TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 72

29 Ocak 2015 Perşembe

 

Tezkere

 

1.- Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 02.02.2010, 07.02.2011, 25.01.2012, 05.02.2013 ve 16.01.2014 Tarihli 956, 984, 1008, 1031 ve 1054 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10.02.2015 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1690) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bazı ülkelerin polislerine eğitim verip vermediğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6554) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2014)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TEİAŞ'ın varlıklarının toplam değerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6555) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2014 yılı sonu itibarıyla Elektrik Üretim A.Ş. bünyesindeki termik ve hidrolik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6556) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, doğal gaz boru hatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6557) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2014 yılı itibarıyla elektrik iletim hatlarının toplam uzunluğuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6558) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik projeler olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6559) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6560) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6561) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6562) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6563) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman, Siirt ve Mardin bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6564) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Elazığ bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6565) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

13.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6566) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

14.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kilis ve Osmaniye bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6567) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bitlis ve Bingöl bölge arşivlerindeki Osmanlıca evrak sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6568) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6569) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6570) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6571) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman, Siirt ve Mardin'de kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6572) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Elazığ'da kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6573) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6574) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kilis ve Osmaniye'de kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6575) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bitlis ve Bingöl'de kadastro çalışmalarında yaşanan karışıklığa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6576) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ve ilçelerinde Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6577) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6578) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6579) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman, Siirt ve Mardin'de Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6580) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Elazığ'da Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6581) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6582) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kilis ve Osmaniye'de Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6583) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis, Bingöl ve Batman'da Osmanlıca envanter durumu çizelgesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6584) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6585) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6586) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6587) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman, Siirt ve Mardin'de kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6588) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Elazığ'da kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6589) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6590) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

38.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kilis ve Osmaniye'de kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6591) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

39.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis, Bingöl ve Batman'da kamu haczi konulan kişilerin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6592) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'deki azınlıklara yönelik 'soy kodu' uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59068) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hüseyin Avni Paşa Yalısı'nın da içinde bulunduğu korunun TMSF tarafından bir sermaye grubuna devri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59069) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Reyhanlı'daki patlamalarla ilgili gözaltına alınan şahıslara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59070) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu iktisadi teşebbüsleri ile özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışan işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59071) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, üst kurullara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59072) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında rezerv yapı alanı olarak ilan edilen bölgelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59073) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

7.- Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, bir adli soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59074) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014 yılından itibaren Adıyaman'da yapılan toplumsal gösterilere ve kolluk güçlerinin müdahalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59075) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

9.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59076) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 yaşındaki bir vatandaş ile ilgili yürütülen adli işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59077) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

11.-  Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, kamu ihalelerinin yerel gazetelerde ilan edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59078) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gözaltına alınan bir şahsa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59079) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

13.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün benzin ve mazot fiyatlarına yansıtılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59080) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

14.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'de depremzedelerin TOKİ konutlarının faizli satışından kaynaklanan sorunlarının giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59081) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

15.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin IŞİD terör örgütü ile ilgili bir raporuna ilişkin başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59082) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

16.-  Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un, kamu bankalarının verdiği reklamlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59083) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

17.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, YGS ve LYS sınav ücretlerindeki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59084) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

18.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir-İzmir ve Balıkesir-Bursa yollarının kar yağışı nedeniyle kapanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59085) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

19.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'deki elektrik ve su kesintilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59086) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde TOKİ tarafından alt gelir grubu için yapılan konutlarla ilgili bazı iddiaları dile getiren gazetecinin eşinin görev yerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59087) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlatılacak veya halihazırda çalışan personel ile ilgili çeşitli hususlara karar vermek üzere gayriresmî bir yapı oluşturulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59088) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hakim ve savcılarla ilgili disiplin işlemleri çerçevesindeki bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59089) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli İrade Platformu ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59090) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

24.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında suda boğulma sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59091) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

25.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2015 yılı bütçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59092) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

26.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında açığa alınan Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59093) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

27.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında cezaevlerindeki tutuklu hükümlü sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59094) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

28.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında camilerde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59095) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

29.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında gerçekleşen boşanmaların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59096) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

30.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında çocuk esirgeme kurumlarında kalan çocuk sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59097) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

31.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında din istismarı, üfürükçülük ve muskacılık ile yapılan dolandırıcılık olaylarının sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59098) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

