TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 45

10 Aralık 2014 Çarşamba

 

 

Teklifler

1.- Bursa Milletvekilleri Mustafa Öztürk ve Hakan Çavuşoğlu ile 56 Milletvekilinin; Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazaların Kuruluş ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun Teklifi (2/2527) (Adalet İçişleri Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu ve 4 Milletvekilinin; Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2528) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2014)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, KOAH ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6367) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

2.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Devlet Tiyatrolarına ait bir binanın Vakıflar Genel Müdürlüğünce tahliyesinin istendiği yönündeki iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/6368) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'ın, ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacı sayısına, Suriyeli sığınmacılara verilen izin ve desteklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56302) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl'de emniyet mensuplarına yapılan saldırının faillerinin Genç ilçesinde bir araçta ölü ele geçirildiği şeklinde açıklanan olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56303) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

3.- Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in, çözüm süreci kapsamında kurulacağı iddia edilen sekretaryaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56304) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2002-2014 yılları arasında meydana gelen telefon dolandırıcılığı vakalarına ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56305) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Alman istihbarat birimlerinin Türkiye'de dinleme ve istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56306) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, İngiliz istihbarat birimlerinin Türkiye'de dinleme ve istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56307) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

7.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ABD istihbarat birimlerinin Türkiye'de dinleme ve istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56308) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

8.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56309) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

9.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, emekli, malul, dul ve yetimlerin banka promosyonlarından faydalanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56310) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TOKİ'den konut satın alan milletvekillerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56311) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, milli gelir hesaplama sisteminde değişiklik yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56312) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Irak ve Suriye üzerinden ülkemize kaçak yollarla getirilen ve yetkili makamlarca tespit edilen tarihi eserlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56313) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

13.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, atıl kalan kamu binalarının vatandaşların kültürel ve sosyal ihtiyaçları için kullanılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56314) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

14.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/56315) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

15.-  Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan bir medresenin ihyasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/56316) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

16.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56317) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

17.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56318) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

18.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56319) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

19.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, TRT'nin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaptığı yayınlar nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından cezalandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56320) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

20.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56321) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

21.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, TRT'de yayınlanan spor programlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56322) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

22.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/56323) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

23.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Osmaniye T Tipi Cezaevinde mahkumlara yönelik uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56324) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

24.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56325) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

25.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da yaşanan adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56326) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

26.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, LGBT tutuklu ve hükümlülerin sorunlarına ve özel ihtiyaçlarına yönelik ceza infaz kurumu personeline verilen eğitimlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56327) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, LGBT bireylerin haklarının tanınması ve korunmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56328) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, açıktan atama yoluyla yapılan memur alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56329) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, fazla çalışma ücretlerinin ödenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56330) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

30.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, personel tayin kararlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56331) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

31.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56332) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

32.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56333) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

33.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, %40 ve üzeri engeli bulunan vatandaşların ücretsiz seyahat haklarını kullanmalarına ve belediyelerle ilgili şikayetlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56334) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

34.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56335) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

35.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56336) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

36.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, LGBT bireylere sağlanan sosyal yardım ve sosyal koruma hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56337) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, LGBT bireylerin sorunlarının çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56338) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

38.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da ailelere sağlanan sosyal desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56339) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

39.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56340) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

40.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56341) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

41.-  İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, İstanbul'un 2017 Avrupa Yeşil Başkenti yarışmasına adaylık başvurusuna ve İstanbul'daki yeşil alanlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56342) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

42.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56343) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

43.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56344) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

44.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Turgutlu Çaldağı'nda bulunan nikel madenine yönelik olarak yapılan TÜBİTAK projesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56345) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

45.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56346) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

46.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56347) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

47.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının ILO'ya uygunluğuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56348) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

48.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı denetim elemanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56349) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

49.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, gelişim geriliği bulunan çocukların ayakta dik durma sehpasından yararlanabilmeleri için sekiz yaş şartının kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56350) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

50.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Osteogenezis Imperfecta vakalarına ve diş yokluğu yaşayan engelli bireylerin implant ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56351) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

51.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, ağır engelli çocuğu bulunan annelerin erken emeklilik haklarını kullanabilmeleri için kanun ile yönetmelik arasındaki farklılığın giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56352) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

52.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2003-2014 yılları arasında akülü tekerlekli sandalye temin edilen ve edilmeyen engelli vatandaşların sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56353) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

53.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56354) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

54.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56355) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

55.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, LGBT bireylerin işgücüne katılımının desteklenmesi çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56356) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

56.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, maden ocaklarına ve madenlerde çalışan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56357) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

57.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, bir fabrikada greve destek veren işçilerin işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56358) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

58.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, SGK'dan alınan emekli maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56359) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

59.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56360) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

60.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından Bingöl, Bitlis ve Batman'da verilen teminat mektuplarına ve yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56361) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

61.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından Muş, Şırnak ve Hakkari'de verilen teminat mektuplarına ve yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56362) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

