TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 40

03 Aralık 2014 Çarşamba

 

Teklifler

 

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2493) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

2.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2494) (   Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

3.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2495) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2496) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2014)

5.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/2497) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

6.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2498) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2014)

7.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ek Göstergesinin Arttırılması) Dair Kanun Teklifi (2/2499) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

8.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2500) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/2501) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.12.2014)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekili'nin mezar yeri belli olmayan bazı şahısların mezarlarının ortaya çıkarılması için devlet arşivlerinin ortaya çıkarılmasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1158) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2012)

2.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Toplumsal olaylarda ortaya çıkan ölümlerin ve emniyet güçlerinin aşırı güç kullandığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1159) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2012)

3.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 23 Milletvekilinin, öğretim elemanları ile akademisyenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2012)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de toplum yararına çalışma programı kapsamında istihdam edilen geçici işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6366) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 6 Kasım 2014 tarihinde Suruç sınırında gerçekleştirilen sivil bir gösteriye yapılan askeri müdahale sonucu sınırın Suriye tarafında bulunan bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56091) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak hizmete açılan binaların kaçak yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56092) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın inşasından sonra Çankaya Köşkü'nün durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56093) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Başbakanlık Hizmet Binaları olarak açıklanan binaların daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak hizmete açılmasının gerekçelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56094) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, TCK ve CMUK'ta değişiklik öngören yargı paketine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56095) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

6.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, İsrail ile ilişkilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56096) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

7.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, güvenlik güçlerini tehlikeye düşürecek istihbarat bilgilerinin terör örgütlerine iletildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56097) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

8.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, İstanbul Sultanbeyli'de bir karakolda yaşandığı iddia edilen işkence olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56098) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

9.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Şanlıurfa Suriye sınırında yaşamını yitiren sivillere ve alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56099) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSTAKSİ ihalesindeki usulsüzlük iddialarına ve ihaleyi alan firmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56100) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

11.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Türkiye'nin Avrupa Uzay Ajansı'na üye olmamasına ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56101) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

12.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin abonelerden istediği atık su bedeli, çevre temizlik vergisi ve bakım ücretlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56102) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012-2014 yıllarında Suriye'ye yapılan enerji içeceği satışına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56103) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in Türkiye üzerinden kaçak petrol ticareti yaptığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56104) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yeni Cumhurbaşkanlığı binasının eksi ikinci katında inşa edilen yapının maliyetine ve işlevine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56105) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2009-2014 yılları arasında TOKİ'ye açılan davalara ve TOKİ inşaatlarındaki iş güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56106) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, alt gelir düzeyi sahipleri için yapılan Çemişgezek TOKİ konutlarından bir milletvekili ve eski belediye başkanı ile iş adamlarının konut satın aldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56107) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Başbakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56108) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Başbakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56109) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56110) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17-25 Aralık soruşturmalarında toplanan delillere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56111) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Darülaceze binasının bulunduğu alanın inşaata açılacağı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56112) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

23.-  Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, Samsun'un Atakum ilçesindeki bir bölgede TOKİ tarafından yapılan konutlarla ilgili şikayetlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56113) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

24.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, ziraat mühendisi istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56114) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

25.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, veteriner hekimler için açılan kadrolara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56115) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

26.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri politikası oluşturulmasına ve su ürünleri ile balıkçılık teknoloji mühendislerinin istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56116) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

27.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri politikası oluşturulmasına ve su ürünleri tesislerinin denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56117) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

28.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, gıda işletmelerinin denetimine ve gıda mühendisi istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56118) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

29.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde TOKİ tarafından alt gelir grubu için inşa edilen konutların hak sahibi olmayanlar tarafından satın alındığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56119) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

30.-  Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, personel servislerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56120) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

31.-  Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Tekirdağ'da düzenlenen Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Bölgesel Eğitim Programı için bastırılan davetiyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56121) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

32.-  Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in, çözüm sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/56122) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

33.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/56123) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/56124) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/56125) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/56126) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

37.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56127) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56128) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56129) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

40.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 6552 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara uygun koşullarda kredi verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56130) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56131) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

42.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken meblağ ile ilgili yapılan açıklamalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56132) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

43.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir katılım bankasına yönelik karalama kampanyası başlatıldığı iddialarına ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56133) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

