TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 55

22 Aralık 2014 Pazartesi

 

Tasarılar

1.- Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1007) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2014)

2.- Askeri Hakimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1008) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum; Milli Savunma ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.2014)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2553) (İçişleri; İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2014)

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2554) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2555) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2556) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2557) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2014)

6.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; 2022 Sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/2558) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2014)

7.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2559) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2014)

 

Raporlar

1.- Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/996) (S. Sayısı: 672) (Dağıtma tarihi: 22.12.2014) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1004) (S. Sayısı: 673) (Dağıtma tarihi: 22.12.2014) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimliğinin tanıtılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6381) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sağlık personelinin ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6382) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimliği konusunda bilincin artırılması için yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6383) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

4.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, lojmanların kullanımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6384) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Tarsus-Kazanlı Sahil Bandı projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57521) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

2.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Başbakanlık Hizmet Binası inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57522) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kuruluna başkanlık edip etmeyeceğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57523) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

4.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, 17. Akdeniz Oyunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57524) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

5.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57525) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bazı gazeteciler ve medya patronları ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57526) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

7.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, özel yetkili mahkemeler tarafından yürütülmüş davalara yeniden yargı yolunun açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57527) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, duble yolların dayanıklılığına ve kamu zararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57528) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamaya ve idare mahkemelerince iptal edilen projelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57529) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

10.-  Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, yolsuzluk ve rüşvetle ilgili çeşitli konulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57530) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

11.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, İstanbul'da bir caminin duvarına siyasi pankart asıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57531) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

12.-  İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, verilen reklam ve ilanların hükümet tarafından yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57532) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

13.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 17-25 Aralık 2013 tarihindeki operasyonlara katılan emniyet görevlilerinin fişlendikleri, isimlerinin PKK'ya verildiği ve PKK'nın bu görevlilere karşı eylem hazırlığında olduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57533) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

14.-  Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın aylık doğalgaz ve elektrik sarfiyatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57534) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, emekli maaşlarından gelir vergisi kesintisi yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57535) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart Yerel Seçimlerinde oy hırsızlığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57536) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir sanatçıya devlet destekli projelerde yapılan ödemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57537) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57538) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

19.-  Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, emeklilerin maaşlarında bankalar tarafından yapılan kesintilere ve kredili mevduat hesabıyla ilgili suistimal iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57539) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

20.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da yol kenarlarının otopark olarak işletilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57540) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

21.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, AVM'lerin sayısına ve İstanbul'da devam eden AVM inşaatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57541) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

22.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57542) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

23.-  Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, KUDEB'lerin il ve ilçelere göre dağılımına ve zorunluluk haline getirilmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57543) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

24.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Tevfik Gür Stadı'nın TOKİ'ye devredilmesine ve Yeni Mersin Stadyumu'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57544) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

25.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kullanılan mermerlere ve doğal taşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57545) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

26.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, bir bankanın kasasında menkul değerlerini bulunduran vatandaşın yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57546) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

27.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Ekonomik ve Sosyal Konsey'e ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57547) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

28.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün verileri doğrultusunda Türkiye'deki yolsuzluk algısının artmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57548) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

29.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Esenyurt'ta bulunan bir caminin altındaki dükkanların kira bedellerinin yatırıldığı vakfa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57549) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

30.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımlarına ve buradan başka kurumlara geçişlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57550) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

31.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda cemevlerinin elektrik giderlerinden muaf tutulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57551) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Vahdettin Köşkü'nün Başbakanlık tarafından kullanılması için düzenlemeler yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57552) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 49. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kurulum alanları ekipmanları ve bariyer hizmetleri için yapılan ihaleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57553) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin her ilde "TRT Kent" adıyla radyolar kurmaya başladığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57554) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kapatılan veya erişimi durdurulan sitelerle ilgili istatistiklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57555) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Maliye Bakanlığının ek hizmet binası inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57556) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avusturyalı bir firmanın Türkiye gümrüklerine göndermiş olduğu mallara dair gümrük müdürlüklerine yaptığı beyana ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57557) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Güney Koreli bir firmadan uçak satın alınacağına dair iddialara ve Hürkuş Projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57558) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, asgari ücretlilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57559) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

40.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Beşinci Din Şurası açılış programına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57560) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

