TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 62

14 Ocak 2015 Çarşamba

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök ile 41 Milletvekilinin; Toplumsal Barış ve Demokrasi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2588) (Adalet; İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme; Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2014)

2.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2589) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

3.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2590) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

4.- İzmir Milletvekili Musa Çam'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2591) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

5.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2592) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

6.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in; 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2593) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

7.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2594) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

 

Rapor

1.- Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 76 Milletvekilinin; Bazı Maddi Menfaatler Karşılığında Bir Şahsın İran’a Altın İhracatı İşlerinde İmtiyaz Sağladığı, Gana’dan Kaçak Yollarla Yurda Sokulmak İstendiği İddia Edilen 1,5 Ton Altınla İlgili Adli ve İdari Soruşturmaları Engelleyerek Altının Dubai’ye Çıkışını Sağlamaya Çalıştığı ve Bu Eylemlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet Oluşturduğu, Türk Ceza Kanunu’nun 204 ve 252’nci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan; Bazı Maddi Menfaatler Karşılığında Bir Şahsın Araçlarına Trafikte Emniyet Şeridini Kullanma İmtiyazı Verdiği ve Söz Konusu Şahıs İçin Koruma Polisi Görevlendirdiği, Bu Şahısla Birlikte Gözaltına Alınan Bazı Şüphelilerin ve Yakınlarının Yasaya Aykırı Olarak İstisnai Yoldan Türk Vatandaşlığına Geçirilmesini Sağladığı, Bu Şahısla İlgili Adli veya İstihbari Çalışma Yapılıp Yapılmadığının Araştırılması İçin Talimat Verdiği, Bu Şahsın Usulsüzlükleri Hakkında Basında Çıkacak Haberlerin Engellenmesi İçin Girişimde Bulunduğu ve Bu Eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 204, 255, 252 ve 285’inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler; Bazı Maddi Menfaatler Karşılığında Bir Şahsın Turizm Belgeli Bir Otel Kiralama Girişimi ile Yakınlarına Vize Alınması İşleri İçin Aracılık Ettiği, Bu Şahısla İlgili Bir Soruşturma Olup Olmadığı Yönünde İlgili Kurum ve Kuruluşlarda Araştırma Yapılmasını Sağladığı, Bu Şahsın Faaliyetiyle İlgili Basında Haber Yapılmasının Önlenmesi İçin Girişimlerde Bulunduğu ve Bu Eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 255 ve 252’nci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış ile Bir Suç Örgütünün Yönetici ve Üyelerinin Kendilerine Sağlanan ve Miktar ve Değeri Tespit Edilemeyen Bazı Menfaatler Karşılığında Kişiye Özel İmtiyazlı İmar Planlarını Onaylattıkları, İmar Planlarına Aykırı Olarak Yapılan Bazı Projelerin Usulsüzlüklerine Göz Yumdukları ve Denetimlerden Sorunsuzca Geçmelerini Sağladıkları ve Bu Eylemlerin Bir Kısmının Kendisinin Görevde Olduğu Sırada ve Onun Bilgisi Doğrultusunda Gerçekleştirildiği, Ayrıca Bakanlıktan İş Alan Bazı Şirketlerin Yemek İşlerinin Yakınlarının Ortağı Olduğu Şirketlere Verilmesi İçin Tavassut Ettiği ve Bu Eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 255 ve 257’nci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar Hakkında Anayasa’nın 100’üncü, İçtüzük’ün 107 ve 108’inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/8) (S.Sayısı: 681) (Dağıtma Tarihi: 14.01.2015) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, emniyet müşavirliklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6426) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2014 yılında terfi alan emniyet personeline ve kapatılan ilçe emniyet müdürlüklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6427) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bilgi teknolojileri biriminde çalışan memurların teknolojik bilgi birikimi açısından yeterliliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6428) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Emniyet Teşkilatının teknoloji alanında faaliyet gösteren uzman personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6429) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Emniyet Teşkilatında hizmet içi eğitimlere katılımlardaki azalmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6430) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Emniyet Teşkilatı içindeki atamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6431) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kriminal uzmanlık eğitimi alan kişilerin alanları dışında çalıştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6432) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, branşlı ve uzman personelin alanları dışında istihdam edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6433) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2014 yılı komiser yardımcılığı sınavına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6434) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, birinci sınıf emniyet müdürlerinin 44 yaşında emekliye sevk edilmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6435) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, özel güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6436) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, emniyet personeli hakkında açılan disiplin soruşturmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6437) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