44.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yabancı sermaye girişi verilerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/56134) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

45.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56135) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

46.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, TRT'nin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaptığı yayınlar nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından cezalandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56136) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56137) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56138) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/56139) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

50.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/56140) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

51.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Süleymaniye Camii'nin restorasyon çalışmaları tamamlandığı halde avludaki şantiyenin kaldırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/56141) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/56142) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/56143) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

54.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'daki deprem toplanma alanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/56144) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/56145) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

56.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56146) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

57.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu'nun, kişisel tavır ve tutumların iddianamelere yansıtılmasını engelleyici mekanizmalara ve eril düşünce temelli uygulamaların önüne geçilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56147) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

58.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapımı ile ilgili davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56148) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

59.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van M Tipi Kapalı Cezaevinden Ankara Sincan Çocuk Cezaevine nakledilen çocuk mahkumların nakilleri ile yaşadıkları iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56149) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

60.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van M Tipi Kapalı Cezaevinde çocuk tutuklu ve hükümlülerin yaşadıkları iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56150) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56151) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56152) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56153) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

64.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56154) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

65.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu'nun, Bakanlığın bir davaya müdahil olup olmayacağına ve kanunların cinsiyetçi bir biçimde yorumlanmasının önüne geçilmesi için Adalet Bakanlığı ile yapılacak çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56155) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

66.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, kadın cinayetlerine ve koruma kararlarının uygulanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56156) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56157) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56158) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56159) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

70.-  Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, Ordu'da yaşayan engelli vatandaşlar ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56160) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

71.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlıkta engelli istihdamına ve engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56161) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

72.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56162) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56163) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

74.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56164) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

75.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56165) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

76.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56166) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

77.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56167) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56168) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56169) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

80.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Soma ve Ermenek'teki maden facialarının ardından sorumluluğu bulunan görevliler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56170) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

81.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56171) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

82.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarının istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56172) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

83.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de işten çıkarılacak TPAO işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56173) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

84.-  İstanbul Milletvekili Müslim Sarı'nın, Suriyeli sığınmacılara dair yaptığı bir açıklamaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56174) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da inşaatlarda meydana gelen iş kazalarına ve iş güvenliği denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56175) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

86.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56176) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56177) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

88.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56178) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

89.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 6552 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara uygun koşullarda kredi verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56179) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

90.-  Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, Ordu'da engelli vatandaşların istihdamını artırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56180) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

91.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56181) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

92.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, son günlerde şehit olan askerlerin ailelerine bağlanan aylık ve ödenen tazminata ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56182) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

93.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken meblağ ile ilgili yapılan açıklamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56183) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

94.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56184) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

95.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56185) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56186) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56187) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56188) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

99.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'daki deprem toplanma alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56189) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

100.-   Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, Kayseri'de hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56190) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

101.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56191) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

102.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 10 Kasım'dan önce yabancı temsilciliklere bayrakların yarıya indirilmesini isteyen notanın gönderilmemesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56192) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56193) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56194) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56195) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56196) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56197) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56198) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

109.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın elektrik tüketimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56199) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56200) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56201) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56202) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56203) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56204) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56205) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

116.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'da bir vakfa devredilen spor tesislerine ve bir spor kulübünün tesis ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56206) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56207) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

118.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56208) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56209) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56210) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56211) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

122.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılan başvurulara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56212) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

123.-   Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun, tohum ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56213) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

124.-   Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in, süt ithal edileceği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56214) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

125.-   Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in, tarımsal ürün ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56215) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

126.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56216) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

127.-   İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce zamanaşımına uğrayan borç için mükelleflere ödeme emri gönderildiğine dair iddialara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56217) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56218) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56219) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56220) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

131.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen bir olay sırasında bazı polislerin halka küfretmesine ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56221) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

132.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesince vatandaşlardan istenen asfalt katılım paylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56222) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

133.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir yola bakım yapılması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56223) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

134.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Kemalpaşa Belediye Başkanı'nın Başkan Yardımcısı’nı istifaya zorlamaya çalıştığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56224) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

135.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Yırca köyünde hukuksuz olarak zeytin ağaçlarını kesen firma hakkında Valilikçe yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56225) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

136.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'da 6-7 Ekim 2014 tarihinde çıkan olaylarda yakılan araçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56226) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56227) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56228) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

