TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 66

20 Ocak 2015 Salı

 

Teklifler

1.- Konya Milletvekili Kerim Özkul'un Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2605) (Adalet; İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji         ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Devlet Özür Dileme Kanun Teklifi (2/2606) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün bazı ülkelerin polislerine eğitim verip vermediğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6484) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2014)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, cami ve cemevlerinin yakıt ve elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/6485) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından yerel yönetimlere sağlanan desteklere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6486) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

4.- Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, bir adli soruşturmadaki bilgilerin medyada yer almasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6487) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

5.- Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, bir adli soruşturmadaki ifade alma usulüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6488) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

6.- Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, bir adli soruşturmadaki ifade alma usulüne ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6489) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

7.- Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, bazı medya kuruluşlarına ve çalışanlarına yönelik operasyon iddialarına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6490) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

8.- Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 27 Aralık 2014 tarihinde çıkan olaylara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6491) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da telekom şirketinin arıza ekiplerinin sayısının artırılıp artırılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6492) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari'de karla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6493) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, ruhsatlı silah satışındaki artışa ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6494) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye'nin kalkınma yardımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6495) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

13.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye'nin yaptığı insani yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6496) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

14.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye'nin işbirliği projesi yaptığı ülkelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6497) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye'nin kalkınma yardımı çalışmalarında yer alan kurum ve kuruluşların masraflarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6498) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2010 yılından itibaren Türkiye'ye gelen sığınmacılara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6499) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye'nin kalkınma yardımları kapsamında uluslararası kuruluşlara yaptığı katkılara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6500) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars'ta Doğumevi Hastanesinin Kars Devlet Hastanesine taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6501) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türk sivil toplum kuruluşlarının yurt dışında yaptığı yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6502) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türk sivil toplum kuruluşlarının en çok yardım yaptığı ülkelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6503) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye'nin kalkınma yardımları çerçevesinde açtığı hastanelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6504) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, meslek edindirmeye yönelik kurslara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6505) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye'nin kalkınma yardımları kapsamında hangi ülkelerin hukukçularına eğitim verildiğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6506) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Kars Karayolu genişletme çalışmaları sırasındaki izinsiz hafriyat çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6507) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6508) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, ceza infaz kurumlarında çalışan memurların özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6509) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, dershanelerin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6510) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı birimlerde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6511) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Bakanlığa bağlı okul ve yurtlarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6512) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da İş-Kur tarafından çalıştırılan işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6513) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6514) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da üzerinde bankalar tarafından ipotek bulunan dükkan, ev ve araç sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6515) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da üzerinde bankalar tarafından ipotek bulunan dükkan, ev ve araç sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6516) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta üzerinde bankalar tarafından ipotek bulunan dükkan, ev ve araç sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6517) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Elazığ'da üzerinde bankalar tarafından ipotek bulunan dükkan, ev ve araç sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6518) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Mardin ve Adıyaman'da üzerinde bankalar tarafından ipotek bulunan dükkan, ev ve araç sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6519) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TOKİ'nin Pakistan'da yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6520) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

38.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TOKİ'nin Pakistan'da ne kadar konut yaptığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6521) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

39.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çeşitli ülkelerde görevlendirilen öğretmen sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6522) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TOKİ'nin Somali'de hemşirelik okulu yapıp yapmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6523) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bitlis ve Bingöl'de üzerinde bankalar tarafından ipotek bulunan dükkan, ev ve araç sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6524) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ahmet Yesevi Üniversitesinin akademik personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6525) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

43.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Lübnan, İran ve Moldova'da görevlendirilen öğretmen olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6526) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

44.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Afrika Birliği Somali Barış Gücü'ne nakdi yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6527) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

45.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Yerleşkesi'nin tadilat ve onarım giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6528) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Sermaye Piyasası Kurulunun eğitimlerine hangi ülkelerden kaç uzman katıldığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6529) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türk Standartları Enstitüsünün hangi ülkelerden kaç uzmana eğitim verdiğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6530) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

48.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Devlet Su İşlerinin Nijer ve Somali'de açmış olduğu su kuyularına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6531) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

49.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Programı çerçevesinde hangi ülkelerden kaç uzmana eğitim verdiğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6532) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

50.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, T.C. Merkez Bankasının hangi ülkelerden kaç kişiye eğitim verdiğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6533) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun kaç dil ve lehçede yayın yaptığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6534) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

