TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 60

12 Ocak 2015 Pazartesi

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2582) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.12.2014)

2.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2583) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2014)

3.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/2584) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2015)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın; Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2585) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

5.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/2586) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2015)

6.- İstanbul Milletvekilleri Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin ile 1 Milletvekilinin; Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2587) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

 

Gensoru

 

       1.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve 21 milletvekilinin; Soma maden sahasında rödovans ve hizmet alım sözleşmeleri ile çalışan firmaları kolladığı, bu firmalara işlerin ihalesiz ve usulsüz verilmesini sağladığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/42) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 09/01/2015)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ödenmesi gereken katılım paylarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54123)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çözüm süreci kapsamında PKK ile yapılan görüşmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55770)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı illerde yaşanan asayiş sorunlarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55771)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Musul Türk Başkonsolosluğu binasının IŞİD tarafından üs olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55772)

5.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, yardıma muhtaç vatandaşlardan alınan katkı paylarının geri ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55773)

6.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, belirli bölgelerde yaşandığı iddia edilen asayiş sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55774)

7.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nün maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55775)

8.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılmak istenen basın açıklamasına güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55776)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Soma'nın Yırca köyünde 6 bin zeytin ağacını yok eden şirket yetkilileri hakkında soruşturma açılmasına ve şirkete dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55777)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2003- 1 Kasım 2014 tarihleri arasında İsrail ile yapılan anlaşmalara ve bazı anlaşmaların gizli tutulma nedenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55778)

11.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'de kapatılan belediyeler, il özel idaresi ve tüzel kişiliğini kaybeden köy muhtarlıkları tarafından devredilen varlık ve yükümlülüklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55779)

12.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, 10 Kasım törenlerinde bazı okullarda yaşanan olaylara ve hükümetin tutumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55780)

13.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Alevilerin ibadethane ve din adamlarıyla ilgili sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55781)

14.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin yüzölçümüne ve yerleşkede bulunan binalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55782)

15.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Manisa'nın Yırca köyünde 6000 zeytin ağacının kesilmesi ile ilgili yapılacak işlemlere ve köylülerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55783)

16.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Başbakanlık yerleşkesinin Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi olarak kullanılmasına ve maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55784)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, dört Türk subayının Irak ordusu tarafından gözaltına alındığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55785)

18.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Hakkari Yüksekova'da üç askerin şehit edilmesi olayının faillerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55786)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir mahallenin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55787)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55788)

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir mahallenin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55789)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55790)

23.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55791)

24.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55792)

25.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, 2013-2014 yıllarında Giresun'da yapılan icra takiplerinin ekonomik değerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55793)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Danıştayın bir kararının UYAP'a geç yüklendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55794)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55795)

28.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazısının aydınlatılması için yapılan çalışmalara ve kazayla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55796)

29.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Cumhurbaşkanlığı binasının elektrik giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55797)

30.-  İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, MİT'in dinleme faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55798)

31.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Musul Başkonsolosluğu personelinin serbest bırakılması için IŞİD ile rehine takası yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55799)

32.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Suriye'de muhalif örgütler arasındaki çatışmalarda esir düşen teröristlerin Türkiye'ye teslim edildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55800)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Başbakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55802)

34.-  Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Dersim olaylarının araştırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55803)

35.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, alt gelir düzeyi sahipleri için yapılan Çemişgezek TOKİ konutlarından bir milletvekili ve eski belediye başkanı ile işadamlarının konut satın aldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55804)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/55807)

37.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hazine Müsteşarlığında görevden alınan daire başkanlarına ve müsteşar atamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/55809)

38.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Ziraat Bankası New York şubesinde bireysel bankacılık işlemlerinin durdurulmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/55810)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/55811)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan müsteşarlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/55812)

41.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, bazı kurumların sarı basın kartını tanımamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55813)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55814)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan müsteşarlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55815)

44.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, PKK/KCK terör örgütünün kurduğu sözde mahkemelere ve alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55818)

45.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı veren ve bu kararı kaldıran savcı ve hakimle ilgili yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55819)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen bir iddianameye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55820)

47.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın bir açıklamasına ve Abdullah Öcalan ile ilgili bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55821)

48.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Bakanlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55822)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında ifadesine başvurulan gizli tanık sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55823)

50.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te yaşanan adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55824)

