TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

24

5

GELEN KÂĞITLAR

No: 37

28 Kasım 2014 Cuma

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan kamu spotlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48898)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2014 yılları arasında görev yapan özel kalem müdürü, müşavir ve basın ve halkla ilişkiler müşavirlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48899)

3.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, cezaevlerinde bazı TV kanallarının izlenmesinin yasak olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48900)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara ilindeki icra ve iflas müdürlükleri ile söz konusu müdürlüklerde işlem gören dosyalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48901)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul ilindeki icra ve iflas müdürlükleri ile söz konusu müdürlüklerde işlem gören dosyalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48902)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48903)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında işkence, eziyet ve koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali suçları kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48904)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında bilişim alanında işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48905)

9.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48906)

10.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48907)

11.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48908)

12.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında şerefe karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48909)

13.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında adliyeye karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48910)

14.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hürriyete karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48911)

15.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48912)

16.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında milli savunmaya karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48913)

17.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında millete ve devlete karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48914)

18.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında topluma karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48915)

19.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında kamunun sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48916)

20.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48917)

21.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında çevreye karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48918)

22.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında kamu barışına karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/48919)

23.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, terör örgütü aleyhinde ifadelerde bulunan veya yapılan usulsüz iş ve işlemlere karşı çıkan personel üzerinde baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49025)

24.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun yapısını değiştirmeye yönelik bir çalışma olup olmadığına ve Kurum bünyesindeki yurtların depreme dayanıklılığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49027)

25.-       Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt binalarının depreme dayanıklılığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49028)

26.-       Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, terör örgütü üyeliği gerekçesiyle hüküm giymiş bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49143)

27.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, İstanbul Okmeydanı'nda polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden bir kişiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49144)

28.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında insan ticareti suçu nedeniyle adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49145)

29.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında genel ahlaka karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49146)

30.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında hayata karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49147)

31.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında çocuk düşürtme, çocuk düşürme veya kısırlaştırma suçları nedeniyle adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49148)

32.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında aile düzenine karşı işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49149)

33.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında ekonomi, sanayi ve ticaret alanında işlenen suçlar kapsamında adalet önüne çıkarılan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49150)

34.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan web hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49151)

35.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan temizlik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49152)

36.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da yargı hizmetlerinin yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49153)

37.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan lojistik hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49154)

38.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından satın alınan eğitim hizmetleri kapsamında yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49155)

39.-       Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, engelli tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49156)

40.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, taşınır ve taşınmaz kiralamaları nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49157)

41.-       Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, hasta bir mahkumun yaşadığı iddia edilen bir mağduriyete ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49158)

42.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, hasta bir mahkumun yaşadığı iddia edilen bir mağduriyete ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49159)

43.-       Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, hasta bir mahkumun yaşadığı iddia edilen bir mağduriyete ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49160)

44.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı federasyonlar tarafından alımı yapılan dergilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49240)

45.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat'taki spor tesisleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49241)

46.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adıyaman'daki spor tesisleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49242)

47.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gümüşhane'deki spor tesisleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49243)

48.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize'deki spor tesisleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49244)

49.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars'taki spor tesisleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49245)

50.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı'daki spor tesisleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49246)

51.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'daki spor tesisleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49247)

52.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hakkari'deki spor tesisleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49248)

53.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Iğdır'daki spor tesisleri ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49249)

54.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki bir kayak tesisinin tanıtımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49253)

55.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Çıldır Gölüne çok yıldızlı oteller yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49254)

56.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'daki atlama kulelerinin yapımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49255)

57.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Erzurum Konaklı'daki kayak merkezinde antrenman sırasında yaşamını yitiren milli kayakçımızın ölümüyle ilgili iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49513)

58.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye Kayak Federasyonu ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49515)

59.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49516)

60.-       Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Edirne F Tipi Cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49670)

61.-       İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Adana'da MİT tırlarının durdurulmasına ve dava sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49671)

62.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt dışında kullanılan oyların emniyetsiz plastik torbalar içerisinde Türkiye'ye gönderileceği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49672)

63.-       İstanbul Milletvekili Faik Tunay'ın, İstanbul Anadolu Adliyesi'nin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49673)

64.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Kastamonu-Araç-Safranbolu Enerji İletim Hattı Projesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49674)

65.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, tanıtım ve reklam harcamalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49675)