62.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'da verilen teminat mektuplarına ve yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56363) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından Ardahan'da verilen teminat mektuplarına ve yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56364) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından Kars, Iğdır ve Ağrı'da verilen teminat mektuplarına ve yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56365) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

65.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta verilen teminat mektuplarına ve yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56366) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, İller Bankası tarafından Van, Adıyaman ve Siirt'te verilen teminat mektuplarına ve yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56367) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

67.-  İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan bir taş ocağının halk sağlığına zarar verdiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56368) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

68.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Adıyaman'da inşa edilecek Koçali Barajına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56369) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

69.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, kentsel dönüşüm projelerine ve İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde kentsel dönüşüm için vatandaşlardan talep edilen ücretlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56370) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

70.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56371) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında istenmeyen kişi ilan edilen ve geri çağrılan diplomatlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56372) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

72.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56373) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

73.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'nın ekonomik durumuna ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56374) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

74.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56375) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

75.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da bulunan maden sahalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56376) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

76.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Lojistik Müdürlüğünün kapatıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56377) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

77.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Lojistik Müdürlüğünün kapatıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56378) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

78.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün özelleştirileceği iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56379) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

79.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı köylerde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56380) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

80.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın elektrik tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56381) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

81.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56382) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

82.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'a stadyum ve kapalı spor salonu yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56383) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

83.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir mahallede hayvancılık faaliyeti yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56384) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

84.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56385) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

85.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'daki hayvancılığın geliştirilmesine ve depremden sonra kapanan Et ve Süt Kurumu Van Kombinasının tekrar faaliyete geçmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56386) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

86.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Adıyaman'da inşa edilecek Koçali Barajına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56387) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

87.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, fındık bahçesi sökülerek alternatif ürüne yönlendirilen üreticilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56388) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

88.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, fındık üreticilerinin bahçelerinin gençleştirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56389) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

89.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da transit taşımacılık rejimine aykırı olarak yapılan kaçakçılığa ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56390) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

90.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56391) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

91.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da provokasyonlara karışan emniyet mensuplarının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56392) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

92.-  Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş'in, İzmit Limanı'nın IŞİD'e katılmak isteyenlerce kullanıldığına dair Interpol yetkililerince yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56393) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

93.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kütüphane binasının müze yapılması kararına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56394) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

94.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Düzce'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56395) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

95.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kilis'teki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56396) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

96.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karabük'teki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56397) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

97.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yalova'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56398) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

98.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ardahan'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56399) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

99.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bartın'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56400) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

100.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şırnak'taki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56401) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

101.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Batman'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56402) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

102.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırıkkale'deki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56403) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

103.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Karaman'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56404) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

104.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, TOKİ'nin İzmir'in Çeşme ilçesinin bir mahallesindeki konut projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56405) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

105.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, İzmir Kemalpaşa ilçesinde önceki belediye başkanının başlattığı cami projesinin yeni başkan tarafından durdurulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56406) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

106.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'deki Merkezi İş Alanı Projesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56407) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

107.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, D-100 Karayolu Hereke Kavşağı girişine yapılan yaya üst geçidine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56408) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

108.-   Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56409) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

109.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin mazot, tuz ve kum parasının 2015 yılı bütçesinde artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56410) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

110.-   İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, Denizli Büyükşehir Belediyesine yapılan engelli büro memuru alımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56411) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

111.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa Sarıgöl Belediyesi hizmet binasının inşaatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56412) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

112.-   İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, Diyarbakır Çüngüş belediye binasında bulunan bir tabelanın kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56413) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

113.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Suriyeliler tarafından Gaziantep'te açılan iş yerlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56414) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

114.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, polis kolejlerinin kapatılmak istendiği yönündeki iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56415) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

115.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, avukatların yeşil pasaport taleplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56416) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

116.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son altı ayda işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56417) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

117.-   Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, PYD'nin lider kadrosunda PKK'lı yöneticiler bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56418) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

118.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, muhtarlara yol ödeneği verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56419) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'daki bağlı kurum ve kuruluş binalarının depreme dayanıklılığına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56420) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

120.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Bakanlığın memur adaylarını fişlediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56421) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

121.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Keçiören'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında bir aday için asılmış olan afişlerin hâlâ kaldırılmamış olmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56422) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

122.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı PKK'lılar için Diyarbakır'da taziye çadırı kurulmasına ve yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56423) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

123.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen bölücü terör örgütü yanlısı yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56424) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

124.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 22 Kasım 2014 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Tugay Komutanlığına ait iki servis aracına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56425) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

125.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yabancılara ait araçlara verilen geçici trafik belgesi ve tescil plakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56426) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

126.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yürüme güçlüğü çeken ve yatağa bağlı hastaların robot yardımıyla yürümelerini sağlayan teknolojiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56427) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

127.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56428) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

128.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'taki Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığında görev yapan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan uzman çavuşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56429) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

129.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Artvin'in Arhavi ilçesinde kaldığı evde ölü olarak bulunan polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56430) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

