TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 57

06 Ocak 2015 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, anadilde eğitim hakkının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1167) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, açlık grevi yapan mahkûmların ailelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1168) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012)

3.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, açlık grevindeki mahkûmların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1169) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012)