TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 58

07 Ocak 2015 Çarşamba

 

Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz ve 20 Milletvekilinin, 6292 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklanan sorunlar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012)

2.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, TOKİ uygulamalarından mağdur olan vatandaşların sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, toplumsal cinsiyete dayalı bütçelemenin yaygınlaştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1170) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/53759)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/53760)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/53761)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/53762)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/53763)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/53764)

7.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, maden ruhsat işlemlerinin Başbakanlığa bağlanmasının ardından maden işletmeleri için bir havuz oluşturulduğuna dair iddialara ve ruhsat verilen maden işletmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55579)

8.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Hacettepe Üniversitesinde adli toksikoloji testlerinin yapılabildiği laboratuvara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55580)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun peyzajında kullanılan ağaçlara dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55581)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale Karabiga'da bir termik santral projesi için Akdeniz foku ve deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını yok sayan bir ÇED raporu düzenlendiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55582)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, okul, üniversite ve işyeri servislerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55583)

12.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, ulusal bir gazeteye Öcalan'ın serbest bırakılacağı yönünde açıklama yapan bir emniyet müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55584)

13.-  İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, Huber Köşkü'nün 2014 yılı bütçesine ve 11. Cumhurbaşkanı'nca kullanılmaya devam etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55585)

14.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2014 yılları arasında gazete ve dergilere ödenen reklam ücretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55586)

15.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2014 yılları arasında televizyon kanallarına ödenen reklam ücretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55587)

16.-  Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in, 10 Kasım 2014 tarihinden önce ülkemizdeki diplomatik ve konsüler misyonlara bayrakların yarıya indirilmesini isteyen bir nota gönderilip gönderilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55588)

17.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, çeşitli karar alma mekanizmalarındaki kadın sayısı ve oranlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55589)

18.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Bezmialem Üniversitesinde yapılan binaların kaçak olduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55590)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son 12 yılda kurulan maden şirketlerine, şirketlerin siyasi ilişkilerine, ruhsatlandırılmalarına ve denetimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55591)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı binasının altında gizli geçit olduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55592)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Ulaşım Ana Planı 2038'e dair çeşitli konulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55593)

22.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Osmaniye'deki camilerde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55594)

23.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, TOKİ Ankara Kuzey Yıldızı 4. Etap'taki dairelerde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55595)

24.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Ayn El Arab'a gönderilen yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55596)

25.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, PYD, PKK ve YPG terör örgütü üyelerinin Türkiye'de tedavi edilip edilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55597)

26.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, IŞİD terör örgütü üyelerinin Türkiye'de tedavi edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55598)

27.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatı için yapılan ödemeler konusunda Sayıştay tarafından yapılan tespitlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55599)

28.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, PKK tarafından Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde özerklik ilan edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55600)

29.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir köyde 1994 yılında vatandaşlara yapılan arsa tahsisi sırasında mağduriyet yaşayan vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55601)

30.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Amerikan Yahudi Kongresi tarafından Recep Tayyip Erdoğan'a verilen bir ödülün iadesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55602)

31.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Türkiye'den IŞİD'e katılımlara ve IŞİD tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel terör eylemlerine karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55603)

32.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Maliye Bakanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti konusunda yapılan açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55604)

33.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, staj gören meslek lisesi öğrencileri arasında devlet ve özel lise ayrımı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55605)

34.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003 yılından günümüze kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyet gösteren taşeron ve alt işverenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55606)

35.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Bakanlıklara bağlanan bazı kurumlara yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55607)

36.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003 yılından günümüze Diyanet İşleri Başkanlığına yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55608)

37.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55609)

38.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, 11. Cumhurbaşkanı'nın ikamet yerine ve tahsis edilen personel ve araçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55610)

39.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir kişinin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda herhangi bir programda yer alıp almadığına ve kendisine yapılan ödemelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55611)

40.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, TRT1 kanalının internet sitesinin yeni tasarımını kimin yaptığına ve tasarımın ABD'de bir televizyon kanalının sitesiyle aynı olmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55612)

41.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, TRT Türk kanalı yayınlarına konuk olan milletvekillerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55613)

42.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, TRT Haber kanalı yayınlarına konuk olan milletvekillerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55614)

43.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, mevsimlik tarım işçilerine yönelik olarak çıkarılan Başbakanlık Genelgesinin uygulamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55621)

44.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003'ten günümüze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu'nda toplanan kaynak miktarına ve bunların dağıtımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55622)

45.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003-2014 yılları arasındaki çocuk yaşta evliliklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55623)

46.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, yasa dışı evlat edindirme sitelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55624)

