TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 67

22 Ocak 2015 Perşembe

 

Teklifler

1.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2607) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 4 Milletvekilinin; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Eğitime Teşvik Bursu Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2608) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe        Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

3.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2609) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

4.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay'ın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2610) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

5.- İzmir Milletvekili Hülya Güven'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2611) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2015)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2612) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, açlık grevindeki mahkumların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1176) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2012)

2.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ve 21 Milletvekilinin, Türk kamu yönetimi örgütlenmesi ve işleyişinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1177) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2012)

3.- İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ve 21 Milletvekilinin, Büyükşehir belediyesi modelinin kuruluş ve işleyişinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1178) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2012)

 

                                   Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Spor-Toto'nun özelleştirileceği iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54148)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Erzurum Kış Olimpiyatları Tesislerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54149)

3.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54150)

4.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzincan Kız Devlet Yurdundaki internet bağlantı sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54151)

5.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, KYK yurtlarında kalan öğrencilere yapılan yemek yardımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54152)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Akdeniz Oyunları Koordinatörlüğünce işe alınan ve aynı zamanda memur olan kişilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54153)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Spor Genel Müdürlüğü ve Kayak Federasyonu Başkanı hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54313)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54427)

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54428)

10.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54429)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'ta bulunan spor tesislerine ve yetişen milli sporcu sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54430)

12.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da yurtlarda kalmak için başvuru yapan öğrenci sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54431)

13.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum'da yurtlarda kalmak için başvuru yapan öğrenci sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54432)

14.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yurtlarda kalmak için başvuru yapan öğrenci sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54433)

15.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yeni yurtlar yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54434)

16.-  Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'nın bir mahallesinde ilköğretim ve sağlık ocağı ihtiyacının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54557)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl'de emniyet mensuplarına yapılan saldırının faillerinin Genç ilçesinde bir araçta ölü ele geçirildiği şeklinde açıklanan olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56303)

18.-  Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in, çözüm süreci kapsamında kurulacağı iddia edilen sekretaryaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56304)

19.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2002-2014 yılları arasında meydana gelen telefon dolandırıcılığı vakalarına ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56305)

20.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Alman istihbarat birimlerinin Türkiye'de dinleme ve istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56306)

21.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İngiliz istihbarat birimlerinin Türkiye'de dinleme ve istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56307)

22.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ABD istihbarat birimlerinin Türkiye'de dinleme ve istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56308)

23.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56309)

24.-  Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, emekli, malul, dul ve yetimlerin banka promosyonlarından faydalanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56310)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TOKİ'den konut satın alan milletvekillerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56311)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, milli gelir hesaplama sisteminde değişiklik yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56312)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Irak ve Suriye üzerinden ülkemize kaçak yollarla getirilen ve yetkili makamlarca tespit edilen tarihi eserlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56313)

28.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, atıl kalan kamu binalarının vatandaşların kültürel ve sosyal ihtiyaçları için kullanılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56314)

29.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56317)

30.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56318)

31.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56319)

32.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, TRT'nin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaptığı yayınlar nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından cezalandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56320)

33.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56321)

34.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, TRT'de yayınlanan spor programlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56322)

35.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, %40 ve üzeri engeli bulunan vatandaşların ücretsiz seyahat haklarını kullanmalarına ve belediyelerle ilgili şikayetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56334)

36.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56335)

37.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56336)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, LGBT bireylere sağlanan sosyal yardım ve sosyal koruma hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56337)

39.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, LGBT bireylerin sorunlarının çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56338)

40.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da ailelere sağlanan sosyal desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56339)

41.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56340)

42.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56341)

43.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56344)

44.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Turgutlu Çaldağı'nda bulunan nikel madenine yönelik olarak yapılan TÜBİTAK projesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56345)

45.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56346)

46.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56347)

47.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının ILO'ya uygunluğuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56348)

48.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, gelişim geriliği bulunan çocukların ayakta dik durma sehpasından yararlanabilmeleri için sekiz yaş şartının kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56350)

49.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Osteogenezis Imperfecta vakalarına ve diş yokluğu yaşayan engelli bireylerin implant ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56351)

50.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, ağır engelli çocuğu bulunan annelerin erken emeklilik haklarını kullanabilmeleri için kanun ile yönetmelik arasındaki farklılığın giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56352)

