TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 39

02 Aralık 2014 Salı

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, belediye statüsünü kaybederek mahalleye dönüşen beldelerden kaç tanesinde Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların şubesi ve alt birimi olduğuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı’ndan yazılı soru önergesini 02.12.2014 tarihinde geri almıştır. (7/50849)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, özel sektörde çalışan öğretmen eşlerine uygulanan bir yıl prim şartının üç yıla çıkarılmasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/6292) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, son on yılda emekli olan ve işten atılan devlet memuru sayılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/6293) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

3.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6294) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aksaray'da ailesinin maddi durumu yetersiz olan bir çocuğun tedavisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6295) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, gıda sektöründe oluşturulan bilgi kirliliğinin önlenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6296) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümüşhane'de KOSGEB tarafından kullandırılan karşılıksız hibe ve faizsiz krediye ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6297) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Niğde'de KOSGEB tarafından kullandırılan karşılıksız hibe ve faizsiz krediye ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6298) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aksaray'da KOSGEB tarafından kullandırılan karşılıksız hibe ve faizsiz krediye ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6299) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aksaray'ın Acemhöyük kazı alanında yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6300) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

10.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Uşak halısının tanıtılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6301) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

11.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümüşhane'de turizm gelirlerinin artırılması ve turizmin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6302) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

12.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son iki yılda görevi başında fiziksel saldırıya maruz kalan sağlık personeli sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6303) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

13.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son iki yılda yapılan organ bağışlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6304) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

14.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kanserin izlenmesi için yürütülen kanser kayıt sisteminin geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6305) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

15.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son üç yılda kene nedeni ile yaşamını yitiren vatandaşların sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6306) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, orman yangınları ile mücadele için bütçeden ayrılan paya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6307) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tavuk üretim ve yumurta işletmelerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6308) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6309) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yem fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6310) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 30 beygir altı motor gücü bulunan gıda işletmelerinin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6311) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

21.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, gıda işletmelerinin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6312) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tarım ve hayvancılık sektörünün ot ve saman ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6313) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

23.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bingöl ve Bitlis'te spor kulüplerine yönelik desteklere ve spor yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6314) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

24.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ve Siirt'te spor kulüplerine yönelik desteklere ve spor yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6315) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de spor kulüplerine yönelik desteklere ve spor yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6316) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ve Bayburt'ta spor kulüplerine yönelik desteklere ve spor yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6317) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da spor kulüplerine yönelik desteklere ve spor yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6318) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da spor kulüplerine yönelik desteklere ve spor yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6319) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ve Bayburt'taki sağlık ocaklarında sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6320) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ve Iğdır'daki sağlık ocaklarında sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6321) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin ve Van'daki sağlık ocaklarında sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6322) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Adıyaman ve Siirt'teki sağlık ocaklarında sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6323) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Batman, Bitlis ve Bingöl'deki sağlık ocaklarında sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6324) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı'daki sağlık ocaklarında sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6325) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da eğitim alanındaki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6326) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de eğitim alanındaki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6327) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da faaliyet gösteren okul servislerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6328) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

38.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ve Iğdır'daki üniversitelerin öğretim görevlisi kadrolarının ve bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6329) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

39.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Şırnak, Hakkari ve Muş'taki üniversitelerin öğretim görevlisi kadrolarının ve bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6330) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Gümüşhane ve Bayburt'taki üniversitelerin öğretim görevlisi kadrolarının ve bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6331) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Üniversitesinin öğretim görevlisi kadrosunun ve bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6332) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı Üniversitesinin öğretim görevlisi kadrosunun ve bütçeden aldığı payın artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6333) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

43.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan bazı ürünlere yönelik Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6334) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

44.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan bazı ürünlere yönelik Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6335) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

45.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan bazı ürünlere yönelik Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6336) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan bazı ürünlere yönelik Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Van, Mardin ve Siirt illeri özelinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6337) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan bazı ürünlere yönelik Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6338) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

48.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan bazı ürünlere yönelik Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6339) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

49.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bakanlığın sorumluluğunda bulunan bazı ürünlere yönelik Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından Ardahan ili özelinde yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6340) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

50.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6341) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6342) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

