TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 46

11 Aralık 2014 Perşembe

 

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Fransız Toplumu Hükümeti, Valonya Hükümeti ve Brüksel-Başkent Bölgesi Fransız Toplumu Komisyonu Heyeti Arasında Kültür, Eğitim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/549) (S. Sayısı: 658) (Dağıtma tarihi: 11.12.2014) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Müteahhitlik ve Müşavirlik Alanında Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/908) (S. Sayısı: 659) (Dağıtma tarihi: 11.12.2014) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/944) (S. Sayısı: 660) (Dağıtma tarihi: 11.12.2014) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/951) (S. Sayısı: 661) (Dağıtma tarihi: 11.12.2014) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 11.12.2014) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/984) (S. Sayısı: 663) (Dağıtma tarihi: 11.12.2014) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, devlet yurtlarının yeterliliğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52676)

2.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, amatör, profesyonel ve engelli spor kulüplerinin sayısına, spor kulüplerine sağlanan desteğe ve spor salonlarının sayısının artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52677)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, olağanüstü genel kurulları mahkemeye taşınan spor federasyonlarına ve Spor Genel Müdürü'nün Türkiye Buz Hokeyi Federasyonuyla ilgili tutumu hakkındaki iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52678)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 2014-2015 programından çıkarıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54525)

5.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, Hükümetin Suriye politikasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54526)

6.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın, imam hatip ve müezzinler için başlatılan rotasyon uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54527)

7.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı bütçe ödeneği, harcama miktarları ve personel sayısındaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54528)

8.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, ülkemiz üzerinden Kobani'ye koridor açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54529)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54530)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığında şahsa bağlı eğitim uzmanı kadrosuna atananların mali ve özlük haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54531)

11.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54532)

12.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2014 yılında Giresun'da yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54534)

13.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca 2014 yılında Giresun'da yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54535)

14.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce 2014 yılında Giresun'da yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54536)

15.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2002-2014 yılları arasında İŞKUR tarafından yapılan işe yerleştirmelerde uygulanan yönteme ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54538)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Orman Çiftliğinde yapılan bina için yurt dışından ağaç ithal edildiği iddialarına ve binanın iskan iznine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54540)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, mitomani ve hubris sendromu teşhisi konan hasta sayısına ve tedavilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54541)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 81 ilde mobil fişleme ekipleri kurulduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54542)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki Kanada, Belçika, Almanya, ABD ve Fransa Başkonsolosluklarına gönderilen içinde sarı renkli tozlar bulunan zarflara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54543)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Milli Savunma Bakanlığına ait arazinin TOKİ'ye devredildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54544)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gazi Üniversitesindeki işe alım ve işten çıkarmalara ve Ankara Ulaşım Ana Planı 2038 projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54545)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı bir kitabın ihalesine ve basımı yapan şirkete ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54547)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SGK'nın vakıf üniversiteleri dahil resmi sağlık hizmet sunucularına yaptığı fazla ödemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54548)

24.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Karaman'ın Ermenek ilçesinde sel baskınının meydana geldiği maden ocağına ve madenlerde işçi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54549)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Orman Çiftliğinde inşa edilen binanın kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54550)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Atatürk Orman Çiftliğinde inşa edilen bina için kesilen ağaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54551)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı nedeniyle AOÇ'nin SİT alanı statüsünün değişeceğine ve Devlet Mezarlığı Tören Yolunun kapatılacağına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54552)

28.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Cebeci İnönü Stadyumu'nun yıkılarak yerine AVM yapılması kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54553)

29.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İnsan Hakları İzleme Örgütünün Türkiye raporundaki bazı tespitlere ve hükümet politikalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54554)

30.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, DEİK'in Ekonomi Bakanlığına bağlanmasına ve yönetmeliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54555)

31.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, PKK tarafından gasp edilen 400 kilo patlayıcıya ve sorumlularla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/54559)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54560)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, borçlanma ve finansman ile ilgili çeşitli verilere ve Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54561)

34.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesi uyarınca belediyelerce çeşitli kamu kurumlarına gönderilen mali tablolara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54562)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54563)

36.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün, üç IŞİD militanının tutukluluk hallerinin devam edip etmediğine ve takas iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54565)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'ta yaşanan adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54566)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da yaşanan adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54567)

39.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, şeref aylığı alan gazilere ve iki farklı şeref aylığı uygulamasının sonlandırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54568)

40.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'ta ailelere sağlanan sosyal desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54569)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54570)

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da ailelere sağlanan sosyal desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54571)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54575)

44.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, şeker pancarında polar oranının düşük çıkmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54576)

45.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Soma'da Dereköy Torbalama Tesislerinde çalışan taşeron işçilerin çalışma şartlarına dair iddiaların incelenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54578)

46.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, emeklilerin banka promosyonu almalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54579)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54580)

48.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, SGK tarafından 8490 gün prim yatırarak emekli olmuş ve emekli maaşlarının iadesi talep edilen kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54581)

