TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 41

04 Aralık 2014 Perşembe

 

Teklifler

 

1.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2502) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

2.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2503) (Adalet ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

3.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2504) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

4.- İzmir Milletvekili Hülya Güven'in; Dernekler Kanunu ile Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2505) (İçişleri ile Plan ve Bütçe     Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

5.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2506) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe    Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

6.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 5 Milletvekilinin; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2507) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Göstergeye İlişkin 43/B Maddesinin ve Ekinde Yer Alan 'Cetveller' Kısmındaki II Sayılı Cetvelin 5. Bendinde Tanımlanan Yargı Kuruluşları ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında Çalışanlar Kısmına Yargıtay Birinci Başkanlığında, Yargıtay Dairelerinde, Kurullarında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Çalışan Yazı İşleri Müdürlerinin Dahil Edilerek Ek Gösterge Rakamının 3600 Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/2508) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

8.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; 3.7.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ulaşım Hizmetlerinden İndirimli veya Ücretsiz Yararlandırılması) Hakkında Kanun Teklifi (2/2509) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Melda Onur'un; Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2510) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

10.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 1 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2511) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Amerikan Türk Konseyi Başkanı'nın istifa etme nedenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54295)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı gazetecilerin kamu bankalarından kullandıkları kredilerin silindiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54296)

3.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki bir TOKİ projesinin ihalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54297)

4.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde TOKİ tarafından yapılan bir konut projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54298)

5.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, İmrahor Deresi'nin kurumasına ve dereye hafriyat dökümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54299)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Amerikalı gazeteciye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54300)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yeni kimlik kartlarının ihalesine, basımına ve ücretlendirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54301)

8.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Taşhan'da çıkan yangının soruşturulmasına ve Taşhan'ın akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54302)

9.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, terör örgütü liderine ev hapsi garantisi verildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54303)

10.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54304)

11.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırıları bahane edilerek düzenlenen eylemler nedeniyle ortaya çıkan zararların hazineden karşılanacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54305)

12.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54306)

13.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırıları bahane edilerek düzenlenen eylemler hakkındaki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54307)

14.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, IŞİD'e karşı uygulanan politikaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54308)

15.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54309)

16.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Katılım Öncesi Mali Yardım Fonlarının Bakanlıkların bütçe gider tablolarında yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54310)

17.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, yabancı bir televizyonun Türkiye muhabirinin trafik kazasında ölümü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54311)

18.-  Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna yapılan başvurulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54312)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Suriye sınır noktalarına, Türkiye'ye girişleri yasaklanan ve sınır dışı edilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54314)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye ve diğer yabancı uyruklu kişilere silah ruhsatı verildiği ve silah dağıtıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54315)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye'nin İdlib şehrinde 15 çocuğun Türkiye tarafından gönderilen kızamık aşıları sebebiyle öldüğü iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54316)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Suriye'den getirilerek tedavi edilen kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54317)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çeşitli illerde yapılacak hidroelektrik ve rüzgar enerjisi santralleri için alınan acele kamulaştırma kararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54318)

24.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'a deprem sonrasında yapılan yatırım ve yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54319)

25.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bonzai nedeniyle Sağlık Bakanlığına yapılan başvurulara ve hayatını kaybeden kişi sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54320)

26.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'a Dini İhtisas Merkezi yapılması için TOKİ'ye verilen ödeneğin akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54321)

27.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54325)

28.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54326)

29.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamu bankalarından alınan bazı kredilerin geri ödemelerinin zamanında yapılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54327)

30.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Orta Vadeli Plan hedeflerinin revize edilmesine ve makroekonomik verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54328)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizlik ve yoksulluk sorununun çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54329)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da kayıtsız işsiz sayısına ve ekonomik nedenlerden kaynaklanan intihar vakalarının önüne geçilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54330)

33.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, gazetecilerin sosyal güvencelerini artırmak amacıyla organize edilen toplantılara meslek örgütlerinin katılımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54331)

34.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54332)

35.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54333)

36.-  İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, TRT'nin yayın hakkı şifreli bir kanala ait olan bir maçı internet sitesinden canlı olarak yayınlamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/54334)

37.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54346)

38.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54347)

39.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, 2002-2014 yılları arasında Adana ilindeki evlenmeler ve boşanmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54348)

40.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına verilen desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54349)

41.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, hırsızlık temalı televizyon dizilerinin etkilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54350)