52.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6343) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

53.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6344) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

54.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6345) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

55.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6346) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

56.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6347) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

57.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6348) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

58.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6349) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

59.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6350) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

60.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6351) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

61.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6352) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

62.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6353) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6354) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6355) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

65.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6356) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6357) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

67.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6358) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

68.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/6359) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

69.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/6360) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

70.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) sözlü soru önergesi (6/6361) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

71.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) sözlü soru önergesi (6/6362) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

72.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6363) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

73.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6364) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

74.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, personele uygulanan disiplin cezaları ile ilgili verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/6365) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, bir şahsın ticari faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55768) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

2.-      Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 24-25 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55769) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

3.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, çözüm süreci kapsamında PKK ile yapılan görüşmelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55770) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

4.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı illerde yaşanan asayiş sorunlarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55771) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

5.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Musul Türk Başkonsolosluğu binasının IŞİD tarafından üs olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55772) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

6.-      Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, yardıma muhtaç vatandaşlardan alınan katkı paylarının geri ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55773) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

7.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, belirli bölgelerde yaşandığı iddia edilen asayiş sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55774) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

8.-      Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nün maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55775) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

9.-      Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılmak istenen basın açıklamasına güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55776) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Soma'nın Yırca köyünde 6 bin zeytin ağacını yok eden şirket yetkilileri hakkında soruşturma açılmasına ve şirkete dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55777) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2003- 1 Kasım 2014 tarihleri arasında İsrail ile yapılan anlaşmalara ve bazı anlaşmaların gizli tutulma nedenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55778) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

12.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'de kapatılan belediyeler, il özel idaresi ve tüzel kişiliğini kaybeden köy muhtarlıkları tarafından devredilen varlık ve yükümlülüklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55779) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

13.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, 10 Kasım törenlerinde bazı okullarda yaşanan olaylara ve hükümetin tutumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55780) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

14.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Alevilerin ibadethane ve din adamlarıyla ilgili sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55781) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

15.-  İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin yüzölçümüne ve yerleşkede bulunan binalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55782) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

16.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Manisa'nın Yırca köyünde 6000 zeytin ağacının kesilmesi ile ilgili yapılacak işlemlere ve köylülerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55783) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

17.-  Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Başbakanlık yerleşkesinin Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi olarak kullanılmasına ve maliyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55784) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, dört Türk subayının Irak ordusu tarafından gözaltına alındığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55785) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

19.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Hakkari Yüksekova'da üç askerin şehit edilmesi olayının faillerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55786) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir mahallenin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55787) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

21.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55788) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

22.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir mahallenin sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55789) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

23.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55790) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

24.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55791) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

25.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55792) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

26.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, 2013-2014 yıllarında Giresun'da yapılan icra takiplerinin ekonomik değerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55793) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Danıştayın bir kararının UYAP'a geç yüklendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55794) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55795) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

29.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazısının aydınlatılması için yapılan çalışmalara ve kazayla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55796) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

30.-  İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Cumhurbaşkanlığı binasının elektrik giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55797) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

31.-  İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, MİT'in dinleme faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55798) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

32.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Musul Başkonsolosluğu personelinin serbest bırakılması için IŞİD ile rehine takası yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55799) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

33.-  Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Suriye'de muhalif örgütler arasındaki çatışmalarda esir düşen teröristlerin Türkiye'ye teslim edildiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55800) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

34.-  Şırnak Milletvekili Selma Irmak'ın, Kobani'den Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gelen sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55801) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Başbakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55802) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

36.-  Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Dersim olaylarının araştırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55803) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

37.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, alt gelir düzeyi sahipleri için yapılan Çemişgezek TOKİ konutlarından bir milletvekili ve eski belediye başkanı ile işadamlarının konut satın aldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55804) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

38.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Şanlıurfa'daki çadır kentlerde yaşam koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/55805) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

39.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir caminin restorasyonuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/55806) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/55807) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan müsteşarlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/55808) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

42.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hazine Müsteşarlığında görevden alınan daire başkanlarına ve müsteşar atamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/55809) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