32.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında doğal gaz ve soba zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59099) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

33.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasındaki icra dosyalarının sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59100) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

34.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında kapanan işyeri sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59101) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

35.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında İstanbul'un aldığı göçün yıllara göre dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59102) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

36.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında intihar teşebbüsünde bulunan vatandaşların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59103) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

37.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59104) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

38.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında yakalanan kaçak göçmen sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59105) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

39.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında hayatını kaybeden inşaat işçisi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59106) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

40.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında yaşanan ölümlü iş kazalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59107) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

41.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında kaybolan ya da kaçırılan çocuk sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59108) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

42.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında cinayet sonucu hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59109) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

43.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında yaşanan terör saldırılarının sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59110) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

44.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında kredi kartı kullanıcı sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59111) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

45.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında maden ocaklarında yaşanan kazaların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59112) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

46.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında kadına uygulanan şiddet olaylarının sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59113) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

47.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında hayatını kaybeden çocuk ve kadın işçilerin sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59114) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

48.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59115) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

49.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59116) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

50.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında yangın sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59117) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

51.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2002-2014 yılları arasında sel baskınları sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59118) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

52.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Türkiye Diyanet Vakfında görevli iki kişi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59119) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

53.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Atik Valide Külliyesi Şifahanesinde yapılan restorasyona ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59120) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

54.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Türk Kızılayının bir şirketten alacağından feragat ettiğine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59121) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

55.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59122) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

56.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59123) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

57.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59124) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

58.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da hava kirliliğine ve araç sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59125) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59126) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da Hollandalı bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59127) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

61.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Sivil Dayanışma Platformu tarafından gazetelere verilen bir ilana ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59128) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

62.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Edremit Körfezi Koordinasyon Daire Başkanlığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59129) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

63.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, kayıp kaçak elektrik bedellerinin tahsilatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59130) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

64.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59131) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

65.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Soma'da bir hastayı hastaneye taşıyan ambulansa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri tarafından geciktirici işlemler uygulandığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59132) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

66.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hasar gören sera, iş yeri ve konutların zararlarının karşılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59133) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

67.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Mersin Limanı'nın çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/59134) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

68.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görev yapan imamlara teşvik verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/59135) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

69.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/59136) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

70.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/59137) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

71.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/59138) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

72.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/59139) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TMSF tarafından el konulan bir televizyon kanalında işten ayrılan ve çıkarılan çalışanlar ile işe alınan kişilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59140) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

74.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59141) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

75.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59142) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

76.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59143) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

77.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, yabancı bir ülkenin yükümlülüklerine Hazine garantisi verilip verilmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59144) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

78.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59145) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

79.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59146) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

80.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, 6015 sayılı Kanun uyarınca çıkarılması gereken yönetmeliğe ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/59147) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

81.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59148) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

82.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59149) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

83.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59150) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

84.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/59151) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

85.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59152) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

86.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59153) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59154) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

88.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 1966 yılında meydana gelen Varto-Hınıs depremi mağdurlarından talep edilen konut paralarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59155) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

89.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59156) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

90.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'ye sığınan Türkmenlerin durumuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59157) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

91.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59158) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

92.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen aşırı yağışın neden olduğu zarara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/59159) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tanık Koruma Kanunu'nun uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59160) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

94.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59161) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

95.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, gözaltına alınan ve tutuklanan çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59162) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

96.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, son üç ay içinde üniversitelerde gözaltına alınan öğrencilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59163) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yargıtay ve Danıştay'a yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59164) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

98.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, bir mahkumun cezaevinde tecavüze uğradığına dair iddiaların araştırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59165) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında hakim ve savcılara verilen disiplin cezaları ile ilgili istatistiklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59166) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

100.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Cezaevindeki bir mahkumun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59167) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

101.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da bir firmanın kar payı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59168) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

102.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59169) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

103.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59170) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

104.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59171) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

105.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hizmet ve ek hizmet binaları için ödenen kira bedellerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59172) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

106.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59173) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

107.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bir savcı hakkındaki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59174) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

108.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Silivri Cezaevi'nin koğuşlarında kaloriferlerin yanmadığına yönelik iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59175) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

109.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59176) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

110.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59177) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

111.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı bir mahallede yoğun kar yağışı nedeniyle zarara uğrayan seracıların zararın karşılanmasına yönelik yardım ve çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59178) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