51.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003-2014 yılları arasında akülü tekerlekli sandalye temin edilen ve edilmeyen engelli vatandaşların sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56353)

52.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56354)

53.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, maden ocaklarına ve madenlerde çalışan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56357)

54.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, bir fabrikada greve destek veren işçilerin işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56358)

55.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, SGK'dan alınan emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56359)

56.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56360)

57.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından Bingöl, Bitlis ve Batman'da verilen teminat mektuplarına ve yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56361)

58.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından Muş, Şırnak ve Hakkari'de verilen teminat mektuplarına ve yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56362)

59.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'da verilen teminat mektuplarına ve yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56363)

60.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından Ardahan'da verilen teminat mektuplarına ve yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56364)

61.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından Kars, Iğdır ve Ağrı'da verilen teminat mektuplarına ve yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56365)

62.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta verilen teminat mektuplarına ve yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56366)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından Van, Adıyaman ve Siirt'te verilen teminat mektuplarına ve yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56367)

64.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan bir taş ocağının halk sağlığına zarar verdiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56368)

65.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Adıyaman'da inşa edilecek Koçali Barajına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56369)

66.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, kentsel dönüşüm projelerine ve İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde kentsel dönüşüm için vatandaşlardan talep edilen ücretlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56370)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında istenmeyen kişi ilan edilen ve geri çağrılan diplomatlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56372)

68.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da provokasyonlara karışan emniyet mensuplarının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56392)

69.-  Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in, İzmit Limanı'nın IŞİD'e katılmak isteyenlerce kullanıldığına dair Interpol yetkililerince yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56393)

70.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kütüphane binasının müze yapılması kararına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56394)

71.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Düzce'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56395)

72.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kilis'teki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56396)

73.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karabük'teki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56397)

74.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yalova'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56398)

75.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ardahan'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56399)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bartın'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56400)

77.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şırnak'taki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56401)

78.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Batman'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56402)

79.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırıkkale'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56403)

80.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karaman'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56404)

81.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, TOKİ'nin İzmir'in Çeşme ilçesinin bir mahallesindeki konut projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56405)

82.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, İzmir Kemalpaşa ilçesinde önceki belediye başkanının başlattığı cami projesinin yeni başkan tarafından durdurulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56406)

83.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'deki Merkezi İş Alanı Projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56407)

84.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, D-100 Karayolu Hereke Kavşağı girişine yapılan yaya üst geçidine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56408)

85.-  Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56409)

86.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin mazot, tuz ve kum parasının 2015 yılı bütçesinde artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56410)

87.-  İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, Denizli Büyükşehir Belediyesine yapılan engelli büro memuru alımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56411)

88.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa Sarıgöl Belediyesi hizmet binasının inşaatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56412)

89.-  İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, Diyarbakır Çüngüş belediye binasında bulunan bir tabelanın kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56413)

90.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Suriyeliler tarafından Gaziantep'te açılan iş yerlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56414)

91.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, polis kolejlerinin kapatılmak istendiği yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56415)

92.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, avukatların yeşil pasaport taleplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56416)

93.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son altı ayda işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56417)

94.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, PYD'nin lider kadrosunda PKK'lı yöneticiler bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56418)

95.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, muhtarlara yol ödeneği verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56419)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56420)

97.-  Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Bakanlığın memur adaylarını fişlediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56421)

98.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Keçiören'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında bir aday için asılmış olan afişlerin hâlâ kaldırılmamış olmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56422)

99.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı PKK'lılar için Diyarbakır'da taziye çadırı kurulmasına ve yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56423)

100.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen bölücü terör örgütü yanlısı yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56424)

101.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 22 Kasım 2014 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Tugay Komutanlığına ait iki servis aracına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56425)

102.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yabancılara ait araçlara verilen geçici trafik belgesi ve tescil plakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56426)

103.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürüme güçlüğü çeken ve yatağa bağlı hastaların robot yardımıyla yürümelerini sağlayan teknolojiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56427)

104.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56428)

105.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'taki Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığında görev yapan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan uzman çavuşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56429)

106.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Artvin'in Arhavi ilçesinde kaldığı evde ölü olarak bulunan polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56430)