43.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Ziraat Bankası New York şubesinde bireysel bankacılık işlemlerinin durdurulmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/55810) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/55811) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan müsteşarlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/55812) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

46.-  Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu'nun, bazı kurumların sarı basın kartını tanımamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55813) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2014)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55814) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan müsteşarlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yalçın Akdoğan) yazılı soru önergesi (7/55815) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşların kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/55816) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

50.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan müsteşarlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/55817) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

51.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, PKK/KCK terör örgütünün kurduğu sözde mahkemelere ve alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55818) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

52.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı veren ve bu kararı kaldıran savcı ve hakimle ilgili yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55819) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen bir iddianameye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55820) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

54.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın bir açıklamasına ve Abdullah Öcalan ile ilgili bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55821) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

55.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Bakanlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55822) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında ifadesine başvurulan gizli tanık sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55823) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

57.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te yaşanan adli vakalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55824) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

58.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, 2013-2014 yıllarında Giresun'da yapılan icra takiplerinin sayısına ve ekonomik değerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55825) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanı tarafından hastalık nedeniyle affedilenlerin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55826) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

60.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında tutuklanan ya da mahkum olan vatandaşların sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55827) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında tutuklandıktan sonra suç unsuru bulunmadığı için salıverilenlerin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55828) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılında tutuklu ya da mahkum olanların suçlara ve cinsiyete göre dağılımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55829) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında tutuklanan ya da mahkum olan kamu görevlilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55830) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında tutuklanan veya mahkum olan politikacılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55831) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

65.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevi koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55832) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

66.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında cezaevine girmesi yasak olan kitap ve gazetelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55833) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında tutukluluk ya da mahkumiyet süresi içinde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55834) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55835) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

69.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son iki yılda firar eden hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55836) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

70.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında altın kaçakçılığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55837) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

71.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında kumar oynattığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55838) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

72.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında altın sahteciliği gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55839) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55840) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

74.-  Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, kadın cinayetlerinin engellenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ve alınan çeşitli önlemlerin etkinliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55841) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

75.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te ailelere sağlanan sosyal desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55842) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

76.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55843) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

77.-  Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, engelli vatandaşların istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55844) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55845) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

79.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55846) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

80.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Gümrük Birliği'nin dondurulabileceğine dair yaptığı bir açıklamaya ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55847) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

81.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55848) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

82.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55849) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

83.-  Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş'ın, temel bilimleri seçen öğrencilere verilen burslara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55850) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55851) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

85.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55852) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

86.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, son beş yıl içinde yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55853) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

87.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'da sosyal güvenlik prim borcu bulunan kişi sayısına ve toplam borç miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55854) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

88.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman'da SGK binasının onarımını yapan işçilerin iş güvenliği tedbirlerini almadan çalıştıkları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55855) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

89.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55856) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

90.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Ankara'da bulunan Akün ve Şinasi sahnelerinin gizlice satıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55857) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

91.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Artvin'in Hopa ilçesinde yapılan Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binasının maliyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55858) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

92.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son bir yılda geçici istihdam sağlanan vatandaşların sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55859) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

93.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkemizdeki maden işçilerinin sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55860) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

94.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Rize'deki bir çay fabrikasında bir işçinin parmağını yitirdiği olayın soruşturulmasına, fabrikadaki denetimlere ve sağlık önlemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55861) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55862) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

96.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, iş müfettişleri tarafından inşaatlara verilen iş durdurma kararlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55863) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

97.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'in Havran ilçesinde bir taşocağının mahkeme kararına rağmen işletilmeye devam etmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55864) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

98.-  İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, ÇED'in gerekliliğine dair valiliklere verilen karar yetkisinin sınırlarına ve 2013/6 sayılı Genelgeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55865) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

99.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman'daki bir mahallenin altyapı sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55866) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55867) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

101.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Cerattepe'de maden çıkarılması ile ilgili yapılan bir ÇED başvurusuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55868) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

102.-   Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Tokat iline yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55869) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

103.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Tahtalı Barajı havzası içerisinde kaçak yapılaşmalar olduğu iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55870) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

104.-   İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, 3. Havalimanı projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55871) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

105.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında yapılan beton denetimlerinin sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55872) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