52.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Güngören Belediyesinin Bosna-Hersek Meslek Edindirme Programı çerçevesinde verdiği eğitimlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6535) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

53.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye'nin beş yılda yapmış olduğu kalkınma yardımlarının tutarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6536) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

54.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, donör ülke yardımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6537) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

55.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, karayollarında karla mücadelenin taşeron firmalara verilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6538) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

56.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da 2003-2014 yılları arasında yapılan kontrollü kesimlerden kaç ton deri elde edildiğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6539) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

57.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da 2003-2014 yılları arasında yapılan kontrollü kesimlerden kaç ton deri elde edildiğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6540) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

58.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta 2003-2014 yılları arasında yapılan kontrollü kesimlerden kaç ton deri elde edildiğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6541) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

59.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari, Şırnak ve Muş'ta 2003-2014 yılları arasında yapılan kontrollü kesimlerden kaç ton deri elde edildiğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6542) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

60.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Siirt ve Adıyaman'da 2003-2014 yılları arasında yapılan kontrollü kesimlerden kaç ton deri elde edildiğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6543) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

61.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bitlis ve Bingöl'de 2003-2014 yılları arasında yapılan kontrollü kesimlerden kaç ton deri elde edildiğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6544) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

62.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da 2014 yılında gerçekleştirilen suni tohumlama uygulamasının kapsamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6545) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2014 yılında kaç çiftçiye yem bitkileri desteği verildiğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6546) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da 2014 yılında küpelenen büyükbaş hayvan sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6547) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

65.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki bazı yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6548) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6549) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

67.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da süt üretiminin geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6550) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

68.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da arıcılık faaliyetinin geliştirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6551) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

69.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bal üretiminin gıda harcamaları içindeki payının yükseltilmesi konusunda yapılacak çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6552) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

70.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da deri üretiminin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6553) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin'in, Polis Koleji ve Polis Akademisinin kapatılacağına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58831) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2014)

2.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'ın, eğit-donat projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58832) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'de ekonomik kriz olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58833) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya Ilgın Belediyesine bağlı Ilgın Kaplıcaları Müdürlüğüne atanan bir şahsa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58834) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

5.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya Kayacık bölgesinde kurulmasına karar verilen lojistik merkezi çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58835) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

6.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki Eğitim İş Sendikası yürüyüşüne yapılan polis müdahalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58836) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007-2014 yılları arasında gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58837) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007-2014 yılları arasında gözaltına alınan veya tutuklanan sivil toplum kuruluşu yöneticilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58838) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında tutuklanan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58839) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında yasaklanan kitap ve dergilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58840) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

11.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Atatürk Orman Çiftliği içerisinde ABD Büyükelçiliğine yer tahsis edilip edilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58841) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

12.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, 16 yaşında bir çocuğun Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58842) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

13.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki araç sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58843) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

14.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Suriyeli muhaliflere silah yardımı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58844) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özel güvenlik hizmeti alımı için yapılan kamu harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58845) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Emlak Konut GYO A. Ş. tarafından yapılan bağışlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58846) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın dış duvarı ile demir parmaklıklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58847) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazetenin genel yayın yönetmeni ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58848) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

19.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, bir vakfa yapılan bağışlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58849) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Marmaray Projesi kapsamında Güney Kore merkezli bir firmadan alınan bazı vagonların atıl vaziyette Haydarpaşa'da bekletildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58850) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, arı üreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58851) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

22.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'de bir özel televizyon kanalına ilçe belediyelerinden kaynak aktarıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58852) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kolluk kuvvetlerinin ölçüsüz güç kullanmaları nedeniyle meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı vakalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58853) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

24.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, 2013 ve 2014 yıllarında valilerce PKK terör örgütüne karşı yapılan operasyon taleplerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58854) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

25.-  Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, telefon dinlemelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58855) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

26.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58856) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

27.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58857) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

28.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşınmazlarla ilgili yapılan satış, kira, irtifak, tahsis ve devir işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58858) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

29.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'da okul müdürü atamalarına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58859) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

30.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya dışında yapılan Şeb-i Arus törenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58860) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

31.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58861) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

32.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, 2003-2014 yılları arasında TOKİ'ye devredilen Hazine arazilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58862) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

33.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, 2003-2014 yılları arasında yapılan özelleştirmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58863) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

34.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Bakanlar Kurulunun Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanacağına dair açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58864) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

35.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, imar izni verilen bazı arazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58865) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

