TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 48

13 Aralık 2014 Cumartesi

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1005) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

2.- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1006) (Adalet; Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

 

Teklifler

1.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2536) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2537) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2538) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

4.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2539) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

5.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi     (2/2540) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile 2 Milletvekilinin; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2541) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler      Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in; 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2542) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

8.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2543) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2014)

9.- Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 4954 Sayılı Adalet Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2544) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

10.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2545) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

11.-  Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2546) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Plan ve Bütçe; Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6369) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

2.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sulama birliklerinde çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6370) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

3.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye verilmesine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6371) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, öğretmenlere anahat ve yüksek hızlı trenlerde indirim yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6372) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Suriye'de yaşanan gelişmelerin sınır bölgesine yakın turizm bölgelerine etkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6373) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

6.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Karadeniz Bölgesi'ndeki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6374) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, tarım arazilerinin kullanımına dair hazırlanan kamu spotunun gerçeklerle örtüşmediği iddiasına ve acele kamulaştırma yöntemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56855) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

2.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Abdullah Öcalan ile ilgili bazı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56856) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında kurulan siyasi partilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56857) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye-Kazakistan Milli Takımları arasında düzenlenen futbol maçında Passolig uygulamasının kullanılıp kullanılmadığına ve maça dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56858) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankarakart dolum makineleri olarak kullanılan SmartBanko'lara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56859) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Cerrahi Hastanesinde ateşli silah tedavisi gören yabancı uyruklu hastalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56860) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yedikule Bostanlarına dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56861) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

8.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar'ın, İzmir'de yaralı olarak otellerde kalan ve okul çağında sokaklarda dilencilik yapan yabancı uyruklulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56862) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

9.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 65 yaş üzeri vatandaşların Ankara'daki özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56863) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

10.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, TSE'nin ürün kontrol ve ölçüm hizmeti verdiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56864) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

11.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, elektrik dağıtım sektöründe gerçekleştirilen özelleştirmeler sonrası vatandaşların yaşadıkları sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56865) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

12.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, çarşı ve mahalle bekçilerinin özlük haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56866) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yırca'da termik santral inşaatı yapmayı planlayan şirket ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56867) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, görevden alınan okul müdürlerine ait yönetici değerlendirme formlarında tahribat yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56868) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun bahçe peyzajı için satın alınan ağaç ve bitkilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56869) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in İstanbul'da hücre evi bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56870) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dicle Vadisi'nin tarımsal nitelikli alan statüsünden çıkarılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56871) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Konutu'na Çankaya Köşkü'nde yer alan tarihi eserlerin taşınacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56872) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Konutu ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56873) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı tünellerin maliyetine ve hizmete açılma tarihlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56874) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on iki yıl içinde kaybedilen tarım arazilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56875) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tam gün eğitim, özel okullar için verilen teşvikler ve görevden alınan okul müdürleri gibi milli eğitime dair çeşitli konulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56876) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fatih Ormanı'na yapılması planlanan projeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56877) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Amasra'da kurulması planlanan termik santral ile Çatalağzı Termik Santrali arasında kurulacak enerji iletim hattı için kesilecek ağaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56878) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığında yürütme düzeyinde yapılan icraatları izlemek üzere bir değerlendirme ekibi oluşturulduğuna dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56879) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankaya Köşkü'nün akıbetine ve Köşk'ten Yeni Cumhurbaşkanlığı Binasına taşınacak eşyalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56880) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

27.-  Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, 3713 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen şehit ve gazi yakınları ile gazilerin özlük haklarındaki farklılıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56881) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

28.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Akhisar Sigara Fabrikası arazisinin kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56882) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

29.-  Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, PYD'nin lider kadrosunda PKK'lı yöneticiler bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56883) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

30.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatı çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56884) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için ağaç ithal edilip edilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56885) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan afet yönetimi çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56886) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara Ulaşım Ana Plan Çalışması (AUAP) 2038'e ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56887) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

34.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Tokat'ta kapatılan belediyelerin araçlarının hangi köy muhtarlıklarına verildiğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56888) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

35.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'de yapılan kamu ihaleleri için gazetelere ilan verilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56889) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

36.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir'deki su kirliliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56890) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

37.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da meydana gelen asansör kazalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56891) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

38.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, üniversitelerde yerel yönetimlerle ilgili bölümlere alınan öğrenci ve mezun sayıları ile mezunların istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56892) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

39.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, başdanışmanı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56893) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

40.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 6-7 Ekim Olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56894) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