13.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yeni avukat alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6438) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

14.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, merkez kadrolara atanan emniyet müdürlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6439) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sözleşmeli pilot alımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6440) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2010-2014 yılları arasında Arnavutluk polisine kurs verilip verilmediğine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6441) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Karadağ'a sağlık alanında yapılan yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6442) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kazakistan ve Özbekistan'a sağlık alanında yapılan yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6443) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Azerbaycan'a sağlık alanında yapılan yardımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6444) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2010-2014 yılları arasında yargı alanında düzenlenen mesleki uzmanlık programlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6445) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TKİ'nin kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6446) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, ETİ Maden İşletmelerinin bor ürünleri satışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6447) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6448) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, ETİ Maden İşletmelerinin dünyanın bor ihtiyacının ne kadarını karşıladığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6449) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye Taşkömürü Kurumunun üretimindeki azalmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6450) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının son on senede yaptığı yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6451) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, ÇAYKUR'un çay sektöründeki pazar payına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6452) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün et kombinası sayısının artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6453) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TMO'nun stoklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6454) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TİGEM'e ait çiftliklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6455) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TMO'nun hububat alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6456) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2014 yılı sonu itibarıyla demiryolu hattı uzunluğuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6457) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesinin 2010'dan bu yana sunduğu kurtarma hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6458) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TCDD'nin zararlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6459) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a havalimanı açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6460) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, DMO'nun son beş yılda gerçekleştirdiği alımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6461) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, KİT'lerin 2010-2014 yılları arasında bütçeye yaptığı ödemelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6462) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

38.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, KİT'lerin personel sayısındaki azalmaya ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6463) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

39.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Tahşiyeciler adlı gruba kumpas kurma ve silahlı terör örgütü kurma iddiası ile yargılanan kişilerin silahlı eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6464) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, EÜAŞ'a bağlı 9 tesisin özelleştirme ihalesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6465) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ziraat Bankası'nın 2000-2014 yılları arasındaki Sayıştay denetimlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6466) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Halkbank'ın 2000-2014 yılları arasındaki Sayıştay denetimlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6467) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

43.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Emlak Bankası'nın tasfiye sürecine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6468) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

44.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Vakıfbank'ın kurumsal müşterilerindeki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6469) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

45.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir şirketin gayrimenkul portföyüne ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6470) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bir kuruluşun zarar açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6471) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türk Eximbank'ın desteklediği ihracatçı sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6472) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

48.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kamu bankalarının 2014 yılında kobilere verdiği desteğe ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6473) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

49.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Sümer Holding A.Ş.'nin zarar etmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6474) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

50.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin pazar payına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6475) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.'nin zarar etmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6476) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

52.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TÜDEMSAŞ tarafından üretilen vagonlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6477) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

53.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.'nin zarar ettiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6478) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

54.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kemerköy Termik Santralinin brüt satış hasılatındaki azalışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6479) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

55.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Soma'daki santrallerin brüt satış hasılatındaki azalışa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6480) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

56.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, HEAŞ'ın elektrik üretim kapasitesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6481) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

57.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, son beş yılda Yatağan Elektrik Santralinden elde edilen kâra ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6482) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

58.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, MKE'nin 2010-2014 yılları arasında yaptığı üretime ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6483) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Halkla İlişkiler Binası'na yerleştirilen güvenlik kameralarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58596) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

