TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 38

01 Aralık 2014 Pazartesi

 

Tezkereler

1.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1634) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

2.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1635) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

3.- Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1636) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

4.- İzmir Milletvekili Ali Aşlık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1637) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

5.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1638) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

6.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1639) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

7.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1640) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

8.- Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş ile İstanbul Milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Sırrı Süreyya Önder'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1641) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

9.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1642) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

10.-  Trabzon Milletvekili Faruk Nafız Özak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1643) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

11.-  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1644) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

12.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1645) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

13.-  Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1646) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

14.-  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1647) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

15.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1648) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

16.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1649) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

17.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1650) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

18.-  Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1651) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

19.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1652) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

20.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1653) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

21.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1654) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

22.-  Manisa Milletvekili Hasan Ören'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1655) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

23.-  Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1656) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

24.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1657) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

25.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1658) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2014)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Bakanlık müsteşarının düzenlediği bir iftar yemeğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49455)

2.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, bir şahıs hakkında verilen beraat kararına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49456)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, konsolosluk işgali ile ilgili haberlere yayın yasağı getirilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49457)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49458)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49459)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında görevi kötüye kullanma ve göreve ilişkin sırrın açıklanması suçları nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49460)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında zor kullanma yetkisine ilişkin sınırların aşılması suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49461)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında kamu görevlisinin ticareti ve kamu görevinin terki veya yapılmaması suçları nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49462)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49463)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49464)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında kanuna aykırı eğitim kurumu açma suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49465)

12.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında özel işaret veya kıyafetleri usulsüz kullanma suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49466)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında görevi yaptırmamak için direnme suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49467)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49468)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında bilişim alanında suçlar kapsamında haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49469)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında bilişim sistemine girme suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49470)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49471)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49472)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında aile düzenine karşı suçlar kapsamında haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49473)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında birden çok evlilik suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49474)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında çocuğun soy bağını değiştirme suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49475)

22.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında ailesine kötü muamele suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49476)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49477)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında rüşvet suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49478)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında denetim görevinin ihmali suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49479)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında irtikap suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49480)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49481)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında çocuğun alıkonması suçu nedeniyle haklarında dava açılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49482)

29.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında devlet sırlarına karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49483)

30.-  Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan güvenlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49484)

31.-  Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, bir cezaevine getirilen kitap sınırlamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49485)

32.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, Batman'ın Kozluk ilçesinde genç bir kadının korucular tarafından silah zoruyla kaçırılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49486)

33.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir Alsancak Stadyumu'nun depreme dayanıklı olmadığı ve çökme riski taşıdığı gerekçesiyle kullanıma kapatılması kararına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51252)

34.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Erzurum'da kayakla atlama tesislerin kullanılmaz hale gelmesinin nedenlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51253)

35.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Erzurum'un Palandöken ilçesinde kayakla atlama merkezinin kullanılmaz hale gelme nedenlerinin araştırılmasının özel bir şirkete verilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51254)

36.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurt sayısına ve yurtlara öğrenci alımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51391)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin muayene ve tedavi olanaklarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51520)

38.-  Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Bakanlıkta görevli zabıt katibi, mübaşir, yazı işleri müdürü ve teknik personelin özlük haklarına ve çalışma şartlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51521)

39.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Adana Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan bir çocuğun tecavüze uğradığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51522)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçimi için Almanya'nın bir eyaletinde görev yapmaları için CHP tarafından isimleri bildirilen sandık görevlilerinin atamalarının yapılmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51523)

41.-  İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, İstanbul'daki icra müdürlüklerinde çalışma düzeni bağlamında oluşturulan banko sistemi ile personelin kamera takip sistemi ile izlendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51524)

42.-  Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, bir dini cemaatin yurtlarında kalan öğrencilerin devlet yurtlarına ve otellere yerleştirilmesi sonucu yurt sorunu yaşandığı iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51538)

43.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, A Milli Takımın futbolda son zamanlarda aldığı başarısız sonuçların nedenlerine ve federasyonlara yapılan atamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51721)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Süper Ligde oynayan futbolcuların politik düşüncelerine, etnik kökenlerine ve mezheplerine göre fişlendikleri iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51722)

45.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51724)

46.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ev eşyası hacizlerine ve haciz işlemleri ile ilgili sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51885)