139.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56229) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

140.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'daki deprem toplanma alanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56230) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

141.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul'da bir vakfa devredilen spor tesislerine ve bir spor kulübünün tesis ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56231) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

142.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin su tahliye araçlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56232) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

143.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da kaldırılan EGO ring otobüslerinin yeniden düzenlenmesine ve raylı sistemde sefer sayılarının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56233) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

144.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Gaziantep'teki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56234) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

145.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bulvar ve caddelere yerleştirilen beton bariyerlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56235) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

146.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'taki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56236) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

147.-   Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in, Ankara Siteler'de yapılan bina restorasyon çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56237) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

148.-   Ankara Milletvekili Mustafa Erdem'in, Ankara'da su abonelik ücretine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56238) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

149.-   Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Tekirdağ'daki bazı iş adamlarının fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56239) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

150.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56240) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56241) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56242) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56243) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

154.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, TÜİK'in engellilerle ilgili istatistiki çalışmalarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56244) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

155.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56245) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

156.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çan Kültür Merkezi inşaatının bitirilememesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56246) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

157.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Süleymaniye Camii'nin restorasyon çalışmaları tamamlandığı halde avludaki şantiyenin kaldırılmadığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56247) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56248) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56249) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56250) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

161.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56251) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

162.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevre düzenlemesi ve iç dekorasyonu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56252) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

163.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan harcama yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56253) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56254) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56255) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56256) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

167.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engellilerin kamuda istihdamına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56257) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

168.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56258) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

169.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'da eğitim kurumu müdürlükleri için yapılan sözlü sınava ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56259) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56260) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56261) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56262) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

173.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açılan bir anaokulunun eğitim dilinin Kürtçe olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56263) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

174.-   Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı okulların sınıflarında Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe bulunmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56264) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

175.-   Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen'in, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir ilkokulun müdürünün velileri bağış yapmaya zorladığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56265) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

176.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli öğrenci sayısına ve engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56266) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

177.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56267) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

178.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari Yüksekova'da üç askerin şehit edilmesi olayıyla ilgili kamera kayıtlarının toplanması sırasında emniyet güçlerine yönelik eylemlerde bulunan kimselere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56268) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

179.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, bir jandarma erin intiharının soruşturulmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56269) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

180.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, 2013 ve 2014 yıllarında intihar eden asker sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56270) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

181.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56271) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56272) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56273) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

184.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56274) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

185.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevre düzenlemesi ve iç dekorasyonu ile ilgili bazı iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56275) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

186.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapımı için söz konusu bölgede yapılan ağaç kesimlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56276) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56277) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56278) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56279) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

190.-   Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndaki yabani zeytinlerin toplanması için ihale yapılacağı iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56280) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

191.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin köylerinde mahalle statüsüne geçişin ardından köylülerin yakıt konusunda yaşadıkları sıkıntılara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56281) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

192.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56282) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

193.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'de sağlık alanındaki eksikliklere ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56283) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

194.-   Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, Afyonkarahisar'da sekiz hastane için yapılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ihalesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56284) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56285) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56286) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56287) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

198.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Adana'nın Çukurova ilçesindeki bir hastanede meydana gelen asansör kazasına ve hastanelerdeki asansörlerin bakım, onarım ve kontrollerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56288) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

199.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, engelli hasta sayısına ve engellilerin sağlık hizmetlerine erişimde karşılaştıkları sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56289) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

200.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Simav Devlet Hastanesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56290) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

201.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56291) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

202.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 3. Havalimanı projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56292) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan daire başkanları ve daire başkan yardımcılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56293) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56294) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2014)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına yönelik çalışmalara ve söz konusu çalışmalar ile görevli personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56295) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

206.-   Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, DHMİ Genel Müdürlüğündeki ihale usulsüzlüğüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56296) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

207.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı milletvekillerinin telefonlarının yasa dışı olarak dinlendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56297) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2014)

208.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM Halkla İlişkiler Binasında engelli erişimini kolaylaştıracak uygulamalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56298) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

209.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan matbaa ve yayıncılık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56299) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

210.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında TBMM ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca satın alınan kültür, eğlence ve spor hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56300) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.11.2014)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TBMM'de nefret söyleminin ve ayrımcı ifadelerin kullanılmasının engellenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56301) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2014)