TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 69

26 Ocak 2015 Pazartesi

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, 2012-2014 yılları itibarıyla bakanlıklarca illere göre ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54533)

2.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Diyarbakır Belediyespor'un adının değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54691)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kredi kartı borçlularının yüksek faizlerle borçlarını bazı marketlere kapattırdıkları iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56016)

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 5664 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kendilerine ödeme yapılmasına karar verilen hak sahiplerine yapılması gereken, yapılan ve yapılmayan ödenti tutarlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56017)

5.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, vatandaşların tefecilerin eline düşmesini engellemek için alınacak tedbirlere ve tefecilik suçuna dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56018)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmazları ile ilgili tasarrufta bulunmasını Başbakanlığın iznine bağlamasının ortaya çıkardığı duruma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57150)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlardan müteahhitlerin güncel alacaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57151)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kamu düzeninin PKK'nın elinde olduğuna ve bu bölgelerde can güvenliği bulunmadığına yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57152)

9.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki vakıflar ile söz konusu vakıflara kamu kurumlarından yapılan bağış, satış, tahsis ve kiralama işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57154)

10.-                Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, maaşlardaki artışların temel tüketim maddelerindeki fiyat artışının gerisinde kalması sorununun çözümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57155)

11.-                Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yıllarında mevzuata uygun olmayan ürünlerin ithalatına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57156)

12.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlardan müteahhitlerin güncel alacaklarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/57158)

13.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarda görevden alınan personel ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57159)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, basın organları tarafından yapılan yayınlarda cinsiyet ayrımcılığı yapılmasına ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57160)

15.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57166)

16.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, eğitim öğretim yardımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57167)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, KOBİ'lerin sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57168)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, iş kazalarına ve tekstil sektörünün hedeflerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57169)

19.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, yerli üreticilerin desteklenmesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57170)

20.-  Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, bilimsel araştırmalara genel bütçeden ayrılan paya ve patent sayılarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57171)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kayıt dışı ekonomiden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57172)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sanayinin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57173)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, KOBİ'lerin sorunlarının giderilmesine ve Ar-Ge yönünden gelişmelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57174)

24.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57175)

25.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kamu görevlilerinin maaşlarının enflasyon karşısında yeterince artırılmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57176)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da istihdam edilen kişi sayısına ve istihdam olanaklarının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57178)

27.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan müteahhitlerin güncel alacaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57179)

28.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çevre ve şehircilik politikaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57180)

29.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çevre ve şehircilik politikaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57181)

30.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57182)

31.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'de "ÇED gerekli değildir" raporları alan şirketlere, Gönen Çayı'nın kirlilik oranına ve bunun önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57183)

32.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Rize'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57201)

33.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ordu'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57202)

34.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Niğde'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57203)

35.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Nevşehir'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57204)

36.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Muş'taki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57205)

37.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Mardin'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57206)

38.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Malatya'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57207)

39.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57208)

40.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırşehir'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57209)

41.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırklareli'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57210)

42.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Erzincan'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57211)

43.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Edirne'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57212)

44.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyarbakır'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57213)

45.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çorum'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57214)

46.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ordu'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57215)

47.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Düzce'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57216)

48.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Niğde'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57217)

49.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kilis'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57218)

50.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Nevşehir'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57219)

51.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karabük'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57220)

52.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57221)

53.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57222)

54.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57223)

55.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57224)

56.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57225)

57.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57226)

58.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57227)

59.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Kayseri Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57228)

60.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57229)

61.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Konya Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57230)

62.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin Mazıdağı'nda PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen şölende yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57231)

63.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57232)

64.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'de PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57233)

65.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Iğdır'da PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57234)

66.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mersin'de PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57235)

67.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mersin'in Akdeniz ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57236)

68.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Tunceli'de PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57237)

69.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü yandaşlarınca açıldığı iddia edilen sözde şehitliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57238)

70.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'da bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından gerçekleştirilen bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57239)

71.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde YDG-H örgütü üyeleri tarafından düzenlenen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57240)

72.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Erzurum'un Palandöken ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57241)