41.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Tunceli seyahati sırasında ziyaret ettiği cemevine basın mensuplarının alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56895) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

42.-  İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılmış olan yapı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56896) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

43.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Balıkesir'in kırsal kesimlerinde kullanılan içme suyu ile ilgili açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56897) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

44.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Suruç'ta bir üsteğmenin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanına kullandığı ifadelerle ilgili soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56898) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

45.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Hopa-İstanbul uçuşlarında on sekiz yaş altı çocuklara yurt dışı uçuşu muamelesi yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56899) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

46.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, yurt dışına çıkma yasağı bulunan kişilerin Hopa-İstanbul uçuşu yapamamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56900) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yeni Cumhurbaşkanlığı Binası için Atatürk Orman Çiftliği'nde kesilen ağaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56901) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Balıkesir'de altmış mahallenin içme suyunda arsenik, nitrit ve nitrat bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56902) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

49.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir başdanışmanı tarafından yapılan yolsuzlukla ilgili açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56903) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

50.-  İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan LGBTİ bireylerin kimliklerini açıklamalarının önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56904) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

51.-  Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, 2002 yılından itibaren eşcinsel ve trans bireylerle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Alo Fetva Hattı'na sorulan sorulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56905) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

52.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56906) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

53.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56907) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çin'den ithal edilen ayakkabılarda bulunan kanserojen maddelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56908) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56909) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

56.-  İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, camilerden toplanıp Vakıflar Genel Müdürlüğünün deposunda saklandığı iddia edilen halıların akıbeti ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56910) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

57.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da satılan bir binaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56911) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

58.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Kobane'den kaçarak Türkiye'ye sığınanların yaşam koşullarına ve bu kişilere yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56912) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

59.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da kişilerin tapu bilgilerinin çalındığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56913) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

60.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, gazilerin ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56914) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

61.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya Sobacılar Çarşısı'nın boşaltılması kararına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/56915) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

62.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/56916) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

63.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/56917) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

64.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Ziraat Bankası tarafından gazetelere verilen bir ilana ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56918) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56919) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

66.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56920) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

67.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56921) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

68.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, televizyon yayınları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56922) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56923) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

70.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56924) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/56925) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

72.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/56926) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

73.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, protesto gösterilerine katılanlara uygulanan adli tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56927) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

74.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara Adliyesinde yaşanan sorunların çözülmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56928) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

75.-  Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, çocuk tutuklu ve hükümlülerle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56929) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, avukatların yeşil pasaport taleplerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56930) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

77.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, avukatlara yeşil pasaport alma hakkı verilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56931) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

78.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, noterlere yeşil pasaport alma hakkı verilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56932) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

79.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56933) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

80.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56934) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

81.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, cezaevlerinde uygulanan yayın yasağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56935) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

82.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda uygulanan hücre cezalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56936) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

83.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, terör suçundan cezaevinde bulunan hasta tutuklulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56937) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

84.-  Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, cezaevlerinde uygulanan yayın yasağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56938) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

85.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 30 Mayıs 2013 tarihinde dönemin Başbakan'ı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunun akıbetine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56939) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

86.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, engellilere yönelik eylemleri nedeni ile adalet önüne çıkarılan kimselere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56940) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

87.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya İl Müdürlüğünde hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ve siyasi ayrım yapıldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56941) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

88.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya İl Müdürlüğü tarafından verilen hizmetlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56942) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

89.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, şehit yakınları, gaziler ve engellilere yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56943) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

90.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'da aileler için yapılan projelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56944) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

91.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'da yoksul ailelere yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56945) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

92.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'da yardıma muhtaç ailelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56946) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

93.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56947) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

94.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56948) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

95.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56949) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

96.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, avukatların yeşil pasaport taleplerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56950) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56951) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

98.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56952) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

99.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Suriyeliler tarafından Gaziantep'te açılan iş yerlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56953) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56954) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

101.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, işsizlik fonunda biriken paradan işsiz vatandaşların yeterince yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56955) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

102.-   İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, seramik fabrikalarında çalışan işçilerin silikozis hastalığı açısından taranmasına ve fabrikaların denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56956) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

103.-   Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, İşsizlik Sigortası Fonu'nda Diğer Giderler olarak belirtilen giderlerin unsurlarına ve artışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56957) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

104.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözleşmeli memur ve işçi statüsünde çalışan üniversite mezunlarına kadro verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56958) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56959) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