66.-       Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, Tekirdağ'da cezaevinde bulunan bir şahsa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49676)

67.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tutukluların avukatları ile görüşmesine izin verilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49677)

68.-       İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oy verme merkezlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49678)

69.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2011'de Ankara'da Ostim ve İvedik sanayi bölgelerinde meydana gelen patlamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49679)

70.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık operasyonu ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49680)

71.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlıkta verilen kurum içi ihale eğitimine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49681)

72.-       Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, 22 Temmuz 2014 tarihinde gözaltına alınan polis müdürlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49682)

73.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49683)

74.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli seçmen sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49684)

75.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yasadışı dinleme kayıtları içeren dokümanların varlığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49685)

76.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasındaki gayrimenkul gelirlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49686)

77.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasındaki personel giderlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49687)

78.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında hizmet alınan firmalara ve ödenen meblağlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49688)

79.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasındaki teçhizat alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49689)

80.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında tamirat işlerine ödenen tutarlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49690)

81.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasındaki otopark kiralama giderlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49691)

82.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49692)

83.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların sahibi olduğu taşınmazların listesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49693)

84.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, temsil ve ağırlama giderlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49694)

85.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında yurt dışında istihdam edilen personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49695)

86.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında yurt dışında kiralanan gayrimenkullere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49696)

87.-       Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, son beş yılda cezaevi personeli hakkında kötü muamele sebebiyle yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49697)

88.-       Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, bir il müdürünün yaptığı açıklamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49776)

89.-       Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlığın satın aldığı fuarcılık ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49781)

90.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl'de spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49783)

91.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bitlis'te spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49784)

92.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çankırı'da spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49785)

93.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49786)

94.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Düzce'de spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49787)

95.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karabük'te spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49788)

96.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Karaman'da spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49789)

97.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kastamonu'da spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49790)

98.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kars'ta spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49791)

99.-       Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2014 yılında doping kullandığı iddia edilen sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49792)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aksaray'da spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49793)

101.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Batman'da spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49794)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilecik'te spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49795)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırıkkale'de spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49796)

104.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kırşehir'de spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49797)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Osmaniye'de spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49798)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mardin'de spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49799)

107.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kütahya'da spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49800)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Rize'de spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49801)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şırnak'ın spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49802)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Şanlıurfa'da spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49803)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Siirt'te spor salonlarının kullanımı ve sportif faaliyetlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49804)

112.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanı olarak seçilen bir kişiye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/49805)

113.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Başbakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/50017)

114.-   Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, İzmir Kırıklar/Buca 1 No'lu F Tipi Cezaevindeki bir hasta mahkumun sorunlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50042)

115.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevinde bir mahkumun hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50043)

116.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bayburt'un yargı hizmetlerinden faydalanma açısından durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50044)

117.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50045)

118.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan yabancı ülke vatandaşlarının sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50046)

119.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından vergiye tabii olmayan kimselerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50047)

120.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, gözaltında çıplak arama ve Gezi Parkı eylemleriyle ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50048)

121.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Adıyaman'ın yargı hizmetlerinden faydalanma açısından durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50049)

122.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, kredi kartı ve banka kredisi borcu sebebiyle açılan dava ve icra takibi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50051)

123.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, seçmen kütüklerinde kayıtlı bulunan seçmenlerin haberleri olmadan kütükten çıkarıldıkları iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50052)

124.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 5 ilde e-posta trafiği ve internet erişimini izlemek için mahkemeden yetki aldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50053)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı adli soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50281)

126.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, IŞİD'e ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50282)

127.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM'de çalıştığı iddia edilen bir idareciye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50283)

128.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Bahçelievler'de bulunan hakim ve savcı lojmanlarının yöneticisinin seçimine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50284)

129.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Van M Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bazı çocukların tehditlere ve baskılara maruz kaldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50285)

130.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir mahkumun sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50286)

131.-   İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, adli yargı hâkim ve savcı adaylığı sınavının mülakat aşamasında elenen bir kişinin dile getirdiği iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50287)

132.-   İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası kapsamında toplanan bağışların bir kısmının mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50288)

133.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Sakarya Üniversitesinde okuyan ve yurtta kalan iki öğrencinin süresiz yurttan çıkarma cezası aldığı iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50343)

134.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50511)

135.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2014 yerel seçimlerinde cezaevine göre parti ve adayların oy oranlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50512)

136.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların seyahat giderlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50513)