73.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57242)

74.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Resim Heykel Müzesi'nde meydana gelen bir soygun olayına ve alınan tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57243)

75.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, benzin ve motorin fiyatlarındaki indirim oranlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57245)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Mardin ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57246)

77.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Malatya ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57247)

78.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57248)

79.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kilis ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57249)

80.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırşehir ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57250)

81.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırklareli ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57251)

82.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırıkkale ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57252)

83.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kars ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57253)

84.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karaman ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57254)

85.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karabük ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57255)

86.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kırsal bölgelerde sunulan eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57256)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kasım 2014 itibarıyla devlet okulu bulunmayan ilçe ve köyler ile spor salonu ve yeşil alanı bulunmayan devlet okullarının sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57257)

88.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okullarda bahçe ve yeşil alanların artırılmasına ve okulların görüntüsüne yönelik yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57258)

89.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretmenlerin pedagojik formasyonlarının ve öğretmenler arası diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesi için yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57259)

90.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitim yöneticilerinin iletişim becerilerine ve disiplin algılarına yönelik yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57260)

91.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57261)

92.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okul aile iş birliğinin geliştirilmesi ve velilerin bilinçlendirilmesi için yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57262)

93.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, uzman erbaşların kadroya alınması, dereceleri, sosyal ve özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57268)

94.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da asal orman ağaçları ve doğal bitki türleri hakkında yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57273)

95.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki tıbbi bitkiler hakkında istatistiki bir çalışma yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57274)

96.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57275)

97.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı bir mahallenin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57276)

98.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa'da bulunan Hafsa Sultan Hastanesinin Tıbbi Onkoloji Bölümünden alınarak başka hastanelerde görevlendirilen doktorlara ve Hastanenin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57277)

99.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, SGK'nın ilaçta taban fiyat uygulamasına geçmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57278)

100.-            Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, PTT'nin hizmet kalitesine, zarar ettirildiği iddialarına, verilen hizmetlerin maliyet ve fiyatlarına  ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57279)

101.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan müteahhitlerin güncel alacaklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57280)

102.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, e-Devlet Kapısı'ndaki alanların düzenlemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57281)

103.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, yerli üreticilerin desteklenmesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57282)

104.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Sabuncubeli Tüneli inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57283)

105.-   Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, eğitim araştırma hastanelerinde eğitim kadrosunda yer alan hekimlerin yüksek öğretim tazminatından yararlandırılmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57284)

106.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, ABD Başkan Yardımcısı'nın bir konuşmasında yer alan Türkiye'nin Suriye politikası hakkındaki ifadelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57285)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çamlıca'ya yaptırılan camiye ulaşım için tünel yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57286)

108.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, İç Güvenlik Reform Paketine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57287)

109.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Suriye'den Türkiye'ye kaçan eski bir milletvekilinin ülkesine geri döndükten sonra yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57288)

110.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bomba yüklü bir aracın Türkiye sınırından Kobane'ye geçerken infilak ettiğine ve IŞİD çetelerinin Türkiye'ye ait buğday siloları içinden Kobane'ye saldırıda bulunduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57289)

111.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57291)

112.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, AİHM'in cemevleri ile ilgili bir kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57292)

113.-   Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, yapılan inşaatlarda tarihi eserleri kurtarmak için çalıştırılan arkeologlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57293)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sokak çocuklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57294)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, belediye hizmet binalarının engelli kullanımına uygunluğuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57295)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57296)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yasa dışı telefon dinlemelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57297)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engellilere yönelik ayrımcılığın önlenmesi bakımından mevzuatın uluslararası normlar çerçevesinde gözden geçirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57298)

119.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Akün ve Şinasi sahnelerinin satıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57299)

120.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57300)

121.-   Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirilmesinden sonra işten çıkarılan 4/C'li işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57301)

122.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KOBİ'lerin bağımsız denetimi ile ilgili yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57302)

123.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Irak ve Suriye'ye geçmek için Türkiye'yi transit ülke olarak kullanan kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57303)

124.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımı ve sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57306)