51.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, 2013-2014 yıllarında Giresun'da yapılan icra takiplerinin sayısına ve ekonomik değerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55825)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanı tarafından hastalık nedeniyle affedilenlerin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55826)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında tutuklanan ya da mahkum olan vatandaşların sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55827)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında tutuklandıktan sonra suç unsuru bulunmadığı için salıverilenlerin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55828)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılında tutuklu ya da mahkum olanların suçlara ve cinsiyete göre dağılımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55829)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında tutuklanan ya da mahkum olan kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55830)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında tutuklanan veya mahkum olan politikacılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55831)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevi koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55832)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında cezaevine girmesi yasak olan kitap ve gazetelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55833)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında tutukluluk ya da mahkumiyet süresi içinde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55834)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55835)

62.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son iki yılda firar eden hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55836)

63.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında altın kaçakçılığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55837)

64.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında kumar oynattığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55838)

65.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında altın sahteciliği gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55839)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55840)

67.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, kadın cinayetlerinin engellenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ve alınan çeşitli önlemlerin etkinliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55841)

68.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te ailelere sağlanan sosyal desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55842)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55843)

70.-  Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55844)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55845)

72.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Gümrük Birliği'nin dondurulabileceğine dair yaptığı bir açıklamaya ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55847)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55849)

74.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, temel bilimleri seçen öğrencilere verilen burslara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55850)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55851)

76.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55852)

77.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, son beş yıl içinde yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55853)

78.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'da sosyal güvenlik prim borcu bulunan kişi sayısına ve toplam borç miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55854)

79.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman'da SGK binasının onarımını yapan işçilerin iş güvenliği tedbirlerini almadan çalıştıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55855)

80.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Ankara'da bulunan Akün ve Şinasi sahnelerinin gizlice satıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55857)

81.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkemizdeki maden işçilerinin sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55860)

82.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Rize'deki bir çay fabrikasında bir işçinin parmağını yitirdiği olayın soruşturulmasına, fabrikadaki denetimlere ve sağlık önlemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55861)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55862)

84.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'in Havran ilçesinde bir taşocağının mahkeme kararına rağmen işletilmeye devam etmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55864)

85.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, ÇED'in gerekliliğine dair valiliklere verilen karar yetkisinin sınırlarına ve 2013/6 sayılı Genelgeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55865)

86.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman'daki bir mahallenin altyapı sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55866)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55867)

88.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Cerattepe'de maden çıkarılması ile ilgili yapılan bir ÇED başvurusuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55868)

89.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Tokat iline yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55869)

90.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Tahtalı Barajı havzası içerisinde kaçak yapılaşmalar olduğu iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55870)

91.-  İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, 3. Havalimanı projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55871)

92.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yapılan beton denetimlerinin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55872)

93.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında büyükşehir belediyesi bulunan illerimizde kişi başına düşen yeşil alan büyüklüğüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55873)

94.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ağrı'da TOKİ tarafından yapılan konutların sahiplerine devredilemediği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55874)

95.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Soma ilçesinin Yırca köyünde termik santral yapılmasına ÇED olumlu kararı verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55875)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55876)

97.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulan araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55913)

98.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, Gençlerbirliği'nde oynayan bir futbolcunun etnik kimliği ve dini inancı nedeniyle uğradığı saldırının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55917)

99.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Polis Akademisi Fakülte ve Yüksekokullar Sınavı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55918)

100.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Kobani'ye destek vermek amacıyla sınır hattında eylem yapan bir gruba güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55919)

101.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında şehirlerarası otobüslerde ve kargolarda ele geçirilen uyuşturucu miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55920)

102.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, YDG-H örgütünün Şırnak'ın Silopi ilçesinde sözde özerklik ilanına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55921)

103.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, YDG-H örgütünün sözde özerklik ilanına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55922)

104.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Artvin'deki bir mahallede meydana gelen heyelan sonucu kapanan yolun açılmasına ve bölgedeki vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55923)

105.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2010-2014 yılları arasında İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen yasa dışı gösterilere ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55924)

106.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı bazı mahallelerde yaşanan olaylara ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55925)

107.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55926)

108.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2014 yılları arasında meydana gelen asansör kazalarına ve alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55927)

109.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen kent giriş kapıları için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55928)