47.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, yatılı sosyal hizmet kurumlarının sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55625)

48.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, AR-GE teşviklerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55626)

49.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma'daki maden kazasından önce ve sonra kapatılan madenlere ve kapatma gerekçelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55627)

50.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği'ne göre aracılık belgesi sahibi kayıtlı aracılara ve belge almadan aracılık yapanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55628)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, meslek lisesi mezunlarının çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55629)

52.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapımı sırasında herhangi bir iş kazası meydana gelip gelmediğine ve kazaların sonuçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55630)

53.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te istihdam edilen kişi sayısına ve istihdam olanaklarının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55631)

54.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, emeklilik sonrasında çalışanlardan kesilen sosyal güvenlik destek primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55632)

55.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, İŞKUR tarafından Iğdır'da işe yerleştirilen kişilere ve kontenjanın artırılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55633)

56.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, mevsimlik tarım işçilerine yönelik olarak çıkarılan Başbakanlık Genelgesinin uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55634)

57.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55635)

58.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55636)

59.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ücret kesme cezaları sonucu elde edilen paraların kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55637)

60.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ülkemizde çalışan yabancı uyruklu kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55638)

61.-  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, SGK sağlık personelinin özlük hakları ile ilgili sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55639)

62.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Ergene ilçesine kurulacak termik santrale ve santralin çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55640)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde personel yetersizliği nedeniyle tapu ve kadastro hizmetlerinin yürütümünde yaşanan aksaklıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55642)

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Batman ve Bitlis illeri özelinde personel yetersizliği nedeniyle tapu ve kadastro hizmetlerinin yürütümünde yaşanan aksaklıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55643)

65.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde personel yetersizliği nedeniyle tapu ve kadastro hizmetlerinin yürütümünde yaşanan aksaklıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55644)

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde personel yetersizliği nedeniyle tapu ve kadastro hizmetlerinin yürütümünde yaşanan aksaklıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55645)

67.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt illeri özelinde personel yetersizliği nedeniyle tapu ve kadastro hizmetlerinin yürütümünde yaşanan aksaklıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55646)

68.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Muş ve Hakkari illeri özelinde personel yetersizliği nedeniyle tapu ve kadastro hizmetlerinin yürütümünde yaşanan aksaklıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55647)

69.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin ve Elazığ illeri özelinde personel yetersizliği nedeniyle tapu ve kadastro hizmetlerinin yürütümünde yaşanan aksaklıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55648)

70.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Soma'nın Yırca köyünde termik santral yapacak olan firmanın aldığı ÇED raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55649)

71.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İstanbul'da doğal SİT alanlarına yönelik imar planlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55650)

72.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hayvanların ölüme terkedildiği barınağa ve hayvanların korunmasına dair büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin sorumluluklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55681)

73.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların doluluk oranlarına ve alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55682)

74.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Yapracık TOKİ konutlarında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO ring seferlerinin artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55683)

75.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, İzmir'de ve Türkiye'de uyuşturucu madde kullanımı ve bonzai ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55684)

76.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Soma Yırca'da vatandaşlara biber gazı sıkan özel güvenlik görevlilerine ve yetkilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55685)

77.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 3. Havalimanı ve 3. Köprü projeleri için kesilen ve dikilen ağaçlara, ekolojik köprülerin kurulmasına ve arsa spekülasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55686)

78.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Gerede Sistemi projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55687)

79.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt illerinde karla mücadelenin etkin bir biçimde yapılabilmesi amacıyla yeterli araç gereç ile personelin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55688)

80.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da karla mücadelenin etkin bir biçimde yapılabilmesi amacıyla yeterli araç gereç ile personelin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55689)

81.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde karla mücadelenin etkin bir biçimde yapılabilmesi amacıyla yeterli araç gereç ile personelin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55690)

82.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerinde karla mücadelenin etkin bir biçimde yapılabilmesi amacıyla yeterli araç gereç ile personelin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55691)

83.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55692)

84.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'teki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55693)

85.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55694)

86.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55695)

87.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'daki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55696)

88.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'daki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55697)

89.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Muş'taki köylerin yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55698)

90.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, taltif ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55699)

91.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul'da Rumeli Feneri açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin batmasına ve insan kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55700)

92.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2015 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yüksek miktarda gaz fişeği, ses-ışık fişeği ve sis el bombası alınması planlandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55701)

93.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'nin IŞİD'e destek verdiğine dair bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55702)

94.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002-2014 yılları arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55703)

95.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, ülke genelinde yakalanan kaçak göçmen sayısına ve İzmir'in kaçak göçmenler için üs seçilmesinin nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55704)

