TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 65

19 Ocak 2015 Pazartesi

 

Teklif

1.- Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2604) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2015)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir savcı ile ilgili HSYK raporuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54337)

2.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, gözaltına alındığı iddia edilen bir gazeteciye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54338)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54339)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54340)

5.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54341)

6.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, zabıt kâtibi alımı için yapılan bir sınavla ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54342)

7.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, İstanbul Muhakemat Müdürlüğüne yapılan atamayla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54343)

8.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, bir mahkûmun nakil talebinin almış olduğu disiplin cezaları nedeniyle yerine getirilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54344)

9.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, makul şüphe kavramının kapsamına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54345)