42.-  Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Niğde'nin bir köyünde 13 yaşında bir çocuğun evlendirilmesine ve çocuk yaşta evliliklere karşı alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54351)

43.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54352)

44.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54353)

45.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54354)

46.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54355)

47.-  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kamulaştırma yapılan mera alanlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54356)

48.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, SGK'nın tıbbi malzemelere ödediği ücretlerde indirim yapmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54357)

49.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, bir holdingin yurt dışında çalışan işçilerinin yaşamını tehlikeye attığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54358)

50.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, tedavi hizmetlerinin kayıt altına alınması ve faturalandırılması sürecinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54359)

51.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54360)

52.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54361)

53.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'ta istihdam edilen kişi sayısına ve istihdam olanaklarının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54362)

54.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, İstanbul'da bir inşaatta 10 kişinin hayatını kaybettiği asansör kazasının ardından yapılan işlemlere, inşatta yaralanan bir işçinin tedavisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54363)

55.-  Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, meme kanserinin tanısında kullanılan çeşitli malzemeler hakkında Sağlık Uygulama Tebliğindeki düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54364)

56.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, gazilerin protez-ortez, tekerlekli sandalye ve implant bedellerinin karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54365)

57.-  Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bir barajın yapımını gerçekleştiren yüklenici firmanın sözleşmede öngörülen köprüleri yapmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54366)

58.-  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'da ipotekli tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54367)

59.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Pembelik Barajı ve HES projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54368)

60.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Saraçoğlu mahallesinin riskli alan ilan edilmesine ve akıbetinin ne olacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54369)

61.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54370)

62.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54371)

63.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54372)

64.-  Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Ergene Nehrinin suladığı alanlarda yetişen pirinçlerin kanserojen olduğu ve bunu dile getiren doktorun görevden alındığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54373)

65.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, İmar Kanunu'nun 18'inci maddesinin uygulanmasının denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54374)

66.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, güvenli bisikletli ulaşım için yapılan çalışmalara ve ulaşımla ilgili çeşitli konulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54375)

67.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Ağı Dağı'nda madencilik faaliyetlerinin çevresel etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54376)

68.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Kaz Dağları bölgesinde ÇED'in gerekli olmadığına dair rapor verilen madenlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54377)

69.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın ilçelerinde jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatı verilen arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54378)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli hakkında çeşitli konulara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54379)

71.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da havada partiküler ölçümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54380)

72.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, transit geçiş yapan tırlar konusunda Türkiye ve İran arasındaki anlaşmazlığa ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54381)

73.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Kobani'ye geçmesi için peşmergelere yardımcı olunmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54382)

74.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54383)

75.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54384)

76.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, son 12 yılda dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen buğday ithalatına ve komşu ülkelere yapılan un ihracatına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54388)

77.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, yeni kimlik kartları hakkında çeşitli konulara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54448)

78.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Bolu'nun Gerede ilçesinde bir köyün yaylalarındaki kaçak yapılaşma iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54449)

79.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesinin gıda yardımı yaptığı kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54450)

80.-  Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çanakkale Boğazı, Marmara ve Ege denizlerinde taşımacılık yapan bir şirkete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54451)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54452)

82.-  Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, Emniyette çalışan sivil memurların özlük haklarına ve kariyer imkanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54453)

83.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2009-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince satılan ve kiralanan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54454)

84.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 2004-2014 yılları arasında Bursa'da belediye otobüsleri ile özel halk otobüslerinin kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54455)

85.-  Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Polis Kolejinden mezun olup Polis Akademisine kaydı yapılmayanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54456)

86.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54457)

87.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54458)

88.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şebeke borusunda meydana gelen patlamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54459)

89.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın ilçelerinde jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatı verilen arazilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54460)

90.-  Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54461)

91.-  Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa'nın Nilüfer ilçesinin bir mahallesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesinin üzerinde çalışma yaptığı mera alanına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54462)

92.-  İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, İstanbul Esenyurt'ta yüksek gerilim hattının taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54463)

93.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, 14. Dönem Polis Meslek Eğitimlerine lise mezunu kontenjanı ayrılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54464)

94.-  Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu'nun, Suriyeli muhalifler için öngörülen eğit-donat projesi kapsamında verilecek eğitimlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54465)

95.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Atatürk Orman Çiftliğine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Köşküne ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54466)

96.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54467)

97.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54468)