47.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, sosyal hizmetler bölümü ön lisans mezunu olup Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve tevkif evlerinde çalışanların sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51886)

48.-  Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, hakim ve savcıların maaşlarına yapılması planlanan zammın nedenlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51887)

49.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa'da icra takibi altında olan, malvarlığı hacze uğrayan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51888)

50.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2010-2014 yılları arasında cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddiasıyla infaz hakimliğine yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51889)

51.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Kocaeli 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51890)

52.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2014 yılında cezaevlerinde meydana gelen ölümlere ve intiharlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51891)

53.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, yargılanan sendika üyelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51892)

54.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten yargılanan, ceza alan ve beraat eden kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51893)

55.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Soma'da meydana gelen maden kazasına dair hazırlanan bilirkişi raporunun savcılığa intikal edip etmediğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51894)

56.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, mobbinge uğrayanlar tarafından açılan davalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51895)

57.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Ordu'da cezaevinde bulunan bir mahkumun sağlık durumu nedeniyle nakil talebine ve talebin reddedilmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51896)

58.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir katılım bankasına yönelik karalama kampanyası başlatıldığı iddialarına ve yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51897)

59.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, kolon kanseri olan bir mahkumun tedavisinin gerçekleştirilebilmesi için başka bir ceza infaz kurumuna nakledilme talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51898)

60.-  Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van M Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklara şiddet ve baskı uygulandığı iddialarına ve bu konuda yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51899)

61.-  Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van M Tipi Kapalı Cezaevinde çocuk mahkumların şiddet ve baskıya maruz kaldığı iddialarına ve sorumlularla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51900)

62.-  Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt kontenjanına ve yapılması planlanan iyileştirmelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51971)

63.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtların depreme dayanıklılıklarına ve alınan önlemlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51972)

64.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, ülkemizde tenis sporunun durumuna ve Türkiye Tenis Federasyonunun faaliyetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51973)

65.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Elazığ, Mardin ve Siirt'te yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51974)

66.-  Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlara yaptığı yerleştirmelere ve Bakanlık kontenjanı adı altında bir liste bulunduğu iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51975)

67.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bitlis, Bingöl ve Batman'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51976)

68.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari, Muş ve Şırnak'ta yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51977)

69.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51978)

70.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51979)

71.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da yer alan bağlı kurum ve kuruluşların internet kullanımına ve hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51980)

72.-  Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, yurtlara başvuru yapan ve yerleştirilen öğrenci sayısına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51981)

73.-  Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Engelliler Spor Malzemeleri Fonuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51982)

74.-       Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli'nin, yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan yurt ve burs imkânlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52284)

75.-       Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, yükseköğrenim öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52286)

76.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, spor aletlerinin sebep olduğu ölümlere ve spor yapılan alanların denetimine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52287)

77.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52401)

78.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Batman ve Bitlis'te öğrencilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52407)

79.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hakkari, Şırnak ve Muş'ta öğrencilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52408)

80.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Siirt ve Adıyaman'da öğrencilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52409)

81.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrencilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52410)

82.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da öğrencilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52411)

83.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da öğrencilere sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52412)

84.-       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Karşıyaka Devlet Hastanesinin Acil Servisinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52413)

85.-       İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52414)

86.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir ilacın test edilmeden piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52415)

87.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen insan kaynakları hizmet alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52416)

88.-       Bursa Milletvekili İlhan Demiröz'ün, Bursa Devlet Hastanesinin bulunduğu yerden başka bir bölgeye taşınması için plan yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52417)

89.-       Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Ankara'da karın ağrısı, mide bulantısı, ishal ve benzeri şikâyetlerle sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısına ve bu şikâyetlerin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52418)

90.-       İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Ebola salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52419) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2014)

91.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir hastanenin Gaziosmanpaşa'ya taşınmasının gerekçesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52420)

92.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ergene Nehrinin suladığı alanlarda yetişen pirinçlerin kanserojen olduğu iddiasına ve hekimlerin görevleriyle ilgili yaptıkları açıklamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52421)

93.-       Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, kamu özel iş birliği ile yapımına devam edilen hastane inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52422)

94.-       Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, uyuşturucu bağımlılarının ilaç temininde ve yaptırmaları gereken tahlillerde çalışanları usulsüzlüğe zorladığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52423)

95.-       Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, Bakanlık tarafından yapıldığı belirtilen hastane inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52424)