2.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2003-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarda KPSS şartı aranmadan yapılan atamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58597) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

3.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2012-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca yürütülen destek ve hibe programlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58598) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

4.- Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, bazı milletvekillerinin Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çeşitli görevler aldıkları iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58599) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2015)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Saraylar bünyesindeki kafeteryaların işletmelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58600) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

6.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, 6552 ve 6569 sayılı Kanunlar ile ilgili çeşitli bilgilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58601) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM Yerleşkesi içerisinde milletvekilleri araçları ile resmi plakalı araçlara tahsis edilen bir otoparka ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58602) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan nakliye araçlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58603) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan kiralık araçlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58604) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

10.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Kürtçe yılbaşı kartı basım talebinin karşılanmadığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58605) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, bir sivil toplum platformunun gazetelerde yayımladığı ilana ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58606) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

12.-  Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Kamu Denetçiliği Kurumuna cezaevleri ve kadın sığınma evleri ile ilgili yapılan başvurulara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58607) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2015)

13.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58608) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Başbakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58609) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

15.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58610) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

16.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'in bir mahallesindeki evlerin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmak istenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58611) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2014)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yazar kasa ve mobil pos cihazı değişimi konusunda yetkili kılınan firmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58612) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bakanlıkların reklam harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58613) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

19.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, alınacak tasarruf önlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58614) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

20.-  Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in bazı mahallelerinin altyapı sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58615) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

21.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, MİT'in yaptığı bazı bilgi toplama faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58616) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, BAĞ-KUR maaşı ile geçinen ailelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58617) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sabit geliri olmayan ailelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58618) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, asgari ücretle geçinen ailelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58619) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK maaşından elde ettiği gelirle geçinen ailelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58620) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

26.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, menkul kıymetler piyasasında yabancılar için vergilendirme düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58621) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

27.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, iç ve dış borçtaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58622) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

28.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer devlet kurumlarına geçen personel sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58623) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

29.-  Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ'ın, MİT'in yaptığı bazı bilgi toplama faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58624) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

30.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Katar Emiri'nin MİT Müsteşarı tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58625) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

31.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Batı Karadeniz Kalkınma Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58626) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Malta'da taşınmaz sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58627) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında kamu kaynakları kullanılarak satın alınan ve kiralanan otomobillere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58628) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

34.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ankara'nın Sincan ilçesinin iki mahallesindeki kentsel dönüşüm projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58629) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

35.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, 2014 e-YDS'nin Eylül, Ekim ve Aralık ayı kontenjanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58630) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

36.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da heyelan yaşanan ve kentsel dönüşüm yapılması planlanan bir bölgede yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58631) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

37.-  Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin'in, MİT'in Tahşiyeciler Grubu hakkında yaptığı çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58632) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

38.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2002-2014 yılları arasında orman gençleştirme çalışmaları kapsamında kesilen ağaç sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58633) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

39.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Ankara'daki yeni metro hatlarına ve ulaşım hizmetleriyle ilgili sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58634) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

40.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Edirne Valisi tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58635) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

41.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Karadeniz Ereğli'deki ekonomik sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58636) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

42.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Tahşiyeciler adlı gruba kumpas iddiası bağlamında yapılacak işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58637) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

43.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58638) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007-2014 yılları arasında intihar eden askerlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58639) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında TOKİ aleyhine açılan davalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58640) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2014 yılları arasında örtülü ödenekten kullanılan kaynak miktarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58641) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında yapılan cezaevlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58642) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2014 yılları arasında tutuklandıktan sonra suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle salıverilenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58643) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, askerliği sırasında hak ihlali yaşadığı iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58644) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında minibüsçülere ve taksicilere kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58645) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayıp çocuklar ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58646) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, parçalanmış ailelere ve korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58647) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

53.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Siirt'in Pervari ilçesinde bir askeri yetkilinin öğretmenlerin sendikal faaliyetlerini engellediğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58648) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

