TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 44

09 Aralık 2014 Salı

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1002) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1003) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1004) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2014)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ve 2 Milletvekilinin; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2516) (Anayasa ile Plan ve Bütçe     Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.11.2014)

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2517) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

3.- Adana Milletvekili Ali Halaman'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2518) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 1 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2519) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2520) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe         Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2521) (Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe   Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2014)

7.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2522) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

8.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2523) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2524) (Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

10.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2525) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

11.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2526) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  ; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

 

Rapor

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın; Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Askerlik Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (2/2512, 2/1851, 2/2513, 2/2515) (S. Sayısı: 665) (Dağıtma tarihi: 09.12.2014) (GÜNDEME)

 

Meclis Soruşturması Önergesi

1.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 54 Milletvekilinin; İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bekletilen 1,5 ton altının bulunduğu bir uçağın sahte belge ve beyanlarla Dubai’ye gönderilmesine imkân sağlayarak altın kaçakçılığı ile ilgili suç delillerini ortadan kaldırdığı, olayla ilgili sorumlulukları bulunan üst düzey kamu görevlileri hakkında hiçbir işlem yapmadığı, olayın etkin soruşturulmasını engelleyerek denetim görevini yerine getirmediği, altın kaçakçılığı ile rüşvet ve yolsuzluk olaylarının kapatılmasına olanak sağladığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçuna uyduğu iddiasıyla Anayasa’nın 100’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 107’nci maddeleri uyarınca Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Hayati Yazıcı hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/12) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 05/12/2014)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mardin Milletvekili Erol Dora ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerindeki açlık grevlerinin ve eylemcilerin sağlık durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1164) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2012)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, cezaevlerindeki açlık grevlerinin sonlandırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1165) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2012)

3.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, anadilde savunma hakkının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1166) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2012)