106.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Medula Sistemi'nde yaşanan sorunlara ve hastalardan tahsil edilen reçete, ilaç katılım ve muayene bedellerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56960) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

107.-   Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, 18 yaşını doldurmuş lise mezunları ile 25 yaşını doldurmuş üniversite mezunlarına ailesinin geliri üzerinden tahakkuk ettirilen genel sağlık sigortası prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56961) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

108.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Karabük Eflani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan personel alımında usulsüzlük olduğu iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56962) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

109.-   İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, iş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56963) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

110.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'da faaliyet gösteren taş ve maden ocaklarına ve bunların denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56964) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

111.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56965) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

112.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56966) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

113.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, TOKİ'nin İzmir'in Çeşme ilçesinin bir mahallesindeki konut projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56967) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

114.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2015-2019 Stratejik Planı'nda Topçu Kışlası Projesi'ne yer verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56968) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

115.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da ev sahibi olup da tapularını alamayan vatandaşlara tapularının verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56969) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

116.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya ve Karaman'da 2003 yılından itibaren yabancılara yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56970) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56971) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

118.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kamuya ait araziler içerisinde pazarlık usulü ile satılanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56972) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

119.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan konutlar için indirim sözü verilmesine rağmen bu sözün tutulmadığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56973) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

120.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Manisa Turgutlu'daki nikel maden işletmesinin ÇED raporuna verilen onaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56974) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

121.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir'in Bergama ilçesindeki altın madeninde meydana gelen siyanürlü atık kazasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56975) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

122.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir parktan geçen yüksek gerilim hattına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56976) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

123.-   İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, yurt dışı teşkilatında görev yapan sözleşmeli personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56977) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56978) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56979) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

126.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, işsizlik oranındaki artışa ve alınacak önlemlere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56980) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

127.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56981) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

128.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56982) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

129.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, elektrik abonelerine ve elektrik faturalarındaki çeşitli kesintilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56983) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

130.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki HES için gerekli suyu sağlayacak boru hattında meydana gelen hasara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56984) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

131.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı bir köyde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56985) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56986) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

133.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün, MİGEM'in kullandığı MYBS sisteminin devre dışı bırakılmasına ve yeni sisteme geçiş ile ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56987) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

134.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin Türkiye Kömür İşletmelerinden olan alacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56988) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

135.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, bir maden firmasının TKİ Genel Müdürlüğü ve ELİ Müessese Müdürlüğü kayıtlarında hakedişinin görünüp görünmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56989) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

136.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir'in Bergama ilçesindeki altın madeninde meydana gelen siyanürlü atık kazasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56990) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

137.-   İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir mahalledeki elektrik kesintisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56991) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56992) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

139.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56993) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

140.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir parktan geçen yüksek gerilim hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56994) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

141.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Türk futbolcuların istenilen başarıyı elde edememesinin nedenlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56995) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

142.-   Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, inancı ve etnik kimliği nedeniyle saldırıya maruz kaldığı iddia edilen bir futbolcuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56996) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

143.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da kış oyunları için ulusal veya uluslararası şampiyona yapılmasına ve öğrencilerin yurt sorunlarının giderilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56997) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

144.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, Folkart Altay Alsancak Stadyumu'na ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56998) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

145.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, amatör futbol kulüplerine yönelik tesis yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56999) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

146.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'da bulunan öğrenci yurtlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57000) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57001) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

148.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'un Görele ilçesine yurt yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57002) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

149.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57003) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

150.-   Muğla Milletvekili Tolga Çandar'ın, Muğla'nın Milas ilçesinde bazı tarım arazilerinin kum ocakları tarafından kullanılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57004) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

151.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Bakanlıkça yayınlanan kamu spotlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57005) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

152.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tahıl, çeltik, mısır ve ayçiçeği rekoltelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57006) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

153.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2005-2013 yılları arasında bazı tarım ürünlerinin ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57007) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

154.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TMO'nin yaptığı tarım ürünü alımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57008) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

155.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, bütçede tarımsal desteklerin oranına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57009) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

156.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, TMO'nun hububat piyasalarını düzenlemekte yetersiz kaldığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57010) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

157.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun hizmet verdiği illere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57011) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57012) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57013) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'ın Beşiri ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu hayvanları telef olan vatandaşlara destek verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57014) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57015) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57016) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

163.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Suriyeliler tarafından Gaziantep'te açılan iş yerlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57017) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57018) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

165.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Çin'den ithal edilen bazı ürünlerde zehirli madde bulunduğuna dair iddialara ve yapılan denetimlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57019) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