54.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da kalan Suriyelilerin sayısına ve bu sayının belediyelere kaynak aktarımında dikkate alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58649) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

55.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/58650) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

56.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, usulsüz ve habersiz şekilde emeklilere kredi kullandıran bankalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58651) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

57.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/58652) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin Twitter'da bir hashtag açarak 14 Aralık Operasyonu ile ilgili görüş topladığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/58653) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

59.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, TRT'de yayınlanan bir belgesele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/58654) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

60.-  Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, yerel basının desteklenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/58655) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

61.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/58656) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin personel alımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/58657) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

63.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/58658) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

64.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, cezaevlerine alınmayan süreli ve süresiz yayınlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58659) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

65.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58660) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

66.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 65'inci maddesinin (b) fıkrasından hüküm giyenlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58661) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

67.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Muş F Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58662) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

68.-  Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, akıl zayıflığı tıbbi raporlarla sabit bir vatandaş hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58663) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2014)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, HSYK seçimlerinde bir aday grubunun tanıtım toplantısı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İstanbul'dan Ankara'ya otobüs kaldırdığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58664) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

70.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak T Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58665) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

71.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van F Tipi Cezaevindeki bir tutuklunun ameliyat edilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58666) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

72.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58667) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinin kapasitesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58668) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, askerlik vazifesi sırasında hak ihlali yaşadığı iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58669) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

75.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, son on yılda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında soruşturma açılan ve ceza alan kişi sayılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58670) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

76.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, işkence suçundan yargılanan ve hüküm giyen kolluk görevlilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58671) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

77.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Osmaniye L Tipi ve Alanya T Tipi Cezaevlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58672) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Mayıs eylemlerindeki polis müdahalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/58673) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

79.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58674) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

80.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, yoksulluk ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58675) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

81.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, gelir dağılımındaki adaletsizliğe ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58676) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

82.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58677) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan çocuklarla ilgili cinsel istismar vb. suçlarla ilgili şikayet ve açılan dava olup olmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58678) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

84.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58679) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

85.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58680) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

86.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58681) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

87.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58682) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

88.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58683) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

89.-  Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın, Amasya Belediyesinin yaptığı bir yıkım çalışmasında yaşanan kazaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58684) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

90.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma'da işten çıkarılıp tekrar işe alınan madencilerin birikmiş prim ve tazminatlarına ve görev yerinden farklı maden ocaklarına gönderilen madencilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58685) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

91.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Adana'daki çocuk işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58686) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

92.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Elazığ'daki çocuk işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58687) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

93.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, ülkemizde çalışan yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58688) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

94.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58689) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

95.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58690) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

96.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği'ndeki değişikliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58691) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

97.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Iğdır'daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58692) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2014)

98.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Manyas Gölü'ndeki ve Balıkesir'deki su kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58693) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da üçüncü köprü inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58694) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

100.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58695) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Rize'de yapımına başlanan beş yıldızlı otelin arsasına dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58696) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ta tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı almak için yapılan başvurulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58697) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı almak için yapılan başvurulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58698) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt'te tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı almak için yapılan başvurulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58699) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kilis'te tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı almak için yapılan başvurulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58700) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman'da tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı almak için yapılan başvurulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58701) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

107.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58702) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

108.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58703) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

109.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58704) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

110.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 18 Aralık 2014 tarihinde Başbakan tarafından açıklanan eylem planlarındaki teşviklere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58705) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

111.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58706) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

112.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58707) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

113.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'nın bazı ilçelerindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58708) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

114.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Zonguldak'ta rödovans süresi dolan bir maden işletmesinde çalışan işçilerin durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58709) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

115.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İran'dan petrol ve doğal gaz alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58710) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

116.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İran'a yapılan yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ihracatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58711) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

117.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ankara'nın Beypazarı ilçesine doğal gaz getirilmesi çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58712) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

118.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58713) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

119.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Türkiye Kömür İşletmelerinin bir bölgedeki kömür çıkarma işlemine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58714) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