106.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında büyükşehir belediyesi bulunan illerimizde kişi başına düşen yeşil alan büyüklüğüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55873) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

107.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ağrı'da TOKİ tarafından yapılan konutların sahiplerine devredilemediği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55874) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

108.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Soma ilçesinin Yırca köyünde termik santral yapılmasına ÇED olumlu kararı verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55875) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55876) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

110.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, yapılan bir araştırma neticesinde Türkiye'nin dünya genelinde itibar kaybı yaşadığı sonucuna ulaşılmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55877) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

111.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55878) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55879) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55880) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55881) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

115.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kredi kartı borçlularının yüksek faizlerle borçlarını bazı marketlere kapattırdıkları iddiasına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55882) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

116.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'in ekonomik alandaki durumuna ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55883) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55884) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

118.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ülkemizde faaliyet gösteren maden işletmelerine dair çeşitli verilere ve kapatılması yönünde rapor tutulduğu halde kapatılmayan işletmelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55885) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

119.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında borcundan dolayı elektriği kesilen okullara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55886) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55887) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

121.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesindeki bir mahallenin elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55888) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

122.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkemizdeki maden işçilerinin sayısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55889) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

123.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, otobüslerde kullanılan akaryakıtın kontrolüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55890) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

124.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55891) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

125.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, TPAO'nun personel alımı için verdiği ilanda ikamet şartına süre sınırı getirilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55892) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

126.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın elektrik aboneliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55893) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55894) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55895) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

129.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, spor müsabakalarında ambulans ve sağlık personeli görevlendirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55896) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

130.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55897) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

131.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı bir köydeki zeytin ağaçlarının kesilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55898) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55899) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

133.-   Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Tokat iline yapılan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55900) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında imara açılan zeytinlik alanlarının büyüklüğüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55901) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında ülkemizde nadasa bırakılan tarım alanlarının büyüklüğüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55902) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçıların satış yerlerinin yıkılacağı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55903) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

137.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında çiftçilere yapılan makine ve ekipman desteğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55904) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

138.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, mantar tüketimine ve zehirlenmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55905) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

139.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tarım üretiminin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55906) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

140.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Batman ve Bitlis'teki tarım müdürlüklerinin ziraat mühendisi ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55907) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

141.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Mardin, Adıyaman ve Siirt'teki tarım müdürlüklerinin ziraat mühendisi ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55908) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

142.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'deki tarım müdürlüklerinin ziraat mühendisi ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55909) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

143.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki tarım müdürlüklerinin ziraat mühendisi ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55910) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

144.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki tarım müdürlüklerinin ziraat mühendisi ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55911) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55912) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

146.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulan araçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55913) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2014)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55914) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

148.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Mersin Limanı'ndan ülkeye kaçak et sokulduğu iddiasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55915) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55916) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

150.-   Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, Gençlerbirliği'nde oynayan bir futbolcunun etnik kimliği ve dini inancı nedeniyle uğradığı saldırının soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55917) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

151.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Polis Akademisi Fakülte ve Yüksekokullar Sınavı ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55918) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

152.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Kobani'ye destek vermek amacıyla sınır hattında eylem yapan bir gruba güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55919) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

153.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında şehirlerarası otobüslerde ve kargolarda ele geçirilen uyuşturucu miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55920) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

154.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, YDG-H örgütünün Şırnak'ın Silopi ilçesinde sözde özerklik ilanına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55921) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

155.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, YDG-H örgütünün sözde özerklik ilanına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55922) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

156.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Artvin'deki bir mahallede meydana gelen heyelan sonucu kapanan yolun açılmasına ve bölgedeki vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55923) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

157.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2010-2014 yılları arasında İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen yasa dışı gösterilere ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55924) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

158.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı bazı mahallelerde yaşanan olaylara ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55925) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

159.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55926) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

160.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2014 yılları arasında meydana gelen asansör kazalarına ve alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55927) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

161.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen kent giriş kapıları için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55928) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

162.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen saat kuleleri için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55929) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

163.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, Oslo Görüşmeleri ile ilgili bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55930) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55931) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

165.-   Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Tokat iline yapılan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55932) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