41.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, bir başdanışmanın kullandığı krediyi ödeyemediğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57561) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

42.-  Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine verilecek desteklere dair çıkarılan tebliğde Sivas'ın destek kapsamı dışında bırakılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57562) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 127 su firmasına ait su örneklerinde uygunsuzluk bulunmasına ve bu firmalara uygulanacak yaptırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57563) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

44.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, 2011 yılında yapılan düzenleme kapsamında dövizli askerlikten yararlananlara iade edilmesi gereken meblağa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57564) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

45.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, kışlalarda ölen askerlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57565) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/57566) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

47.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/57567) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

48.-  İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, verilen reklam ve ilanların hükümet tarafından yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57568) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

49.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, zorunlu deprem sigortası kapsamında sigortalanmış binalara ve Çanakkale'de meydana gelen deprem sonrasında sigortalılara ödenen tazminat miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57569) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

50.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57570) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

51.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, bankaların faiz dışı gelirlerle kazanç sağlamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57571) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

52.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir kamu bankasının üst düzey kadrolarına açıktan atama yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57572) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

53.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'deki bankalara ve bankaların genel müdürlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57573) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

54.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57574) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

55.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/57575) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

56.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/57576) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

57.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/57577) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

58.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/57578) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

59.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/57579) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

60.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/57580) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

61.-  Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevinde işkence iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57581) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

62.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57582) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

63.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacılar ile diğer ülke vatandaşlarının sayısına ve karıştıkları adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57583) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

64.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, sağlık sorunları bulunan mahkumların durumlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57584) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

65.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Hepatit B hastası bir mahkumun tedavisinin sağlanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57585) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sunulan adalet hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57586) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

67.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na ait araçlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57587) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

68.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57588) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

69.-  İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, 2008-2009 yıllarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan dinlemelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57589) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

70.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından emniyet görevlilerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57590) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

71.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57591) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

72.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, YURTKUR tarafından düzenlenen eş seçimi ve evliliğe hazırlık konulu bir seminere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57592) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

73.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, işaret dilinin okullarda öğretilmesine ve işitme engellilere yönelik okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57593) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

74.-  İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, sosyal yardım alan kişilere ve sosyal yardımlarla ilgili istatistiklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57594) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

75.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57595) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57596) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

77.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KOBİ'lere sunulan teknolojik ve finansal desteklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57597) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

78.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacıların işyerlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57598) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

79.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili ve ilçelerinde sanayi yatırım ve projelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57599) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

80.-  Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Türk Patent Enstitüsünde görevden alınan bazı bürokratlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57600) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

81.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57601) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

82.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57602) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

83.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57603) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

84.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57604) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

85.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57605) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

86.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, çevre mühendislerinin istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57606) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

87.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden kazasındaki sorumluluğa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57607) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

88.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Ermenek'teki maden kazasında hayatını kaybedenlerin sivil şehit sayılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57608) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

89.-  İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, Bağ-Kur'lu çiftçilere uygulanan tevkifat kesintisine ve SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57609) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

90.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57610) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

91.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57611) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

92.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, 2002-2014 yılları arasında Elazığ'da kayıt dışı çalışan sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57612) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

93.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, 2002-2014 yılları arasında Adana'da kayıt dışı çalışan sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57613) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

94.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Soma'da meydana gelen maden faciasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57614) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

95.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Soma'da 301 işçinin öldüğü maden ocağında kullanılan maskelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57615) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

96.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından itibaren emekliliğe hak kazanan milletvekillerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57616) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

97.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir sendikaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57617) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

98.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'deki sendikalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57618) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

99.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TOKİ tarafından yapılan ve yaptırılan inşaatlarda yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57619) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

100.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye'de iş kazalarında yaşamını yitiren yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57620) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

101.-   Muğla Milletvekili Tolga Çandar'ın, Geriş Rüzgar Elektrik Santrali projesinin etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57621) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

102.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Bakanlık bünyesinde istihdam edilen çevre mühendislerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57622) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

103.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, ÇED muafiyetine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57623) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

104.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57624) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

105.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, altın üretimi yapan işletmelere ve bir altın işletmesine siyasi saiklerle geçici işletme belgesi verilmediği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57625) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