120.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, petrol fiyatlarındaki düşüşün uçak bileti fiyatlarına yansıtılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58715) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

121.-   Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, güneş enerjisinden elektrik üretimine ve bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58716) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

122.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58717) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tarımsal amaçlı elektrik kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58718) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

124.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58719) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

125.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, amatör spor müsabakalarında yaşanan kaza ve yaralanmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58720) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, öğrenci yurtlarının sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58721) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

127.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58722) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

128.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Manyas Gölü'ndeki ve Balıkesir'deki su kirliliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58723) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

129.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, 2002 yılından itibaren tarım dışı alanlara tahsis edilen tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58724) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

130.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Niğde ilinde don sebebiyle zarar gören üretici sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58725) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

131.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58726) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı çerçevesinde Kilis ilinden yapılan proje başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58727) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2014 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanılan kredilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58728) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı çerçevesinde Batman ilinden yapılan proje başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58729) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna yapılan proje ve faaliyet başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58730) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

136.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı çerçevesinde Şanlıurfa ilinden yapılan proje başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58731) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı çerçevesinde Şırnak ilinden yapılan proje başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58732) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı çerçevesinde Adıyaman ilinden yapılan proje başvurularına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58733) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

139.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58734) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

140.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58735) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

141.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58736) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye ile yaşanan krizin ticarete etkisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58737) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

143.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58738) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

144.-   Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, İran sınırında mazot kaçakçılığı yapan bir vatandaşın öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58739) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

145.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir şirket kuryesinin maruz kaldığı soygun girişimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58740) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

146.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Eskişehir'de yaşlılara ücretsiz seyahat hakkı verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58741) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

147.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, suça karışan kişilerin adli mercilerce serbest bırakılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58742) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

148.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Kadıköy-Kartal Metrosundaki su sızıntılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58743) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

149.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Muş'un bir köyündeki toplu mezarla ilgili inceleme başlatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58744) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

150.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da bir caddenin asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58745) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

151.-   Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde polisin son kullanma tarihi geçmiş biber gazı kullanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58746) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

152.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, 21 Aralık 2014 tarihinde HDP Sakarya il binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58747) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

153.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bakanlığın iş yerlerine kamera güvenlik sistemi kurulması için yayımladığı genelgeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58748) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

154.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, bir belediye meclisi üyesi hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58749) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

155.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, 6360 sayılı Kanun çerçevesinde köy tüzel kişiliğine kayıtlı taşınmazların devri sonucu ortaya çıktığı iddia edilen mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58750) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

156.-   İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kar küreme araçları dağıtımı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58751) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

157.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Ankara Büyükşehir Belediyesince satılacağı belirtilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58752) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

158.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, engelliler için Ankara'nın çeşitli bölgelerine yerleştirilen şeritler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58753) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

159.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da yapısı bozulan ve vatandaşlar için sorun yaratan bazı kaldırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58754) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

160.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da hafriyat kamyonlarının neden olduğu tehlikelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58755) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

161.-   Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Antalya'daki Suriyeli mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58756) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

162.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde okuyan beş öğrencinin uğradığı saldırının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58757) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

163.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Edirne Valisi tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58758) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

164.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu Belediyesinin Hazineye olan borçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58759) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

165.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu Belediyesinin son on yılda aldığı otopark katılım bedeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58760) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

166.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir mahallenin okul ihtiyacının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58761) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

167.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58762) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

168.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'da gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58763) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

169.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58764) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

170.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58765) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

171.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58766) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

172.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı bir köydeki ibadethanenin önce cemevi sonra cami olarak tescil edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58767) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

173.-   İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın, Devlet Opera ve Balesinde yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58768) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2014)

174.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, kütüphanelere gönderilmek üzere satın alınan kitap ve dergilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58769) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

175.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58770) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

176.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, petrol fiyatlarındaki düşüşün uçak bileti fiyatlarına yansıtılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58771) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