107.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gezi Olaylarında görev alan emniyet mensupları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56431)

108.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Onkoloji Hastanesinden kemoterapi ilaçlarının çalındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56432)

109.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bomba imha robotlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56433)

110.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir dernek binasına asılan bayraklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56434)

111.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bomba imha olayları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56435)

112.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'da meydana gelen sağanak yağış sonrası belediye hizmetlerinde yaşanan aksaklıklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56436)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56437)

114.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakan'ın Tunceli ziyaretinde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56438)

115.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı PKK'lılar için Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde taziye çadırı kurulmasına ve yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56439)

116.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Erzurum'un Tekman ilçesinde öldürülen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56440)

117.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Karabük Eflani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan personel alımında usulsüzlük olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56441)

118.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Atatürk Üniversitesinde bir öğrencinin polis tarafından tehdit edildiğine dair iddiaların incelenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56442)

119.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki üst düzey yönetici tayinlerine ve bu tayinlerde çözüm sürecinin etkisinin olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56443)

120.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili bazı il emniyet müdürlüklerine gönderilen bir talimata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56444)

121.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Manisa Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56445)

122.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56446)

123.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56447)

124.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Muğla Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56448)

125.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Ordu Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56449)

126.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Sakarya Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56450)

127.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56451)

128.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56452)

129.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56453)

130.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56454)

131.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56455)

132.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56456)

133.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56457)

134.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56458)

135.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kıdemli başpolis memuru ve başpolis memurlarının görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56459)

136.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çankırı'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56460)

137.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56461)

138.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56462)

139.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56463)

140.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56464)

141.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56465)

142.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çanakkale'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56466)

143.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56467)

144.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56468)

145.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56469)

146.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir soruşturma kapsamında bazı emniyet personelinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56470)

147.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir soruşturma kapsamında bazı emniyet personelinin gözaltına alınmasına ve yargı sürecine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56471)

148.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56472)

149.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, köylere hizmet götürme birliği personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56473)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale'de iki üniversite öğrencisinin darp edilmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56474)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadro fazlalığı nedeniyle üst düzey emniyet müdürlerinin emekliye sevk edileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56475)

152.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Muş'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56476)

153.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ardahan'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56477)

154.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Mardin'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56478)

155.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bartın'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56479)

156.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Malatya'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56480)

157.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şırnak'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56481)

158.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırşehir'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56482)

159.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Batman'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56483)

160.-   İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın, Edirne Valisi tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56484)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'ın Beşiri ilçesinde yağmur nedeniyle hayvanları telef olan vatandaşlara yardım edilip edilmediğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56485)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56486)

163.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56487)

164.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hastanelerden çalınan tıbbi malzemeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56488)

165.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde mağarada yaşayan bir aileye yardım edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56489)

166.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'da bir engelliyi darp eden saldırganın yakalanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56490)

167.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, engellilere yönelik suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56491)

168.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir av bayisinden çalınan silahlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56492)

169.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56493)

170.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde baskıyla kepenk kapatan esnaflar olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56494)

171.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da bir polis aracına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56495)

172.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da bir polis aracına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56496)

173.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'da düzenlenen bir cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56497)

174.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56498)

175.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı bir mahallenin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56499)

176.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki köylerde yaşanan altyapı sıkıntısının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56500)

177.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56501)

178.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56502)

179.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56503)

180.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa Otogarı'nda IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle yakalanan üç kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56504)

181.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56505)

182.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bütçe görüşmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56506)

183.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56507)

184.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yapılan bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56508)

185.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da yolu kapatıp trafik kontrolü yaptığı iddia edilen bir gruba ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56509)

186.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Erzurum'un Palandöken ilçesinde yapılan bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56510)

187.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'de yapılan bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56511)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56512)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56513)

190.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56514)

191.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan bir gösteriye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56515)

192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56516)

193.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da yolu kapatıp trafik kontrolü yaptığı iddia edilen bir gruba ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56517)

194.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nün restorasyonuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56518)

195.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, emniyet amirleri arasındaki farklılıkların giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56519)

196.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Ankara Çayyolu Metrosuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56520)

197.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki arazi yolsuzluğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56521)

198.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56522)

199.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, polislere tahsis edilen araçlara ve bakımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56523)

