TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 59

08 Ocak 2015 Perşembe

 

Raporlar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 666) (Dağıtma tarihi: 08.01.2015) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/962) (S. Sayısı: 667) (Dağıtma tarihi: 08.01.2015) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Belize Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/969) (S. Sayısı: 668) (Dağıtma tarihi: 08.01.2015) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Peru Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/972) (S. Sayısı: 669) (Dağıtma tarihi: 08.01.2015) (GÜNDEME)

5.-  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/989) (S. Sayısı: 670) (Dağıtma tarihi: 08.01.2015) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN'de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/950) (S. Sayısı: 676) (Dağıtma tarihi: 08.01.2015) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/967) (S. Sayısı: 677) (Dağıtma tarihi: 08.01.2015) (GÜNDEME)

8.- Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/970) (S. Sayısı: 678) (Dağıtma tarihi: 08.01.2015) (GÜNDEME)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 679) (Dağıtma tarihi: 08.01.2015) (GÜNDEME)

 

 

Genel Görüşme Önergeleri

1.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin ülkemiz üzerindeki etki ve sonuçları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012)

2.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, denizcilik ve deniz ticaretinin sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012)

3.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, ülkemizin ekonomi ve dış ticaret politikasının değerlendirilmesi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012)