96.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kapatılan il özel idarelerinin mal varlıklarının devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55705)

97.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kapatılan İzmir İl Özel İdaresinin mal varlıklarının devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55706)

98.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, PKK tarafından bazı bölgelerde özerklik ilan edildiği iddiasına ve devlet otoritesinin tesisi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55707)

99.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, PKK terör örgütü tarafından yapılan yargılamalara ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55708)

100.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, mevsimlik tarım işçilerine yönelik olarak çıkarılan Başbakanlık Genelgesinin uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55709)

101.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003 yılından bugüne il, ilçe ve belde belediyelerine yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55710)

102.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, son dönemlerde Emniyet personeline yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55711)

103.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, daha önce görev yapmış muhtarların kullanmakta olduğu silahlara ait taşıma ruhsatlarının bulundurma ruhsatına dönüştürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55712)

104.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı'nın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55715)

105.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Asklepion Antik Tiyatrosunda düzenlenecek kermes için kira bedeli istendiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55716)

106.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti konusunda yaptığı açıklamaya ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55718)

107.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, üniversitelerde yapılan projeler, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile akademik atama ve yükseltme ölçütlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55719)

108.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illerindeki üniversitelerin bünyesinde olmak üzere ilçelerde fakülte, yüksekokul ve enstitü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55720)

109.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki üniversite bünyesinde olmak üzere ilçelerde fakülte, yüksekokul ve enstitü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55721)

110.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki üniversitelerin bünyesinde olmak üzere ilçelerde fakülte, yüksekokul ve enstitü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55722)

111.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman illerindeki üniversitelerin bünyesinde olmak üzere ilçelerde fakülte, yüksekokul ve enstitü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55723)

112.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis, Bingöl ve Batman illerindeki üniversitelerin bünyesinde olmak üzere ilçelerde fakülte, yüksekokul ve enstitü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55724)

113.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Elazığ ve Diyarbakır illerindeki üniversitelerin bünyesinde olmak üzere ilçelerde fakülte, yüksekokul ve enstitü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55725)

114.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illerindeki üniversitelerin bünyesinde olmak üzere ilçelerde fakülte, yüksekokul ve enstitü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55726)

115.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda intihar eden veya intihar girişiminde bulunan öğrenci, öğretmen, okul müdürü, okul müdür yardımcısı ve Bakanlık personeli sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55727)

116.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa Sosyal Bilimler Lisesi'nin bina sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55728)

117.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Teknik Üniversitesinde bir araştırma görevlisine soruşturma açıldığına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55729)

118.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'deki öğrenci yurdu sayılarına ve yurt açılması için gereken şartlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55730)

119.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki üst geçitlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55731)

120.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, mesleki ve teknik eğitim veren okulların öğrencilerinin staj yaptıkları firmalarca suistimal edildikleri iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55732)

121.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, öğretmen açığına ve 2003-2014 döneminde gerçekleşen öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55733)

122.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'da okul müdürlüğü mülakat sınavları ile ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55734)

123.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki 10 Kasım törenlerinin olağan saatinden farklı bir saatte yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55735)

124.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, mevsimlik tarım işçilerine yönelik olarak çıkarılan Başbakanlık Genelgesinin uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55736)

125.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından bazı kurumların kapatılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55737)

126.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bir beldede bulunan bir okulda öğrencilere temizlik işleri yaptırıldığı iddiasına ve okullardaki temizlik hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55738)

127.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Artvin illerinde faaliyet gösteren, proje ve inşaat aşamasında bulunan HES'lere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55742)

128.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, 3. Havalimanı ihalesini alan konsorsiyuma verilen garantilere ve projeye dair çeşitli iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55759)

129.-   Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ihalesi 2012 yılında yapılmış olan yol çalışmalarının tamamlanmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55760)

130.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, projelendirilerek üzerlerine hidrolik ekipman yerleştirilen ve kamyon statüsünden özel amaçlı araç statüsüne geçirilen araçların ağırlık cezasına maruz kalmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55761)

131.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TİB'in çalışmalarına yetkisiz ve kimlikleri belirsiz bazı kişilerin müdahale ettikleri yönündeki iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55762)

132.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TİB bünyesinde çalışan çok sayıda personelin görev yerinin değiştirildiği ve Kurumda yeni personel istihdamının yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55763)

133.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TİB tarafından sahte delil üretildiği ve sistemlere müdahale edildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55764)

134.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, 3. Köprü'nün çevresel etki değerlendirmesine ve yaban hayatı korumaya yönelik alınan tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55765)

135.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'da yapılan bir üst geçidin eksikliklerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55766)