TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 56

05 Ocak 2015 Pazartesi

 

Tasarılar

1.- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/1009) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum; İnsan Haklarını İnceleme; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2014)

2.- Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1010) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2014)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Film Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1011) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2014)

4.- Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1012)  (Çevre; Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Anayasa ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

 

Teklifler

1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; Ortadoğu ile İlişkiler Bakanlığının Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/2560) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2561) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

3.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2562) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2014)

4.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2563) (İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2014)

5.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2564) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 25. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2565) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2014)

7.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2566) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2014)

8.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2567) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2014)

9.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; "17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haftası"na Dair Kanun Teklifi (2/2568) (Anayasa; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

10.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın; Bankacılık Kanunu ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2569) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2014)

11.-  Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın; 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2570) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2014)

12.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2571) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2014)

13.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2572) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2014)

14.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2573) (Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2014)

15.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2574) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:      19.12.2014)

16.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; 5362 Sayılı "Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2575) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

17.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2576) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

18.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2577) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

19.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2578) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014

20.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2579) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2014)

21.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 7 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve TBMM Siyasi Etik Komisyonu Kurulmasına İlişkin TBMM Siyasi Etik Yasası Hakkında Kanun Teklifi (2/2580) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2014)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 6. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2581) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2014)

 

Tezkere

1.- 3346 Sayılı Kanun Uyarınca, 6085 Sayılı Kanun Kapsamında Sayıştay Başkanlığı Denetimine Tabi Kuruluşlarla İlgili Olarak Hazırlanan 2013 Yılı Denetim Raporlarının Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1663) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2014)

 

Rapor

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/945)  (S. Sayısı: 664) (Dağıtma tarihi: 05.01.2015) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'da bulunan spor tesislerine ve yetişen milli sporcu sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53366)

2.-      İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Basketbol 30. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının yerine, bilet ve davetiyelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53367)

3.-      İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Basketbol Erkekler 30. Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasının davetiye ve biletlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53368)

4.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53369)

5.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53370)

6.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53371)

7.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Siirt ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53372)

8.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53373)

9.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53374)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53375)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53376)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53377)

13.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bayburt ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53378)

14.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53379)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53380)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53381)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Iğdır ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53382)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53383)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ili özelinde amatör spor kulüplerine verilen ekonomik desteğin artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53384)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Adıyaman ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53618)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Şırnak ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53619)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Muş ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53620)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Bitlis ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53621)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Bayburt ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53622)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Gümüşhane ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53623)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Van ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53624)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Mardin ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53625)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Siirt ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53626)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Ardahan ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53627)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Kars ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53628)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Iğdır ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53629)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Ağrı ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53630)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gençlerin spor etkinlikleri sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak üzere Erzurum ili özelinde spora verilen desteğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53631)

34.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan internet erişim hizmeti alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53632)

35.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından mobil ve sabit telefon hatları için yapılan harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53633)

36.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan deprem performans analiz testi hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53634)

37.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından tüketilen elektrik miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53808)

38.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53809)

39.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan servis aracı kiralama ve servis hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/53810)