130.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gezi Olaylarında görev alan emniyet mensupları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56431) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

131.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Onkoloji Hastanesinden kemoterapi ilaçlarının çalındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56432) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

132.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bomba imha robotlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56433) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

133.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan bir dernek binasına asılan bayraklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56434) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bomba imha olayları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56435) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'da meydana gelen sağanak yağış sonrası belediye hizmetlerinde yaşanan aksaklıklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56436) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56437) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakan'ın Tunceli ziyaretinde alınan güvenlik önlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56438) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

138.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bazı PKK'lılar için Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde taziye çadırı kurulmasına ve yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56439) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

139.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Erzurum'un Tekman ilçesinde öldürülen bir vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56440) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

140.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Karabük Eflani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan personel alımında usulsüzlük olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56441) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

141.-   Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Atatürk Üniversitesinde bir öğrencinin polis tarafından tehdit edildiğine dair iddiaların incelenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56442) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.11.2014)

142.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki üst düzey yönetici tayinlerine ve bu tayinlerde çözüm sürecinin etkisinin olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56443) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

143.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili bazı il emniyet müdürlüklerine gönderilen bir talimata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56444) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

144.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Manisa Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56445) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

145.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56446) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

146.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56447) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

147.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Muğla Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56448) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

148.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Ordu Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56449) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

149.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Sakarya Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56450) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

150.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56451) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

151.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56452) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

152.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56453) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

153.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56454) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

154.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56455) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

155.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56456) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

156.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir talimat kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56457) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

157.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56458) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

158.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kıdemli başpolis memuru ve başpolis memurlarının görev ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56459) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

159.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çankırı'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56460) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

160.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56461) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

161.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56462) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

162.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56463) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

163.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56464) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

164.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56465) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

165.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Çanakkale'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56466) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

166.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56467) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

167.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56468) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

168.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56469) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

169.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir soruşturma kapsamında bazı emniyet personelinin gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56470) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

170.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir soruşturma kapsamında bazı emniyet personelinin gözaltına alınmasına ve yargı sürecine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56471) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

171.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56472) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

172.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, köylere hizmet götürme birliği personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56473) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çanakkale'de iki üniversite öğrencisinin darp edilmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56474) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadro fazlalığı nedeniyle üst düzey emniyet müdürlerinin emekliye sevk edileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56475) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

175.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Muş'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56476) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

176.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ardahan'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56477) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

177.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Mardin'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56478) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

178.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bartın'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56479) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

179.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Malatya'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56480) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

180.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şırnak'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56481) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

181.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kırşehir'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56482) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

182.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Batman'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56483) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

183.-   İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın, Edirne Valisi tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56484) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

184.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'ın Beşiri ilçesinde yağmur nedeniyle hayvanları telef olan vatandaşlara yardım edilip edilmediğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56485) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

185.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56486) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

186.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56487) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

187.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hastanelerden çalınan tıbbi malzemeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56488) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde mağarada yaşayan bir aileye yardım edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56489) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'da bir engelliyi darp eden saldırganın yakalanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56490) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

190.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, engellilere yönelik suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56491) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

191.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir av bayisinden çalınan silahlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56492) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56493) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

193.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde baskıyla kepenk kapatan esnaflar olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56494) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

194.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da bir polis aracına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56495) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

195.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da bir polis aracına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56496) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

196.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman'da düzenlenen bir cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56497) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

197.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesinin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56498) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

198.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı bir mahallenin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56499) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

199.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki köylerde yaşanan altyapı sıkıntısının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56500) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

200.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56501) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

201.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56502) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

202.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56503) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

203.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa Otogarı'nda IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle yakalanan üç kişiye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56504) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

204.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56505) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

205.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bütçe görüşmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56506) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

206.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56507) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

207.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yapılan bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56508) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

208.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da yolu kapatıp trafik kontrolü yaptığı iddia edilen bir gruba ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56509) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

209.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Erzurum'un Palandöken ilçesinde yapılan bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56510) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

210.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'de yapılan bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56511) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

211.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56512) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

212.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56513) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

213.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56514) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

214.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan bir gösteriye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56515) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

215.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan bir yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56516) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

216.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Diyarbakır'da yolu kapatıp trafik kontrolü yaptığı iddia edilen bir gruba ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56517) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

217.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nün restorasyonuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56518) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

218.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, emniyet amirleri arasındaki farklılıkların giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56519) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

219.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Ankara Çayyolu Metrosuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56520) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

220.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki arazi yolsuzluğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56521) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

221.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çankırı'da yaşanan adli vakalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56522) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

222.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, polislere tahsis edilen araçlara ve bakımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56523) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

223.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bonzai kullanımındaki artışa ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56524) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

224.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Sahil Güvenlik Komutanlığında bütçe geliri olarak kaydedilmesi gereken bazı kira gelirlerinin özel gelir olarak kaydedilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56525) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