200.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bonzai kullanımındaki artışa ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56524)

201.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Sahil Güvenlik Komutanlığında bütçe geliri olarak kaydedilmesi gereken bazı kira gelirlerinin özel gelir olarak kaydedilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56525)

202.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yapılan operasyon tazminatı ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56526)

203.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Jandarma Genel Komutanlığında bütçe geliri olarak kaydedilmesi gereken bazı kira gelirlerinin özel gelir olarak kaydedilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56527)

204.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56528)

205.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56529)

206.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün mülkiyeti Hazine'ye ait olan bazı taşınmazları başka kurumlara devretmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56530)

207.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56531)

208.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Midyat'taki AFAD kampında Suriyeli bir kadına tecavüz eden şoför hakkında yapılan işlemlere ve Suriyeli kadın ve çocukların korunmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56532)

209.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56533)

210.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, belediyelerde balıkçılık ve su ürünleri müdürlükleri oluşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56534)

211.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56535)

212.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma haklarını kullanırken yaşadıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56536)

213.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56537)

214.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, 2013 ve 2014 yıllarında kurban derilerini kaçak olarak topladığı tespit edilen dernek ve vakıflara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56538)

215.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56539)

216.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin görev alanına giren faaliyetlerde son iki yıl içinde meydana gelen iş kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56540)

217.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56541)

218.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görev yeri değiştirilen, hakkında disiplin soruşturması açılan ve meslekten ihraç edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56542)

219.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, geçici ve gönüllü köy korucularının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56543)

220.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56544)

221.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56545)

222.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56546)

223.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56547)

224.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı bir köyün yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56548)

225.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56549)

226.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56550)

227.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56551)

228.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56552)

229.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Adıyaman'da inşa edilecek Koçali Barajına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56553)

230.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Sancaktepe Belediyesinin ruhsat işlemlerini tamamlama süresine ve taşınmazlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56554)

231.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşlardan talep edilen ücretlere ve İstanbul Sancaktepe Belediyesinin uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56555)

232.-   İstanbul Milletvekili Müslim Sarı'nın, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki işsizlik ve istihdam rakamlarına etkisine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56557)

233.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin envanterindeki eserlerden kayıp ve sahte olanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56559)

234.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56560)

235.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, arkeolog istihdamının yetersizliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56561)

236.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Devlet tiyatrolarında farklı dil ve lehçelerde oyun sahnelenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56562)

237.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56563)

238.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, atıl kalan kamu binalarının vatandaşların kültürel ve sosyal ihtiyaçları için kullanılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56565)

239.-   Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'ın, üniversitelere kaydı yapılan Suriyelilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56566)

240.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gümüşhane ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56567)

241.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Giresun ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56568)

242.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Erzincan ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56569)

243.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Edirne ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56570)

244.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Düzce ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56571)

245.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, araştırma görevlilerinden doktora eğitimlerini tamamlayanların kadro sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56572)

246.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hakkari ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56573)

247.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yalova ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56574)

248.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Van ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56575)

249.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Uşak ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56576)

250.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tunceli ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56577)

251.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Kürtçe eğitim veren okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56578)

252.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir ilköğretim okulunun öğrencilerinin taşımalı eğitim sorununun çözülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56579)

253.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda okullarda meydana gelen kazalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56580)

254.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, üniversitelerde kadro yetersizliğinden dolayı kazandıkları unvanı elde edemeyen akademisyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56581)

255.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56582)

256.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ve İstanbul'da Bakanlığa bağlı binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56583)

257.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, diş hekimliği uzmanlık eğitimi ve bu alandaki diploma denkliği ile ilgili sınavlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56584)

258.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okulların yönetici kadrolarına yapılan atamalarda kadın erkek dengesinin gözetilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56585)

259.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, müfettişlerin donanımlarının artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56586)

260.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okullardaki bahçe ve yeşil alanların artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56587)

261.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığa bağlı okullarda yaşanan fiziksel şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56588)

262.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında kırsal bölgelerde okul öncesi eğitim çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56589)

263.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin donanımlarının artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56590)

264.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kırsal bölgelerde sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56591)

265.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlık tarafından yapılan yönetici atamalarının iptaline dair mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56592)