96.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, yazılı soru önergelerine ve bunların cevaplandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52425)

97.-       Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Hakkari'de ikamet eden ihtiyaç sahibi bir ailenin hasta çocuklarının tedavilerinin yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/52426)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da bir AVM inşaatı için kamu bankalarından kredi kullandırıldığı ve arsanın TOKİ'den bedelsiz alındığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/52826)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan bir ilacın SGK tarafından teminine son verildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54061)

100.-            Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, PKK eylemlerinde zarara uğrayan kamu binalarının masraflarının karşılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54062)

101.-            Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir dernek tarafından yaptırılan bir okulun ruhsatsız olduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54063)

102.-            Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, kamu kurum ve kuruluşlarında rotasyon uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54064)

103.-            Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Kobani eylemlerinin yapıldığı bölgelerde güvenliğin sağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54065)

104.-            Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, IŞİD'den petrol alındığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54066)

105.-            Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, PKK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu'daki eylemlerine karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54067)

106.-            Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Suriyeli mültecilerin sayısına ve suça karıştıkları iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54068)

107.-            İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54069)

108.-            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Cumhurbaşkanlarının görevden ayrılırken yanında götürdüğü personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54070)

109.-            Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Hac vazifesini yerine getiren milletvekillerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54071)

110.-            Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, 6 Ekim 2014 tarihinde ülkemize giriş yapan mültecilerin alıkonulduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54072)

111.-            İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir savcı hakkında HSYK tarafından soruşturma yürütüldüğü iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54073)

112.-            İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Avrupa Birliği İlerleme Raporunda yer alan yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi tavsiyelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54074)

113.-            Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Borçka ilçesinin bir köyünde işletilen kömür ocağının halk sağlığını tehdit ettiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54075)

114.-            İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Çapa Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen bir eğitime itiraz eden kişiler hakkında soruşturma açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54076)

115.-            İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'nın Ulaşım Ana Planı 2038 çalışmasına dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54077)

116.-            İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Etiler Polis Okulu arazisine ve deprem riski taşıyan alan ilan edilen arazilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54078)

117.-            İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılı özelleştirme planlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54079)

118.-            İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2007-2014 tarihleri arasında TRT için program yapan firmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54080)

119.-            İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Etiler Polis Okulu arazisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54081)

120.-            İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Etiler Polis Okulu arazisine dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54082)

121.-            İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Dubai Temsilciliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54083)

122.-            İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İç Güvenlik Reform Paketinin içeriğine dair çeşitli konulara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54084)

123.-            Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 24. Dönemde yanıtlanan ve yanıtlanmayan yazılı ve sözlü soru önergesi sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54085)

124.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Cumhurbaşkanı adayları tarafından toplanan bağış ve yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54086)

125.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, 4/C'li personele verilen sosyal yardımlardan gelir vergisi kesilmesi uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54087)

126.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimine silah yardımı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54088)

127.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da kamu kurumlarınca gerçekleştirilen mobilya ve tefrişat alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/54089)

128.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Halk Sigorta ile Halk Emeklilik'in özelleştirileceği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54096)

129.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 2005-2013 yılları arasında ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/54097)

130.-   Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personelinin fişlendiği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54110)

131.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54111)

132.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Avrupa Birliği fonlarının kullanımında usulsüzlük olduğu iddiasına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54112)

133.-   Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Başbakan ve bakanların dinlenmesine dair açıklamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54113)

134.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, ölçü ve ayar hizmetlerinin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54114)

135.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, kamuya ait bazı makine fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54115)

136.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, şeker fabrikalarının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54116)

137.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54117)

138.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, imalat sanayi üretiminin ara malı ithalatına bağımlılığına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54118)

139.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, çalışanlara enflasyon farkı ödenmesi ile aile ve çocuk yardımlarında artış yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54119)

140.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54120)

141.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, gazilerin tedavi gider ve masraflarının karşılanmasında meydana gelen sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54121)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özel sağlık kuruluşlarına SGK tarafından usulsüz ödeme yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54124)

143.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Çin'den getirilen kalitesiz ve sağlıksız stentlerin kullanıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54125)

144.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hastanelerde yaşanan iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54126)

145.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Ergene Havzası'ndaki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54127)

146.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54128)

147.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, İller Bankasının kanalizasyon ve içme suyu ihalelerini alan firmalara araç aldırdığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54129)