225.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yapılan operasyon tazminatı ödemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56526) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

226.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Jandarma Genel Komutanlığında bütçe geliri olarak kaydedilmesi gereken bazı kira gelirlerinin özel gelir olarak kaydedilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56527) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

227.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56528) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

228.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56529) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

229.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün mülkiyeti Hazine'ye ait olan bazı taşınmazları başka kurumlara devretmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56530) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

230.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56531) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

231.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Midyat'taki AFAD kampında Suriyeli bir kadına tecavüz eden şoför hakkında yapılan işlemlere ve Suriyeli kadın ve çocukların korunmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56532) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

232.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56533) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

233.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, belediyelerde balıkçılık ve su ürünleri müdürlükleri oluşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56534) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

234.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56535) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

235.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma haklarını kullanırken yaşadıkları sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56536) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

236.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56537) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

237.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, 2013 ve 2014 yıllarında kurban derilerini kaçak olarak topladığı tespit edilen dernek ve vakıflara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56538) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

238.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56539) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

239.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin görev alanına giren faaliyetlerde son iki yıl içinde meydana gelen iş kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56540) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

240.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56541) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

241.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görev yeri değiştirilen, hakkında disiplin soruşturması açılan ve meslekten ihraç edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56542) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

242.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, geçici ve gönüllü köy korucularının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56543) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

243.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56544) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

244.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56545) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

245.-   Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56546) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

246.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56547) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

247.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı bir köyün yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56548) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2014)

248.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56549) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

249.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56550) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

250.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56551) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

251.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı tarafından 30 ildeki emniyet müdürlüklerine gönderildiği iddia edilen yazı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56552) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

252.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Adıyaman'da inşa edilecek Koçali Barajına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56553) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

253.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Sancaktepe Belediyesinin ruhsat işlemlerini tamamlama süresine ve taşınmazlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56554) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

254.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşlardan talep edilen ücretlere ve İstanbul Sancaktepe Belediyesinin uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56555) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

255.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56556) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

256.-   İstanbul Milletvekili Müslim Sarı'nın, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki işsizlik ve istihdam rakamlarına etkisine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56557) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

257.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van iline yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56558) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

258.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin envanterindeki eserlerden kayıp ve sahte olanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56559) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

259.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56560) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

260.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, arkeolog istihdamının yetersizliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56561) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

261.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Devlet tiyatrolarında farklı dil ve lehçelerde oyun sahnelenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56562) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

262.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56563) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

263.-   Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, 2011 yılından itibaren Van'da gerçekleştirilen kamu ihalelerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56564) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

264.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, atıl kalan kamu binalarının vatandaşların kültürel ve sosyal ihtiyaçları için kullanılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56565) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

265.-   Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'ın, üniversitelere kaydı yapılan Suriyelilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56566) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

266.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gümüşhane ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56567) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

267.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Giresun ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56568) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

268.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Erzincan ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56569) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

269.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Edirne ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56570) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

270.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Düzce ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56571) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

271.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, araştırma görevlilerinden doktora eğitimlerini tamamlayanların kadro sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56572) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

272.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hakkari ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56573) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

273.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Yalova ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56574) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

274.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Van ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56575) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

275.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Uşak ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56576) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

276.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tunceli ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56577) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

277.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Kürtçe eğitim veren okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56578) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

278.-   Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir ilköğretim okulunun öğrencilerinin taşımalı eğitim sorununun çözülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56579) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

279.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, son on yılda okullarda meydana gelen kazalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56580) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

280.-   Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, üniversitelerde kadro yetersizliğinden dolayı kazandıkları unvanı elde edemeyen akademisyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56581) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

281.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56582) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın afet yönetim planına ve İstanbul'da Bakanlığa bağlı binaların depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56583) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

283.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, diş hekimliği uzmanlık eğitimi ve bu alandaki diploma denkliği ile ilgili sınavlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56584) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

284.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okulların yönetici kadrolarına yapılan atamalarda kadın erkek dengesinin gözetilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56585) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

285.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, müfettişlerin donanımlarının artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56586) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

286.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, okullardaki bahçe ve yeşil alanların artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56587) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

287.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığa bağlı okullarda yaşanan fiziksel şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56588) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

288.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında kırsal bölgelerde okul öncesi eğitim çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56589) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

289.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin donanımlarının artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56590) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

290.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kırsal bölgelerde sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56591) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

291.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlık tarafından yapılan yönetici atamalarının iptaline dair mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56592) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

292.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, TEOG sınavında görevli olmayan öğretmenlerin okula gelmelerinin zorunlu kılındığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56593) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

293.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, alan değişikliği takviminin açıklanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56594) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

294.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56595) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

295.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmenlerin yaşam standartlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56596) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

296.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56597) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

297.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56598) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

298.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir ilkokulun bina sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56599) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

299.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, matbaa öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56600) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

300.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir ilköğretim okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56601) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

301.-   Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'da bir anadolu lisesinin bina sorununun çözülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56602) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