266.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, TEOG sınavında görevli olmayan öğretmenlerin okula gelmelerinin zorunlu kılındığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56593)

267.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, alan değişikliği takviminin açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56594)

268.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56595)

269.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmenlerin yaşam standartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56596)

270.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56597)

271.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56598)

272.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir ilkokulun bina sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56599)

273.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, matbaa öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56600)

274.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir ilköğretim okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56601)

275.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'da bir anadolu lisesinin bina sorununun çözülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56602)

276.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, anaokullarında çocuklara din dersi verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56603)

277.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da bir öğretmene okula getirdiği gazete nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56604)

278.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir cami imamının liseye din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56605)

279.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının farklı inançlar uyarınca hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56606)

280.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, anadolu imam hatip liselerine yerleştirilen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56607)

281.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Türk dili ve edebiyatı bölümü mezunlarının öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56608)

282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 19. Milli Eğitim Şurası'na ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56609)

283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işitme engelliler okulunda bir öğrencinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56610)

284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli öğrencilerin eğitimleri için alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56611)

285.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Arguvan ilçesindeki bir okulun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56612)

286.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı bir mahallenin lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56613)

287.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, atıl durumdaki okul binalarının vatandaşların kültürel ve sosyal ihtiyaçları için kullanılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56614)

288.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56616)

289.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana Ceyhan'da bir karakolda görevli askerin ölümüne ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56617)

290.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56621)

291.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın bir mahallesine sağlık ocağı yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56622)

292.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 yılları arasında yeterli sağlık hizmeti sunulamadığı için diğer illere sevk edilen hastalarla ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56623)

293.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van ili oto sanayi sitesine sağlık ocağı veya sağlık merkezi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56624)

294.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, biotidinaz eksikliği bulunan hastalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56625)

295.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, atıl durumdaki sağlık ocağı binalarının vatandaşların kültürel ve sosyal ihtiyaçları için kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56626)

296.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, %40 ve üzeri engeli bulunan vatandaşların ücretsiz seyahat haklarını kullanmalarına ve yolcu taşımacılığı yapan firmaların uygulamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56627)

297.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56628)

298.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, İzmir-Manisa karayolunda yapılan Sabuncubeli Tüneli'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56629)

299.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin ARFF memurluğuna yalnızca erkek itfaiyeci alımı yaptığı iddiası ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56630)

300.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Özgür Suriye Ordusu liderinin Türkiye'de bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56632)

301.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, TOMA alım ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56633)

302.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Burhaniye'de bulunan bir park hakkında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aldığı karara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56635)

303.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Kayseri'nin Talas ilçesinde Belediye Başkanı'nın camide konuşma yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56636)

304.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, İstanbul Beykoz'da bulunan bir camide cami görevlisinin yaptığı iddia edilen konuşmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56637)

305.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56638)

306.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşlardan talep edilen ücretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56639)

307.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hacettepe Üniversitesinde öğrencilerin fişlendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56640)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, milletvekillerine tahsis edilen korumalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56641)

309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, şiddet mağduru kadınlara koruma verilip verilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56642)

310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son 12 yılda kurulan maden şirketlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56643)

311.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan bir yangına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56644)

312.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, engellilerin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56645)

313.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56646)

314.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56647)

315.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD'in rehin aldığı vatandaşların kurtarılması için takasta bulunulup bulunulmadığına ve IŞİD'e karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56648)

316.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir derneğin sahip olduğu kamu yararı statüsünün kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56649)

317.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aldığı Topçu Kışlası Restitüsyonu kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56650)

318.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin tadilatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56651)

319.-   İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın, bazı arşivlerdeki gizliliğin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56652)

320.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, şehir hastanelerine dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56653)

321.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, enflasyon farkının maaşlara yansıtılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56655)

322.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, üniversite mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56656)

323.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yaşam düzeyinin artırılması konusunda yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56657)

324.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Soma'nın bir mahallesinde kurulacak termik santral için alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56658)

325.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Şeb-i Arus Töreninin sadece Konya'da yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56659)

326.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Adli Tıp Kurumu tarafından kamuoyuna yansıyan ses kayıtları hakkında hazırlanan rapora ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56660)

327.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir katılım bankasına yönelik karalama kampanyası başlatıldığı iddialarına ve hükümet tarafından gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56662)