125.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Mogan Gölü'ndeki kirliliğe ve ıslah çalışmalarının ne zaman başlayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57307)

126.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Esertepe Mahallesi'nde trafiği tıkayan elektrik direğinin durumuna ve trafiğin ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57308)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık 2014 günü bazı kişi ve gruplara operasyon yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57309)

128.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü'nün görevden alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57310)

129.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, bir balıkçı teknesinde çıkan yangına ve yangınlara müdahale konusundaki eksikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57311)

130.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir kanun tasarısında Vakıfbank hisselerinin Hazine'ye devredilmesinin öngörülmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/57312)

131.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir kanun tasarısında Vakıfbank hisselerinin Hazine'ye devredilmesinin öngörülmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57314)

132.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Hazine Müsteşarlığının TKİ'ye yapması gereken ödemelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57315)

133.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Başbakan Yardımcılığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57316)

134.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, elektronik bilet ihalesini kazanan bankaya ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57317)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KOBİ'lerin bağımsız denetimi ile ilgili yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57318)

136.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Başbakan Yardımcılığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57319)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 şehir hastanesi yapılması projesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57322)

138.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce kadın istihdamının artırılması amacıyla gerçekleştirilen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57339)

139.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57340)

140.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İstanbul'da kadına yönelik şiddetin boyutlarına ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57341)

141.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bonzai kullanımındaki artışa ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57342)

142.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57343)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engellilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57344)

144.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, bedelli askerlikten elde edilen gelir ile 2014 yılında şehit yakınları, gaziler ve engelliler için yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57345)

145.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz seyahat kartı sahibi vatandaşların bu haklarını kullanmalarını engellediğine dair şikayetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57346)

146.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57347)

147.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, hanehalkı ile ilgili çeşitli istatistiki verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57348)

148.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili ve ilçelerinde sanayi yatırım ve projelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57353)

149.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57354)

150.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57355)

151.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Soma Kömür İşletmelerine bağlı maden ocaklarının denetimine ve işten çıkarılan madencilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57356)

152.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57358)

153.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Suriyelilerin istihdamının yarattığı iddia edilen bazı sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57359)

154.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57360)

155.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, ülke genelindeki alışveriş merkezlerine sayısına ve buralarda çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57361)

156.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, kamuda taşeron işçi çalıştırılmasına, taşeron işçilerin sayısına, ücret sistemine ve sendikal haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57362)

157.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Bergama Ovacık'ta siyanürle altın aranmasının çevreye verdiği zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57363)

158.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir ilindeki tarihi Birgi mevkiinde altın madeni işletilmesine izin verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57364)

159.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı bir köyün sularının yakındaki bir altın madeni dolayısıyla kirlendiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57365)

160.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, belediyelerin iş ve işlemleri hakkındaki davalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57366)

161.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57367)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yapıların engelli kullanımına uygunluğunun denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57368)

163.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'ın hava kirliliği sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57369)

164.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57370)

165.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, pasaportlarına Tataristan yetkililerince el konulan dört vatandaşın Türkiye'ye dönmelerinin sağlanmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57371)

166.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57372)

167.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, hayatını kaybeden Suriye uyruklu kişilere otopsi uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57373)

168.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Tayland'da hapiste bulunan Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57374)

169.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57375)

170.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türk vatandaşlığına geçen göçmenlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57376)

171.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, antrepo denetimlerine ve zehirli ayakkabı olayına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57420)

172.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kars'taki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57423)

173.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hakkari'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57424)

174.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gümüşhane'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57425)

175.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Giresun'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57426)

176.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Erzincan'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57427)

177.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Edirne'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57428)

178.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyarbakır'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57429)

179.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çorum'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57430)

180.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çankırı'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57431)

181.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çanakkale'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57432)

182.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yalova'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57433)

183.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Burdur'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57434)

184.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bolu'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57435)

185.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bitlis'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57436)

186.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bingöl'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57437)

187.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Artvin'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57438)

188.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Amasya'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57439)

189.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ağrı'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57440)

190.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Adıyaman'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57441)

191.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57442)