112.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59179) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59180) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

114.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59181) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

115.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, 2011-2014 yılları arasında yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59182) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2009-2014 yılları arasında işlenen kadın cinayetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59183) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

117.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59184) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

118.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59185) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

119.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59186) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

120.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59187) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

121.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59188) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

122.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59189) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

123.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59190) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

124.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59191) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

125.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59192) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

126.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59193) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

127.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59194) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

128.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan taşeron işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59195) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

129.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2013/30 sayılı Genelge'yi uygulayış şeklinden doğan sıkıntılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59196) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

130.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59197) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

131.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59198) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

132.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59199) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

133.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, ev işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59200) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

134.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59201) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

135.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59202) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

136.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59203) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

137.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, 6552 sayılı Kanun ile getirilen bir düzenleme sonrası engelli vatandaşlarımızın iş yaşamında karşılaştıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59204) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

138.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, TÜİK'te çalışan 4/C'li personele iş güvencesinin sağlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59205) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

139.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, sendika değiştiren işçileri işten çıkaran bir firma hakkında yapılan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59206) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TOKİ'nin faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59207) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

141.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59208) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59209) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

143.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59210) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

144.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da deprem nedeniyle yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen kamu binalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59211) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

145.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, hava kirliliği ölçümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59212) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

146.-   İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde açılmak istenen bir taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59213) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

147.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, son bir ay içinde Kocaeli'de istinat duvarlarının çökmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59214) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

148.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59215) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

149.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde açılacağı iddia edilen taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59216) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

150.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59217) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

151.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59218) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

152.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir köyde yapılan maden aramalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59219) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

153.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Üsküdar Belediyesi Altunizade Mahallesi'nde kaç binaya beş kat bodrum izni verildiğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59220) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

154.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köye yakın mesafede taş ocağı açılmak istenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59221) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

155.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İtalya Revenna'da batan yük gemisinin kayıp olan gemi mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59222) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

156.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59223) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59224) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59225) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

159.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hizmet ve ek hizmet binaları için ödenen kira bedellerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59226) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

160.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59227) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen gazete ve ikram malzemeleri alımlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59228) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

162.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59229) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

163.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59230) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

164.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59231) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

165.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59232) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, elektrik tellerinin yarattığı tehlikelere ve Ankara'da yaşanan bir olaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59233) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

167.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Kiraz ve Beydağ ilçelerindeki rüzgar elektrik santrali çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59234) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

168.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesinin muhasebe kayıtlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59235) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

169.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesine yapılan taşınmaz devrine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59236) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

170.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59237) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

171.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Giresun'un Alucra ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59238) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

172.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59239) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

173.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59240) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

174.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Ege Linyit İşletmesi Müessesesi tarafından Soma A.Ş.'den alınan kömüre ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59241) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

175.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya'da uzun süreli elektrik kesintisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59242) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

176.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, 2013'te Soma A.Ş.'den alınan kömüre ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59243) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

177.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59244) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

178.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Tire ilçesine bağlı bir mahalledeki maden ocağının olumsuz etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59245) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

179.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde açılacağı iddia edilen taş ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59246) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

180.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59247) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

181.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı bir mahalleye elektrik verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59248) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

182.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, çeşitli konulara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59249) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Passolig uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59250) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa Ak Parti İletişim Merkezi üzerinden yapılan başvurulara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59251) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

185.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, YURTKUR yurtlarında kalan ve disiplin cezası alan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59252) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

186.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, personel alımlarının bir siyasi parti üzerinden yapıldığına dair iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59253) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

187.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59254) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59255) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59256) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

190.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59257) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

191.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59258) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

192.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, veteriner hekimlerin istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59259) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

193.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi ve teknik personel istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59260) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

194.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı bir mahallede yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen sera çökmeleri sonucu oluşan zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59261) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

195.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59262) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

196.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59263) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

197.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59264) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

198.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'daki sulanabilir tarım alanlarına ve tarımsal faaliyetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59265) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

199.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, yoğun kar yağışı sebebiyle Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı bazı köylerde yaşanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59266) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

200.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı bir köyde örtü altı seracılığı yapan üreticilerin yoğun kar yağışı sebebiyle uğradıkları zararın giderilmesine yönelik çalışmalar olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59267) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