98.-       Hatay Milletvekili Hasan Akgöl'ün, sanat tarihi mezunlarının istihdamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54469)

99.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54470)

100.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54471)

101.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kamu görevlilerine yapılacak maaş zamlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54472)

102.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, akademik personel ücretlerinde yapılacak iyileştirmeye ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54473)

103.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, akıllı kimlik kartlarının ücret karşılığında verilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54474)

104.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54475)

105.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54476)

106.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin okullara ücretsiz taşınması projesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54477)

107.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, memur ve emeklilerin maaş artışlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54478)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2009-2014 yılları arasında yapılan taşınmaz devirlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54479)

109.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, yeni kimlik kartlarından alınacak bedele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54480)

110.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya Merkez Öğretmenevinde öğretmenlere verilen hizmete ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54481)

111.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, okul müdürlerinin değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54482)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmenlerin inanç ve görüşlerine dair kullandığı iddia edilen ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54483)

113.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, bir ilçe milli eğitim müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında inceleme başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54484)

114.-   Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, Denizli'de bir lisede öğrencilere ayrımcılık yaptıkları iddia edilen yönetici ve öğretmenlerin soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54485)

115.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak katkı paylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54486)

116.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın ilçelerindeki boş milli eğitim müdürlüğü kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54487)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Uşak'ta İl Milli Eğitim Denetmenleri tarafından denetlenen okul yöneticilerinin özel hayatları ile ilgili sorular sorulduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54488)

118.-   Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne alınan makam aracına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54489)

119.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, atanamayan öğretmenlere ve ücretli öğretmen uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54490)

120.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Yükseköğretim Kanunu'nun bir maddesi kapsamında çalışanların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54491)

121.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54492)

122.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54493)

123.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, akademisyenlerin maaşlarında yapılması planlanan iyileştirmede öğretim yardımcılarının yer almamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54494)

124.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, öğretmenlere zorunlu rotasyon uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54495)

125.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, ÖSYM ile Bakanlık arasında sınav başvuru bedellerine dair protokol yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54496)

126.-   Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Sayıştay Raporunda bulunan ve bazı öğretmenlere fazla ücret ödendiğine dair tespitlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54497)

127.-   Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, üstün zekâlı çocukların eğitim gördüğü bilim ve sanat merkezlerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54498)

128.-   Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, Bakanlığın hazırladığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmelik taslağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54499)

129.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Bakanlığın hazırladığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmelik taslağına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54500)

130.-   Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün bazı araştırma görevlilerinin göreve iadesiyle ilgili mahkeme kararlarını uygulamadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54501)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, emekli bir albay için askeri cenaze töreni yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54502)

132.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54503)

133.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54504)

134.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, gazilerin protez-ortez, tekerlekli sandalye ve implant bedellerinin karşılanmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54505)

135.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine düşen havan topu mermileri nedeniyle ölen veya yaralananların sayısına ve bunlara angajman kuralları çerçevesinde karşılık verilip verilmediğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54506)

136.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54507)

137.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54508)

138.-   Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir'in, Sivas ili sınırları içerisindeki avlakların yönetimi ve denetimi konusunda yaşanan sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54509)

139.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, SGK'nın tıbbi malzemelere ödediği ücretlerde indirim yapmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54510)

140.-   İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, Suriyeli mültecilere yapılan sağlık giderlerinin nasıl karşılandığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54511)

141.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Ebola ve Mers virüslerine karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54512)

142.-   Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, tedavi hizmetlerinin kayıt altına alınması ve faturalandırılması sürecinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54513)

143.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Ebola hastalığına yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54514)

144.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Mers virüsüne karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54515)

145.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54516)

146.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54517)

147.-   İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, Ebola ve MERS salgınlarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54518)

148.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa-Akhisar yolunda ölümlü trafik kazaları meydana gelmesinden dolayı alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54519)

149.-   Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılması planlanan tersanelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54520)

150.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların 2014 yılı bütçe ödeneklerine ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54521)

151.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlık ve bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen medya, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54522)

152.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın ilçelerindeki yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54523)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı ve 19 Milletvekilinin, Adana'nın trafik ve ulaşım sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1161) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2012)

2.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 32 Milletvekilinin, Büyük Menderes Havzasının kirliliğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1162) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2012)

3.- İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 29 Milletvekilinin, AB ile tam üyelik sürecinin yavaşlamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1163) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2012)