TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 70

27 Ocak 2015 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 Milletvekilinin,  Basın İlan Kurumu ve kamunun ilan ve reklamlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1179) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2012)

2.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 23 Milletvekilinin, yetiştirme yurtlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1180) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2012)

3.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin, doğal afetlerle mücadele amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1181) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2012)