148.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Bafa Gölü'nün korunması için alınması gereken önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54130)

149.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Bingöl, Bitlis ve Batman'da inşa edilen evlerin mevsim şartlarına uygun yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54131)

150.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Muş, Şırnak ve Hakkari'de inşa edilen evlerin mevsim şartlarına uygun yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54132)

151.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Van, Adıyaman ve Siirt'te TOKİ'ye ait konutların zamanında bitirilmediği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54133)

152.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt'ta TOKİ'ye ait konutların zamanında bitirilmediği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54134)

153.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Elazığ, Diyarbakır ve Mardin'de TOKİ'ye ait konutların zamanında bitirilmediği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54135)

154.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Kars, Iğdır ve Ağrı'da TOKİ'ye ait konutların zamanında bitirilmediği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54136)

155.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden vatandaşların mülkiyetle ilgili sorunlarına ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54137)

156.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesinde ağaçlandırılacak bir alanın planda akaryakıt-LPG istasyonu olarak değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54169)

157.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'da bir plajın hukuki durumuna ve akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54170)

158.-   Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker'in, sokak eylemleri sonrasında yakalanan ve adliyeye sevk edilen kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54171)

159.-   Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'ın bir mahallesindeki protesto eylemlerinde bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54172)

160.-   Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, Kobane protestoları sırasında polisin orantısız güç kullandığı iddiasına ve gerçekleşen gözaltılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54173)

161.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, 9.10.2014 tarihinde polisin Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde eylem yapan öğrencilere yönelik müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54174)

162.-   Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl'ün altyapısına ve su baskınlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54175)

163.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılma kararı alınan bir ışıklı kavşağa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54176)

164.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, PKK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54177)

165.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, PKK terör örgütüne karşı alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54178)

166.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54179)

167.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Tokat'ta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı marifetiyle uygulanan projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54180)

168.-   İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, İstanbul'da Boğaziçi Kanunu'na aykırı şekilde inşaat yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54181)

169.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tutuklu ve hükümlüler ile suç ihbarları ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54182)

170.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da Ömerli Barajı'nın dere yatağında mezarlık çalışması yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54183)

171.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da kayıp kaçak su oranlarının tespitine ve çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54184)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir mahallede Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54185)

173.-   Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Adana'nın Seyhan ilçesinde işlenen bir cinayetin faillerinin yakalanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54186)

174.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 24. Dönemde yanıtlanan ve yanıtlanmayan yazılı ve sözlü soru önergesi sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54187)

175.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kapatılan belediyelerden hakkında inceleme başlatılan ve mahkemeye verilenlerin siyasi partilere göre sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54188)

176.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son bir yılda Ankara'da yaşanan hırsızlık olaylarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54189)

177.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son bir yılda Ankara'da ele geçirilen uyuşturucu madde ve kaçak ürün miktarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54190)

178.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İskenderun Deniz Üs Komutanlığının içindeki alıcı telsiz istasyonuna yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54191)

179.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşinin faillerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54192)

180.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'da meydana gelen bir cinayet vakasına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54193)

181.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir baz istasyonunun yakılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54194)

182.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Adana'nın Seyhan ilçesinde bir cenaze töreninde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54195)

183.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında GSM istasyonlarından kablo çalınması suçu nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54196)

184.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son bir yıl içerisinde yakalanan uyuşturucu, kaçak alkol, sigara ve göçmen sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54197)

185.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2004-2014 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan zamlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54198)

186.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında köpek dövüşü yaptırdıkları gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54199)

187.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kayseri Harikalar Diyarı Projesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54200)

188.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hastanelerde yaşanan cinsel taciz ve tecavüz vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54201)

189.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen bir cinayet vakasına ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54202)

190.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında verilen silah ruhsatları ile ilgili verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54203)

191.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı bir köydeki zeytin ağaçlarının kesilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54204)

192.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, İzmit'te bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54205)

193.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında toplumsal olaylarda yaşamını yitiren 18 yaş altı kimselerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54206)

194.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54207)

195.-   Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren yabancı bir muhabirin ölümüyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54208)

196.-   Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, PYD'nin terör örgütü olarak nitelendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54209)

197.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında KİT'lere verilen ödeneklere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54210)

198.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri yöneticilerinin istifa etme veya görevden alınma sebeplerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54211)

199.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54212)

