TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 64

16 Ocak 2015 Cuma

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 25. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2595) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

2.- Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in; 5235 Sayılı "Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2596) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/20014)

3.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün; Pasaport Kanunu ve Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2597) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Demokratik Kamu Düzeni Kanun Teklifi (2/2598) (Adalet; İnsan Haklarını İnceleme ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 4 Milletvekilinin; Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi (2/2599) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

6.- İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2600) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe          Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

7.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2601) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

8.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2602) (Anayasa; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2015)

9.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2603) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2015)

 

Rapor

 

1.- İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak ve 104 Milletvekilinin, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 25 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 23 Milletvekilinin, Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 21 Milletvekilinin, Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 23 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Öz ve 22 Milletvekilinin, İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 21 Milletvekilinin, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 22 Milletvekilinin, Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in ve İstanbul Milletvekili Hakan Şükür ve 24 Milletvekilinin; Son Yıllarda Türk Sporunda Yaşanan Doping Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765) (S.Sayısı: 674) (Dağıtma Tarihi: 16.01.2015) (GÜNDEME)