166.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Gaziantep İl Özel İdaresi personelinin devrine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55933) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

167.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'de hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55934) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

168.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ruhsatsız silahlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55935) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

169.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, altın sahteciliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55936) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

170.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2009-2014 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ele geçirilen askeri malzeme, silah ve cephane miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55937) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

171.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkemize kaçak yollardan girdikten sonra sığınmacı statüsü alan kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55938) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

172.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Van'ın Özalp ilçesinde bir çocuğun fosseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55939) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

173.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kobani eylemlerinin ardından Van'da işlenen bir cinayete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55940) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

174.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kaza yolu ile silahla yaralanma ve ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55941) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

175.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde Van'da gerçekleştirilen araç kundaklama eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55942) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

176.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sigara kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55943) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

177.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, cep telefonu kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55944) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

178.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Erzurum illerinde yaşanan hırsızlık vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55945) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

179.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, ülkemize ve ülkemizden ikinci bir ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışırken yaşamını yitiren kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55946) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çay kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55947) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

181.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen ve güvenlik güçlerinin karıştığı can ve mal kayıplı kazalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55948) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

182.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55949) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

183.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kasksız motosiklet araç sürerken kaza sonucu yaşamını yitiren kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55950) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

184.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mayınlı arazilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55951) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

185.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, maganda kurşunu ile yaralanan ve yaşamını yitiren vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55952) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

186.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, kayıp nedeni ile yeniden çıkarılan nüfus kağıtları ve pasaportlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55953) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

187.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında kumar oynattığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılan kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55954) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da gerçekleşen bir kuyumcu soygunu ile ülke genelindeki silahlı soygunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55955) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan hakkında işlem yapılan yabancılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55956) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

190.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Elazığ'da meydana gelen bir silahlı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55957) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

191.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPJ üyesi için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55958) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Van'da taziye çadırı kurulmasına ve yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55959) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

193.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Ekim 2014'te yaşanan yoğun yağışların sebep olduğu selden etkilenen yayla ve köy yollarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55960) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

194.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Bitlis'te düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55961) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

195.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kobani eylemleri nedeniyle meydana gelen zarar ile haklarında işlem yapılan kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55962) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

196.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kobani'ye destek adı altında düzenlenen eylemler sırasında Patnos Belediyesi binasına yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55963) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

197.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, jandarma bölgeleri hariç olmak üzere Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken ve girdikten sonra yakalanan kaçaklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55964) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

198.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, jandarma sorumluluk bölgesinde ülkemize kaçak girmeye çalışırken yakalanan kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55965) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

199.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'de bir binaya Abdullah Öcalan ve YPG mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı afişleri astığı gerekçesiyle haklarında işlem yapılan kimselere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55966) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

200.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Hükümet Meydanı'na saat kulesi dikilmesi işinin maliyetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55967) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

201.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPJ üyesi için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55968) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

202.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Cizre'de işlenen bir cinayete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55969) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

203.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bir YPG üyesi için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55970) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

204.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde merkez Sübhaniye Camii yardım kutusunun soyulmasına ve camilerde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55971) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

205.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman'da bulunan atık kağıt fabrikasından çıkan yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55972) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

206.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman Yeni Mahalle'nin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55973) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

207.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, el konulan ehliyetler ile kesilen trafik cezalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55974) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

208.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aksaray'daki Organize Sanayi Sitesinde meydana gelen yangına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55975) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

209.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, firar eden hükümlülere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55976) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

210.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ağrı Patnos Belediyesi tarafından düzenlenen temizlik işleri ihalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55977) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

211.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul'da 2011-2014 yılları arasında sokak, cadde ve bulvarlarda yapılan isim değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55978) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

212.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Ankara'nın Çubuk ilçesinin bazı mahallelerinde belediye hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55979) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

213.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bir köyün kış aylarındaki ulaşım sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55980) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

214.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı'nın içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55981) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

215.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55982) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

216.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars ve Iğdır'ın içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55983) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

217.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da köylere içme suyu sağlayan su şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55984) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

218.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de köylere içme suyu sağlayan su şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55985) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