192.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırklareli'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57443)

193.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Kadıköy'de bulunan Kurbağalıdere'nin ıslahına ve dere geçiş köprüsünün inşaatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57444)

194.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kuruluşların mali denetimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57445)

195.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57446)

196.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Eskişehir Yolu üzerinde meydana gelen kazalara ve alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57447)

197.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57448)

198.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü'nün yaralandığı olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57449)

199.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinde koordinatör sıfatıyla görevlendirilen ve kamu görevlisi olmayan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57450)

200.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir ilindeki tarihi Birgi mevkiinde altın madeni işletilmesine izin verilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57455)

201.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da bulunan turistik yerlere ve turizm alanında yaşanan sorunlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57456)

202.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'da bir sahilin gerekli bakım ve işletme çalışmalarının yapılmasına ve yeniden turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57457)

203.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57458)

204.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Roma ziyaretine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57459)

205.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57460)

206.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye'de müze, sinema, tiyatro, opera, kütüphane ve bir yılda basılan kitap sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57461)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kesimi ve özel kesimde engelli istihdamına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57465)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'nin Küresel Yolsuzluk Endeksindeki yerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57467)

209.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57468)

210.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57469)

211.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyarbakır ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57470)

212.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çorum ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57471)

213.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çankırı ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57472)

214.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çanakkale ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57473)

215.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Burdur ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57474)

216.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bolu ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57475)

217.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bitlis ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57476)

218.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bingöl ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57477)

219.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bartın ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57478)

220.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Artvin ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57479)

221.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Zonguldak ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57480)

222.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, okullarda takviye kurslara zam yapıldığına yönelik haberlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57481)

223.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57482)

224.-   İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, özel okullarda okuyan öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim desteğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57483)

225.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca okullarda iletişimin güçlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57484)

226.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ankara'daki basketbol kulüplerinin kira karşılığı kullandıkları okulların spor salonlarından çıkarılmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57485)

227.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, yerel yönetimler meslek yüksek okulu mezunlarının sayısına ve atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57486)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 19. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57487)

229.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57488)

230.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye'de mükemmeliyet merkezi etiketine sahip üniversitelerin sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57489)

231.-   Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın, bedelli askerliğe ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57490)

232.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, bedelli askerlik yapanlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57491)

233.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57492)

234.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı ili ve ilçelerinde sağlıklı suya erişime ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57493)

235.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'ın Saray ilçesinde bir mahallede 2000 yılında başlatılan sulama göleti projesinin tamamlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57496)

236.-   Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, Suriyeli sığınmacılar için yapılan sağlık harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57497)

237.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, sahte kanser ilaçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57498)

238.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, kamu ve üniversite hastanelerinde uzman doktor eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57499)

239.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57500)

240.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanırken ödedikleri katkı paylarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57501)

241.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki taşeron işçiliğe ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57502)

242.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engellilere sağlanan sağlık hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57503)

243.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57504)

244.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'ın Muradiye ilçesinde bir mahallede bulunan aile sağlığı merkezine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57505)

245.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, tıbbi sekreterlik ve tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümleri mezunlarının sayısı ve istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57506)

246.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, diyaliz teknikerliği bölümü mezunlarının sayısı ve istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57507)

247.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57508)

248.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir-Körfez arasındaki yol çalışmalarının bitirilememesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57509)

249.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'ya ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57510)

250.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, bakanlığı döneminde aldığı hediyelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57511)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamuya açık alanların, binaların ve toplu taşıma araçlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57512)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki havalimanları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57513)

253.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yerli hava yolu şirketleri ile ilgili şikayetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57514)

254.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında lojistik sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57515)

255.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir'de yapılması öngörülen Dijital Arşiv Kent Projesi ve proje kapsamındaki istihdam hedeflerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57516)

256.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir'de yapılması öngörülen Kuzey Otoyolu Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57517)

257.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Diyanet İşleri Başkanlığından Bakanlığa nakil yoluyla geçen personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57518)

258.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57519)

259.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu yapımının çevresel etkilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57520)