177.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, turizm yatırımları için tahsis edilen kamu arazilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58772) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

178.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58773) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

179.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58774) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

180.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İstanbul'da Kobani eylemleri sırasında yakılan bir dükkana ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58775) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılında gelecek ilave vergilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58776) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

182.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, petrol fiyatlarındaki düşüşün uçak bileti fiyatlarına yansıtılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58777) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

183.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58778) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında haksız yakalama ve tutuklama sebebiyle ödenen tazminatlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58779) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

185.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58780) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

186.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, okul müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58781) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2014)

187.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58782) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

188.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58783) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

189.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58784) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

190.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58785) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

191.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ, Mardin ve Adıyaman illerinde kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58786) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

192.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58787) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

193.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Hakkari ve Şırnak illerinde kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58788) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

194.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illerinde kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58789) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

195.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ve Kilis illerinde kaç okula Fatih Projesi donanımları kurulduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58790) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

196.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Gaziantep'te taşımalı eğitim kapsamındaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine taşıma ve yemek hizmeti veren esnafa ödeme yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58791) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

197.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, engelli okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58792) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

198.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58793) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

199.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, okul yöneticilerinin atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58794) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

200.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, okul müdürlerinin sendikal dağılımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58795) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

201.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, TSK'dan ihraç edilen bir astsubaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58796) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2014)

202.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58797) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

203.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Hakkari'deki askeri hareketliliğe ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58798) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

204.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, füze savunma sistemi ihalesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58799) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

205.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58800) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007-2014 yılları arasında kaza kurşunu, eğitim zayiatı ve intihar gibi sebeplerle hayatını kaybeden askerlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58801) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Ağrı ile komşu ülke sınır bölgesinde öldürülen kişi sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58802) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

208.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir sınır köyünün IŞİD tarafından ağır silahlarla tarandığına dair iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58803) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

209.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58804) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

210.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, Fırtına Deresi'nden malzeme çıkarımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58805) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

211.-   Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yer alan Bıçkıdere Ormanı'ndaki ağaç kesimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58806) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

212.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Manyas Gölü'ndeki ve Balıkesir'deki su kirliliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58807) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

213.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58808) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

214.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58809) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

215.-   İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, engelli vatandaşların tekerlekli sandalye edinmede yaşadıkları sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58810) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2014)

216.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, emeklilerden yapılan sağlık kesintilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58811) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

217.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, Zonguldak'ta görülen kanser hastalığının artmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58812) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

218.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, amatör spor müsabakalarında yaşanan kaza ve yaralanmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58813) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

219.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Muş'ta yeni yapılan devlet hastanesi ile ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58814) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2014)

220.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58815) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

221.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tedavi gören uyuşturucu bağımlıları ve akıl hastalarının kişisel bilgilerinin toplanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58816) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

222.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kalp damar tıkanıklığı yaşayan sigortalı hastalara takılan ilaçlı stent bedelinin SGK tarafından karşılanmamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58817) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

223.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a havalimanı yapılması talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58818) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

224.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerle ilgili mahkeme kararlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58819) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

225.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın akreditasyon uyguladığı basın organlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58820) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

226.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya-Adana Karayolu'ndaki bir bölgede yaşanan kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58821) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

227.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya ilinde çevre yolu bulunmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58822) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

228.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da sunulan ulaşım hizmetleri ile ilgili sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58823) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TCDD'ye bağlı bir limanın yükleme-boşaltma işlerinin ihalesiz olarak şirketlere verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58824) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

230.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ-Hayrabolu Karayolu'nda yaşanan trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58825) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

231.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin yürüttüğü bir projeye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58826) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

232.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, petrol fiyatlarındaki düşüşün uçak bileti fiyatlarına yansıtılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58827) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

233.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgili yaptığı bir açıklamaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58828) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

234.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Sabuncubeli Tüneli inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58829) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