36.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personel ile ilgili mobbing başta olmak üzere çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58866) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

37.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, çeşitli kategorilerdeki uyuşturucu maddelerin kullanımı ve kullanımının önlenmesi çerçevesindeki çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58867) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

38.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 2006-2014 yılları arasından BİMER'e yapılan başvurular ile söz konusu başvurulardan Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili olanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58868) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

39.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Çamlıca Camii Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58869) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

40.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, 26 Aralık 2014 tarihinde okunması planlanan hutbenin bir başka hutbe ile değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58870) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

41.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Tahşiyeciler Grubu olarak anılan yapılanmaya dair çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58871) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığına alınan makam araçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58872) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İran'da özelleştirilen bir firmayı satın alan Türk şirketlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58873) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ULS Havacılık Şirketine ait bir kargo uçağının 18 Ocak 2013'te Atatürk Havalimanı'na 65 milyon dolarlık altın bırakması ve konuyla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58874) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58875) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

46.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, İnsan Hakları Kurulu'nda boş bulunan iki üyeliğe atama yapılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58876) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

47.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Katar Emiri'ne Türkiye ziyareti sırasında MİT Müsteşarı'nın refakat etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58877) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

48.-  Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'daki lojistik merkezi çalışmalarına ve Boztoprak mevkiindeki arsa alımına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58878) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

49.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bir caminin bakım ve onarımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/58879) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

50.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da bir camiye masa ve sandalye verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/58880) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

51.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, bireysel kredi ve kredi kartlarında takibe uğrayan vatandaş sayısındaki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58881) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

52.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58882) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

53.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2014 yılları arasında Manisa'da kredi ve kredi kartı borcu olan ve bu nedenle haklarında icra takibi başlatılan kişi sayılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58883) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

54.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, hükümetin ekonomi alanındaki performansı ve hedeflerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58884) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

55.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Türkiye'ye sığınan Kobanelilere ve Ezidilere geçici koruma statüsü tanınmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/58885) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

56.-  Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın, bir adli soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58886) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

57.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir vatandaşın aldığı hapis cezasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58887) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

58.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, 6 Ekim 2014 tarihinden sonra gözaltına alınan ve tutuklanan çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58888) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

59.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, cezaevlerindeki kanser hastalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58889) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, uzun tutukluluk sürelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58890) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58891) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

62.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58892) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

63.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58893) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

64.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin illere göre dağılımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58894) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

65.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, 2002-2014 yılları arasında Manisa'da karşılıksız çek ve senet suçlarına dair dava sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58895) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

66.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Balyoz Davası'nın yeniden görülecek olması karşısında Dava'nın sanıklarının sabıka kayıtlarının değiştirilmemiş olmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58896) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

67.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, şeref aylığı alan gazilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58897) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

68.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Çanakkale'de Bakanlığa bağlı bir sevgi evleri ve çocuk yuvası müdürlüğündeki personel hareketlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58898) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

69.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58899) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

70.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58900) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

71.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, sosyal yardım ve destek hizmetlerine dair çeşitli verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58901) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58902) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

73.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58903) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

74.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58904) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Ulusal Ajansı personelinin usulsüz olarak uzman kadrosuna atandığı iddialarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58905) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58906) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

77.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin aldıkları kredilerin artırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58907) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

78.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58908) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

79.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58909) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

80.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yakıt tasarruf cihazlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58910) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

81.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, MEDULA Reçete Provizyon Sistemi ile ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58911) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

82.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da kadın sigortalı çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58912) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

83.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, kamu kurum ve kuruluşlarında boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58913) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58914) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

85.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye İş Kurumu personeline yapılan ek ödemelere  ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58915) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

86.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da iş sağlığı ve güvenliğine yönelik seminerler yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58916) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

87.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58917) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

88.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58918) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TMMOB'un Bakanlığa bağlanılmak istendiği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58919) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı almak için yapılan başvurulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58920) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

91.-  İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58921) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58922) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

93.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın bir köyünde yeniden kadastro çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58923) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

94.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da üzerinde ipotek bulunan tapulu tarım arazisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58924) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

95.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da üzerinde ipotek bulunan tapulu tarım arazisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58925) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

96.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Mardin ve Adıyaman'da üzerinde ipotek bulunan tapulu tarım arazisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58926) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

97.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta üzerinde ipotek bulunan tapulu tarım arazisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58927) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

98.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bitlis ve Bingöl'de üzerinde ipotek bulunan tapulu tarım arazisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58928) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