110.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen saat kuleleri için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55929)

111.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Oslo Görüşmeleri ile ilgili bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55930)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55931)

113.-   Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Tokat iline yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55932)

114.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Gaziantep İl Özel İdaresi personelinin devrine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55933)

115.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'de hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55934)

116.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ruhsatsız silahlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55935)

117.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, altın sahteciliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55936)

118.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2009-2014 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ele geçirilen askeri malzeme, silah ve cephane miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55937)

119.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkemize kaçak yollardan girdikten sonra sığınmacı statüsü alan kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55938)

120.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın Özalp ilçesinde bir çocuğun fosseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55939)

121.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kobani eylemlerinin ardından Van'da işlenen bir cinayete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55940)

122.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kaza yolu ile silahla yaralanma ve ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55941)

123.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde Van'da gerçekleştirilen araç kundaklama eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55942)

124.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sigara kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55943)

125.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, cep telefonu kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55944)

126.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Erzurum illerinde yaşanan hırsızlık vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55945)

127.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkemize ve ülkemizden ikinci bir ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışırken yaşamını yitiren kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55946)

128.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çay kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55947)

129.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen ve güvenlik güçlerinin karıştığı can ve mal kayıplı kazalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55948)

130.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55949)

131.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kasksız motosiklet araç sürerken kaza sonucu yaşamını yitiren kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55950)

132.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mayınlı arazilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55951)

133.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, maganda kurşunu ile yaralanan ve yaşamını yitiren vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55952)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kayıp nedeni ile yeniden çıkarılan nüfus kağıtları ve pasaportlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55953)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında kumar oynattığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55954)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da gerçekleşen bir kuyumcu soygunu ile ülke genelindeki silahlı soygunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55955)

137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan hakkında işlem yapılan yabancılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55956)

138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Elazığ'da meydana gelen bir silahlı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55957)

139.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPJ üyesi için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55958)

140.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Van'da taziye çadırı kurulmasına ve yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55959)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Ekim 2014'te yaşanan yoğun yağışların sebep olduğu selden etkilenen yayla ve köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55960)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Bitlis'te düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55961)

143.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kobani eylemleri nedeniyle meydana gelen zarar ile haklarında işlem yapılan kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55962)

144.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kobani'ye destek adı altında düzenlenen eylemler sırasında Patnos Belediyesi binasına yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55963)

145.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, jandarma bölgeleri hariç olmak üzere Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken ve girdikten sonra yakalanan kaçaklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55964)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, jandarma sorumluluk bölgesinde ülkemize kaçak girmeye çalışırken yakalanan kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55965)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'de bir binaya Abdullah Öcalan ve YPG mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı afişleri astığı gerekçesiyle haklarında işlem yapılan kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55966)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Hükümet Meydanı'na saat kulesi dikilmesi işinin maliyetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55967)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPJ üyesi için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55968)

150.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Cizre'de işlenen bir cinayete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55969)

151.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55970)

152.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde merkez Sübhaniye Camii yardım kutusunun soyulmasına ve camilerde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55971)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman'da bulunan atık kağıt fabrikasından çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55972)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman Yeni Mahalle'nin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55973)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, el konulan ehliyetler ile kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55974)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aksaray'daki Organize Sanayi Sitesinde meydana gelen yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55975)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, firar eden hükümlülere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55976)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ağrı Patnos Belediyesi tarafından düzenlenen temizlik işleri ihalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55977)

159.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul'da 2011-2014 yılları arasında sokak, cadde ve bulvarlarda yapılan isim değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55978)

160.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Ankara'nın Çubuk ilçesinin bazı mahallelerinde belediye hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55979)

161.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün kış aylarındaki ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55980)

162.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı'nın içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55981)

163.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55982)

164.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ve Iğdır'ın içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55983)

165.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da köylere içme suyu sağlayan su şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55984)

166.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de köylere içme suyu sağlayan su şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55985)

167.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ve Ağrı'da köylere içme suyu sağlayan su şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55986)

168.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da köylere içme suyu sağlayan su şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55987)

169.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Iğdır ve Kars'ta köylere içme suyu sağlayan su şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55988)

170.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Mardin'de köylere içme suyu sağlayan su şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55989)

171.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Siirt'te köylere içme suyu sağlayan su şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55990)