106.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Ümraniye'deki kentsel dönüşüm projesi uygulamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57626) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

107.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir site içindeki yeşil alana imam hatip okulu yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57627) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

108.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, emlak ve emlak yönetimi bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57628) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

109.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Söğütözü'nde bir arazinin imarının değiştirildiği iddiasına ve gerçekleştirilen bir projeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57629) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

110.-   Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, Elazığ Ağın Karamağara Köprüsü inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57630) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

111.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57631) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

112.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, imara açılan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57632) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57633) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

114.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57634) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

115.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57635) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

116.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57636) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

117.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TOKİ tarafından yapılan ve yaptırılan inşaatlarda yaşanan iş kazalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57637) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

118.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile şerhi konulan taşınmazlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57638) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

119.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mogan Gölü'nde kirliliğin önlenmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57639) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

120.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57640) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

121.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57641) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

122.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57642) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

123.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57643) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

124.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57644) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

125.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57645) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

126.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57646) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

127.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, elektrik zammına ve kayıp-kaçak oranının zamma etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57647) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

128.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Ermenek'teki maden kazasında hayatını kaybedenlerin sivil şehit sayılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57648) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa yapılan bir danışman ataması ile ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57649) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

130.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Çanakkale'de bulunan termik santrallere ve termik santrallerin illere göre dağılımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57650) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

131.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57651) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

132.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü personelinin yurt dışı görevlendirilmelerindeki suistimal iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57652) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

133.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'ın hava kirliliği sorununa ve kente doğal gaz getirilmesiyle ilgili çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57653) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

134.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, UAEA'nın Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer santral hakkında bir rapor hazırladığına dair iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57654) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

135.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57655) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

136.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, bir futbol kulübünün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevkine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57656) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

137.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57657) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, amatör spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57658) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

139.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57659) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

140.-   Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nin tarımsal niteliği korunacak alan statüsünden çıkarıldığına dair iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57660) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

141.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, tarım alanlarındaki azalmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57661) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

142.-   Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Çanakkale ve ilçelerinde yapılan madencilik faaliyetlerinin, termik santrallerin ve sanayileşmenin tarımsal alanlara zarar verip vermediğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57662) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

143.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57663) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

144.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde hayvancılık yatırımları için verilen desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57664) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

145.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57665) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

146.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57666) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

147.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57667) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

148.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57668) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57669) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

150.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57670) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

151.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacıların işyerlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57671) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

152.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Çin'den gelen ve zehirli madde içeren ayakkabıların piyasaya sürülmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57672) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

153.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, MERSİS'te güvenlik açığı olup olmadığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57673) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

154.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir havayolu kargo şirketi hakkında yapılan inceleme ve işlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57674) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

155.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, bankaların faiz dışı gelirlerle kazanç sağlamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57675) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57676) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57677) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57678) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57679) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57680) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

161.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, zehirli ayakkabılara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57681) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

162.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Burdur'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57682) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

163.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bolu'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57683) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

164.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bitlis'teki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57684) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

165.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bingöl'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57685) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

166.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Artvin'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57686) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

167.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Amasya'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57687) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

168.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ağrı'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57688) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

169.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Adıyaman'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57689) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

170.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye ve köylerin menkul ve gayrimenkulleri ile personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57690) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

171.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Sultanahmet'teki Aya Sultan Oteli ve bitişiğindeki bina için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmadığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57691) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

172.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul Pendik'teki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hazırlanan Batı Mahallesi Kentsel Dönüşüm İmar Planına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57692) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

173.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57693) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

174.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'daki Suriyeli sığınmacıların işyerlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57694) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

175.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince bir oto sanayi sitesi içindeki kamyon ve tır parkının taşınmasına dair alınan kararın uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57695) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

176.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bazı öğrenci gruplarına yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57696) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

177.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın trafik sorununa ve belediyenin başlatmayı planladığı parkomat uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57697) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

178.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir site içindeki yeşil alana imam hatip okulu yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57698) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

179.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri alımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57699) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

180.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Bursa Karacabey'de köy tüzel kişiliğine ait olan bir arazinin belediyeye devredilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57700) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

181.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır'da yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57701) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

182.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün araç ve gereç alım ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57702) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

183.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yerel yönetimler bölümü mezunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57703) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