219.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van ve Ağrı'da köylere içme suyu sağlayan su şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55986) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

220.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da köylere içme suyu sağlayan su şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55987) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

221.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Iğdır ve Kars'ta köylere içme suyu sağlayan su şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55988) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

222.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Mardin'de köylere içme suyu sağlayan su şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55989) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

223.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Diyarbakır ve Siirt'te köylere içme suyu sağlayan su şebekelerinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55990) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

224.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir mahallede faaliyet gösteren atık toplama tesisinin izinlerine ve mahalleye bir otelin inşaat atıklarının döküldüğüne dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55991) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

225.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesinin derneklere yaptığı sosyal tesis tahsislerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55992) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55993) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

227.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, iş müfettişleri tarafından inşaatlara verilen iş durdurma kararlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55994) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55995) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

229.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da KOSGEB tarafından kullandırılan karşılıksız hibe ve faizsiz krediye ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55996) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

230.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2012 ve 2013 yıllarında Ardahan'da iptal edilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55997) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

231.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2012 ve 2013 yıllarında Bingöl, Bitlis ve Batman'da iptal edilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55998) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

232.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2012 ve 2013 yıllarında Muş, Hakkari ve Şırnak'ta iptal edilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/55999) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

233.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2012 ve 2013 yıllarında Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'da iptal edilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56000) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

234.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2012 ve 2013 yıllarında Van, Adıyaman ve Siirt'te iptal edilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56001) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

235.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2012 ve 2013 yıllarında Kars, Iğdır ve Ağrı'da iptal edilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56002) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

236.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 2012 ve 2013 yıllarında Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta iptal edilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56003) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

237.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56004) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

238.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Ankara'da bulunan Akün ve Şinasi sahnelerinin gizlice satıldığı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56005) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

239.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aksaray'daki bir beldede sel nedeniyle zarara uğrayan turistik müesseselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56006) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

240.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56007) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

241.-   Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin envanterinde bulunan bazı eserlerin kayıp veya sahte olduğu iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56008) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

242.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Resim Heykel Müzesi'nden çalındığı iddia edilen eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56009) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

243.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Aksaray'da bulunan Nora Antik Kent kalıntılarının Türk turizmine kazandırılması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56010) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

244.-   Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü makamına yapılan atamaya ve Bakanlıkça oyunlara müdahale edildiğine dair iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56011) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

245.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56012) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

246.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, PKK/KCK terör örgütünün bazı illerde vergi topladığına dair iddialara ve alınan tedbirlere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56013) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

247.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, iş akdi feshedilen bir Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi çalışanına ve çeşitli usulsüzlük iddialarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56014) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56015) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

249.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kredi kartı borçlularının yüksek faizlerle borçlarını bazı marketlere kapattırdıkları iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56016) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

250.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 5664 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kendilerine ödeme yapılmasına karar verilen hak sahiplerine yapılması gereken, yapılan ve yapılmayan ödenti tutarlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56017) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

251.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, vatandaşların tefecilerin eline düşmesini engellemek için alınacak tedbirlere ve tefecilik suçuna dair çeşitli verilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56018) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56019) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

253.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul Ataşehir'deki bir anaokuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56020) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

254.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, ders kitaplarında "Kürdistan" ifadesinin sansürlendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56021) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

255.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, müdürlük mülakat sonuçlarında başarılı olanların sendikal dağılımına ve şaibe iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56022) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

256.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümüşhane ili özelinde özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim desteklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56023) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

257.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında borcundan dolayı elektriği kesilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56024) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

258.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56025) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

259.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te eğitim alanında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56026) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

260.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, engelli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56027) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

261.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığın genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler ve sağlık hizmetleri kadrolarında çalışan personelin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56028) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

262.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ağrı'da taşımalı eğitim yapan okul sayısının artırılmasına ve branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56029) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

263.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Batman ve Bitlis'teki okulların kitap ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56030) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

264.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'deki okulların kitap ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56031) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

265.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'taki okulların kitap ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56032) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

266.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'teki okulların kitap ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56033) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

267.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'daki okulların kitap ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56034) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

268.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki okulların kitap ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56035) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

