TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 61

13 Ocak 2015 Salı

 

Tezkereler

 

1.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1670) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1671) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1672) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

4.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1673) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

5.- Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1674) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

6.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1675) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

7.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1676) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

8.- Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1677) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

9.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1678) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

10.-  Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1679) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

11.-  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1680) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.01.2015)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, seçim ihlalleri ile ilgili başvuru ve itirazlar ile bunların sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54099)

2.-      İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54100)

3.-      İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, LGBTİ bireylere yönelik nefret suçlarına ve alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54101)

4.-      Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, yürütülen bir soruşturmaya takipsizlik kararı verdiği için bir savcının önemli bir idari göreve getirileceği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54102)

5.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tutuklu ve hükümlüler ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54103)

6.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında GSM istasyonlarından kablo çalınması suçu nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54104)

7.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da meydana gelen bir cinayet vakasına ve yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54105)

8.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir danışmanına ve Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarda kendisi ile akrabalık ilişkisi olan çalışan bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54106)

9.-      Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevinde meydana gelen bir kavgaya ve 2002-2014 yılları arasında cezaevlerinde yaşanan adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54107)

10.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında köpek dövüşü yaptırdıkları gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54108)

11.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son bir yılda Ankara'da hırsızlık nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54109)

12.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, kamu hastanelerindeki yoğun bakım ünitelerinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54264)

13.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nde ambulanslarda kullanılan oksijen tüplerinin doldurulma usullerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54265)

14.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, IŞİD ile çatışmada yaralanan PYD üyelerinin Türkiye'deki hastanelerde tedavi edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54266)

15.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, ameliyathane hizmetlerinin ilgili bölüm mezunlarınca yerine getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54267)

16.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ilaçta taban fiyat uygulamasına ve kronik hastalıklarda reçete yazım süresinin kısaltılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54268)

17.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, antidepresan tüketimindeki artışa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54269)

18.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54270)

19.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, okul, kreş, cami, hastane gibi yerlerde bulunan baz istasyonu sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54271)

20.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, organ bağışının yaygınlaşması ve teşvik edilmesi kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54272)

21.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hastanelerde yaşanan iş kazalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54273)

22.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında gerçekleştirilen aşı kampanyalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54274)

23.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ebola vakalarına ve alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54275)

24.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hastanelerde çıkan yangınlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54276)

25.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hastanelerde yaşanan cinsel taciz ve tecavüz vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54277)

26.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, milli ilaç sektörü oluşturulması kapsamında yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54278)

27.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yıllara göre şeker hastalığı vakalarına ve tedavi giderlerinin karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54279)

 

Genel Görüşme Önergeleri

 

1.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, büyükşehirlerde artan şiddet ve asayiş olaylarının nedenleri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012)

2.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, yabancılara yapılan taşınmaz satışları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012)

3.  MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, yeni eğitim sisteminin ortaya çıkardığı sorunlar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012)