302.-   Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, anaokullarında çocuklara din dersi verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56603) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

303.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'da bir öğretmene okula getirdiği gazete nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56604) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

304.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, bir cami imamının liseye din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56605) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

305.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının farklı inançlar uyarınca hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56606) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

306.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, anadolu imam hatip liselerine yerleştirilen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56607) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

307.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Türk dili ve edebiyatı bölümü mezunlarının öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56608) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 19. Milli Eğitim Şurası'na ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56609) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, işitme engelliler okulunda bir öğrencinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56610) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli öğrencilerin eğitimleri için alınan tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56611) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

311.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Arguvan ilçesindeki bir okulun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56612) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

312.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı bir mahallenin lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56613) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

313.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, atıl durumdaki okul binalarının vatandaşların kültürel ve sosyal ihtiyaçları için kullanılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56614) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

314.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, bakıma ihtiyacı olan ağır derecede engelli yakınlarına bakmakla yükümlü erbaş ve erlerin dağıtımının ailelerine yakın yerlere yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56615) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

315.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56616) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

316.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana Ceyhan'da bir karakolda görevli askerin ölümüne ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56617) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

317.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan araç kiralama ihalelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56618) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

318.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56619) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

319.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Adıyaman'da inşa edilecek Koçali Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56620) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

320.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56621) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

321.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın bir mahallesine sağlık ocağı yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56622) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

322.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 yılları arasında yeterli sağlık hizmeti sunulamadığı için diğer illere sevk edilen hastalarla ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56623) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

323.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van ili oto sanayi sitesine sağlık ocağı veya sağlık merkezi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56624) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

324.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, biotidinaz eksikliği bulunan hastalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56625) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

325.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, atıl durumdaki sağlık ocağı binalarının vatandaşların kültürel ve sosyal ihtiyaçları için kullanılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56626) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

326.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, %40 ve üzeri engeli bulunan vatandaşların ücretsiz seyahat haklarını kullanmalarına ve yolcu taşımacılığı yapan firmaların uygulamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56627) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

327.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği engelli aile ferdi bulunan çalışanlara sağlanan kolaylıklara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56628) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

328.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, İzmir-Manisa karayolunda yapılan Sabuncubeli Tüneli'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56629) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

329.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin ARFF memurluğuna yalnızca erkek itfaiyeci alımı yaptığı iddiası ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56630) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

330.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, personel lojmanları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56631) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

331.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Özgür Suriye Ordusu liderinin Türkiye'de bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56632) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

332.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, TOMA alım ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56633) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

333.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirilmesine yönelik dava sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56634) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

334.-   Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Burhaniye'de bulunan bir park hakkında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aldığı karara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56635) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

335.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, Kayseri'nin Talas ilçesinde Belediye Başkanı'nın camide konuşma yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56636) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

336.-   İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in, İstanbul Beykoz'da bulunan bir camide cami görevlisinin yaptığı iddia edilen konuşmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56637) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

337.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56638) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

338.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşlardan talep edilen ücretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56639) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

339.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hacettepe Üniversitesinde öğrencilerin fişlendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56640) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

340.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, milletvekillerine tahsis edilen korumalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56641) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

341.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, şiddet mağduru kadınlara koruma verilip verilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56642) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

342.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son 12 yılda kurulan maden şirketlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56643) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

343.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan bir yangına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56644) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

344.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, engellilerin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56645) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

345.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56646) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

346.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56647) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

347.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD'in rehin aldığı vatandaşların kurtarılması için takasta bulunulup bulunulmadığına ve IŞİD'e karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56648) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

348.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir derneğin sahip olduğu kamu yararı statüsünün kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56649) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

349.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aldığı Topçu Kışlası Restitüsyonu kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56650) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

350.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin tadilatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56651) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

351.-   İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak'ın, bazı arşivlerdeki gizliliğin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56652) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

352.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, şehir hastanelerine dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56653) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

353.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56654) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

354.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, enflasyon farkının maaşlara yansıtılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56655) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

355.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, üniversite mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56656) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

356.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yaşam düzeyinin artırılması konusunda yapılacak çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56657) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

357.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Soma'nın bir mahallesinde kurulacak termik santral için alınan acele kamulaştırma kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56658) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

358.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Şeb-i Arus Töreninin sadece Konya'da yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56659) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

359.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Adli Tıp Kurumu tarafından kamuoyuna yansıyan ses kayıtları hakkında hazırlanan rapora ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56660) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

360.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da bulunan tarihi bir çeşmenin koruma altına alınmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/56661) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

361.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir katılım bankasına yönelik karalama kampanyası başlatıldığı iddialarına ve hükümet tarafından gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56662) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

362.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir cemaate karşı hazırlandığı iddia edilen eylem planına ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56663) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

363.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, banka kredilerinin geri ödenme oranlarına ve hacze maruz kalan vatandaş sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56664) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

364.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, gemi inşa sektörüne yönelik teşviklere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56665) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