137.-   İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in, YSK'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırladığı mazbatada yer alan ifadeye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50514)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da 17 Aralık operasyonunu yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50760)

139.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50761)

140.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50762)

141.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan insan kaynakları hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50763)

142.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yemek hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50764)

143.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan medya ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50765)

144.-   Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından alınan lobi ve tanıtım hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50766)

145.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50767)

146.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, belediye statüsünü kaybederek mahalleye dönüşen beldelerden kaç tanesinde Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların şubesi ve alt birimi olduğuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50768)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002 - 2014 yılları arasında Bakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşlar personelinden maaşında icra takibi ve haciz olanlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50769)

148.-   Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, yerel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gitmeyen kayıtlı seçmen sayısına ve bu seçmenler hakkında ilgili kanun uyarınca cezai işlem uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50770)

149.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2013 yılları arasında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların Ankara'da gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50835)

150.-   İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu'nun, İzmir Alsancak Stadyumu'nun depreme dayanıklı olmadığı ve çökme riski taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildiği iddiasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50836)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplamına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50838)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların otopark alanları kiralanması için gerçek kişilere ve firmalara yaptığı ödemelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50839)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların yurt dışında kiraladığı gayrimenkullere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50843)

154.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer'in, Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları için yapılan tesislerin durumuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50850)

155.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 17 ve 25 Aralık operasyonlarında görev aldığı iddia edilen polislerin gözaltı sürelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50967)

156.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 17 ve 25 Aralık operasyonlarında görev aldığı iddia edilen polislerin duruşması sırasında hakim tarafından polislerce verilen ifadelerin bir kısmının tutanağa geçirtilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50968)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, polislere yapılan operasyonla ilgili adliyede yaşanan bir olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50969)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, polislere yapılan operasyona ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50970)

159.-   Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, Edirne F Tipi Cezaevinde bulunan bir mahkumun kötü muamele gördüğü iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50971)

160.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Fethullah Gülen Cemaatine karşı hazırlandığı iddia edilen eylem planı kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50972)

161.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir soruşturma kapsamında bazı emniyet personelinin gözaltına alınmasına ve yargı sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50973)

162.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, bir soruşturma kapsamında bazı emniyet personelinin gözaltına alınmasına ve yargı sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50974)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldığı iddia edilen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50975)

164.-   İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2003-2013 yılları arasındaki çocuk suçlu sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50976)

165.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İran Hükümetinin bir şahısla ilgili olarak Bakanlıktan bilgi ve belge talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50977)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, SİT derece değişikliği ile ilgili bir davaya bakan hakimlerin görev yerlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50978)

167.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50979)

168.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2013-2014 yılları arasında Bakanlık ile üniversiteler arasında gerçekleştirilen projelere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50980)

169.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50981)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde kullanılan elektronik sisteme müdahale edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50982)

171.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, ülke genelinde Atatürk büstü ve heykellerine gerçekleştirilen saldırıların sayılarına ve alınan önlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/50983)

172.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından kiralanan binalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51041)

173.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında Bakanlık tarafından gerçekleştirilen iletişim ve haberleşme giderlerine ve makamlara tahsis edilen cep ve araç telefonlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51042)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, HSYK seçimlerinde Bakanlığın bir aday grubunu desteklediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51227)

175.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 12. Cumhurbaşkanı'nın malvarlığındaki artış iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51228)

176.-   İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Yargıtayın adli yıl açılış törenine katılıma ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51229)

177.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD'in Türkiye'de bürosu bulunduğu, üyeleri arasında Türk vatandaşlarının olduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51230)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, HSYK seçimlerinde bir aday grubunun tanıtım toplantısı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İstanbul'dan Ankara'ya otobüs kaldırdığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51231)

179.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011 - 2014 yılları arasında Bakanlık tarafından hazırlatılan kamu spotlarına ve bunların bedellerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51232)

180.-   İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, hükümetin Alevilere ve Caferilere yönelik istihbarî faaliyet yürüttüğü iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51363)

181.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı'nın bir Yargıtay üyesinin imar işini kolaylaştırdığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51364)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Yargıda Birlik Platformunun aday tanıtım toplantısı için hâkim ve savcılara mesaj atıldığı ve lojmanlardan araç kaldırıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51365)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyların fazla, eksik veya değiştirilerek yazılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51366)

184.-   Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Maliye Bakanlığındaki bir görevlendirmenin bir soruşturmaya gölge düşüreceği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/51367)