201.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı bir köyde örtü altı seracılığı yapan üreticilerin yoğun kar yağışı sebebiyle uğradıkları zararın giderilmesine yönelik çalışmalar olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59268) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

202.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'nın Simav ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle hasar gören seraların zararlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59269) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

203.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59270) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

204.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59271) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

205.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen aşırı yağışın neden olduğu zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59272) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

206.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Suriye ile açılan yeni sınır kapılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59273) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

207.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59274) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

208.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59275) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

209.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59276) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

210.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında ele geçirilen kaçak et miktarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59277) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

211.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da kaçakçılık iddiasıyla yediemin otoparklarında tutulan araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59278) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Zeytinburnu Belediyesinin iade edilen azınlık mallarını geri alma yönündeki girişimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59279) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

213.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığının bazı faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59280) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

214.-   Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, üniversitelerdeki gösterilere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59281) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

215.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak'ta gösterilere Hücum Marşı çalarak müdahale eden polisler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59282) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

216.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, PKK terör örgütünün faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59283) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında toplumsal olaylara ve çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen öğrenciler ve çocuklar hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59284) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

218.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı bir mahallede yoğun kar yağışı nedeniyle zarara uğrayan seracıların zararının karşılanmasına yönelik yardım ve çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59285) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

219.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan bir operasyonda tarihi geçmiş gaz bombası kullanıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59286) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

220.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da Celal Bayar Bulvarı Köprüsü'nün altından geçen sarı şeritleri kapatan dolmuş durağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59287) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

221.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59288) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

222.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından Mardin Kızıltepe'de gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59289) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

223.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından Hakkari'de gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59290) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

224.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59291) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

225.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG örgütü üyesi için Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59292) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

226.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG örgütü üyesi için Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59293) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

227.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59294) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

228.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir terör örgütü üyesi için Van'da okutulan mevlit sonrası yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59295) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

229.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından Diyarbakır'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59296) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

230.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir şahıs için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüş sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59297) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

231.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını yitiren vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59298) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

232.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Ankara'da karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını yitiren vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59299) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

233.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından Ankara'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59300) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

234.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü ve uzantıları tarafından katledilen yurttaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59301) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

235.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü ve uzantıları tarafından yakılan binalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59302) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

236.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59303) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

237.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'de emniyet güçlerine molotof ve taş ile saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59304) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

238.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde emniyet güçlerine molotof, taş ve havai fişekler ile saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59305) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

239.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da bir köpeğe işkence eden kimseler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59306) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

240.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından Ankara'da gerçekleştirilen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59307) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

241.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da gerçekleşen bir cinayet vakasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59308) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

242.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kızılcahamam Hakimevi'nde yaşanan bir iş kazasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59309) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

243.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında satın alınan biber gazı miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59310) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

244.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında ele geçirilen kaçak et miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59311) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

245.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Giresun'un Alucra ilçesi belediyesinin borcuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59312) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

246.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bolu'da gözaltına alınan üç vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59313) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

247.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Giresun'un Alucra ilçesi muhtarlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59314) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

248.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59315) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

249.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59316) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

250.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hizmet ve ek hizmet binaları için ödenen kira bedellerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59317) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

251.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzincan Valiliğince 28 Aralık 2014-12 Ocak 2015 tarihleri arasında açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59318) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

252.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Niğde'nin Bor ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı bir eve yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59319) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

253.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, kayıp şahıslara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59320) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

254.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yeni mahalleler oluşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59321) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

255.-   İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptığı için hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59322) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

256.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi Belediye Başkanı'nın bir mahkeme kararını uygulamamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59323) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

257.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59324) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

258.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59325) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

259.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59326) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

260.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, İstanbul'da bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin halen açılmamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59327) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

261.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59328) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

262.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59329) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

263.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59330) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

264.-   İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, kilise inşası için arazi tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59331) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

265.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59332) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

266.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59333) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın satın aldığı bir dijital casusluk programına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59334) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

268.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59335) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

269.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, elektrik faturalarında dağıtım bedeli dışında çeşitli bedellerin yer almasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59336) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

270.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59337) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

271.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59338) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, memurların 2015 yılı maaş katsayısının hesaplanmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59339) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

273.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, 6015 sayılı Kanun uyarınca çıkarılması gereken yönetmeliğe ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59340) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