365.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Anadolu Ajansı tarafından bazı kitapların yayımlanması işinin maliyetine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56666) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

366.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bazı TV kanallarının kaçak yayın yaptığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56667) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

367.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2013-2014 yıllarında RTÜK tarafından TV kanallarına kesilen cezalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56668) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

368.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, YSK tarafından TRT'ye verilen program durdurma cezalarının sorumlularına ve Kurumun maddi zararına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56669) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

369.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, seçim suçlarına ilişkin eylemlerde zamanaşımı süresine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56670) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

370.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, cezaevlerinde çalışan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56671) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

371.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tazyik hapsi uygulamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56672) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

372.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 65/b maddesinden hüküm giyenlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56673) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

373.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, sahte vekaletle mağdur edildiğini iddia eden bir vatandaşın dilekçesi hakkında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56674) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

374.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarihi eser kaçakçılığı gerekçesi ile adalet önüne çıkarılan kimselere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56675) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

375.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kaçak hazine aradıkları gerekçesi ile adalet önüne çıkarılan kimselere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56676) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

376.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56677) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

377.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve 6284 sayılı Kanun'un yeterliliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56678) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

378.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya İl Müdürlüğünde bazı yöneticilerin gerekçesiz olarak görevden alındığı ve siyasi ayrım yapıldığı iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56679) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

379.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, asansör kazalarına ve yapılan denetimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56680) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

380.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, itfaiye teşkilatlarının ve personelinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56681) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

381.-   Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Suriyeli sığınmacıların emek piyasasına etkilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56682) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

382.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, gazilerin protezlerinin ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56683) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

383.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşların yararlandıkları sağlık hizmetlerine yapılan zamlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56684) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

384.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56685) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

385.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, balıkçılık teknoloji mühendisliği mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56686) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

386.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, su ürünleri fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56687) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

387.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, gıda mühendislerinin istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56688) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

388.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ziraat fakültesi mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56689) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

389.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışırken memur kadrolarına atananların nakil mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56690) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

390.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Ermenek'te yaşanan maden kazasına ve maden sahasında faaliyetleri devam eden diğer ocaklara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56691) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

391.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, gazilerin protezlerinin ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56692) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

392.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Vahdettin Köşkü'nün tadilatı için SGK bütçesinden kaynak kullanıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56693) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

393.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis ili özelinde taşeron sistemine, iş kazalarına ve meydana gelen ölümlü bir iş kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56694) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

394.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisince karar verilmesi gereken bir imar planı değişikliğine Bakanlıkça müdahale edildiği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56695) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

395.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çamlıca Camii projesinde bir anıt mezar yeri olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56696) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

396.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İzmir'in Dikili ilçesinde bir SİT alanının satıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56697) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

397.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56698) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

398.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen çevre mühendislerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56699) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

399.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, çevre mühendislerine çevre görevlisi eğitimi alma zorunluluğu getirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56700) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

400.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56701) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

401.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56702) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

402.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56703) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

403.-   İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'in, Çanakkale Kara Savaşlarının 99. yıldönümü törenine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56704) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

404.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, vefat etmiş bir kişi adına pasaport çıkarıldığı ve sahte vekaletle bir vatandaşın mağdur edildiğine dair iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56705) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

405.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Irak'a yapılan ihracattaki azalışın engellenmesine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56706) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

406.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ankara'da bulunan lojmanlarının satılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56707) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

407.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, elektrik faturalarına yansıtılan kayıp-kaçak bedellerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56708) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

408.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, MİGEM'de görevli daire başkanlarına yapılan harcırah ödemelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56709) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

409.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Maden İşleri Genel Müdürlüğünde görevli üst düzey bir bürokrata ve maden işletme ruhsatı taleplerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56710) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

410.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Ermenek'te yaşanan maden kazasına ve maden sahasında faaliyetleri devam eden diğer ocaklara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56711) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

411.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın, İzmir'in Torbalı ilçesindeki elektrik kesintisi sorununun çözülmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56712) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

412.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56713) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

413.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56714) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

414.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü personelinin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56715) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

415.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Passolig uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56716) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

416.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TSK mensuplarının sportif alanda kazandıkları uluslararası başarıların artırılması için Genelkurmay Başkanlığı ile ortak projeler yürütülüp yürütülmediğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56717) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

417.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'de futbol takımlarının müsabakalarını yapabilecekleri bir stadyum olmamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56718) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

418.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, il ve ilçe spor müdürlüklerinde görev yapan yöneticilerin mezun oldukları bölümlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56719) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

419.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya Büyükşehir Torku Arena Stadyumu'na milli maç verilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56720) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

420.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Mersin'de Bakanlık tarafından bir amatör spor kulübü kurdurulduğu iddiasına ve amatör spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56721) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

421.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye Profesyonel Futbol Liginde haftalık ortalama seyirci sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56722) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

422.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa Kocasu Deresi'ndeki kirliliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56723) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