184.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, 2008-2009 yıllarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan dinlemelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57704) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

185.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Bakanlık bünyesinde yazılan referans mektuplarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57705) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

186.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, son on yılda yapılan koruma tahsislerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57706) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

187.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, özel güvenlik görevlilerine, şirketlerine ve bunların denetimine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57707) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57708) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57709) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

190.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57710) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

191.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57711) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'da bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57712) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

193.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'da bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57713) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

194.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57714) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

195.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57715) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

196.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57716) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

197.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen gösterilerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57717) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

198.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'da PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57718) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

199.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün baskısı nedeni ile esnafın kepenk açamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57719) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

200.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde cesedi bulunan bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57720) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

201.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari Yüksekova'da terör örgütünün baskısı nedeni ile esnafın kepenk açamadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57721) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

202.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İstanbul'da bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından düzenlenen bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57722) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

203.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından emniyet görevlilerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57723) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

204.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, TOMA ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57724) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

205.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57725) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

206.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili ve ilçelerinde turizm, imalat ve enerji alanında yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57726) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

207.-   Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, Tunceli Üniversitesinde yapılan bir çalıştaya ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57727) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

208.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57728) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

209.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57729) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

210.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57730) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

211.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57731) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

212.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57732) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

213.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, bir Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu hakkında açılan disiplin soruşturmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57733) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

214.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, son beş yıl içinde bir hediyelik eşya şirketinden yapılan satın almalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57734) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

215.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57735) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

216.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Sultanahmet'teki Aya Sultan Oteli ve bitişiğindeki bina için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmadığına dair iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57736) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

217.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Damal'da çıkan Atatürk siluetini izlemeye gelen seyirciler için tribün ve tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57737) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

218.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır'da bulunan turistik yerlere ve turizm alanında yaşanan sorunlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57738) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

219.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çin ziyaretine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57739) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

220.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57740) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

221.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57741) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

222.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57742) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

223.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, destek verilen yerli filmlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57743) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

224.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57744) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

225.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57745) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

226.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, İşsizlik Fonu'ndan yapılan ve diğer gider olarak gösterilen 2,2 milyar TL tutarındaki harcamaya ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57746) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

227.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57747) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

228.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, altın üretimi yapan işletmelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57748) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

229.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, vergi memuru ve gelir uzmanları arasındaki maaş farkına ve kurum içi gelir uzmanı sınavı açılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57749) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

230.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki memur ve işçilerin maaşlarına zam yapılması talebine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57750) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

231.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, temsil ve tanıtım giderleri için yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57751) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

232.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mısır'a F-16 tipi savaş uçağı satışı yapıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57752) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

233.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, vergi afları ile ilgili bazı verilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57753) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

234.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57754) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

235.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57755) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

236.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57756) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

237.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57757) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

238.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57758) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

239.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57759) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

240.-   Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, Antalya Milli Eğitim Müdürü'nün yaptığı iddia edilen bir açıklamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57760) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

241.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, öğrenci servislerinde kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57761) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

242.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, anaokullarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57762) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

243.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57763) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

244.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretmen adaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57764) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

245.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, uzaktan eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57765) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

246.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57766) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

247.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Üniversitesine tıp fakültesi kurulması için 2015 yılı bütçesinden pay ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57767) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

248.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, işaret dilinin okullarda öğretilmesine ve işitme engellilere yönelik okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57768) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

249.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir site içindeki yeşil alana imam hatip okulu yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57769) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

250.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki okullarda öğrencilere sunulan yemeklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57770) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

251.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'de okul müdürü atamalarında usulsüzlük yapıldığına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57771) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

252.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57772) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

253.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57773) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

254.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57774) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

255.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, hayırseverler ve devlet tarafından yaptırılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57775) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

256.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57776) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

257.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57777) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

258.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57778) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

259.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, 30.11.2014 tarihinde Türkiye sınırındaki ara bölgede IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57779) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

260.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, IŞİD'in Türkiye sınırından geçerek Kobane'ye saldırı düzenlediğine dair çeşitli iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57780) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

261.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57781) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

262.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57782) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

263.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Kıbrıs Barış Harekatı Şehitliği'ndeki tarihi silahların taşınmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57783) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