235.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında yolsuzluk nedeniyle soruşturma veya dava açılan üst düzey bürokratlar ile görevden alınan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/58830) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

 

 

Genel Görüşme Önergeleri

 

1.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Suriye ile sınırı bulunan illerin ekonomik sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/21) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012)

2.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, ülkemizde kurulu hava savunma sistemleri ve radarların etkinliği konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012)

3.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, engelli vatandaşların sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.11.2012)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanıp bağlanmayacağına dair yazılı soru önergesinin cevaplanmamasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54661)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 6 Kasım 2014 tarihinde Suruç sınırında gerçekleştirilen sivil bir gösteriye yapılan askeri müdahale sonucu sınırın Suriye tarafında bulunan bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56091)

3.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak hizmete açılan binaların kaçak yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56092)

4.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın inşasından sonra Çankaya Köşkü'nün durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56093)

5.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlık Hizmet Binaları olarak açıklanan binaların daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak hizmete açılmasının gerekçelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56094)

6.-      Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, İsrail ile ilişkilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56096)

7.-      Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, güvenlik güçlerini tehlikeye düşürecek istihbarat bilgilerinin terör örgütlerine iletildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56097)

8.-      Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, İstanbul Sultanbeyli'de bir karakolda yaşandığı iddia edilen işkence olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56098)

9.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Şanlıurfa Suriye sınırında yaşamını yitiren sivillere ve alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56099)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSTAKSİ ihalesindeki usulsüzlük iddialarına ve ihaleyi alan firmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56100)

11.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Türkiye'nin Avrupa Uzay Ajansı'na üye olmamasına ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56101)

12.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin abonelerden istediği atık su bedeli, çevre temizlik vergisi ve bakım ücretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56102)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yeni Cumhurbaşkanlığı binasının eksi ikinci katında inşa edilen yapının maliyetine ve işlevine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56105)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2009-2014 yılları arasında TOKİ'ye açılan davalara ve TOKİ inşaatlarındaki iş güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56106)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, alt gelir düzeyi sahipleri için yapılan Çemişgezek TOKİ konutlarından bir milletvekili ve eski belediye başkanı ile iş adamlarının konut satın aldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56107)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Başbakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56108)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Başbakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56109)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56110)

19.-  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, Samsun'un Atakum ilçesindeki bir bölgede TOKİ tarafından yapılan konutlarla ilgili şikayetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56113)

20.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri politikası oluşturulmasına ve su ürünleri ile balıkçılık teknoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56116)

21.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde TOKİ tarafından alt gelir grubu için inşa edilen konutların hak sahibi olmayanlar tarafından satın alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56119)

22.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, personel servislerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56120)

23.-  Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Tekirdağ'da düzenlenen Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Bölgesel Eğitim Programı için bastırılan davetiyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56121)

24.-  Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in, çözüm sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56122)

25.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56127)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56128)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56129)

28.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 6552 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara uygun koşullarda kredi verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56130)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56131)

30.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken meblağ ile ilgili yapılan açıklamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56132)

31.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir katılım bankasına yönelik karalama kampanyası başlatıldığı iddialarına ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56133)

32.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yabancı sermaye girişi verilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56134)

33.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56135)

34.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, TRT'nin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaptığı yayınlar nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından cezalandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56136)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56137)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56138)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56139)

38.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56154)

39.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu'nun, Bakanlığın bir davaya müdahil olup olmayacağına ve kanunların cinsiyetçi bir biçimde yorumlanmasının önüne geçilmesi için Adalet Bakanlığı ile yapılacak çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56155)

40.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, kadın cinayetlerine ve koruma kararlarının uygulanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56156)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56157)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56158)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56159)

44.-  Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, Ordu'da yaşayan engelli vatandaşlar ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56160)

45.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta engelli istihdamına ve engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56161)

46.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56166)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56167)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56168)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56169)

50.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Soma ve Ermenek'teki maden facialarının ardından sorumluluğu bulunan görevliler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56170)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarının istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56172)