423.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Toprak Mahsulleri Ofisine dair 2012 yılı Sayıştay Raporunda yer alan bazı tespitlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56724) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

424.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesinin bir köyünde tarımda damlama yöntemli sulamaya geçilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56725) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

425.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56726) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

426.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ithal edilen gıda ürünleri ile hayvansal ve tarımsal ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56727) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

427.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kuş gribi vakalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56728) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

428.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarım sigortasının kapsamı ile prim bedeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56729) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

429.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, gümrük memurlarının özlük haklarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56730) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

430.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, gümrük kapılarında ve sınırlarda yapılan kaçakçılık operasyonlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56731) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

431.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, gümrük kapılarında ve sınırlarda yapılan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56732) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

432.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, son dönemde yapılan kaçakçılık operasyonlarına yetkilendirilmiş bazı gümrük müşavirlerinin de adlarının karışmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56733) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

433.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Suriye ile yapılan ticarete ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56734) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

434.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ithal edilen gıda ürünleri ile hayvansal ve tarımsal ürünlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56735) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

435.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün mühimmat ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56736) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

436.-   İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul'da ticari taksi esnafının bağlı olacağı iddia edilen bir sisteme ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56737) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

437.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa'da taşıma hizmeti yapan servis araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56738) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

438.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Bursa'nın şehir logosuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56739) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

439.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Uşak'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56740) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

440.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tunceli'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56741) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

441.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Şanlıurfa'daki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56742) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

442.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sivas'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56743) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

443.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Sinop'taki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56744) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

444.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Siirt'teki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56745) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

445.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Rize'deki okullara yapılacak yönetici görevlendirmelerinde ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56746) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

446.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56747) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

447.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir derneğin sahip olduğu kamu yararı statüsünün kaldırılacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56748) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

448.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı okulların terör örgütü tarafından yakıldığı iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56749) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

449.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir cemaate karşı hazırlandığı iddia edilen eylem planına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56750) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

450.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56751) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

451.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'daki bazı düğün salonlarının ruhsatlarının bulunmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56752) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

452.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56753) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

453.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Muş'un Hasköy ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56754) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

454.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da gerek emniyet güçlerine gerek vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56755) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

455.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPJ üyesi için Bitlis'te düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56756) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

456.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Diyarbakır'da düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56757) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

457.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Van'da düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56758) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

458.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56759) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

459.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, bir yerel siyasetçinin arabasının durdurulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56760) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

460.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, GATA Çamlıca Hastanesi yerleşkesinde yapılan kazılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56761) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

461.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Cizre'nin bazı mahallelerinde özerkliğini ilan eden bir grup olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56762) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

462.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kaçak hazine aradıkları gerekçesi ile haklarında işlem yapılan kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56763) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

463.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefetten hakkında işlem yapılan kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56764) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

464.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çorum'un Bayat ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56765) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

465.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, trafik kazaları ile ilgili çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56766) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

466.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56767) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

467.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir HPG üyesi için Kars'ta taziye verilmesi ile taziye sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56768) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

468.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde çeşitli sebeplerle yaşamını yitiren emniyet mensuplarına ve bu çerçevede Diyarbakır'da meydana gelen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56769) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

469.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 12 Kasım 2014 tarihinde Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan sözde PKK şehitliklerine yönelik operasyon gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56770) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

470.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 16-17 Kasım 2014 tarihlerinde Şanlıurfa'nın Kobani sınır noktasında gerçekleştirilen eylem sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56771) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

471.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir HPG üyesi için Van'da taziye verilmesi ile taziye sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56772) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

472.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da bulunan tarihi bir çeşmenin koruma altına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56773) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

473.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da belediyeler tarafından yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56774) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

474.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı bir mahallenin imar durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56775) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

475.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan uyuşturucu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56776) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

476.-   Bursa Milletvekili Necati Özensoy'un, Bursa'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56777) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

477.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Kobani eylemleri sırasında Siirt'te meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56778) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

478.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis ilinde gerçekleştirilen davetiye usulü ihalelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56779) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

479.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Bakanlığın yatırım programında yer alan projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56780) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

480.-   Adana Milletvekili Ümit Özgümüş'ün, Çukurova Kalkınma Ajansında çalışan bir personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56781) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

481.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56782) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

482.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56783) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

483.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tunçbilek Termik Santraline ve özelleştirileceği iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56784) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

484.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56785) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

485.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir cemaate karşı hazırlandığı iddia edilen eylem planına ve yapılan işlemlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56786) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

486.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Seyitömer Termik Santralinin özelleştirme sonrası faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56787) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

487.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Hamitabad Termik Santralinin özelleştirme gelirlerine ve santralin özelleştirme sonrası faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56788) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

488.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kangal Termik Santralinin özelleştirme sonrası faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56789) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

489.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kangal Termik Santralinin özelleştirme gelirlerine ve santralin özelleştirme sonrası faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56790) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