49.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, maden ocaklarının kapatılmaması için aracı olan kişilere ve maden ocaklarındaki işçi ölümlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54582)

50.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, hizmet yılını ve prim ödeme gün sayısını tamamladığı halde öngörülen yaşı doldurmadığı için emekli olamayan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54583)

51.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağında meydana gelen maden kazası ile ilgili iddialara ve maden kazalarının engellenmesi için yapılması gereken çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54584)

52.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağında meydana gelen maden kazasına ve maden ocaklarının denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54585)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54586)

54.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir taş ocağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54587)

55.-  İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Marmara Denizi çevresindeki sanayi tesislerinden kaçında arıtma tesisi bulunduğuna ve 2002 yılından bu yana denizi kirletme sebebiyle deniz vasıtalarına kesilen cezalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54588)

56.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, gözaltına alındığı iddia edilen bir gazeteciye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54616)

57.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, uzman jandarmaların özlük sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54617)

58.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde çıkarılan yangınlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54618)

59.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı bir köyün terörden etkilenen yerler listesine alınmasına ve köylüler için yeni bir yerleşim yeri yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54619)

60.-  Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, Karadeniz Teknik Üniversitesinde bir öğrenciye saldırıda bulunan kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54620)

61.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanıp bağlanmayacağına dair yazılı soru önergesinin cevaplanmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54621)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54622)

63.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bir film yönetmeninin saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54623)

64.-  Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Erzurum Yenişehir'de kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan bir projenin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54624)

65.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir parkta yapacağı düzenleme için yıkılacak binalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54625)

66.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesi uyarınca belediyelerce çeşitli kamu kurumlarına gönderilen mali tablolara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54626)

67.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, belediyelerin borçlanma izin taleplerine ve bu taleplerin değerlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54627)

68.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, son yapılan TOMA ihalesine ve Türkiye'de bulunan TOMA'lara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54628)

69.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da Kızılay Güvenpark minibüs duraklarındaki yoğunluğun sebeplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54629)

70.-  İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın, İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı bir mahallede yürüyüş parkı içerisinden yüksek gerilim hattı geçirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54630)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54631)

72.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesi uyarınca belediyelerce çeşitli kamu kurumlarına gönderilen mali tablolara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54632)

73.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 2014-2015 yıllık programına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54633)

74.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Fazıl Say'ın eserlerinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın programından çıkarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54634)

75.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Uluslararası İzmir Film Festivalinin 2013 ve 2014 yıllarında düzenlenmemesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54635)

76.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan bir kanalizasyon kazısı sırasında ortaya çıkan tarihi kalıntılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54636)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54637)

78.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Fethiye'ye bağlı Kayaköy'de alınan restorasyon kararına ve Kayaköy'ün imara açılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54638)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Huber Köşkü'nün 49 yıllığına özel bir şirkete kiralandığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54639)

80.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, yeni kimlik kartlarının ücretlendirilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54640)

81.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, gelir uzmanlığına girişte yazılı sınavın kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54641)

82.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir'in Urla ilçesinde bir hazine arazisinin bir vakfa tahsis edildiğine dair iddialara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54642)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54643)

84.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Belediye Kanunu'nun 68'inci maddesi uyarınca belediyelerce çeşitli kamu kurumlarına gönderilen mali tablolara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54644)

85.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, 2011-2013 yıllarında bütçeye konan belediyelere yardım ödeneğinden yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54645)

86.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Bakanlığa bağlı okullarda yapılan yönetici değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54646)

87.-  İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün bazı araştırma görevlilerinin göreve iadesiyle ilgili mahkeme kararlarını uygulamadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54647)

88.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İzmir'deki okul ve öğrenci sayılarına ve depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54648)

89.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'ta eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54649)

90.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, memur öğretmen olup atanamayan kişilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54650)

91.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı köylerde ikamet eden öğrencilerin okullarına ulaşım sorununun giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54651)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54652)

93.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, TEOG kapsamında yapılan nakillerle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54653)

94.-  Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, eğitim tür ve kademelerine göre derslik ve laboratuvar sayısına, eğitim harcamalarına ve çeşitli verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54654)

95.-  Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54655)

96.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54656)

97.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği taslağında öğretmenlere rotasyon uygulaması getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54657)

98.-  İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, TEOG kapsamında yürütülen nakil işlemlerine dair çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54658)

99.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, üniversitelerde gerçekleştirilen öğrenci konseyi seçimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54659)

100.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Kars'ın Selim ilçesine bağlı bir köydeki ilköğretim okulunun eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54660)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54662)

102.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'daki HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54665)

103.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'ta sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54670)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54671)

105.-   Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ndeki doktor eksikliğinin giderilmesine ve Hastane'nin donanım ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54672)

106.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ağrı'da sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54673)

107.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, özel hastanelere dair çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54674)

108.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, çadırkentlerde yaşayan Kobanili sığınmacıların sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54675)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54676)

110.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54677)

111.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, PTT tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54678)