99.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Elazığ'da üzerinde ipotek bulunan tapulu tarım arazisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58929) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

100.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da üzerinde ipotek bulunan tapulu tarım arazisi sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58930) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

101.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'da kurulması planlanan termik santrale ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58931) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

102.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa'da hava kirliliğinin tespiti için yapılan ölçümlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58932) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

103.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58933) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

104.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58934) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

105.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, tarım dışı amaçlarla kullanılan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58935) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

106.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'nın Selçuklu ilçesinde Karaömerler Mahallesi etrafındaki taş ocaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58936) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

107.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Ödemiş ilçesinde aşırı yağmur sebebiyle meydana gelen su taşkınlarına ve doğan zararların tazminine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58937) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

108.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Bakırçay Nehri'nde yaşanan yoğun kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58938) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

109.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir Karabağlar'da yürütülmekte olan kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58939) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

110.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, Doğu Karadeniz'de yapılması planlanan Yeşil Yol Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58940) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı illerdeki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58941) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suudi Arabistan Kralı'nın kardeşinin Sedef Adası'nda malikane yaptırma izni almasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58942) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

113.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58943) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58944) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

115.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58945) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

116.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58946) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

117.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Türkiye'nin ilk beş yüz şirketi sıralamasında Manisa'ya kayıtlı şirketlerin sayısına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58947) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58948) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

119.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58949) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

120.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58950) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

121.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ihracatçı birliklerinin gelirlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58951) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58952) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

123.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, BOTAŞ'a açılan davalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58953) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

124.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin abonelerinden tahsil ettiği kayıp kaçak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58954) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

125.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58955) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

126.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58956) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

127.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58957) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

128.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58958) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

129.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya'nın Selçuklu ilçesinde Karaömerler Mahallesi etrafındaki taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58959) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

130.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesinin ardından yaşandığı iddia edilen sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58960) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, doğal gaz santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58961) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

132.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, enerji santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58962) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

133.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, doğal gaz fiyatlarında indirim yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58963) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kredi ve Yurtlar Kurumunun hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58964) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58965) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

136.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, engelli vatandaşların spor etkinliklerine katılabilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58966) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

137.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, emniyet kuvvetlerinin spor müsabakalarında orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58967) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

138.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58968) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

139.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58969) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

140.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, amatör küme maçları için sağlanan sedye ve ambulans hizmetleri ile İstanbul'daki bir müsabakada yaşanan olaya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58970) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

141.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, amatör küme maçları için sağlanan sağlık hizmetleri ile İstanbul ve Sinop illerindeki iki farklı müsabakada yaşanan olaylara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58971) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

142.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, pamuk, çay, fındık ve buğday üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58972) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

143.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da inşası planlanan Başlamış Barajı'na ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58973) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58974) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

145.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58975) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

146.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58976) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

147.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü denetimindeki gümrük antrepolarında tespit edilen kırmızı et kaçakçılığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58977) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

148.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'daki tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58978) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

149.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58979) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

150.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Eski Ekonomi Bakanı için İsviçre'den getirilen saatle ilgili gümrük işlemlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58980) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

151.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın ihracatındaki düşüşe ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58981) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58982) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

153.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58983) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

154.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58984) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

155.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TASİŞ Genel Müdürlüğü tarafından sahte ürün satışı yapıldığına dair iddialara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58985) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

156.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kanserojen madde içerdiği tespit edilen ayakkabılara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58986) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

157.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü denetimindeki gümrük antrepolarında tespit edilen kırmızı et kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58987) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

158.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, gümrük antrepolarının sayılarına ve denetimine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58988) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

159.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58989) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir sendikanın gösteri yürüyüşüne yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58990) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

161.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki Eğitim İş Sendikası yürüyüşüne yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58991) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

162.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çanakkale'nin Çan ilçesinde eski kaplıcaların bulunduğu alanın imara açıldığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58992) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

163.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin açık otopark alanlarını 25 yıllığına bir şirkete kiralamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58993) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

164.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, uzman jandarmaların özlük ile ilgili sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58994) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

165.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, 28 Aralık 2014 tarihinde Cizre'de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58995) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

166.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, gözaltına alınan ve tutuklanan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58996) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

167.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, resmi bayram ve anma törenlerine katılanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58997) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58998) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

169.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'un bazı köylerinin muhtelif sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58999) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

170.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da metro istasyonlarında yolcuların tuvalet ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59000) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

171.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Musul ve Kobani'de Türk istihbaratçıların öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59001) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