490.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Seyitömer Termik Santralinin özelleştirme gelirlerine ve santralin özelleştirme sonrası faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56791) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

491.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orhaneli Termik Santralinin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56792) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

492.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 79528 No'lu Ruhsat ve bu ruhsatın kapsadığı maden sahasının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56793) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

493.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, özelleştirme işlemleri devam eden termik santraller ile ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56794) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

494.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 73021 No'lu Ruhsat ve bu ruhsatın kapsadığı maden sahasının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56795) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

495.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bursa Linyit İşletmelerinin ve işletme tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56796) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

496.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Tunçbilek Termik Santralinin ve santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56797) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

497.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin ve şirket tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56798) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

498.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Türk Milli Gemi ve Açık Deniz Yapıları Dizayn Ofisi Tasarım Merkezi kurulması ve pilot tasarımlar yapılmasına dair çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56799) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

499.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan 2/B statüsündeki bir araziye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56800) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

500.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Atatürk Orman Çiftliği'nde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyetine ve çevreye etkilerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56801) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

501.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, güzel sanatlar ve spor liseleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56802) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

502.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, güzel sanatlar ve spor liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56803) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

503.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, güzel sanatlar ve spor liselerinde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56804) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

504.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, güzel sanatlar ve spor liselerinde görev yapan öğretmenlerin mesleki yeterliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56805) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

505.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bayburt ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56806) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

506.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ardahan ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56807) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

507.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Amasya ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56808) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

508.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Aksaray ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56809) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

509.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Ağrı ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56810) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

510.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Adıyaman ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56811) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

511.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Batman ilindeki okullarda yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56812) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

512.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56813) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

513.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56814) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

514.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İstanbul Fatih'te bulunan bir işitme engelliler lisesinin Büyükçekmece'ye taşınmasına ve lisenin çeşitli sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56815) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

515.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56816) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

516.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56817) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

517.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Türkiye'nin OECD Raporunda eğitim açısından sonuncu sırada yer almasının nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56818) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

518.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, eğitimde verimliliği arttırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56819) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

519.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bakanlığa bağlı okullardaki yönetici değişikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56820) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

520.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde okullarda Atatürk Büstü bulunmadığı ve Türk Bayrağı'nın göndere çektirilmediğine dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56821) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

521.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, sosyal bilgiler öğretmenliği için açılan kadro sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56822) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

522.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın Erciş ilçesindeki bir okulda meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56823) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

523.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, matbaa öğretmenliği için açılan kadro sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56824) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

524.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56825) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

525.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir cemaate karşı hazırlandığı iddia edilen eylem planına ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56826) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

526.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56827) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

527.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TSK mensuplarının sportif alanda kazandıkları uluslararası başarıların artırılması için yürütülen proje ve çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56828) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

528.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türkiye Suriye sınırında konuşlandırılan güvenlik güçlerine 17 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanması adına yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56829) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

529.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, MİLGEM ihalesinde izlenen yönteme ve teklif tutarlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56830) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

530.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Askeri Mühimmat Bakım ve Depo Komutanlığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56831) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

531.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 12 Kasım 2014 tarihinde Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan sözde PKK şehitliklerine yönelik operasyon gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56832) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

532.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Tunceli'nin Nazimiye ilçesindeki bir köyde bulunan mayınlı araziye ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56833) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

533.-   Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Bakanlık avukatlarına yönelik olarak rotasyon uygulamasına gidileceği iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56834) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

534.-   Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56835) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

535.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Gediz Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56836) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

536.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56837) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

537.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Evliya Çelebi Devlet Hastanesindeki yoğun bakım üniteleri ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56838) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

538.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Evliya Çelebi Devlet Hastanesinde ücretli hastalardan alınan katkı paylarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56839) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

539.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul Beykoz Devlet Hastanesinin onkoloji bölümündeki doktor yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56840) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

540.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma ve Yırca'da Soma Termik Santrali nedeniyle oluşan hava kirliliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56841) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

541.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kütahya'da eksik hekim ve sağlık personelinin tamamlanmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56842) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

542.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kuş gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56843) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

543.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'da Ebola virüsüne rastlandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56844) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

544.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56845) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

545.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, sözlü soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56846) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

546.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, İstanbul'un Şile ilçesinde geçimini balıkçıkla sağlayan vatandaşların balıkçı barınağı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56847) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

547.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, gemi inşa sektörüne yönelik teşviklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56848) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

548.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Türk Milli Gemi ve Açık Deniz Yapıları Dizayn Ofisi Tasarım Merkezi kurulması ve pilot tasarımlar yapılmasına dair çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56849) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

549.-   Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun, Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan bir tünelin aydınlatmasının bulunmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56850) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

550.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56851) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

551.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM Hizmet Binası'ndaki asansörlerde yer alan bilgisayar ekranlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56852) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

552.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM Hizmet Binası'ndaki asansörlere ve bakımlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56853) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

553.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, çalışanlara tahsis edilen fotokopi makinalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56854) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)