TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 42

05 Aralık 2014 Cuma

 

Teklifler

 

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın; Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2512) (Plan ve Bütçe    ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Askerlik Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2513) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2514) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

4.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün;  Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2515) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.12.2014)

 

Gensorular

 

1.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Soma ve Ermenek’te meydana gelen kazalar başta olmak üzere madenlerde iş kazalarını önleyici politikalar geliştirmediği ve tedbirleri almadığı, işyeri denetimlerinin etkin olarak yapılmasını sağlamadığı, siyasi ve maddi nüfuz sahibi çevrelerce yönlendirildiği ve mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını çözmediği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/40) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 04/12/2014)

2.- Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in; Soma ve Ermenek’te meydana gelen kazalar başta olmak üzere madenlerde işçi sağlığı ve güvenliğini göz ardı ederek kazaların önüne geçmediği ve maden işletmelerinde emek sermaye dengesini sermaye lehine dönüştürerek genel piyasa dengesini bozduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/41) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 04/12/2014)