166.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57020) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

167.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57021) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

168.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bayburt'taki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57022) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

169.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aksaray'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57023) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

170.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Zonguldak'taki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57024) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

171.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Van'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57025) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

172.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Uşak'taki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57026) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

173.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şanlıurfa'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57027) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

174.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tunceli'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57028) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

175.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sivas'taki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57029) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

176.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sinop'taki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57030) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

177.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Siirt'teki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57031) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

178.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57032) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

179.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kars'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57033) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

180.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırıkkale'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57034) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

181.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karaman'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57035) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

182.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hakkari'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57036) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

183.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bayburt'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57037) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

184.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gümüşhane'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57038) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

185.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aksaray'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57039) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

186.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Giresun'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57040) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

187.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Zonguldak'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57041) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

188.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Van'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57042) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

189.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Malatya Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57043) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

190.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Adana Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57044) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

191.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57045) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

192.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Aydın Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57046) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

193.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57047) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

194.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Batman Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57048) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

195.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Bursa Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57049) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

196.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Denizli Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57050) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

197.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57051) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

198.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Bolu İzzet Baysal Üniversitesinde bazı öğrenci gruplarına yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57052) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

199.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Suriyeli sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57053) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

200.-   Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, son üç ayda işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57054) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

201.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin norm kadro sayısına, norm kadro fazlası olarak başka illere gönderilen personele ve belediyede yapılan işe alımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57055) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

202.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki taksicilere taksi plakası verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57056) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

203.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, meslek odalarının vize ve onay yetkilerinin kaldırılmasına ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine onay için gelen proje ve sicil durum belgelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57057) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

204.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Taksim Kışlası Projesi'nin yeniden gündeme getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57058) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

205.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Hakkari'de iki avukatın polis tarafından darp edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57059) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

206.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'ün Genç Belediyesi tarafından yapılan bir ihaleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57060) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

207.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, DAİŞ çetelerinin Türkiye'ye ait buğday siloları içinden Kobane'ye saldırıda bulunduğuna dair iddialara ve Şanlıurfa Valisi tarafından yapılan açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57061) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57062) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

209.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57063) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

210.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57064) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

211.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen tarihi eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57065) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

212.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa Müzesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışanların maaşlarının gecikmeli olarak ödenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57066) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

213.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'yla fotoğraf çektiren Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının uyarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57067) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57068) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

215.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin Kemer'de bulunan su sporları parkur alanını bir derneğe kiralamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57069) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

216.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, işsizlik fonunda biriken paradan usulsüz harcamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57070) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57071) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

218.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'nın Kemer ilçesinde ön ödemeleri yapılan 2B arazilerinin satışının durdurulmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57072) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

219.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, 2003 yılından bu yana yapılan özelleştirmelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57073) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

220.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan su sporları parkur alanıyla ilgili Kemer Kaymakamlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalan protokole ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57074) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

221.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'da 1744 sayılı Kanun'a göre orman kapsamı dışına çıkarılan ve 2B olarak yeniden işlem gören arazilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57075) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

222.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kamuoyundan gizlenen yedek ödenek bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57076) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

223.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şırnak ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57077) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

224.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şanlıurfa ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57078) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

225.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sivas ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57079) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

226.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sinop ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57080) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

227.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Siirt ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57081) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

228.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Rize ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57082) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

229.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ordu ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57083) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

230.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Niğde ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57084) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

231.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Nevşehir ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57085) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

232.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Muş ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57086) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

233.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Gemlik Halk Eğitim Merkezi Eski Müdürü'ne yapılan mülakata ve Müdürlüğe yapılan yeni atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57087) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

234.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlığa bağlı okullardaki yönetici değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57088) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

235.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, bir lisenin taşıdığı bağışçı ismi değiştirilmek suretiyle imam hatip lisesine dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57089) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

236.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Bursa'da engelli bir öğrencinin uzak bir okula yerleştirildiği için eğitimine devam edememesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57090) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

237.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, yapı ressamlığı öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57091) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

238.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, bilişim teknolojileri öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57092) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

239.-   Şırnak Milletvekili Selma Irmak'ın, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57093) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

240.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, okul müdürlüğü için yapılan mülakatlara ve bu çerçevede İzmir'de meydana gelen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57094) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

241.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57095) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

242.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Karabük Eflani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan personel alımında usulsüzlük olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57096) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

243.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okula devam etmeyen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57097) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

244.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir'de bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin ayrımcılık yaptığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57098) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