264.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Göle ilçesindeki askeri birliğin lağvedilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57784) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

265.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Mısır'a F-16 tipi savaş uçağı satışı yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57785) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

266.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57786) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

267.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57787) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

268.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan bir şahsa ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57788) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

269.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57789) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

270.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57790) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

271.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57791) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57792) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

273.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, orman köylülerinin 6831 sayılı Kanun'dan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57793) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

274.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57794) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

275.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, eski Artvin Orman Bölge Müdür Yardımcısı'nın başka bir ile atandığı halde lojmanı boşaltmadığına dair iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57795) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

276.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Göle ilçesindeki orman işletmesinin yeniden açılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57796) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

277.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır ili ve ilçelerinde sağlıklı suya erişime ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57797) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

278.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57798) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

279.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57799) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

280.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57800) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

281.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57801) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

282.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57802) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

283.-   İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, diyaliz teknikerliği bölümü mezunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57803) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

284.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, meslek hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57804) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

285.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ameliyatlarda kullanılan protezlerin başka hastalarda kullanıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57805) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

286.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Medula Provizyon Sistemi'nde yaşanan aksaklıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57806) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

287.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimliği eğitim programına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57807) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

288.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimlerinin eğitimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57808) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

289.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimliği eğitim programı ile aile hekimlerinin eğitimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57809) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

290.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57810) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

291.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimlerinin sağlık hizmeti sunarken karşılaştıkları sorunların giderilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57811) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

292.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimliği eğitim programı ile aile hekimlerinin eğitimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57812) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

293.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, aile hekimliği ve birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57813) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

294.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'daki sağlık kurumları ve personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57814) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

295.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Ümraniye'deki hastane, doktor ve aile hekimi sayılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57815) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

296.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57816) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

297.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, mikroplu su sattığı tespit edilen firmalar hakkında yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57817) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

298.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'daki bir hastanede çıkan yangına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57818) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

299.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde devlet hastanesi yapılması talebine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57819) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

300.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Türkiye'deki özel hastanelere ve vatandaşların kamu hastaneleri yerine özel hastaneleri tercih etme sebeplerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57820) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

301.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, kızamık vakalarına ve kızamık ile mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57821) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

302.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Rectum CA tanısı konan vatandaşların kullanmak zorunda oldukları bazı tıbbi malzemeler için kesinti yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57822) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

303.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57823) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

304.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57824) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

305.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57825) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

306.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57826) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

307.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Atatürk Havalimanı'nın tarifeli uçuşlara kapatılacağı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57827) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

308.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Kabotaj Kanunu'nun Türk denizcilere tanıdığı ayrıcalıkların bertaraf edildiğine yönelik iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57828) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

309.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, PTT Genel Müdürlüğündeki nakil ve atamalarda suistimal yapıldığına dair iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57829) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

310.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57830) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

311.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'a yapılacak Sahara Tüneli'nin durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57831) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

312.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, hızlı trenin Ardahan'a kadar uzatılması için 2015 yılı bütçesinden pay ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57832) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

313.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir havayolu kargo şirketi hakkında yapılan inceleme ve işlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57833) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

314.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Göle ilçesindeki duble yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57834) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

315.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki duble yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57835) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

316.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki duble yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57836) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

317.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri alımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57837) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

318.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Diyarbakır'a ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57838) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

319.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, GAP Şanlıurfa Havaalanı'ndan THY aracılığıyla bazı ülkelere direkt uçuş olmamasının sebeplerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57839) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

320.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir ili Bigadiç ve Kepsut ilçelerini bağlayan kara yolunun düzenlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57840) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

321.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57841) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

322.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57842) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

323.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57843) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

324.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57844) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

325.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57845) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

326.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan kurulum hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57846) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

327.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan telekomünikasyon ekipmanı ve malzemelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57847) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

328.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan araştırma ve geliştirme hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57848) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

329.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan yazılım paketi ve bilgi sistemlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57849) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

330.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarca satın alınan haber ajansı ve medya takip hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57850) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2014)

331.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarına yapılan açıktan atamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57851) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2014)

332.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2003-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57852) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2014)

333.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, TBMM ile bağlı kurum ve kuruluş personeline yönelik fişleme iddialarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57853) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2014)

  Gelen Kağıt 55'e ek