172.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir mahallede faaliyet gösteren atık toplama tesisinin izinlerine ve mahalleye bir otelin inşaat atıklarının döküldüğüne dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55991)

173.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesinin derneklere yaptığı sosyal tesis tahsislerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55992)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55993)

175.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, iş müfettişleri tarafından inşaatlara verilen iş durdurma kararlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55994)

176.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Ankara'da bulunan Akün ve Şinasi sahnelerinin gizlice satıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56005)

177.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aksaray'daki bir beldede sel nedeniyle zarara uğrayan turistik müesseselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56006)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56007)

179.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin envanterinde bulunan bazı eserlerin kayıp veya sahte olduğu iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56008)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Resim Heykel Müzesi'nden çalındığı iddia edilen eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56009)

181.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aksaray'da bulunan Nora Antik Kent kalıntılarının Türk turizmine kazandırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56010)

182.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü makamına yapılan atamaya ve Bakanlıkça oyunlara müdahale edildiğine dair iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56011)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56012)

184.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, iş akdi feshedilen bir Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi çalışanına ve çeşitli usulsüzlük iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56014)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56019)

186.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul Ataşehir'deki bir anaokuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56020)

187.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, ders kitaplarında "Kürdistan" ifadesinin sansürlendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56021)

188.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, müdürlük mülakat sonuçlarında başarılı olanların sendikal dağılımına ve şaibe iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56022)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümüşhane ili özelinde özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim desteklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56023)

190.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında borcundan dolayı elektriği kesilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56024)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56025)

192.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56026)

193.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, engelli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56027)

194.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler ve sağlık hizmetleri kadrolarında çalışan personelin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56028)

195.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı'da taşımalı eğitim yapan okul sayısının artırılmasına ve branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56029)

196.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Batman ve Bitlis'teki okulların kitap ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56030)

197.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'deki okulların kitap ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56031)

198.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki okulların kitap ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56032)

199.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'teki okulların kitap ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56033)

200.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki okulların kitap ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56034)

201.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki okulların kitap ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56035)

202.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2014 yılı öğretmen atamalarında boş kalan kontenjanlara ve ek atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56036)

203.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü tarafından yapıldığı ifade edilen bir konuşmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56037)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56038)

205.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56039)

206.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56040)

207.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56041)

208.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56042)

209.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt illeri özelinde eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56043)

210.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56044)

211.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56045)

212.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde okulların fiziki altyapı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56046)

213.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde okulların fiziki altyapı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56047)

214.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt illeri özelinde okulların fiziki altyapı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56048)

215.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde okulların fiziki altyapı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56049)

216.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde okulların fiziki altyapı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56050)

217.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde okulların fiziki altyapı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56051)

218.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde okulların fiziki altyapı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56052)

219.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da okullarda bit salgını olduğuna dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56053)

220.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, terfi etmesine usulsüz olarak engel olunan bir subaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56055)

221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri unsurlara taciz ateşi açan terörist grupların yakalanması için yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56059)

222.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Bakanlık bünyesinde çalışan mevsimlik işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56061)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56062)

224.-   Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Tokat il ve ilçelerindeki HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56063)

225.-   Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Tokat iline yapılan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56064)

226.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman'da çıkan orman yangını sonucu yok olan orman arazisi büyüklüğüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56066)

227.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümüşhane'nin Akçakale köyü ormanlık bölgesinde çıkan orman yangını sonucunda yok olan orman arazisi büyüklüğüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56067)

228.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Uşak'ın Selvioğlu köyü ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangını sonucunda yok olan orman arazisi büyüklüğüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56068)

229.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Banaz Çayı üzerine yapılan göletin su kaçırdığı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56069)

230.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56070)

231.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında zamanında teslim edilmeyen telgraflara ve yapılan işlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56082)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56083)

233.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde toplu taşımada yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56084)

234.-   Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Tokat iline yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56085)

235.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazısının aydınlatılması için yapılan çalışmalara ve kazayla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56086)

236.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Ekim 2014'te yaşanan yoğun yağışların sebep olduğu selden etkilenen yayla ve köy yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56087)

237.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Artvin'in Alaca mevkiinde heyelan sonucu kapanan bir yolun açılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56088)

238.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son iki yılda heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56089)

239.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56090)