172.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'da kurulması planlanan termik santrale ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59002) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

173.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2003-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gaz bombası ve TOMA alımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59003) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

174.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59004) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

175.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59005) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

176.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59006) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

177.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinde bazı mahalli idarelerce bazı kişilerin sözleşmeli gösterilerek kadroya atandığına yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59007) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

178.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan ve Çan Belediyesine devredilen Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait bina ile arsaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59008) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

179.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da inşası planlanan Başlamış Barajı'na ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59009) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59010) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

181.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59011) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

182.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59012) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

183.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda millete ve devlete karşı suçlar nedeniyle hakkında işlem yapılan personel sayısına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59013) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

184.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, hükümetin ekonomi alanındaki performansı ve hedeflerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59014) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta görevli bir bürokratın söylediği iddia edilen sözlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59015) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

186.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Devlet Tiyatrolarının bazı bölgelerinde uzun süredir oyun sahnelenmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59016) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

187.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Uluslararası İzmir Film Festivali'nin 2013 ve 2014 yıllarında düzenlenmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59017) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

188.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da inşası planlanan gölete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59018) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59019) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

190.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59020) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

191.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59021) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

192.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Bakanlık bünyesinde istihdam edilen ve istihdam edilmesi planlanan arkeolog sayılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59022) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

193.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da vergi mükellefi sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59023) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, trafik cezaları ile ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59024) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59025) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamu kurumlarının araç ve bina kiralama işlemlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59026) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

197.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59027) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

198.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59028) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, LYS başarı sıralamasının illere ve bölgelere göre farklılıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59029) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

200.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, yüz öğretmenin yaptıkları bir yürüyüşte gözaltına alınmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59030) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, okulların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59031) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59032) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

203.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59033) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

204.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59034) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

205.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59035) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

206.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, özel okullarda okuyan öğrencilere verilen desteklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59036) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

207.-   Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, Antalya'daki bir lisede meydana geldiği iddia edilen taciz olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59037) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

208.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2008-2014 yılları arasında görevleri ile ilgili suçlardan ötürü haklarında suç duyurusunda bulunulan emekli veya muvazzaf kuvvet komutanı sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59038) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59039) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

210.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59040) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

211.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59041) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

212.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'da inşası planlanan Başlamış Barajı'na ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59042) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

213.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, Fırtına Deresi'nden izinsiz malzeme çekimi yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59043) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59044) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

215.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59045) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

216.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59046) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

217.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Türkiye'ye sığınan Kobanelilere ve Ezidilere verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59047) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

218.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'daki kamu hastanelerinde laboratuvar personeli hizmet alımı ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59048) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

219.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Bakanlığın Bursa'da hava kirliliğine neden olan tesislerin izin süreçlerindeki rolüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59049) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

220.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın bir köyünde bulunan sağlık ocağının bakım ve onarımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59050) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59051) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

222.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'da kurulması planlanan termik santrale ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59052) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

223.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59053) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

224.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59054) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

225.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, antidepresan kullanımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59055) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

226.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59056) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

227.-   Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım'ın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının taşınmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59057) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2003-2014 yılları arasında açılan ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara ait olan tesisler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59058) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

229.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, HGS sistemindeki arızalardan dolayı vatandaşlara kesilen cezalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59059) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

230.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59060) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

231.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen destek ve hibe programları çerçevesinde desteklenen projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59061) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

232.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 112 Acil Paletli Ambulansını Soma'ya taşıyan çekiciye ceza kesilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59062) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

233.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir sivil toplum platformunun gazetelerde yayımladığı ilana ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59063) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

234.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2015 Yılı Bütçesi'ne ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59064) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

235.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, çerçeve kanun (torba kanun) ve temel kanun uygulamaları ile ilgili çeşitli verilere ve kanun tasarıları için düzenleyici etki analizleri yapılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59065) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2015)

236.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Milli Saraylar bünyesindeki kafeteryaların işletmeleri ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59066) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2015)

237.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2014 Yılı Bütçesi'nden yapılan harcamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/59067) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2015)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 23 milletvekilinin, taş, maden ve kömür ocaklarının durumunun araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1173) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2012)

2.  Ankara Milletvekili Levent Gök ve 24 milletvekilinin Ankara'nın akarsu ve derelerinin ıslah edilmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1174) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2012)

3.  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 29 Milletvekilinin, ÖSYM'nin yaptığı sınavlardaki şaibe iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1175) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2012)