328.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir cemaate karşı hazırlandığı iddia edilen eylem planına ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56663)

329.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, banka kredilerinin geri ödenme oranlarına ve hacze maruz kalan vatandaş sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56664)

330.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, gemi inşa sektörüne yönelik teşviklere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56665)

331.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Anadolu Ajansı tarafından bazı kitapların yayımlanması işinin maliyetine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56666)

332.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bazı TV kanallarının kaçak yayın yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56667)

333.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2013-2014 yıllarında RTÜK tarafından TV kanallarına kesilen cezalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56668)

334.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, YSK tarafından TRT'ye verilen program durdurma cezalarının sorumlularına ve Kurumun maddi zararına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56669)

335.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve 6284 sayılı Kanun'un yeterliliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56678)

336.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya İl Müdürlüğünde bazı yöneticilerin gerekçesiz olarak görevden alındığı ve siyasi ayrım yapıldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56679)

337.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, asansör kazalarına ve yapılan denetimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56680)

338.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, itfaiye teşkilatlarının ve personelinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56681)

339.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Suriyeli sığınmacıların emek piyasasına etkilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56682)

340.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, gazilerin protezlerinin ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56683)

341.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşların yararlandıkları sağlık hizmetlerine yapılan zamlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56684)

342.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56685)

343.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, balıkçılık teknoloji mühendisliği mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56686)

344.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, su ürünleri fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56687)

345.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, gıda mühendislerinin istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56688)

346.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56689)

347.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışırken memur kadrolarına atananların nakil mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56690)

348.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Ermenek'te yaşanan maden kazasına ve maden sahasında faaliyetleri devam eden diğer ocaklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56691)

349.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, gazilerin protezlerinin ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56692)

350.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis ili özelinde taşeron sistemine, iş kazalarına ve meydana gelen ölümlü bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56694)

351.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisince karar verilmesi gereken bir imar planı değişikliğine Bakanlıkça müdahale edildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56695)

352.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çamlıca Camii projesinde bir anıt mezar yeri olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56696)

353.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İzmir'in Dikili ilçesinde bir SİT alanının satıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56697)

354.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56698)

355.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen çevre mühendislerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56699)

356.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, çevre mühendislerine çevre görevlisi eğitimi alma zorunluluğu getirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56700)

357.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56701)

358.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56702)

359.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56703)

360.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, vefat etmiş bir kişi adına pasaport çıkarıldığı ve sahte vekaletle bir vatandaşın mağdur edildiğine dair iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56705)

361.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün mühimmat ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56736)

362.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul'da ticari taksi esnafının bağlı olacağı iddia edilen bir sisteme ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56737)

363.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa'da taşıma hizmeti yapan servis araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56738)

364.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Bursa'nın şehir logosuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56739)

365.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Uşak'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56740)

366.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tunceli'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56741)

367.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şanlıurfa'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56742)

368.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sivas'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56743)

369.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sinop'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56744)

370.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Siirt'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56745)

371.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Rize'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56746)

372.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56747)

373.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir derneğin sahip olduğu kamu yararı statüsünün kaldırılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56748)

374.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı okulların terör örgütü tarafından yakıldığı iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56749)

375.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir cemaate karşı hazırlandığı iddia edilen eylem planına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56750)

376.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56751)

377.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı düğün salonlarının ruhsatlarının bulunmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56752)

378.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56753)

379.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Muş'un Hasköy ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56754)

380.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da gerek emniyet güçlerine gerek vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56755)

381.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPJ üyesi için Bitlis'te düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56756)

382.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56757)

383.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Van'da düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56758)

384.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56759)

385.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, bir yerel siyasetçinin arabasının durdurulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56760)

386.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, GATA Çamlıca Hastanesi yerleşkesinde yapılan kazılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56761)

387.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Cizre'nin bazı mahallelerinde özerkliğini ilan eden bir grup olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56762)

388.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kaçak hazine aradıkları gerekçesi ile haklarında işlem yapılan kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56763)

389.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefetten hakkında işlem yapılan kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56764)

390.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56765)

391.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, trafik kazaları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56766)

392.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56767)

393.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir HPG üyesi için Kars'ta taziye verilmesi ile taziye sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56768)