245.-   Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Bolu İzzet Baysal Üniversitesinde bazı öğrenci gruplarına yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57099) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

246.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, uzman jandarmaların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57100) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

247.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, uzman jandarmaların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57101) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

248.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 22 Kasım 2014 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Tugay Komutanlığına ait iki servis aracına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57102) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

249.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan bir açıklamaya konu şahıs hakkında yapılan işlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57103) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

250.-   İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçe sınırları içindeki bir bölgede bulunan zeytinlerin toplanıp satılmasına dair ihaleye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57104) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

251.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, orman işçilerinin sosyal güvenliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57105) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

252.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tarım arazilerinin sulaması için önem taşıyan kanallardaki suyun niteliğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57106) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

253.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'da HES projeleri için kesilen ağaçlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57107) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

254.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'da HES projesinde gerekli önlemleri almadığı ve çevreye zarar verdiği için ceza alan enerji şirketlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57108) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

255.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, hakkında yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı verilen HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57109) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

256.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, HES projesi yürütülen illerde vatandaşlara yeterli miktarda içme ve kullanma suyu bırakmadığı tespit edilen enerji şirketlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57110) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

257.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, orman muhafaza memuru alımı için yapılan sınava ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57111) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

258.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, asal orman ağaçlarına yönelik envanter çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57112) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

259.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da asal orman ağaçlarına yönelik envanter çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57113) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

260.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kaz Dağları civarında yapılması planlanan HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57114) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

261.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'da 1744 sayılı Kanun'a göre orman kapsamı dışına çıkarılan ve 2B olarak yeniden işlem gören arazilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57115) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

262.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ODTÜ Ormanı ve Eymir Gölü'ndeki ağaç kesimi ve yapılaşma tartışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57116) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

263.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman Kahta'daki bir köyde bulunan sulama amaçlı göletteki balıkların ölümüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57117) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

264.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, İskenderun'da bir sağlık merkezindeki çocuk kreşinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57118) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

265.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Dumlupınar Üniversitesi merkez yerleşkesi içerisinde bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57119) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

266.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya Devlet Hastanesi yapımına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57120) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

267.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kanser hastalarının ilaca ulaşımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57121) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

268.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57122) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

269.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünün bazı aile hekimlerinin sözleşmesini feshetmek istediğine dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57123) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

270.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da meydana gelecek olası bir depreme karşı yapılan hazırlıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57124) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

271.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57125) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

272.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, MS hastalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57126) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

273.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, özel hastanelere girişte parmak izi veya avuç içi taraması yapılmasını gerektiren SGK düzenlemesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57127) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

274.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, akıllı ilaç, akıllı muayene ve akıllı tetkik konularında yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57128) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

275.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Onkoloji Hastanesinden kemoterapi ilaçlarının çalındığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57129) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

276.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir'in Bergama ilçesindeki altın madeninde meydana gelen siyanürlü atık kazasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57130) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

277.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ağız ve diş sağlığı konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57131) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

278.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yerli insülin üretilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57132) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

279.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Onkoloji Hastanesinden kemoterapi ilaçlarının çalındığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57133) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

280.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, uyuşturucu madde bağımlılarının tedavisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57134) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

281.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, İstanbul-Edirne ve Tekirdağ-Muratlı yolcu tren seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57135) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

282.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul'da yapılması planlanan üçüncü havalimanına ait ihale şartnamesinin sonradan değiştirildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57136) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

283.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul'da yapılması planlanan üçüncü havalimanına ait yer tesliminin yapılamadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57137) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

284.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul'da yapılması planlanan üçüncü havalimanının projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57138) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

285.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlıktan ihale alan firmalarla bazı yöneticilerin ticari ilişkileri bulunduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57139) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

286.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İstanbul'da yapılması planlanan üçüncü havalimanı ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57140) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57141) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

288.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Tunceli Merkez'e bağlı bir köyde yapılmak istenen baz istasyonuna giden yola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57142) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

289.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadrolu işçilerin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57143) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

290.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57144) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

291.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Trabzon ilini Bayburt iline ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan yolla ilgili projeye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57145) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

292.-   Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki bir köy yolu ihalesinin şartlarına ve yola soğuk asfalt dökülmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57146) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

293.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Nissibi Köprüsü için satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57147) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

294.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarruflar için alınan izinlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57148) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

295.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, TBMM'de düzenlenen bir konferansta konuşmacı tarafından sarf edilen bazı sözlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/57149) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)