TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 50

16 Aralık 2014 Salı

 

Teklifler

 

1.- Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Armağan Uslu ve 32 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Devleti Resmi Armasının Belirlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2549) (Dışişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Arması Hakkında Kanun Teklifi (2/2550) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6375) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kırsal bölgelerde verilen eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6376) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okulların yönetimi ile ilgili modeller konusunda yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6377) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmazları ile ilgili tasarrufta bulunmasını Başbakanlığın iznine bağlamasının ortaya çıkardığı duruma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57150) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlardan müteahhitlerin güncel alacaklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57151) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kamu düzeninin PKK'nın elinde olduğuna ve bu bölgelerde can güvenliği bulunmadığına yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57152) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, balıkçılık ve su ürünleri alanındaki teşkilatlanma ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57153) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki vakıflar ile söz konusu vakıflara kamu kurumlarından yapılan bağış, satış, tahsis ve kiralama işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57154) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

6.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, maaşlardaki artışların temel tüketim maddelerindeki fiyat artışının gerisinde kalması sorununun çözümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57155) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

7.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yıllarında mevzuata uygun olmayan ürünlerin ithalatına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57156) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

8.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2013 ve 2014 yıllarında tarım alanında meydana gelen daralmaya ve etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/57157) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlardan müteahhitlerin güncel alacaklarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/57158) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

10.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlarda görevden alınan personel ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/57159) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, basın organları tarafından yapılan yayınlarda cinsiyet ayrımcılığı yapılmasına ve engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/57160) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

12.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bağlı kurum ve kuruluşlardan müteahhitlerin güncel alacaklarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/57161) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

13.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57162) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, hasta tutuklu ve hükümlülerin tedavilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57163) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

15.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, AOÇ arazisi ile ilgili bir karar alan hakimlerin görev yerlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57164) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

16.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2007-2014 yılları arasında yıllara ve illere göre mahkemelerde konu olan, karara bağlanan, bölücülük ve terörle ilgisi bulunan davaların sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57165) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

17.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57166) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

18.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, eğitim öğretim yardımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57167) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, KOBİ'lerin sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57168) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, iş kazalarına ve tekstil sektörünün hedeflerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57169) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

21.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, yerli üreticilerin desteklenmesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57170) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

22.-  Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, bilimsel araştırmalara genel bütçeden ayrılan paya ve patent sayılarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57171) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kayıt dışı ekonomiden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57172) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sanayinin gelişmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57173) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, KOBİ'lerin sorunlarının giderilmesine ve Ar-Ge yönünden gelişmelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57174) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

26.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57175) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

27.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kamu görevlilerinin maaşlarının enflasyon karşısında yeterince artırılmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57176) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

28.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, madencilik sektöründe sigortasız çalışan işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57177) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da istihdam edilen kişi sayısına ve istihdam olanaklarının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57178) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

30.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan müteahhitlerin güncel alacaklarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57179) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

31.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çevre ve şehircilik politikaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57180) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

32.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çevre ve şehircilik politikaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57181) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

33.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57182) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

34.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'de "ÇED gerekli değildir" raporları alan şirketlere, Gönen Çayı'nın kirlilik oranına ve bunun önlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57183) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

35.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, yerli üreticilerin desteklenmesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57184) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

36.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57185) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

37.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı bir mahallenin bazı bölgelerinde doğalgaz olmamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57186) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

38.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, elektrik şirketlerine ödenen kayıp-kaçak bedeline ve tüketicilere geri ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57187) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

39.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik denetimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57188) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

40.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da kaçak elektrik kullanımına ve elektrik hizmetine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57189) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

41.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57190) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da bulunan spor tesislerine ve yetişen milli sporcu sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57191) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

43.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Susurluk Şeker Fabrikası ile ilgili çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57192) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

44.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, imara açılan tarım arazilerine ve tarım arazilerinde en çok kayıp yaşanan illere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57193) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

45.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin Hazine'yi zarara uğrattığına dair iddialara ve hububat alımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57194) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiden hububat alımına ve hububat ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57195) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, daha fazla tarım alanının sulanmasına ve fındıktan kaynaklı görev zararına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57196) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

48.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2002-2014 yıllarında tahıl, buğday, çeltik, pirinç, mısır ve ayçiçeği rekoltelerine ve üreticiye ödenen miktara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57197) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

49.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren iş yeri ve kişi sayısına  ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57198) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

50.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, gümrük müşavirliği mesleki yeterlilik sınavlarında haksızlık ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57199) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

51.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57200) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

52.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Rize'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57201) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

53.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ordu'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57202) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

54.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Niğde'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57203) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

55.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Nevşehir'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57204) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

56.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Muş'taki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57205) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