52.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de işten çıkarılacak TPAO işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56173)

53.-  İstanbul Milletvekili Müslim Sarı'nın, Suriyeli sığınmacılara dair yaptığı bir açıklamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56174)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da inşaatlarda meydana gelen iş kazalarına ve iş güvenliği denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56175)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56176)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56177)

57.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 6552 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara uygun koşullarda kredi verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56179)

58.-  Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, Ordu'da engelli vatandaşların istihdamını artırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56180)

59.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56181)

60.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, son günlerde şehit olan askerlerin ailelerine bağlanan aylık ve ödenen tazminata ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56182)

61.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56184)

62.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56185)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56186)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56187)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56188)

66.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'daki deprem toplanma alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56189)

67.-  Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Kayseri'de hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56190)

68.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56191)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56193)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56194)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56195)

72.-  Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen bir olay sırasında bazı polislerin halka küfretmesine ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56221)

73.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesince vatandaşlardan istenen asfalt katılım paylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56222)

74.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir yola bakım yapılması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56223)

75.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Kemalpaşa Belediye Başkanı'nın Başkan Yardımcısı'nı istifaya zorlamaya çalıştığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56224)

76.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Yırca köyünde hukuksuz olarak zeytin ağaçlarını kesen firma hakkında Valilikçe yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56225)

77.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'da 6-7 Ekim 2014 tarihinde çıkan olaylarda yakılan araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56226)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56227)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56228)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56229)

81.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'daki deprem toplanma alanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56230)

82.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'da bir vakfa devredilen spor tesislerine ve bir spor kulübünün tesis ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56231)

83.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin su tahliye araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56232)

84.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da kaldırılan EGO ring otobüslerinin yeniden düzenlenmesine ve raylı sistemde sefer sayılarının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56233)

85.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Gaziantep'teki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56234)

86.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bulvar ve caddelere yerleştirilen beton bariyerlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56235)

87.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56236)

88.-  Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in, Ankara Siteler'de yapılan bina restorasyon çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56237)

89.-  Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in, Ankara'da su abonelik ücretine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56238)

90.-  Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Tekirdağ'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56239)

91.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, TÜİK'in engellilerle ilgili istatistiki çalışmalarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56244)

92.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56245)

93.-  Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çan Kültür Merkezi inşaatının bitirilememesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56246)

94.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Süleymaniye Camii'nin restorasyon çalışmaları tamamlandığı halde avludaki şantiyenin kaldırılmadığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56247)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56248)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56249)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56250)

98.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56251)

99.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan harcama yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56253)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56254)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56255)

102.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engellilerin kamuda istihdamına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56257)

103.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56258)

104.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'da eğitim kurumu müdürlükleri için yapılan sözlü sınava ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56259)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56260)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56261)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56262)

108.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açılan bir anaokulunun eğitim dilinin Kürtçe olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56263)

109.-   Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı okulların sınıflarında Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe bulunmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56264)

110.-   Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir ilkokulun müdürünün velileri bağış yapmaya zorladığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56265)

111.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli öğrenci sayısına ve engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56266)

112.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari Yüksekova'da üç askerin şehit edilmesi olayıyla ilgili kamera kayıtlarının toplanması sırasında emniyet güçlerine yönelik eylemlerde bulunan kimselere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56268)

113.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, bir jandarma erin intiharının soruşturulmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56269)

114.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevre düzenlemesi ve iç dekorasyonu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56275)

115.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapımı için söz konusu bölgede yapılan ağaç kesimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56276)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56277)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56278)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56279)

119.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin köylerinde mahalle statüsüne geçişin ardından köylülerin yakıt konusunda yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56281)

120.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56291)

121.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 3. Havalimanı projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56292)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56293)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56294)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56295)

125.-   Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, DHMİ Genel Müdürlüğündeki ihale usulsüzlüğüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56296)

126.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı milletvekillerinin telefonlarının yasa dışı olarak dinlendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56297)