269.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, 2014 yılı öğretmen atamalarında boş kalan kontenjanlara ve ek atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56036) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

270.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü tarafından yapıldığı ifade edilen bir konuşmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56037) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56038) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

272.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56039) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

273.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56040) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

274.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56041) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

275.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56042) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

276.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt illeri özelinde eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56043) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

277.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56044) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

278.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde eğitim hizmetleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56045) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

279.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan ili özelinde okulların fiziki altyapı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56046) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

280.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı illeri özelinde okulların fiziki altyapı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56047) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

281.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Mardin, Adıyaman ve Siirt illeri özelinde okulların fiziki altyapı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56048) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

282.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman illeri özelinde okulların fiziki altyapı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56049) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

283.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari illeri özelinde okulların fiziki altyapı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56050) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

284.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ ve Diyarbakır illeri özelinde okulların fiziki altyapı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56051) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

285.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illeri özelinde okulların fiziki altyapı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56052) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

286.-   Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da okullarda bit salgını olduğuna dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56053) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

287.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Türkiye'deki akrabalarına gitmek için sınırı geçmeye çalışan üç Suriyelinin askerler tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56054) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.11.2014)

288.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, terfi etmesine usulsüz olarak engel olunan bir subaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56055) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

289.-   Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, 56. Bakım Merkez Komutanlığı'nın lağvedileceğine veya başka bir bölgeye nakledileceğine dair iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56056) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

290.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen ve askerlerin karıştığı trafik kazalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56057) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56058) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

292.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri unsurlara taciz ateşi açan terörist grupların yakalanması için yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56059) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

293.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56060) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

294.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Bakanlık bünyesinde çalışan mevsimlik işçilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56061) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

295.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56062) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

296.-   Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Tokat il ve ilçelerindeki HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56063) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

297.-   Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Tokat iline yapılan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56064) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

298.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, Orman Genel Müdürlüğünün personel politikası ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56065) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

299.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adıyaman'da çıkan orman yangını sonucu yok olan orman arazisi büyüklüğüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56066) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

300.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümüşhane'nin Akçakale köyü ormanlık bölgesinde çıkan orman yangını sonucunda yok olan orman arazisi büyüklüğüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56067) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

301.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Uşak'ın Selvioğlu köyü ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangını sonucunda yok olan orman arazisi büyüklüğüne ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56068) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

302.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Banaz Çayı üzerine yapılan göletin su kaçırdığı iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56069) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

303.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56070) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

304.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak'ın, Güneydoğu'da görev yapan Bakanlık çalışanları için çelik yelek ve çelik kask alımına dair basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56071) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.11.2014)

305.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna tam teşekküllü bir hastane kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56072) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2014)

306.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56073) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

307.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bitlis'te sağlık hizmetine erişimde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56074) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

308.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında ruhsal hastalık teşhisi konulan kimselerin sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56075) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

309.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Arguvan ilçesine devlet hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56076) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

310.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Kale ilçesindeki toplum sağlığı merkezinde röntgen cihazı bulunmamasına ve eczane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56077) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

311.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Kuluncak ilçesine devlet hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56078) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

312.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir mahalleye sağlık ocağı açılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56079) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56080) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

314.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Kobane'den göçmenlere verilen sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56081) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

315.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında zamanında teslim edilmeyen telgraflara ve yapılan işlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56082) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

316.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın kullanmakta olduğu hizmet binası için ödenen aylık kira bedeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56083) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

317.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde toplu taşımada yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56084) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

318.-   Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Tokat iline yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56085) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.11.2014)

319.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazısının aydınlatılması için yapılan çalışmalara ve kazayla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56086) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

320.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Ekim 2014'te yaşanan yoğun yağışların sebep olduğu selden etkilenen yayla ve köy yollarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56087) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

321.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Artvin'in Alaca mevkiinde heyelan sonucu kapanan bir yolun açılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56088) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

322.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son iki yılda heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56089) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2014)

323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında Bakanlıkta görev yapan müsteşarlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/56090) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2014)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Van depreminden zarar görenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2012)

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, nefret suçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.2012)

3.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, askeri harcamaların denetlenememesinin sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2012)