TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 63

15 Ocak 2015 Perşembe

 

Genel Görüşme Önergesi

 

          1.-MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, sağlık kurumlarında performansa dayalı ek ödeme sistemi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/24) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2012)

2.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, açlık grevindeki mahkumların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1172) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, askeri havacılıkla ilgili kaza-kırım raporlarında saptanan sorunlar ve bunlara karşı alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54255)