274.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2014 yılında üniversitelerin felsefe bölümlerine kayıt yaptıran öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59341) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

275.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59342) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

276.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, görevlendirmesi yapılan bazı ilçe milli eğitim müdürlerinden verim alınamadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59343) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

277.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir vakıf arasında imzalanan protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59344) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

278.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Giresun'un Alucra ilçesindeki öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59345) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

279.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59346) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

280.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59347) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

281.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hizmet ve ek hizmet binaları için ödenen kira bedellerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59348) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

282.-   Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, üniversitelerce verilen fahri doktora unvanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59349) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

283.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, üniversitelerin cami merkezli bir yapıya dönüştürülmesi yönünde bir proje olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59350) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

284.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59351) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

285.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59352) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

286.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59353) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TSK tarafından gerçekleştirilecek olan askeri araç alımında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59354) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

288.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59355) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

289.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59356) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

290.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59357) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yaban hayvanlarının mezarlıkları girmesi ile Kastamonu'da meydana gelen bir olaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59358) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

292.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59359) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

293.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59360) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

294.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkemizde bulunan kuş cennetlerinin sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59361) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

295.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık binasının arka bahçesindeki ağaçların lojman ve sosyal tesis yapmak için kesildiği iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59362) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

296.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Hatay'ın ormanlık alanlarında ağaç kesimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59363) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

297.-   Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz'ın, Afyonkarahisar'da Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünün hizmet binaları ve lojmanlarının boşaltılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59364) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

298.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59365) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

299.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59366) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

300.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59367) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

301.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen aşırı yağışın neden olduğu zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59368) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

302.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özel bir hastaneden kovulduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59369) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

303.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59370) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

304.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, AMATEM'lere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59371) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

305.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 23 Aralık 2014 tarihinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59372) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

306.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Alucra ilçe hastanesinde kaç adet jeneratör bulunduğuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59373) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

307.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59374) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

308.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hizmet ve ek hizmet binaları için ödenen kira bedellerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59375) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

309.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, hastanelerde çalışan teknik personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59376) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59377) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

311.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ankara'nın Pursaklar ilçesine hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59378) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

312.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin doğal gaz sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59379) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

313.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki hastanelerde çocuk doktoru eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59380) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

314.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59381) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

315.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, sağlık personeli yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59382) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

316.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59383) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

317.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59384) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

318.-   Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın, sağlık çalışanlarının uğradığı fiziksel şiddetin önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59385) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

319.-   İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59386) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

320.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir mikroblog servisi nezdinde bulunulan içerik engelleme taleplerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59387) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

321.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, HGS sisteminde hatalı kesilen cezalara ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59388) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

322.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Bakanlıkta görevden alınan bürokratlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59389) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

323.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir ve çevresindeki karayollarını tuzlamak ve açmak için yapılan ihaleyi kazanan firmaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59390) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

324.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kalkınmada öncelikli illere yapılan uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59391) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

325.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 23 Aralık 2014 tarihinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59392) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

326.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Bakanlık görevlilerinin Soma Devlet Hastanesine hasta taşıyan bir ambulansa geciktirici işlemler yapmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59393) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

327.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59394) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

328.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59395) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

329.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59396) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

330.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hizmet ve ek hizmet binaları için ödenen kira bedellerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59397) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

331.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, karla mücadelede Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59398) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

332.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kar yağışı sebebiyle yurdun batı kesimlerinde yolların kapanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59399) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

333.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Tütenli Mahallesi'nin yolunu karayoluna bağlayan bir geçit inşa edilip edilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59400) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

334.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık ile Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan hizmet binaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59401) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

335.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde açılacağı iddia edilen taş ocağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59402) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

336.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'e yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59403) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

337.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, araç satın alımları ve kiralamaları ile diğer araç giderlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59404) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

338.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2005-2015 yılları arasında yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59405) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

339.-   Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili AİHM nezdindeki davanın duruşmasına milletvekillerinin de katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59406) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

340.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurulara ve sonuçlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59407) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

341.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Teknisyen unvanlı kadrolara yapılan atamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59408) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2015)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1. Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 22 Milletvekilinin, infaz koruma memurlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1185) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2012)

2.  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 22 Milletvekilinin, terör örgütü tarafından kaçırılma olaylarının önlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1186) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2012)

3.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Van Depreminde çöken bir otelde ihmali olanların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1187) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2012)