200.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, bir sanatçının eserlerinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası programından çıkarıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54213)

201.-   Niğde Milletvekili Doğan Şafak'ın, bir sanatçının eserlerinin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası programından çıkarıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54214)

202.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, makam odalarının yenilenmesine ve yeni kiralanan araçlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54215)

203.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, İzmir'de kurvaziyer yolcu taşımacılığındaki gerilemenin önlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54216)

204.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Anayasa Mahkemesinin Özelleştirme Kanunu'nun bir maddesi hakkında verdiği iptal ve yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54217)

205.-   Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açılış ve ziyaretlerin maliyetine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54218)

206.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, emekli maaşlarına iyileştirme yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54227)

207.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, enflasyonun düşürülmesine ve maaşlarda iyileştirme yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54228)

208.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54229)

209.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, memur ve emeklilerin maaş artışlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54231)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2009-2014 yılları arasında Hazine taşınmazlarının tahsisine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54232)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, terk amacına aykırı kullanılan Hazine taşınmazlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54233)

212.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında KİT'lere verilen ödeneklere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54234)

213.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, görevine devam ettirilen ve ettirilmeyen okul müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54235)

214.-   İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Batman'ın Sason ilçesinde anasınıfı öğrencilerinin cami gezisine götürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54236)

215.-   Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı bazı köylerde atıl bulunan okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54237)

216.-   Gaziantep Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, sokağa çıkma yasağı ilan edilen bazı illerde öğretmenlerin ek ders ücretlerinden kesinti yapılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54238)

217.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Gaziosmanpaşa Üniversitesindeki öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54239)

218.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı okullardaki kimya öğretmeni sayısına ve kimya öğretmeni açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54240)

219.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54241)

220.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yönetici görevlendirme sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54242)

221.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, okullara yapılan müdür görevlendirmeleri hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54243)

222.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Güneydoğu'da bazı yerlerde yasal olmayan bir şekilde Kürtçe eğitim verecek okullar açıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54244)

223.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54245)

224.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, ilk kez atanacak müdürlere sözlü sınav uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54246)

225.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, şube müdür atamalarına dair Danıştay kararının uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54247)

226.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, sözlü sınava dayalı şube müdürlüğü sınavının iptal edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54248)

227.-   Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, eğitim ve öğretim sisteminde yaşanan dönüşümlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54249)

228.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tutuklu ve hükümlülerin öğrenim durumlarına ve eğitim seviyesinin artırılarak suç oranının azaltılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54250)

229.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni açığına ve gerçekleştirilen atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54251)

230.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da bir ortaokulda yapılan imam hatip sınıfı uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54252)

231.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, e-okul sisteminden öğrencilerin özel verilerinin kopyalanarak satıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54253)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğünce işe alımlarda kadın adaylardan gebelik testi istendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54254)

233.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54259)

234.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün bir alandaki kesim hakkında verdiği görüşün Genel Müdürlük tarafından değiştirtildiği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54260)

235.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında köpek dövüşü yaptırdıkları gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54261)

236.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, son 12 ay içerisinde yakalanan bohçacılara ve yasa dışı avlanma metotlarının engellenmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54262)

237.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hayvan satışı yapılan yerlere yönelik denetimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54263)

238.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Haydarpaşa Tren Garının özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54280)

239.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Türksat'a ait Kablo-TV'nin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54281)

240.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Güllük Marina'nın özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54282)

241.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı otoyol ve köprülerin özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54283)

242.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı limanların özelleştirileceği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54284)

243.-   Kütahya Milletvekili İdris Bal'ın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile alakalı birtakım iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54285)

244.-   İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul'da Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli merdiveni ve engelli tuvaleti mevcut olup olmadığına ve son iki yıl içerisinde istihdam edilen engelli personel sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54286)

245.-   Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çanakkale-Biga karayolunun yenileme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54287)

246.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, ulaştırma türleri arasındaki dengesizliğe ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54288)

247.-   Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Manisa'daki Horozköy istasyon binasının restorasyonuna ve korunmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54289)

248.-   İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Ordu-Giresun Havaalanının ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54290)

249.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, uluslararası insan taşımacılığı yapan şirketlerin Ebola hastalığına yönelik aldıkları tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54291)

250.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında verilen uluslararası kara taşımacılığı geçiş belgeleri ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/54292)