TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 49

15 Aralık 2014 Pazartesi

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2547) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

2.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2548) (Dışişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2014)