yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59528) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

121.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Akhisar-Manisa Karayolunda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59529) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

122.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Akhisar Çevre Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59530) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

123.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59531) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

124.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59532) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

125.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59533) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

126.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59534) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

127.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı iktidar partisi milletvekili danışmanları ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59535) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

128.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, 9/8 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun yazışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59536) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2015)

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve 20 milletvekilinin; Soma maden sahasında rödovans ve hizmet alım sözleşmeleri ile çalışan firmaları kolladığı, bu firmalara işlerin ihalesiz ve usulsüz verilmesini sağladığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/43) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 27/01/2015)