TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KAĞITLAR

No: 7

14 Ekim 2014 Salı

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2395) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2014)

2.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2396) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2014)

3.- Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile 52 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2397) (Dışişleri; İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2014)

 

Tasarı

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İade Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/977) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2014)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve 20 Milletvekilinin, Hatay'daki Suriyeli mültecilerin yasadışı olaylara ve faaliyetlere katıldıkları iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1061) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.10.2012)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 57 Milletvekilinin, Artvin'in Ardanuç ilçesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1062) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2012)

3.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ve 57 Milletvekilinin, SADAT isimli firmanın Suriye'deki faaliyetlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1063) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2012)