57.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Mardin'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57206) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

58.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Malatya'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57207) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

59.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57208) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

60.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırşehir'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57209) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

61.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırklareli'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57210) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

62.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Erzincan'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57211) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

63.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Edirne'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57212) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

64.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Diyarbakır'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57213) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

65.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çorum'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57214) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

66.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ordu'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57215) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

67.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Düzce'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57216) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

68.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Niğde'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57217) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

69.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kilis'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57218) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

70.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Nevşehir'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57219) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

71.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karabük'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57220) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

72.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57221) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

73.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57222) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

74.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57223) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

75.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57224) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57225) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

77.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57226) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

78.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57227) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

79.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Kayseri Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57228) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

80.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57229) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

81.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Konya Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57230) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

82.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin Mazıdağı'nda PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen şölende yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57231) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

83.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57232) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

84.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'de PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57233) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

85.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Iğdır'da PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57234) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

86.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mersin'de PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57235) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

87.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mersin'in Akdeniz ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57236) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

88.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Tunceli'de PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57237) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

89.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü yandaşlarınca açıldığı iddia edilen sözde şehitliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57238) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

90.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'da bölücü terör örgütü üyeleri ve yandaşları tarafından gerçekleştirilen bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57239) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

91.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde YDG-H örgütü üyeleri tarafından düzenlenen eylemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57240) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

92.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Erzurum'un Palandöken ilçesinde PKK'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak bahanesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57241) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

93.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57242) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

94.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Resim Heykel Müzesi'nde meydana gelen bir soygun olayına ve alınan tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57243) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

95.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, yerli üreticilerin desteklenmesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57244) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

96.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, benzin ve motorin fiyatlarındaki indirim oranlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57245) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

97.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Mardin ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57246) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

98.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Malatya ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57247) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

99.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57248) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

100.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kilis ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57249) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

101.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırşehir ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57250) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

102.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırklareli ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57251) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

103.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırıkkale ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57252) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

104.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kars ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57253) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

105.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karaman ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57254) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

106.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karabük ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57255) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

107.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarca kırsal bölgelerde sunulan eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57256) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

108.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kasım 2014 itibarıyla devlet okulu bulunmayan ilçe ve köyler ile spor salonu ve yeşil alanı bulunmayan devlet okullarının sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57257) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

109.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okullarda bahçe ve yeşil alanların artırılmasına ve okulların görüntüsüne yönelik yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57258) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

110.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretmenlerin pedagojik formasyonlarının ve öğretmenler arası diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesi için yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57259) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

111.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, eğitim yöneticilerinin iletişim becerilerine ve disiplin algılarına yönelik yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57260) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

112.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57261) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okul aile iş birliğinin geliştirilmesi ve velilerin bilinçlendirilmesi için yürütülen çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57262) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

114.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ve olayla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57263) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

115.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ve olayla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57264) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

116.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Suriye tarafından düşürülen Türk jetindeki pilotların otopsi raporlarının kamuoyuyla paylaşılmamasına ve pilotların paraşütle atladıktan sonra öldürüldükleri iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57265) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

117.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesi ile ilgili soruşturmaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57266) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

118.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, akademisyenlerin askerlik görevlerini üniversitelerde yapmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57267) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

119.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, uzman erbaşların kadroya alınması, dereceleri, sosyal ve özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57268) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

120.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57269) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

121.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için ithal edilen ağaçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57270) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

122.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, açılışlara uçak kiralayarak gittiğine dair iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57271) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

123.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Hazine'ye devredilen Gazi Yerleşkesi karşılığında Orman Genel Müdürlüğüne Şap Enstitüsünün bulunduğu alanının verildiği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57272) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

124.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da asal orman ağaçları ve doğal bitki türleri hakkında yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57273) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

125.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki tıbbi bitkiler hakkında istatistiki bir çalışma yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57274) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

126.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'daki projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57275) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

127.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı bir mahallenin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57276) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

128.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa'da bulunan Hafsa Sultan Hastanesinin Tıbbi Onkoloji Bölümünden alınarak başka hastanelerde görevlendirilen doktorlara ve Hastanenin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57277) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

129.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, SGK'nın ilaçta taban fiyat uygulamasına geçmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57278) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

130.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, PTT'nin hizmet kalitesine, zarar ettirildiği iddialarına, verilen hizmetlerin maliyet ve fiyatlarına  ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57279) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

131.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlardan müteahhitlerin güncel alacaklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57280) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

132.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, e-Devlet Kapısı'ndaki alanların düzenlemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57281) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

133.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, yerli üreticilerin desteklenmesine ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57282) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

134.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Sabuncubeli Tüneli inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57283) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)