394.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde çeşitli sebeplerle yaşamını yitiren emniyet mensuplarına ve bu çerçevede Diyarbakır'da meydana gelen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56769)

395.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 12 Kasım 2014 tarihinde Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan sözde PKK şehitliklerine yönelik operasyon gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56770)

396.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 16-17 Kasım 2014 tarihlerinde Şanlıurfa'nın Kobani sınır noktasında gerçekleştirilen eylem sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56771)

397.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir HPG üyesi için Van'da taziye verilmesi ile taziye sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56772)

398.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da bulunan tarihi bir çeşmenin koruma altına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56773)

399.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da belediyeler tarafından yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56774)

400.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı bir mahallenin imar durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56775)

401.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan uyuşturucu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56776)

402.-   Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Bursa'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56777)

403.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Kobani eylemleri sırasında Siirt'te meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56778)

404.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis ilinde gerçekleştirilen davetiye usulü ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56779)

405.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56782)

406.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56783)

407.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Türk Milli Gemi ve Açık Deniz Yapıları Dizayn Ofisi Tasarım Merkezi kurulması ve pilot tasarımlar yapılmasına dair çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56799)

408.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan 2/B statüsündeki bir araziye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56800)

409.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Atatürk Orman Çiftliği'nde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetine ve çevreye etkilerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56801)

410.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, güzel sanatlar ve spor liseleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56802)

411.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, güzel sanatlar ve spor liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56803)

412.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, güzel sanatlar ve spor liselerinde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56804)

413.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, güzel sanatlar ve spor liselerinde görev yapan öğretmenlerin mesleki yeterliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56805)

414.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bayburt ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56806)

415.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ardahan ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56807)

416.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Amasya ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56808)

417.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aksaray ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56809)

418.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ağrı ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56810)

419.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Adıyaman ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56811)

420.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Batman ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56812)

421.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56813)

422.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56814)

423.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İstanbul Fatih'te bulunan bir işitme engelliler lisesinin Büyükçekmece'ye taşınmasına ve lisenin çeşitli sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56815)

424.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56816)

425.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56817)

426.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Türkiye'nin OECD Raporunda eğitim açısından sonuncu sırada yer almasının nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56818)

427.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, eğitimde verimliliği arttırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56819)

428.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlığa bağlı okullardaki yönetici değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56820)

429.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde okullarda Atatürk Büstü bulunmadığı ve Türk Bayrağı'nın göndere çektirilmediğine dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56821)

430.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, sosyal bilgiler öğretmenliği için açılan kadro sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56822)

431.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Erciş ilçesindeki bir okulda meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56823)

432.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, matbaa öğretmenliği için açılan kadro sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56824)

433.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56825)

434.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye Suriye sınırında konuşlandırılan güvenlik güçlerine 17 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56829)

435.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, MİLGEM ihalesinde izlenen yönteme ve teklif tutarlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56830)

436.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 12 Kasım 2014 tarihinde Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan sözde PKK şehitliklerine yönelik operasyon gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56832)

437.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Tunceli'nin Nazimiye ilçesindeki bir köyde bulunan mayınlı araziye ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56833)

438.-   Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56835)

439.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gediz Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56836)

440.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56837)

441.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Evliya Çelebi Devlet Hastanesindeki yoğun bakım üniteleri ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56838)

442.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Evliya Çelebi Devlet Hastanesinde ücretli hastalardan alınan katkı paylarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56839)

443.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul Beykoz Devlet Hastanesinin onkoloji bölümündeki doktor yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56840)

444.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma ve Yırca'da Soma Termik Santrali nedeniyle oluşan hava kirliliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56841)

445.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da eksik hekim ve sağlık personelinin tamamlanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56842)

446.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kuş gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56843)

447.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da Ebola virüsüne rastlandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56844)

448.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56845)

449.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56846)

450.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un Şile ilçesinde geçimini balıkçıkla sağlayan vatandaşların balıkçı barınağı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56847)

451.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, gemi inşa sektörüne yönelik teşviklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56848)

452.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Türk Milli Gemi ve Açık Deniz Yapıları Dizayn Ofisi Tasarım Merkezi kurulması ve pilot tasarımlar yapılmasına dair çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56849)

453.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan bir tünelin aydınlatmasının bulunmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56850)